• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Disiplinler Arası Çalışmalar MPhil

Interdisciplinary Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)BSc Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri ve Matematik

Computer Science and Mathematics with Industrial Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve Görsel Kültür MPhil

Art History and Visual Culture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Temel Eğitim (İlköğretim Öğretme ve Öğrenme) PGCE

Primary Education (Primary Teaching and Learning) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma MA

Conflict, Security and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim (Sosyal Bilimler) PGCE

Primary Education (Humanities) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Offshore Yenilenebilir Enerji DEng

Offshore Renewable Energy DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilim, Fizik) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Science, Physics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Ortaöğretim (Modern Diller - Fransızca) PGCE

Secondary Education (Modern Languages - French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Çalışma ile Uluslararası İlişkiler Yurtdışında BA (Onur)

International Relations with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Politika Doktora

European Politics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi Yüksek Lisans

International Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği PGCert

Teaching English to Speakers of Other Languages PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi BEng Yıl Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electronic Engineering with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng Yıl İnşaat Mühendisliği (Onur)

Civil Engineering with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Adli Tıp Bilimi üzerine yüksek Lisans Arkeoloji (Onur)

Archaeology with Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Uluslararası Çalışma MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile Siyaset MA

MA by Research in Politics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilenebilir Enerji Doktora

Renewable Energy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim BA (Onur)ile sanat Tarihi & Görsel Kültür ve İngilizce

Art History & Visual Culture and English with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Arap ve İslam Araştırmaları MA

Arabic and Islamic Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng Yıl Makine Mühendisliği (Onur)

Mechanical Engineering with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma ile felsefe ve Siyaset Yurtdışına BA (Onur)

Philosophy and Politics with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim felsefesi ve Sosyoloji MA

Philosophy and Sociology of Science MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında iş Deneyimi BA (Onur)ile klasik Çalışmalar ve Felsefe

Classical Studies and Philosophy with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kritik İnsan Coğrafyası.

Critical Human Geographies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanat Tarihi & Görsel Kültür ve Klasik Çalışmalar BA

Art History & Visual Culture and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mesleki Eğitim Yılın BSc (İnsan Genom) Tıp Bilimleri

Medical Sciences (Human Genomics) with Professional Training Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve İstihdam Deneyimi BA (Onur)

Archaeology and Employment Experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi MD Çalışmalar

Medical Studies MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma ile tarih ve Siyaset Yurtdışına BA (Onur)

History and Politics with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Çalışmaları MPhil

German Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma ile Yurt dışında çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim ile sosyoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Sociology and Criminology with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme ile deniz Biyolojisi BSc (Onur)

Marine Biology with Professional Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lusophone Çalışmalar MPhil

Lusophone Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve Modern Diller BA (Onur)

Sociology and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Politika Analytics MSc

Policy Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında iş Deneyimi BA (Onur)ile sanat Tarihi & Görsel Kültür ve Tarih

Art History & Visual Culture and History with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik MPhil

Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Vadeli MPhil

Sustainable Futures MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Eğitim MSc

Clinical Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Doktora

Politics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mesleki Eğitim Yılın BSc (Farmakoloji ve Tedavi) tıbbi Bilimler

Medical Sciences (Pharmacology and Therapeutics) with Professional Training Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Doğu MA siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

Politics and International Relations of the Middle East MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında iş Deneyimi BA (Onur)ile sanat Tarihi & Görsel Kültür ve İngilizce

Art History & Visual Culture and English with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hava kirliliği MSc

Conservation and Biodiversity MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Strateji ve Güvenlik Doktora

Strategy and Security PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Avrupa Çalışma BSc (Onur)ile ekonomi ve Finans

Economics and Finance with European Study (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng Yıl ile mühendislik ve Yönetim (Onur)

Engineering and Management with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klasik Çalışmaları ve Felsefe BA (Onur)

Classical Studies and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Tarih) PGCE

Secondary Education (History) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve İnsan Sağlığı PgCert

Environment and Human Health PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Uluslararası Çalışma BSc ile işletme Ekonomisi

Business Economics with International Study BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal ve Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

Social and Organisational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Miras Yönetimi ve Danışmanlık.

International Heritage Management and Consultancy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Çalışma ile coğrafya BSc (Onur)

Geography with European Study BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Sanayi Deneyim MEng ile yenilenebilir Enerji Mühendisliği

Renewable Energy Engineering with Industrial Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Sociology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro uygulamaları MA

Theatre Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında eğitim geçmişi ve Eski Tarih (4 yıl) BA (Onur)

History and Ancient History with Study Abroad (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arap ve İslam Araştırmaları MPhil

Arab and Islamic Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Miras Yönetimi ve Danışmanlık PGcert

International Heritage Management and Consultancy PGcert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Anthrozoology Doktora

Anthrozoology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca Çalışmaları MPhil

French Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Uluslararası Çalışma ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Disiplinler Arası Çalışmalar Doktora

Interdisciplinary Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans

Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çalışma ile Yurtdışında Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avustralya Çalışma MPhys ile fizik

Physics with Australian Study MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikler ve Antik Tarih MPhil

Classics and Ancient History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Miras Yönetimi ve Danışmanlık MA

International Heritage Management and Consultancy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ile bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science with Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Arkeoloji MA

MA by Research Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlköğretim (İngilizce) PGCE

Primary Education (English) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Mühendislik ve Girişimcilik MEng (Onur)

Engineering and Entrepreneurship MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Coğrafya BA (Onur)

Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Sağlık Bilimleri MPhil

Sport and Health Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Tarihi Doktora

Medical History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Çevre Bilimleri) Mscı Matematik Bilimleri

Mathematical Sciences (Environmental Sciences) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilim, Kimya) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Science, Chemistry) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Uluslararası Çalışma ile iş BSc (Onur)

Business with International Study BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng Yıl ile inşaat ve Çevre Mühendisliği (Onur)

Civil and Environmental Engineering with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik BSc (Onur)

Engineering Geology and Geotechnics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi.

Economics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Tecrübe ile matematik MMath

Mathematics with Professional Experience MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilim) İlköğretim PGCE

Primary Education (Science) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Çalışmaları ve iş Deneyimi ile İngilizce Yurtdışında BA (Onur)

Classical Studies and English with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Eğitim Yıl BSc ile spor ve Egzersiz Tıp Bilimleri (Onur)

Sport and Exercise Medical Sciences with Professional Training Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Sağlık Bilimleri yüksek lisans

Sport and Health Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği Tıp

Teaching English to Speakers of Other Languages MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Araştırma MSc

Educational Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Liderlik ve Yönetim PGCert

Healthcare Leadership and Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik Çalışmaları ve iş Deneyimi ile İngilizce BA (Onur)

Classical Studies and English with Employment Experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi & Görsel Kültür ve İngilizce BA (Onur)

Art History & Visual Culture and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Esnek Çalışma ile Birlikte Onur Yurtdışında BA (Onur)/BSc (Onur)

Flexible Combined Honours with Work Abroad BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Deneyimi BA ile İlahiyat ve Din (Onur)

Theology and Religion with Employment Experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
1 İngiliz Hukuku ve Fransız Hukuku/Ana (Matrise) LİSANS (Onur)

English Law and French Law/Master 1 (Matrise) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng Yıl Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Iş LİSANS (Onur)ile hukuk

Law with Business LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Roma Arkeoloji MA

Roman Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası eğitim üzerine yüksek Lisans ekonomi ve Finans (Onur)

Economics and Finance with International Study BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi Deneyim BSc ile ekonomi ve Politika

Economics and Politics with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MA Eğitim: Yaratıcı Sanatlar

MA Education: Creative Arts in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mineraller MSc İşleme

Minerals Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Modern Diller BA (Onur)

History and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyimi BA ile işletme ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Industrial Experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Yurt dışında eğitim ile siyaset, Felsefe ve Ekonomi BA (Onur)

Politics, Philosophy and Economics with Study Abroad (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışma MEng ile mühendislik ve Yönetim (Onur)

Engineering and Management with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Deneyimi BA ile tarihi ve Antik Tarihi 14.

History and Ancient History with Employment Experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasi Düşünce MA

Political Thought MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri İş MSc ile Bilim

Data Science with Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Modern Diller BA (Onur)

Philosophy and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Doktoru MD

MD Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Anthrozoology MA

Anthrozoology MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Endüstriyel Deneyimi üzerine yüksek Lisans işletme ve Muhasebe (Onur)

Business and Accounting with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Archaeology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller ve Arapça BA (Onur)

Modern Languages and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan Çalışmalar MPhil

Italian Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Liderlik Çalışmaları Doktora

Leadership Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Çalışma BSc ile Ekonometrik iktisat (Onur)

Economics with Econometrics with European Study BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim ile sosyoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Sociology and Anthropology with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Tarih BA (Onur)

Philosophy and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa Politika MPhil

European Politics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Sport and Exercise Medical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Egzersiz ve Spor Bilimleri Mscı (Onur)

Exercise and Sport Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik Yüksek Lisans

Financial Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Exeter MBA

The Exeter MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında iş Deneyimi ile tarihi ve Arkeoloji BA (Onur)

History and Archaeology with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Politika BSc (Onur)

Economics and Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Miras Yönetimi ve Danışmanlık PGDip

International Heritage Management and Consultancy PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasal Uygulama Doktora

Legal Practice PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

History and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Deneyim BSc ile Ekonometrik iktisat (Onur)

Economics with Econometrics with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Deneyimi ile tarih Yurtdışındaki BA (Onur)

History with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Sosyoloji BA (Onur)

Philosophy and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Orta Doğu ve İslam Araştırmaları MA

Middle East and Islamic Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi & Görsel Kültür ve Drama BA (Onur)

Art History & Visual Culture and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler Doktora

Biological Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Vadeli Doktora

Sustainable Futures PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışma kriminoloji Yurtdışında BSc (Onur)

Criminology with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (Yurtdışında eğitim) BSc (Onur)

Politics and International Relations (with Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım MSc

Food Security and Sustainable Agriculture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler Yüksek Lisans

Biological Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Arkeoloji MPhil

Archaeology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA Eğitim: Teknoloji, Yaratıcılık ve Düşünme

MA Education: Technology, Creativity and Thinking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Fen) Coğrafya BSc (Onur)

Geography (Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Mscı (Onur)

Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında iş Deneyimi BA (Onur ile tarih ve Uluslararası İlişkiler)

History and International Relations with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans Uygulama Doktora

Performance Practice PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik MGeol

Engineering Geology and Geotechnics MGeol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim ile tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

History and Archaeology with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe MPhil

Accounting MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri (İnsan Genom) BSc (Onur)

Medical Sciences (Human Genomics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Edebi Çalışmalar MA

English Literary Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pediatrik Egzersiz ve Sağlık MSc

Paediatric Exercise and Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Jeoloji BSc (Onur)

Applied Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Esnek Çalışma ile Birlikte Onur Yurtdışında BA (Onur)/BSc (Onur)

Flexible Combined Honours with Study Abroad BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim ile İlahiyat ve Din BA (Onur)

Theology and Religion with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Deneyimi ile klasik Çalışmalar Yurtdışında BA (Onur)

Classical Studies with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışma ile antik Tarih ve Arkeoloji Yurtdışında BA (Onur)

Ancient History and Archaeology with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng Yıl Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electronic Engineering with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14)koruma Biyolojisi ve Ekoloji Mscı

Conservation Biology and Ecology MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulanan Sağlık Hizmetleri Araştırma MSc

Applied Health Services Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Psikoloji (Klinik) Mscı (Onur)

Applied Psychology (Clinical) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Biyolojisi ve Ekoloji BSc (Onur)

Conservation Biology and Ecology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Yüksek Lisans

Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Zooloji BSc (Onur)

Zoology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikler ve Antik Tarihi MA

Classics and Ancient History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi BEng Yıl Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Profesyonel Yerleştirme BA ile insan Bilimleri/BSc (Onur)

Human Sciences with Professional Placement BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Deneyimi ile eski Tarih Yurtdışındaki BA (Onur)

Ancient History with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

Ancient History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MPhil

Creative Writing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile Felsefe yüksek lisans

MA by Research in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yurtdışında iş Deneyimi BA (Onur)ile sanat Tarihi & Görsel Kültür ve Drama

Art History & Visual Culture and Drama with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında eğitim ile felsefe ve Teoloji BA (Onur)

Philosophy and Theology with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik ve Yönetim MEng (Onur)

Engineering and Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi MPhil

Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Çalışma ile Yurtdışında Bilimleri BSc (Onur)

Biological Sciences with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Doğu Çalışmaları.

Middle East Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Çalışma BA ile coğrafya (Onur)

Geography with European Study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Denizcilik Tarihi Çalışmaları MPhil

Maritime Historical Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Maden Mühendisliği BEng (Onur)

Mining Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Filistin Çalışmaları MPhil

Palestine Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma tarafından MSc mühendislik

Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çalışma ile eski Tarih Yurtdışındaki BA (Onur)

Ancient History with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maden Mühendisliği MEng (Onur)

Mining Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Teoloji BA (Onur)

Philosophy and Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma ile felsefe Yurtdışında BA (Onur)

Philosophy with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng Yıl mühendislik ve Girişimcilik (Onur)

Engineering and Entrepreneurship with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Nörobilim) BSc (Onur), Tıp Bilimleri

Medical Sciences (Neuroscience) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
ANNE Eğitimi: Matematik Eğitimi

MA Education: Mathematics Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Modern Diller BA (Onur)

International Relations and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(14)iş Deneyimi BA ile Liberal Sanatlar

Liberal Arts with Employment Experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi & Çalışma ile Görsel Kültür ve Tarih Yurtdışındaki BA (Onur)

Art History & Visual Culture and History with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Refah.

Health and Wellbeing MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Evrimsel Biyoloji (Cornwall Kampüsü, 3 yıl) BSc (Onur)

Evolutionary Biology (Cornwall Campus, 3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Sağlık Bilimleri Doktora

Sport and Health Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Matematik Yüksek Lisans

Advanced Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Yerleştirme LİSANS ile İşletme (Onur)ile hukuk

Law with Business with Professional Placement LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında iş Deneyimi BA (Onur)ile sanat Tarihi & Görsel Kültür

Art History & Visual Culture with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Deneyimi BA ile tarih ve Arkeoloji (Onur)

History and Archaeology with Employment Experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans Uygulama MPhil

Performance Practice MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Çalışmalar ve Çalışma ile İngilizce Yurtdışında BA (Onur)

Classical Studies and English with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz ve Spor Bilimleri BSc (Onur)

Exercise and Sport Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik ve Girişimcilik BEng (Onur)

Engineering and Entrepreneurship BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma ile antropoloji Yurtdışında BA (Onur)

Anthropology with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA Eğitim: Fen Eğitimi

MA Education: Science Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Sanat Tarihi ve Görsel Kültür Doktora

Art History and Visual Culture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme BA ile coğrafya (Onur)/BSc (Onur)

Geography with Professional Placement BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liderlik Çalışmaları MPhil

Leadership Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya (Beşeri ve Fiziki) Doktora

Geography (Human and Physical) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Analiz ve Fon Yönetimi

Financial Analysis and Fund Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)BSc Profesyonel Yerleşimi ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Professional Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Evrimsel Biyoloji Mscı (Onur)

Evolutionary Biology MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama BA ile yönetim (Onur)

Management with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma ile Arkeoloji Yurtdışında BA (Onur)

Archaeology with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng Yıl İnşaat Mühendisliği (Onur)

Civil Engineering with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi PGDip

Human Resource Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
MSc tarafından Araştırma Psikoloji

MSc by Research Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Cornwall Kampüsü) Yurtdışında eğitim BA (Onur ile siyaset ve Uluslararası İlişkiler)

Politics and International Relations with Study Abroad (Cornwall Campus) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışma MMath ile matematik

Mathematics with International Study MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Muhasebe BSc (Onur)

Business and Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri (Farmakoloji ve Tedavi) BSc (Onur)

Medical Sciences (Pharmacology and Therapeutics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Uluslararası Çalışma MEng ile inşaat ve Çevre Mühendisliği

Civil and Environmental Engineering with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor &psikoloji; Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Psychology with Sport & Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Orta Doğu Siyaseti MPhil

Middle East Politics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Strateji ve Güvenlik MPhil

Strategy and Security MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültür Sosyolojisi MA

Cultural Sociology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tünel Mühendisliği MSc

Tunnel Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)klasik Çalışmaları ve Modern Diller BA

Classical Studies and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans Doktora

Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Matematik) PGCE

Secondary Education (Mathematics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
İngilizce ve Çalışma ile Tarihi Yurtdışında BA (Onur)

English and History with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fen Bilimleri BSc (Onur)

Natural Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Deneyimi BA ile antik Tarihi 14.

Ancient History with Employment Experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Çalışma MEng Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında iş Deneyimi BA (Onur)ile Film Çalışmaları

Film Studies with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Mre

Management MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Avrupa Çalışma BSc (Onur)ile muhasebe ve Finans

Accounting and Finance with European Study (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları Doktora

Translation Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Deneyimi BA ile antik Tarih ve Arkeoloji (Onur)

Ancient History and Archaeology with Employment Experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bioarchaeology MSc

Bioarchaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Onur)/Lisans Eğitim ve Yurtdışında Çalışma ile esnek Birleştirilmiş Onur BA

Flexible Combined Honours with Study and Work Abroad BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller ve Latin BA (Onur)

Modern Languages and Latin BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma ile klasik Çalışmalar ve İlahiyat Yurtdışında BA (Onur)

Classical Studies and Theology with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji MA

Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında iş Deneyimi BA (Onur)ile İngilizce ve Drama

English and Drama with Employment Experience Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl