• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yapay Zeka & Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Artificial Intelligence & Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler ve Klinik Tıp Doktora

Molecular and Clinical Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ortaçağ Edebiyatı) İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans

English Literature (Medieval Literature) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Akıllı Sistemler Merkezi ve Uygulamaları) bilişim MPhil

Informatics (Centre for Intelligent Systems and their Applications) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlaç Keşfi ve Protein Biyoteknoloji PgProfDev

Drug Discovery and Protein Biotechnology PgProfDev

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İslam ve Orta Doğu Çalışmaları yüksek lisans

Islamic and Middle Eastern Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uyarlanabilir ve Nöral Hesaplama Bilişim (Enstitüsü) MPhil

Informatics (Institute for Adaptive and Neural Computation) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çocuklar ve Gençler'Sağlık ve Psikolojik Uygulama Zihinsel s MSc

Children and Young People's Mental Health and Psychological Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Adalet ve toplumsal Eylem PGDip

Social Justice and Community Action PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
PGDip Davranış Klinik Hayvan

Clinical Animal Behaviour PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Ticaret Hukuku LLM

Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca ve İngilizce Dil MA (Onur)

Spanish and English Language MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik Yüksek Lisans

Financial Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aile Hekimliği SHA

Family Medicine MFM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Ekonomi ve Matematik MA (Onur)

Economics and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Etnoloji ve İngiliz Dili MA (Onur)

Scottish Ethnology and English Language MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka ve Yazılım Mühendisliği BEng (Onur)

Artificial Intelligence and Software Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik ve Genomik MSc

Genetics and Genomics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSc)Çocukluk Çalışmaları

Childhood Studies (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Performans MSc Bilgisayar

High Performance Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Yöntemler MA sosyoloji (Onur)

Sociology with Quantitative Methods MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Cerrahi MCh

General Surgery MCh

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Açık Çevre ve Sürdürülebilirlik Eğitim MSc

Outdoor Environmental and Sustainability Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Hassas Tıp Doktora

Precision Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nicel Yöntemler ile hükümet, Politika ve Toplum MA

Government, Policy and Society with Quantitative Methods MA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Afrika ve Uluslararası Kalkınma yüksek lisans

Africa and International Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Epidemiyoloji PgCert

Veterinary Epidemiology PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Kalkınma MA ve sosyal Antropoloji (Onur)

Social Anthropology with Development MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Eğitim BA (Onur)

Community Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim ve İngilizce Dili Doktora

Linguistics and English Language PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Doktora

Architecture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cinsiyet ve Kültür MSc

Gender and Culture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Atçılık Bilim PGCert

Equine Science PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Genetik ve Genetik Doktora

Genetics and Genomics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nicel Yöntemler MA ile siyaset (Onur)

Politics with Quantitative Methods MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi Bilgi Bilim ve Arkeoloji yüksek lisans

Geographical Information Science and Archaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapısal ve Yangın Güvenlik Mühendisliği MEng (Onur)

Structural and Fire Safety Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Davranış Klinik Hayvan

Clinical Animal Behaviour MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Meteoroloji MPhys ile fizik

Physics with Meteorology MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Solunum Hastalıkları Doktora

Respiratory Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş Cerrahisi DDS

Dental Surgery DDS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikolojik Araştırma MSc

Psychological Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Tarihi ve Kuramı yüksek lisans

Architectural History and Theory MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız ve Sosyal Politika MA (Onur)

French and Social Policy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman ve Dilbilim MA

German and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hayvan hakları, Etik ve Hukuk MSc

International Animal Welfare, Ethics and Law MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Sağlık PGDip için fiziksel Aktivite

Physical Activity for Health PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ortaçağ Edebiyatları ve Kültürleri MSc

Medieval Literatures and Cultures MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İskandinav Çalışmaları ve Dilbilim MA (Onur)

Scandinavian Studies and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Sayısal Yöntemler MA ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with Quantitative Methods MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi ve Biyolojik Kimya MChem (Onur)

Medicinal and Biological Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Moleküler Bitki Bilimleri Doktora

Molecular Plant Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Celtic ve İskoç Tarihi MA (Onur)

Celtic and Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Eleştirel Teori) İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans

English Literature (Critical Theory) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sadece Mezunlar) PGDE İlköğretim Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Primary (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Sistemleri ve Politikaları MSc

Marine Systems and Policies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
PGDE Sanat ve Tasarım (sadece Mezunlar) Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Art and Design (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Müzik BSc (Onur)

Mathematics and Music BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman MSc

German MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Endüstriyel Doktora Merkezi) Deniz Yenilenebilir Enerji DEng

Offshore Renewable Energy (Industrial Doctorate Centre) DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. uluslararası İş MA

International Business MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Tıp Mesleki Gelişim Diploma

Conservation Medicine Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sanat MPhil tarihi

History of Art MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Peyzaj Mimarlığı MA

Landscape Architecture MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Edebiyat MA (Onur)

Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku ve Uygulama LLM

International Commercial Law and Practice LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Koruma Tıp PGDip

Conservation Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği MSc

Electrical Power Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişsel Bilim (Sosyal Bilimler) MA (Onur)

Cognitive Science (Humanities) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve din MA (Onur)

Philosophy and Theology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağrı klinik Yönetimi PGCert

Clinical Management of Pain PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Olasılık ve Stokastik Analizi, Doktora

Probability and Stochastic Analysis PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yeni Ahit Dil, Edebiyat ve Teoloji Dersi

New Testament Language, Literature and Theology MTh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yönetim Bilimi BSc (Onur)

Computer Science and Management Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim İletişim ve Halkla Nişan PGDip

Science Communication and Public Engagement PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Psikoloji ve Ekonomi MA

Psychology and Economics MA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Akıllı Sistemler Merkezi ve Uygulamaları) bilişim MSc

Informatics (Centre for Intelligent Systems and their Applications) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Fransız ve İtalyan MA

French and Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Yönetmenlik MA

Film Directing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyanca ve İngilizce Dil MA (Onur)

Italian and English Language MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik ve Yenilik yüksek lisans

Entrepreneurship and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Evrimsel Biyoloji Doktora

Evolutionary Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Almanca ve Portekizce MA

German and Portuguese MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Ekonomi MA (Onur)

Philosophy and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Hayvan Davranışları ve Hayvan Refahı MSc

Applied Animal Behaviour and Animal Welfare MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Siyaset MA (Onur)

History and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Araştırma PGCert yararlanarak

Making Use of Digital Research PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Sağlık Yenilik ve Girişimcilik ile optik Tıbbi Görüntüleme

Optical Medical Imaging with Healthcare Innovation and Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genomik ve Deneysel Tıp Doktora

Genomic and Experimental Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve İskoç Edebiyat MA (Onur)

French and Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Arapça ve Ekonomi MA

Arabic and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Birinci Basamak Göz MSc

Primary Care Ophthalmology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Öğrenciler) Gaelic İlköğretim MA (Onur)

Primary Education with Gaelic (Learners) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat, Uzay ve Doğa MA

Art, Space and Nature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve İngiliz Edebiyatı MA (Onur)

Philosophy and English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Sağlık Bilgisi Mesleki Gelişim Diploma

Global Health Studies Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Matematiksel Fizik Doktora

Mathematical Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kitap Tarih ve Maddi Kültür MSc

Book History and Material Culture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca ve Tarih MA (Onur)

Spanish and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kelt ve İngiliz Edebiyatı MA (Onur)

Celtic and English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon ve Dilbilim MA (Onur)

Japanese and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişim Biyolojisi Doktora

Developmental Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Karmaşık Özellik Genetik MSc

Human Complex Trait Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Alman ve İskandinav Araştırmaları MA

German and Scandinavian Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Mikro ve Nano Sistemler (İMNS) MPhil

Integrated Micro and Nano Systems (IMNS) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Ekonomik Hukuk yüksek lisans

International Economic Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc akustik & Müzik Teknolojisi ()

Acoustics & Music Technology (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin ve Dilbilim MA (Onur)

Chinese and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik ve Moleküler Tıp Doktora

Genetics and Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Siyaset Teorisi Yüksek Lisans

International Political Theory MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Sanat Uygulama MA

Contemporary Art Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Çalışmaları yüksek lisans iktisat (Onur)

Economics with Environmental Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilik, Teknoloji ve Hukuk LLM

Innovation, Technology and the Law LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İstatistik Doktora

Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MScR)İskandinav Çalışmaları

Scandinavian Studies (MScR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca ve Tarih MA (Onur)

German and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji ve Jeofizik MPhil

Geology and Geophysics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetimi Doktora

Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım Doktora mimarlık

Architecture by Design PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı ve Klasikleri MA

English Literature and Classics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mimarlık MEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk MA (Onur)

International Relations and International Law MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp doktoru MD

Doctor of Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sadece Mezunlar) PGDE Müzik Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Music (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farsça ve İngilizce Edebiyat MA (Onur)

Persian and English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Rus Çalışmaları MA (Onur)

Italian and Russian Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), Alman ve Siyaset MA

German and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji ve Çevre Bilimleri BSc (Onur)

Ecological and Environmental Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doku Tamiri Doktora

Tissue Repair PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Eğitim MSc

Community Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSc) (Çevrimiçi Öğrenme) Pediatrik Acil Tıp

Paediatric Emergency Medicine (Online Learning) (MSc)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İtalyanca ve Sanat Tarihi MA (Onur)

Italian and History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sadece Mezunlar) PGDE Matematik Yüksek Lisans Diploması Profesyonel

PGDE Maths (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İskandinav Çalışmaları ve Felsefe MA (Onur)

Scandinavian Studies and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma M

Social Work MSW

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İskandinav Araştırmaları ve İspanyol MA (Onur)

Scandinavian Studies and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon MSc

Japanese MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma) Veteriner Bilim MVetSci

Veterinary Science (Research) MVetSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat Tarihinin MSc

Theology in History MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Dil MSc

English Language MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim İletişim ve Halkla Nişan MSc

Science Communication and Public Engagement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Animasyon MFA

Animation MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Hıristiyanlık Dersi tarihi

History of Christianity MTh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Arapça ve Dini Çalışmalar MA

Arabic and Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Analizi Doktora

Analysis PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Spor Bilimi BSc (Onur)

Applied Sport Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robotik ve Otonom Sistemler alanında Doktora için EPSRC Merkezi Eğitim Doktora

EPSRC Centre for Doctoral Training in Robotics and Autonomous Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve İş MA (Onur)

Accounting and Business MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları MSc

Translation Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız ve İskandinav Çalışmaları MA (Onur)

French and Scandinavian Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Epidemiyoloji Mesleki Gelişim Diploma

Veterinary Epidemiology Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Dijital Medya ve Kültür MSc

Digital Media and Culture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevresel Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans

Environmental Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kompozisyon MMus

Composition MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Portekizce ve Sanat Tarihi MA (Onur)

Portuguese and History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Hizmet Doktora

Social Work PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Açık Öğretim PGDip

Outdoor Education PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan ve İş MA (Onur)

Italian and Business MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Hukuk MA (Onur)

Business and Law MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Üreme Bilimler Yüksek Lisans

Reproductive Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Siyaset MA (Onur)

Geography and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Altyapı ve Çevre Doktora

Infrastructure and the Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji ve Fiziki Coğrafya BSc (Onur)

Geology and Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Temelleri (Laboratuvar) bilişim Doktora

Informatics (Laboratory for Foundations of Computer Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sadece Mezunlar) PGDE Coğrafya Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Geography (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Arapça ve İş MA

Arabic and Business MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Tarihi (Yüksek Lisans)

Scottish History (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pers Medeniyeti MSc

Persian Civilisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım Bilişim MFA

Design Informatics MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
(Sadece Mezunlar) PGDE Drama Yüksek Lisans Diploması Profesyonel

PGDE Drama (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Çin LLM

Law and Chinese LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji (Doktora)

Psychology (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişim MSc

Informatics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Performans Kostüm BA (Onur)

Performance Costume BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeni Nesil İlaç Keşfi MSc

Next Generation Drug Discovery MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Dijital İletişim MPhil

Digital Communications MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Eğitim PGDip

Clinical Education PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çevre, Kültür ve Toplum MSc

Environment, Culture and Society MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Arapça ve Sosyal Antropoloji MA

Arabic and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı MA (Onur)

English Language and Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sadece Mezunlar) PGDE Tarih Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE History (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvancılık ve Genetik yüksek lisans

Animal Breeding and Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı ve Ekosistem Sağlık PGDip

Biodiversity, Wildlife and Ecosystem Health PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Entegre Mikro ve Nano Sistemler (İMNS) MSc

Integrated Micro and Nano Systems (IMNS) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görüntüleme PGDip

Imaging PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
İskandinav Çalışmaları ve Klasikleri MA (Onur)

Scandinavian Studies and Classics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikiyatri Doktora

Psychiatry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Dilbilim MA (Onur)

Philosophy and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomik ve Sosyal Tarih Yüksek Lisans

Economic and Social History MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Arapça MSc ile Orta Doğu Çalışmaları

Middle Eastern Studies with Advanced Arabic MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Algı Enstitüsü, Eylem ve Davranışları) bilişim MPhil

Informatics (Institute of Perception, Action and Behaviour) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik Analizi ve Uygulamaları Doktora

Mathematical Analysis and its Applications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Anestezi ve Analjezi MSc

Veterinary Anaesthesia and Analgesia MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Rus ANNE ile uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ANNE ile uluslararası İşletme (Onur)

International Business with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Tarihi ve Arkeoloji MA (Onur)

Architectural History and Archaeology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hayvan hakları, Etik ve Hukuk PGDip

International Animal Welfare, Ethics and Law PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Yeni Nesil İlaç Keşfi Mesleki Gelişim Diploma

Next Generation Drug Discovery Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronics and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Politics and International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişsel ve Nöral Sistemler Doktora

Cognitive and Neural Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler (Evrimsel Biyoloji) BSc (Onur)

Biological Sciences (Evolutionary Biology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Temelleri (Laboratuvar) bilişim yüksek lisans

Informatics (Laboratory for Foundations of Computer Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Fizik MPhys

Mathematical Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Fransızca ve Portekizce MA

French and Portuguese MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Sağlık Çalışmaları PGCert

Global Health Studies PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Teorik Fizik BSc (Onur)

Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Orta Çağ MSc sanat

Art in the Global Middle Ages MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PGDE Beden Eğitimi (sadece Mezunlar) Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Physical Education (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İskoç Etnoloji MA (Onur)

Scottish Ethnology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca ve İngilizce Edebiyat MA (Onur)

Spanish and English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tekstil MFA

Textiles MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Rus Çalışmalar ve Siyaset MA (Onur)

Russian Studies and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama MA iş (Onur)

Business with Marketing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskandinav Çalışmaları ve İskoç Edebiyat MA (Onur)

Scandinavian Studies and Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Heykel BA (Onur)

Sculpture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekolojik İktisat Yüksek Lisans

Ecological Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(PGCert) (Online Uzaktan Eğitim) İklim Değişikliği Yönetimi

Climate Change Management (Online Distance Learning) (PGCert)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Portekizce ve İngilizce Dil MA (Onur)

Portuguese and English Language MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Doktora

Politics and International Relations PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Malzeme Uygulama MSc

Material Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rus Çalışmaları ve İspanyol MA (Onur)

Russian Studies and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSc)kantitatif Genetik ve Genom Analizi

Quantitative Genetics and Genome Analysis (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Eğitimi Doktora

Mathematical Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Doktora

German PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Hastalıkları PGCert

Internal Medicine PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Rus Çalışmaları ve Felsefe MA (Onur)

Russian Studies and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım ve Dijital Medya yüksek lisans

Design and Digital Media MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Klinik Uygulama (Online Uzaktan Eğitim) MVetSc

Advanced Clinical Practice (Online Distance Learning) MVetSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Cam MFA

Glass MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Sistemleri ve Sentetik Biyoloji PGDip

Systems and Synthetic Biology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyolojik (Bitki Bilimi) Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences (Plant Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Suç Adalet ve Güvenlik MSc

Global Crime Justice and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din Bilimleri Doktora

Religious Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji PGDip

Biotechnology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Klasik Arkeoloji ve Latin MA (Onur)

Classical Archaeology and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yol Tıp MSc

Pathway Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat (BD Sıradan ya da Onur) BD

Divinity (BD Ordinary or Honours) BD

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)ekonomi ve Ekonomi Tarihi MA

Economics and Economic History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler Kimya Yüksek Lisans

Materials Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika ve Ekonomi MA (Onur)

Social Policy and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Açık Eğitim MSc

Outdoor Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
(Hayvan Bilimi) Tarım Bilimi BSc (Onur)

Agricultural Science (Animal Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Keşfi ve Ötelenme Biyoloji yüksek lisans

Drug Discovery and Translational Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Üreme Biyolojisi BSc (Onur)

Reproductive Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl