• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Online)Yaratıcı Yazma MLitt

Creative Writing MLitt (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Arkeoloji/İngilizce & Dilbilim MA (Onur)

Archaeology/English Language & Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DentSci)ağız ve Çene Cerrahisi MSc

Oral and Maxillofacial Surgery MSc (DentSci)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)iktisat/Celtic Medeniyeti MA

Economics/Celtic Civilisation MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MLitt Sanat Tarihi: İcat, Modern Sanat, 1768-1918

Art History: Inventing Modern Art, 1768-1918 MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman Doktora

German PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim/Rus ANNE 14.

English Language & Linguistics/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomik ve Sosyal Tarih Doktora

Economic and Social History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm, Miras ve Geliştirme MSc

Tourism, Heritage and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Gayrimenkul ve Yönetim MSc

International Real Estate and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektronik ve Nano Mühendislik EngD

Electronics and Nanoscale Engineering EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Dönüşüm) Psikolojik Çalışmalar MSc

Psychological Studies (Conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MedSci)Klinik Nöropsikoloji Yüksek Lisans

Clinical Neuropsychology MSc (MedSci)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Ekonomisi/Matematik (SocSci) MA (Onur)

Business Economics/Mathematics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji/İspanyolca MA (Onur)

Psychology/Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. sosyoloji/Fransız MA

Sociology/French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyoteknoloji ve Yönetimi MSc

Biotechnology and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kurumsal ve Mali Hukuk yüksek lisans

Corporate and Financial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rusya, Doğu Avrupa ve Avrasya Çalışmaları.

Russian, East European and Eurasian Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikleri/İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

Classics/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji/İşletme Ekonomisi (SocSci) MA (Onur)

Sociology/Business Economics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Patoloji PgDip

Molecular Pathology PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Onur)iktisat/Fransız MA

Economics/French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Online)Genel Ruh Sağlığı MSc

Global Mental Health MSc (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Onur)Rus LİSANS Hukuk İskoçya

Scots Law with Russian LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Yönetimi ve Korunması PgCert

Information Management and Preservation PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Medya ve Kültür Politikası MPhil

Media and Cultural Policy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MedSci)Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans

Clinical Pharmacology MSc (MedSci)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji/İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

Archaeology/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans) Öğretmen Yeterlilik İlköğretim eğitim MEd

Education with Teacher Qualification Primary (Undergraduate) MEd

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik Doktora

Physics and Astronomy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal Fizik BSc (Onur)

Chemical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Portekizce/İskoç Tarihi MA

Portuguese/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarih (Ortaçağ/Modern ya da Ortaçağ/Modern/İskoç) MA (Onur)

History (Medieval/Modern or Medieval/Modern/Scottish) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekatronik Yüksek Lisans

Mechatronics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans

Financial Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik MSc (Res)

Mathematics MSc (Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyasal İletişim PGDip

Political Communication PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Onur)İngiliz Edebiyatı/Siyaset MA

English Literature/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat MA Tarihi 14.

History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Arkeoloji/Kelt Uygarlığı MA

Archaeology/Celtic Civilisation MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat ve Din Bilimleri (Onur)Sosyal ve Kamu politikaları/

Theology and Religious Studies/Social and Public Policy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astronomi ve Matematik BSc (Onur)

Astronomy and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)Karşılaştırmalı Edebiyat MLitt

Comparative Literature MLitt (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel Ulaşım MSc

Urban Transport MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Çalışmaları: Çeviri ve Mesleki Uygulama PGCert

Translation Studies: Translation and Professional Practice PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
(Onur) (daha Hızlı Rota) İşe Yerleştirme ile Yazılım Mühendisliği Mscı

Software Engineering with Work Placement (Faster Route) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar/Gaelic MA (Onur)

Theology and Religious Studies/Gaelic MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikleri/Sosyal & Kamu politikaları (Onur)

Classics/Social & Public Policy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)Classics MLitt

Classics MLitt (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Gayrimenkul MSc

International Real Estate MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MSc gelişmiş Uygulama

Enhanced Practice in Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Tarihin MLitt

Modern History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler.

International Relations MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyo-Hukuki Çalışmalar.

Socio-Legal Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGDE - Sadece Mezunlar) iş Eğitim Lisansüstü Diploma Profesyonel

Business Education (PGDE - Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sinema & Televizyon Çalışmaları İskoç Edebiyat MA (Onur)/

Film & Television Studies/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Portekizce/İskoç Edebiyat MA

Portuguese/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Coğrafya (SocSci) MA (Onur)

Geography (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset İskoç Tarihi (SocSci) MA (Onur)/

Politics/Scottish History (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat MA bilgisayar/Tarih (Onur)

Computing/History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik/Ekonomi BSc (Onur)

Mathematics/Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gayrimenkul ve Yenileme yüksek lisans

Real Estate and Regeneration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş & Yönetimi/İskoç Tarihi MA (Onur)

Business & Management/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Fizik Mscı (Onur)

Mathematics and Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)iktisat/İskoç Tarihi (SocSci) MA

Economics/Scottish History (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rusya/Orta ve Doğu Avrupa Çalışmaları MA (Onur)

Russian/Central and East European Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Bilimler.

Biomedical Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Gaelic/Felsefe MA

Gaelic/Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MPhil

Computing Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Din, Edebiyat ve Kültür MLitt

Religion, Literature and Culture MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Ekonomisi/Coğrafya (SocSci) MA (Onur)

Business Economics/Geography (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler ve Hücresel Biyoloji (Bitki Bilimi) BSc (Onur)

Molecular and Cellular Biology (with Plant Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Geliştirme MSc

Software Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Portekizce/İşletme ve Yönetim MA (Onur)

Portuguese/Business and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar/Rus ANNE 14.

Theology and Religious Studies/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat MA (Onur)sinema & Televizyon Çalışmaları/Tarih

Film & Television Studies/History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi ve Haritalama Bilimler PGDip

Geospatial and Mapping Sciences PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Alman MPhil

German MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Ve Matematik BSc (Onur)

Computing Science/Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman/İşletme ve Yönetim MA (Onur)

German/Business and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce TESOL: Öğretim MEd

TESOL: Teaching of English to Speakers of Other Languages MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bankacılık ve Finans yüksek lisans

Banking and Financial Services MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat/Felsefe MA (Onur)

Comparative Literature/Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Mechanical Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maddi Kültür ve Elişi Çalışmaları MSc

Material Culture and Artefact Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Portekizce/Dijital Medya & Bilgi Çalışmaları yüksek lisans (Onur)

Portuguese/Digital Media & Information Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İtalyanca (PGDE) ile Fransız - Mezunlar Sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma

French with Italian (PGDE - Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Arkeoloji/İskoç Tarihi MA

Archaeology/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans

Biomedical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih/Siyaset MA (Onur)

History/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik MSc

Astrophysics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Global Güvenlik MSc

Global Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat/İlahiyat & tarihi; Din Çalışmaları MA (Onur)

History of Art/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman/Matematik MA

German/Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik: Nükleer Teknoloji MSc

Physics: Nuclear Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman/İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

German/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı/İskoç Tarihi MA

English Literature/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş istatistikleri Yerleştirme Mscı (Onur)

Statistics with Work Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat MA tarihi/Tarih (Onur)

History/History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Film ve Televizyon Çalışmaları MA

Film and Television Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim ve Tasarım Yenilik MSc

International Management and Design Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji.

Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kelt ve Gal.

Celtic and Gaelic MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maddi Kültür ve Elişi Çalışmaları PgDip

Material Culture and Artefact Studies PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sosyoloji/İngilizce & Dilbilim MA (Onur)

Sociology/English Language & Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve İstatistik Mscı (Onur)

Mathematics and Statistics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Finans ve İstatistik BSc (Onur)

Finance and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/İş & Yönetimi MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/Business & Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (PGDE Mezunu) Profesyonel Lisans Diploması

Geography (PGDE Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cinsiyet Tarihi MSc

Gender History MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya/Sosyal & Kamu Politikası (SocSci) MA (Onur)

Geography/Social & Public Policy (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. coğrafya/Alman MA

Geography/German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Online)Genel Ruh Sağlığı PGDip

Global Mental Health PGDip (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İş & Yönetimi/Rus ANNE 14.

Business & Management/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Genel Hukuk/İngiliz Edebiyatı LİSANS (Onur)

Common Law/English Literature LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin Eğitimi, Toplum kalkınması ve Gençlik Çalışmaları PgDip

Adult Education, Community Development and Youth Work PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ürün Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)

Product Design Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman/Psikoloji MA

German/Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Orta &Doğu Avrupa Çalışmaları/Alman MA

Central & East European Studies/German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekatronik MEng (Onur)

Mechatronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı/Tarih MA

English Literature/History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Latin/İspanyol MA

Latin/Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik Mscı (Onur)

Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilir Su MSc Ortamları

Sustainable Water Environments MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil BAcc ile muhasebe (Onur)

Accountancy with Languages BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Çalışmaları.

Theatre Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi: Elbise ve Tekstil Geçmişleri MLitt

Art History: Dress and Textile Histories MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre İstatistikleri MSc

Environmental Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Merkez &Doğu Avrupa Çalışmaları/İş Ekonomisi (SocSci) MA (Onur)

Central & East European Studies/Business Economics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat MA (Onur)dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Tarih

Digital Media & Information Studies/History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı: Modernities - Edebiyat, Kültür, Teori MLitt

English Literature: Modernities - Literature, Culture, Theory MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat MPhil tarihi

History of Art MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik/İskoç Tarihi MA (Onur)

Music/Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Portekizce/Felsefe MA

Portuguese/Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Eğitimi PGCert Meslekler

Health Professions Education PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sinema & Televizyon Çalışmaları/Sosyoloji MA (Onur)

Film & Television Studies/Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

Sociology/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı/Fransız MA

English Literature/French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sistemleri, Güç ve Enerji MPhil

Systems, Power and Energy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)ekonomi/Felsefe (SocSci) MA

Economics/Philosophy (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat MA karşılaştırmalı Edebiyat/Tarih (Onur)

Comparative Literature/History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Sanat Tarihi

History of Art PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Kelt Uygarlığı/İskoç Edebiyat MA

Celtic Civilisation/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası Araştırma.

Public Policy Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. felsefe/Rus MA

Philosophy/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)İtalyan Dili LİSANS ile Yasa Scots

Scots Law with Italian Language LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)Eğitim MSc

Education MSc (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MedSci)İnsan Beslenmesi Yüksek Lisans

Human Nutrition MSc(MedSci)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)iktisat/Latin MA

Economics/Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Medya Sanatları yüksek lisans

Filmmaking and Media Arts MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGDE - Mezunlar) din Bilimleri Yüksek Lisans Diploması, Mesleki

Religious Studies (PGDE - Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Merkez &Doğu Avrupa Çalışmaları/İngiliz Edebiyatı MA (Onur)

Central & East European Studies/English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi/Matematik (SocSci) MA (Onur)

Economics/Mathematics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi/Coğrafya BSc (Onur)

Computing Science/Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuzey Avrupa ve İtalya MLitt Sanat Tarihi: Rönesans

Art History: The Renaissance in Northern Europe and Italy MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı.

English Literature MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim/Müzik MA (Onur)

English Language & Linguistics/Music MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)Kelt ve Gal MLitt

Celtic and Gaelic MLitt (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi Mscı Daha Hızlı Rota Mscı

Computing Science MSci Faster Route MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve TV Çalışmaları Doktora

Film and TV Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik/Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans

Mathematics/Applied Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Arkeoloji MA

Archaeology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendislik MPhil

Biomedical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computing Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar MPhil

Theology and Religious Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji/İktisat (SocSci) MA (Onur)

Sociology/Economics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Fransız MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Latin MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Edebiyat/Sosyoloji MA (Onur)

Scottish Literature/Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Sağlık PgCert

One Health PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Coğrafya/İşletme Yönetimi (SocSci) MA (Onur)

Geography/Business and Management (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma MFA

Creative Writing MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Savaş Çalışmaları MLitt

War Studies MLitt (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eski Tarih/Celtic Çalışmaları MA (Onur)

Ancient History/Celtic Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji/Siyaset MA (Onur)

Archaeology/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kelt Uygarlığı/Tarih MA (Onur)

Celtic Civilisation/History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma) Eğitim doktora EdD

Doctorate in Education (Research) EdD

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme PgDip

Health Technology Assessment PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Onur), Alman Yasal Çalışmalar LİSANS Hukuk Scots

Scots Law with German Legal Studies LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Orta &Doğu Avrupa Çalışmaları/Sosyal & Kamu Politikası (SocSci) MA

Central & East European Studies/Social & Public Policy (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Yüksek Lisans

Philosophy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)iktisat/Rus MA

Economics/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Arkeoloji MPhil

Archaeology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İskoç Dili ve Edebiyatı MA (Onur)

Scottish Language and Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı MPhil

English Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)iktisat/Tarih (SocSci) MA

Economics/History (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm Geliştirme ve Kültür MSc

Tourism Development and Culture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ile Mühendislik yazılım Yerleştirme Mscı (Onur)

Software Engineering with Work Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekatronik BEng (Onur)

Mechatronics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. matematik/Felsefe MA

Mathematics/Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Portekizce/Sosyal & Kamu politikaları (Onur)

Portuguese/Social & Public Policy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Araştırma)Tarih MLitt

History MLitt (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat/Merkez & Doğu Avrupa Çalışmaları MA (Onur)

Comparative Literature/Central & East European Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş & Yönetimi/Felsefe (SocSci) MA (Onur)

Business & Management/Philosophy (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat/Rus MA Tarihi 14.

History of Art/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. matematik/Tiyatro Çalışmaları MA

Mathematics/Theatre Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. İtalyan Yasal Çalışmalar LİSANS Hukuk Scots

Scots Law with Italian Legal Studies LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Avrasya Çalışmaları (Erasmus Mundus International Master) İntM

Central and East European, Russian and Eurasian Studies (Erasmus Mundus International Master) IntM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset/İskoç Edebiyat MA (Onur)

Politics/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Ekonomisi/Psikoloji (SocSci) MA (Onur)

Business Economics/Psychology (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim MSc Bilgisayar (Res)

Computing Science MSc (Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe/Sosyoloji (SocSci) MA (Onur)

Philosophy/Sociology (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve Performans Uygulamaları MLitt

Theatre and Performance Practices MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Latin/İş & Yönetimi MA (Onur)

Latin/Business & Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat/Tiyatro Çalışmaları MA Tarihi 14.

History of Art/Theatre Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/Arkeoloji MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/Archaeology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Edebiyatı MPhil

Scottish Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler ve Hücresel Biyoloji (Biyoteknoloji) BSc (Onur)

Molecular and Cellular Biology (with Biotechnology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Gaelic/Tarih MA

Gaelic/History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Celtic Çalışmaları/İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

Celtic Studies/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Finans Mfın

International Finance MFin

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gaelic/Sosyal & Kamu politikaları (Onur)

Gaelic/Social & Public Policy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. sosyoloji/Tiyatro Çalışmaları MA

Sociology/Theatre Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MedSci)Klinik Genetik Yüksek Lisans

Clinical Genetics MSc(MedSci)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Gaelic/Fransız MA

Gaelic/French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimi (İkincil) PGDE

Education (Secondary) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
İtalyanca Doktora

Italian PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Merkez &Doğu Avrupa Çalışmaları/İskoç Edebiyat MA (Onur)

Central & East European Studies/Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Edebiyatı/İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

Scottish Literature/Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat/Rus ANNE 14.

Comparative Literature/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi, Bankacılık ve Finans yüksek lisans

Economics, Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rusya, Doğu Avrupa ve Avrasya Çalışmaları yüksek lisans

Russian, East European and Eurasian Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim/İtalyan MA (Onur)

English Language & Linguistics/Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kanser Bilimler Yüksek Lisans

Cancer Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat/İş & Yönetimi MA (Onur)

Comparative Literature/Business & Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MSc

Electronics and Electrical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)ekonomik & Toplumsal Tarih/İngiliz Edebiyatı MA

Economic & Social History/English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Ruh Sağlığı MSc

Global Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dünya Doktora Bilimler

Earth Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Fransız/Siyaset MA

French/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset/İspanyolca MA (Onur)

Politics/Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

Mathematics/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomik & Toplumsal Tarih/Müzik MA (Onur)

Economic & Social History/Music MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş & Yönetimi/Matematik (SocSci) MA (Onur)

Business & Management/Mathematics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Meslekleri Eğitim Yüksek Lisans

Health Professions Education MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Dünya Bilimi BSc (Onur)

Earth Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teorik Fizik BSc (Onur)

Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim/Ekonomik &bilgi işlem; Toplumsal Tarih (SocSci) MA (Onur)

Computing Science/Economic & Social History (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman/Siyaset MA

German/Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler (Sosyal Bilimler) MA (Onur)

International Relations (Social Sciences) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Merkez &Doğu Avrupa Çalışmaları/Sosyoloji (SocSci) MA (Onur)

Central & East European Studies/Sociology (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı/Rus MA

English Literature/Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Bilimler Yüksek Lisans

Biomedical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya ve bilişim Çalışmaları/İngilizce & Dilbilim MA (Onur)

Digital Media & Information Studies/English Language & Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Göçler ve Sosyal Adalet.

Global Migrations and Social Justice MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma)Tiyatro Çalışmaları MLitt

Theatre Studies MLitt (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim/Felsefe MA (Onur)

English Language & Linguistics/Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. sosyoloji/Klasik MA

Sociology/Classics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasal İletişim.

Political Communication MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı MA (Onur)

English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat ve Din Çalışmaları MA (Onur)

Theology and Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma, Politika ve Uygulama) kapsamlı Eğitim PGCert

Inclusive Education (Research Policy and Practice) PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlahiyat ve Din Bilimleri (Onur)Karşılaştırmalı Edebiyat MA/

Theology and Religious Studies/Comparative Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Analizi MSc

Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomik & Toplumsal Tarih/İş & Yönetimi (SocSci) MA (Onur)

Economic & Social History/Business & Management (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat/Klasik ANNE (Onur)

Comparative Literature/Classics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yetişkin Eğitimi, Toplum kalkınması ve Gençlik Çalışmaları) eğitim Çalışmaları yüksek lisans

Educational Studies (Adult Education, Community Development and Youth Studies) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Portekizce/Classics MA

Portuguese/Classics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekoloji ve Çevre Biyolojisi.

Ecology and Environmental Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sınır ötesi Suç, Adalet ve Güvenlik MSc

Transnational Crime, Justice and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sensör ve Görüntüleme Sistemleri MSc

Sensor and Imaging Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı/Alman MA

English Literature/German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Araştırma)Bilgi Çalışmaları MLitt

Information Studies MLitt (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Yönetimi ve Korunması MSc

Information Management and Preservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Modelleme MSc

Financial Modelling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca (PGDE) ile Fransız - Mezunlar Sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma

French with German (PGDE - Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji/İstatistik BSc (Onur)

Psychology/Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl