• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce TESOL yüksek lisans: Öğretim

TESOL: Teaching of English to Speakers of Other Languages MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Almanca LİSANS Hukuk Scots

Scots Law with German Language LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)

Product Design Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kritik Bakım MSc

Critical Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Biyolojisi ve Beslenme BSc (Onur)

Human Biology and Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistikler MSc

Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birincil Bakım PGCert

Primary Care PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Lisans) Öğretmen Yeterlilik İlköğretim eğitim MEd

Education with Teacher Qualification Primary (Undergraduate) MEd

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Deniz & Tatlı su Biyolojisi BSc (Onur)

Marine & Freshwater Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Ekonomisi İskoç Tarihi (SocSci) MA (Onur)/

Business Economics/Scottish History (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Güvenliği Yüksek Lisans

Information Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eski Tarih/Tarih MA (Onur)

Ancient History/History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyoloji ve Spor Bilimleri BSc (Onur)

Physiology and Sports Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoenformatik, Polyomics ve Sistemleri Biyoloji yüksek lisans

Bioinformatics, Polyomics and Systems Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Gaelic/Kelt Uygarlığı MA

Gaelic/Celtic Civilisation MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ile İspanyolca (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

Spanish with French (PGDE - Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomik ve Sosyal Tarih Doktora

Economic and Social History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Arkeoloji/Ekonomik & Toplumsal Tarih (SocSci) MA

Archaeology/Economic & Social History (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman/Siyaset MA

German/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Orta ve Doğu Avrupa Çalışmaları (SocSci) MA (Onur)

Central and East European Studies (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Bütünleşik Doktora

Mathematics Integrated PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Arkeoloji/İngiliz Edebiyatı MA

Archaeology/English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik MEng ile elektronik (Onur)

Electronics with Music MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyoloji/İşletme Yönetimi (SocSci) MA (Onur)

Sociology/Business and Management (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat MA (Onur)Orta &Doğu Avrupa Çalışmaları/Tarih

Central & East European Studies/History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar MPhil

Theology and Religious Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eski Tarih/Fransız MA (Onur)

Ancient History/French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)bilgisayar/Latin MA

Computing/Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik MEng (Onur)

Mechatronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik MSc (Res)

Mathematics MSc (Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe/Sosyoloji (SocSci) MA (Onur)

Philosophy/Sociology (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Planlama Çalışmaları MSc

International Planning Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Çalışmaları Doktora

Translation Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Bilimleri MSc (Res)

Aerospace Sciences MSc (Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

Sociology/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji.

Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film ve Televizyon Çalışmaları MLitt

Film and Television Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim/Felsefe MA (Onur)

English Language & Linguistics/Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve İstatistik Mscı (Onur)

Mathematics and Statistics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tiyatro Çalışmaları MLitt

Theatre Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İskoç Edebiyatı Doktora

Scottish Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur), sağlık ve Sosyal Politika MA

Health and Social Policy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik Doktora

Physics and Astronomy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kelt Uygarlığı/İngilizce & Dilbilim MA (Onur)

Celtic Civilisation/English Language & Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi: Elbise ve Tekstil Geçmişleri MLitt

Art History: Dress and Textile Histories MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Portekizce/Teoloji ve Dini Çalışmalar MA (Onur)

Portuguese/Theology and Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klasikleri/İş & Yönetimi (SocSci) MA (Onur)

Classics/Business & Management (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Çalışmaları Doktora

American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomik & Toplumsal Tarih/Sosyoloji (SocSci) MA (Onur)

Economic & Social History/Sociology (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Portekizce/Tarih MA

Portuguese/History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İktisat/İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

Economics/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve TV Çalışmaları Doktora

Film and TV Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

Geography/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi ve Haritalama Bilimler PGDip

Geospatial and Mapping Sciences PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Turizm Geliştirme ve Kültür MSc

Tourism Development and Culture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Fransız MLitt

French MLitt (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat/İş & Yönetimi MA (Onur)

Comparative Literature/Business & Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk ve Güvenlik LLM

International Law and Security LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik.

Music MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomik & Toplumsal Tarih/İş & Yönetimi (SocSci) MA (Onur)

Economic & Social History/Business & Management (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları.

Translation Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji/Ekonomik & Sosyal Tarih MA (Onur)

Archaeology/Economic & Social History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmmünoloji ve İnflamatuvar Hastalık MSc

Immunology and Inflammatory Disease MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Celtic Çalışmaları/Felsefe MA (Onur)

Celtic Studies/Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Sosyoloji MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

Archaeology/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat MA karşılaştırmalı Edebiyat/Tarih (Onur)

Comparative Literature/History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı/İskoç Edebiyat MA

English Literature/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/İspanyolca MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klasikleri/Siyaset MA (Onur)

Classics/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Malzeme Eserler MSc

Modern Material Artefacts MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Merkez &Doğu Avrupa Çalışmaları/İngiliz Edebiyatı MA (Onur)

Central & East European Studies/English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih/İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

History/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve Matematik BSc (Onur)

Chemistry and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. bilgisayar Bilimleri ve Fizik Mscı

Computing Science and Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Celtic Çalışmaları/Psikoloji MA (Onur)

Celtic Studies/Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji MPhil

Criminology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Nano Mühendislik MPhil

Electronics and Nanoscale Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Müzik MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/Music MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş & Yönetimi/Müzik MA (Onur)

Business & Management/Music MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat/İskoç Edebiyat MA (Onur)

Comparative Literature/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin Eğitimi, Toplum kalkınması ve Gençlik Çalışmaları PgDip

Adult Education, Community Development and Youth Work PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Coğrafya ve Matematik BSc (Onur)

Geography and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İrlandalı/İskoç Tarihi MA

Gaelic/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik Doktora

Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. sosyoloji/Tiyatro Çalışmaları MA

Sociology/Theatre Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat/Ekonomi MA (Onur)

Comparative Literature/Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar/Siyaset MA (Onur)

Theology and Religious Studies/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dönüşüm) psikolojik Bilim MSc

Psychological Science (conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Arkeoloji/Tiyatro Çalışmaları MA

Archaeology/Theatre Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Bağlamda yüksek lisans Sanat Tarihi: Toplama ve Kaynak

Art History: Collecting and Provenance in an International Context MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Amerikan Çalışmaları.

American Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Doktora

Biomedical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman/Matematik MA

German/Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Astronomi ve Fizik Mscı (Onur)

Astronomy and Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çeviri Çalışmaları: Çeviri ve Mesleki Uygulama PGDip

Translation Studies: Translation and Professional Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematik ve Fizik Mscı (Onur)

Mathematics and Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Almanca (PGDE) ile Fransız - Mezunlar Sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma

French with German (PGDE - Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mezunlar Sadece (PGDE) sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Diploması Profesyonel

Art and Design (PGDE - Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Slav Dilleri ve Kültürleri Doktora

Slavonic Languages and Cultures PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği/İstatistik BSc (Onur)

Computing Science/Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Ekonomisi/Matematik (SocSci) MA (Onur)

Business Economics/Mathematics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat/İlahiyat & tarihi; Din Çalışmaları MA (Onur)

History of Art/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce TESOL: Öğretim MEd

TESOL: Teaching of English to Speakers of Other Languages MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Global Güvenlik MSc

Global Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Hukuk/İngiliz Edebiyatı LİSANS (Onur)

Common Law/English Literature LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji/İskoç Tarihi MA (Onur)

Psychology/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. matematik/Tiyatro Çalışmaları MA

Mathematics/Theatre Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim/Matematik MA (Onur)

English Language & Linguistics/Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı/Gaelic MA

English Literature/Gaelic MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik MSc

Astrophysics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser Bilimler Yüksek Lisans

Cancer Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik ve Tabakalı Tıp MSc

Clinical Trials and Stratified Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(DentSci)ağız ve Çene Cerrahisi MSc

Oral and Maxillofacial Surgery MSc (DentSci)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İtalyan MPhil

Italian MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bütünleşik Doktora İstatistikler

Statistics Integrated PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat/Rus ANNE 14.

Comparative Literature/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Değişim için yetişkin Eğitimi (Erasmus Mundus International Master) İntm

Adult Education for Social Change (Erasmus Mundus International Master) Intm

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Tarih MA

Digital Media & Information Studies/History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Kelt Uygarlığı/İskoç Edebiyat MA

Celtic Civilisation/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans ile

Management with Human Resources MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih (Ortaçağ/Modern ya da Ortaçağ/Modern/İskoç) MA (Onur)

History (Medieval/Modern or Medieval/Modern/Scottish) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim/Yunan MA (Onur)

English Language & Linguistics/Greek MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat MA Tarihi 14.

History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyolojisi, Spor ve Beslenme Bilimi BSc (Onur)

Physiology, Sports Science and Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Arkeoloji MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/Archaeology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin/İş & Yönetimi MA (Onur)

Latin/Business & Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

History/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Modelleme MSc

Financial Modelling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Merkez & Nicel Yöntemler ile Doğu Avrupa Çalışmaları (SocSci) MA (Onur)

Central & East European Studies with Quantitative Methods (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Yüksek Lisans

Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya MSc (Res)

Human Geography MSc (Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kelt ve Gal.

Celtic and Gaelic MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik/Fizik BSc (Onur)

Mathematics/Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih/Arkeoloji MA (Onur)

Ancient History/Archaeology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. sosyoloji/Fransız MA

Sociology/French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş & Yönetimi/İskoç Tarihi MA (Onur)

Business & Management/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)ekonomik & Nicel Yöntemleri ile Toplumsal Tarih (SocSci) MA

Economic & Social History with Quantitative Methods (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji Doktora

Sociology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafi ve Haritalama Bilimler PGCert

Geospatial and Mapping Sciences PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 ay
Bir Sağlık MSc

One Health MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İşletme Ekonomisi/Sosyal & Kamu Politikası (SocSci) MA (Onur)

Business Economics/Social & Public Policy (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İspanyolca/İngilizce Edebiyat MA

Spanish/English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Ticaret ve Finans yüksek lisans

International Trade and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Online)Müze Eğitimi Yüksek Lisans

Museum Education MSc (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
(Online)Yaratıcı Yazma MLitt

Creative Writing MLitt (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Rusya, Doğu Avrupa ve Avrasya Çalışmaları.

Russian, East European and Eurasian Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman/İşletme ve Yönetim MA (Onur)

German/Business and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

Computing Science/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe/Teoloji & Din Çalışmaları MA (Onur)

Philosophy/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat/Fransız MA (Onur)

Comparative Literature/French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Medya, İletişim ve Uluslararası Gazetecilik yüksek lisans

Media, Communications and International Journalism MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı: Ortaçağ ve Erken Modern Edebiyat ve Kültür MLitt

English Literature: Medieval and Early Modern Literature and Culture MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Electronic and Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Merkez &Doğu Avrupa Çalışmaları Ekonomik ve Sosyal Tarih (SocSci) MA (Onur)/

Central & East European Studies/Economic and Social History (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca LİSANS ile ortak Hukuk (Onur)

Common Law with German Language LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat MA Fransızca/Tarih (Onur)

French/History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)sinema & Televizyon Çalışmaları/Tarih MA

Film & Television Studies/History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Kültürler MLitt

Ancient Cultures MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. sosyoloji/Klasik MA

Sociology/Classics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat ve Din Çalışmaları/Tiyatro Çalışmaları MA (Onur)

Theology and Religious Studies/Theatre Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Şehir Planlama ve Ulaştırma yüksek lisans

City Planning and Transport MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronics and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fikri Mülkiyet ve Dijital Ekonomi LLM

Intellectual Property and the Digital Economy LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kelt ve Gal MPhil

Celtic and Gaelic MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

Mathematics/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomik & Toplumsal Tarih/Felsefe (SocSci) MA (Onur)

Economic & Social History/Philosophy (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih/Celtic Çalışmaları MA (Onur)

Ancient History/Celtic Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Film & Televizyon Çalışmaları yüksek lisans (Onur)

Digital Media & Information Studies/Film & Television Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim/Psikoloji MA (Onur)

English Language & Linguistics/Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası Araştırma.

Public Policy Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Yöntemlerle siyaset (SocSci) MA (Onur)

Politics with Quantitative Methods (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Çalışmalar PgCert

Urban Studies PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Onur)İspanyolca/Ekonomi MA

Spanish/Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kelt ve Gal Doktora

Celtic and Gaelic PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)iktisat/Müzik MA

Economics/Music MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Afrika Ekosistemlerin korunması Yönetimi MSc

Conservation Management of African Ecosystems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)iktisat/Felsefe MA

Economics/Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Portekizce LİSANS Hukuk Scots

Scots Law with Portuguese LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Psikoloji MA

Digital Media & Information Studies/Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Edebiyatı MPhil

Scottish Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş & Yönetimi/İskoç Edebiyat MA (Onur)

Business & Management/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman/Rus MA

German/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Tiyatro Çalışmaları MA

Digital Media & Information Studies/Theatre Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rusya, Doğu Avrupa ve Avrasya Çalışmaları yüksek lisans

Russian, East European and Eurasian Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Stratejik Pazarlama MSc

International Strategic Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık liderlik ve Sosyal Bakım PGCert

Leadership in Health and Social Care PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 10 ay
İş ile Mühendislik yazılım Yerleştirme Mscı (Onur)

Software Engineering with Work Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ürün Tasarım Mühendisliği MEng (Onur)

Product Design Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Profesyonel Yasal Uygulama PgDip

Professional Legal Practice PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Beşeri Coğrafya Doktora

Human Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yatırım Fonu Yönetim MSc

Investment Fund Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computing Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Sağlık PgCert

One Health PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Din, Edebiyat ve Kültür MLitt

Religion, Literature and Culture MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Portekizce/İşletme ve Yönetim MA (Onur)

Portuguese/Business and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarih/İş & Yönetimi MA (Onur)

History/Business & Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistemleri, Güç ve Enerji MSc (Res)

Systems, Power and Energy MSc (Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Orta &Doğu Avrupa Çalışmaları/Alman MA

Central & East European Studies/German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnsan Hakları ve Uluslararası Politika.

Human Rights and International Politics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji/Psikoloji MA (Onur)

Archaeology/Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal ve Ticari Büyüme ile yönetimi MSc

Management with Enterprise and Business Growth MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Design Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomik & Toplumsal Tarih/Tarih MA (Onur)

Economic & Social History/History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji MSc (Res)

Psychology MSc (Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. İtalyan/Müzik MA

Italian/Music MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14 Gaelic/Fransız MA

Gaelic/French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Portekizce/Classics MA

Portuguese/Classics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş istatistikleri Yerleştirme Mscı (Onur)

Statistics with Work Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Edebiyatı.

English Literature MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik: Nükleer Teknoloji MSc

Physics: Nuclear Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Celtic Çalışmaları İskoç Tarihi MA (Onur)/

Celtic Studies/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar/Rus ANNE 14.

Theology and Religious Studies/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlahiyat ve Din Bilimleri (Onur)Karşılaştırmalı Edebiyat MA/

Theology and Religious Studies/Comparative Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe BAcc ile muhasebe (Onur)

Accountancy with International Accounting BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MedSci)Klinik Nöropsikoloji Yüksek Lisans

Clinical Neuropsychology MSc (MedSci)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Fransız MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Siyaset MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset/Sosyal & Kamu Politikası (SocSci) MA (Onur)

Politics/Social & Public Policy (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/İngiliz Edebiyatı MA

Digital Media & Information Studies/English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mimarlık BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)sinema & Televizyon Çalışmaları/İskoç Tarihi MA

Film & Television Studies/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Patoloji PgCert

Molecular Pathology PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sürdürülebilir Su MSc Ortamları

Sustainable Water Environments MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)sinema & Televizyon Çalışmaları/Müzik MA

Film & Television Studies/Music MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çoğrafi ve Haritalama Bilimler yüksek lisans

Geospatial and Mapping Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Havacılık ile Makine Mühendisliği BEng

Mechanical Engineering with Aeronautics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal & Kamu Politikası (SocSci) MA (Onur)

Social & Public Policy (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yunan/İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

Greek/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Portekizce/İskoç Edebiyat MA

Portuguese/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Arkeoloji/Klasik ANNE (Onur)

Archaeology/Classics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konut Çalışmaları MSc

Housing Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sinema & Televizyon Çalışmaları/Siyaset MA (Onur)

Film & Television Studies/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim/İskoç Tarihi MA (Onur)

English Language & Linguistics/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astronomi ve Matematik BSc (Onur)

Astronomy and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Fransız Dili LİSANS ile Yasa Scots

Scots Law with French Language LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Gaelic/Matematik MA

Gaelic/Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler ve Hücresel Biyoloji (Biyoteknoloji) BSc (Onur)

Molecular and Cellular Biology (with Biotechnology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (PGDE Sadece Mezunlar) Profesyonel Lisans Diploması

Physics (PGDE Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomik ve Sosyal Tarih (SocSci) MA (Onur)

Economic and Social History (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)ekonomik & Toplumsal Tarih/İskoç Tarihi (SocSci) MA

Economic & Social History/Scottish History (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikleri/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

Classics/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Aerospace Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Savaş Çalışmaları.

War Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Ekonomisi/İş & Yönetimi (SocSci) MA (Onur)

Business Economics/Business & Management (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Slav Dilleri ve Kültürleri MPhil

Slavonic Languages and Cultures MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı/Sosyoloji MA

English Literature/Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Mscı (Onur)

Computing Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Bilimler Yüksek Lisans

Biomedical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nanobilim ve Nanoteknoloji yüksek lisans

Nanoscience and Nanotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Gaelic/Felsefe MA

Gaelic/Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimi (İkincil) PGDE

Education (Secondary) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Çevre, Kültür ve İletişim MLitt

Environment, Culture and Communication MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kompozisyon ve Yaratıcı Uygulama MMus

Composition and Creative Practice MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe.

Philosophy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Yunan/Siyaset MA

Greek/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoenformatik PgDip

Bioinformatics PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
14. dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/İskoç Edebiyat MA

Digital Media & Information Studies/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Güvenlik.

Global Security MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl