• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Çeviri Çalışmaları Doktora

Translation Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa Arkeoloji Yüksek Lisans

European Archaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarihi ve Latin MA (Onur)

Ancient History and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oral Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Oral Health Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Portekizce ve Felsefe MA (Onur)

Portuguese and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoçeşitlilik ve Bitki Taksonomi MSc

Biodiversity and Taxonomy of Plants MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzeme ve Süreçleri MSc

Materials and Processes MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Bitki Sağlığı MSc

Sustainable Plant Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız ve İskoç Edebiyat MA (Onur)

French and Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Akıllı Sistemler Merkezi ve Uygulamaları) bilişim Doktora

Informatics (Centre for Intelligent Systems and their Applications) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Ekonomi MA (Onur)

Geography and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Çevre Sorunlar PGCert

Global Environment Challenges PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
14. Alman ve Dilbilim MA

German and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik Yüksek Lisans

Financial Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Arapça ve Dini Çalışmalar MA

Arabic and Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler (Evrimsel Biyoloji) BSc (Onur)

Biological Sciences (Evolutionary Biology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Eğitim MSc

Digital Education MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Bilim ve Din MSc

Science and Religion MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. felsefe MA

Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Sociology and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı PGDip

Public Health PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
(Sadece Mezunlar) PGDE Fransız Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE French (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Koruma MSc

Architectural Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Portekizce ve İskandinav Çalışmaları MA (Onur)

Portuguese and Scandinavian Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Eğitimi Doktora

Mathematical Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika ve Ekonomi MA (Onur)

Social Policy and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İncil Çalışmaları Dersi

Biblical Studies MTh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Celtic ve İskoç Edebiyat MA (Onur)

Celtic and Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeni Nesil İlaç Keşfi MSc

Next Generation Drug Discovery MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Rehberlik Çalışmaları MScR

Counselling Studies MScR

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hayvan hakları, Etik ve Hukuk PGDip

International Animal Welfare, Ethics and Law PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
İtalyan MA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Sağlık Doktora

Global Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Temelleri (Laboratuvar) bilişim Doktora

Informatics (Laboratory for Foundations of Computer Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Açık Çevre ve Sürdürülebilirlik Eğitim MSc

Outdoor Environmental and Sustainability Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
(Onur)BSc (Hücre Biyolojisi) Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Cell Biology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Biyokimya) BSc (Onur)Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Biochemistry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı MA (Onur)

English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik PGCert

Clinical Trials PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İskoç Edebiyatı ve İskoç Tarihi MA (Onur)

Scottish Literature and Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon ve Dilbilim MA (Onur)

Japanese and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atçılık Bilim MSc

Equine Science MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Celtic ve İngilizce Dil MA (Onur)

Celtic and English Language MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hıristiyanlık Dersi tarihi

History of Christianity MTh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre Mikro ve Nano Sistemler (İMNS) MSc

Integrated Micro and Nano Systems (IMNS) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı MPH

Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyanca ve Sanat Tarihi MA (Onur)

Italian and History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Klinik ve Endüstriyel Teslim) yenileyici Tıp yüksek lisans

Regenerative Medicine (Clinical and Industrial Delivery) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Hastalıkları Yüksek Lisans

Internal Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Yeni Nesil İlaç Keşfi PGDip

Next Generation Drug Discovery PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Solunum Hastalıkları Doktora

Respiratory Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görüntüleme Mesleki Gelişim

Imaging Professional Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mimarisi için Bilişim (Enstitüsü) yüksek lisans

Informatics (Institute for Computing Systems Architecture) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat MPhil

Art MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Altyapı ve Çevre MSc

Infrastructure and the Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Sosyal Tarih MA ve sosyal Antropoloji

Social Anthropology with Social History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Dilbilim MA (Onur)

Italian and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka ve Matematik BSc (Onur)

Artificial Intelligence and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sadece Mezunlar) PGDE İlköğretim Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Primary (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim Diş Bakımı PGCert

Primary Dental Care PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kültürel Manzaralar MSc

Cultural Landscapes MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rehberlik Çalışmaları Doktora

Counselling Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dini Çalışmalar ve İskoç Edebiyat MA (Onur)

Religious Studies and Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan MSc

Italian MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Bilişsel Nöropsikoloji Yüksek Lisans

Human Cognitive Neuropsychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Patoloji Doktora

Pathology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomik ve Sosyal Tarih Yüksek Lisans

Economic and Social History MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler (Gelişim, Yenilenme ve Kök Hücre) BSc (Onur)

Biological Sciences (Developmental, Regeneration and Stem Cells) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji Doktora

Sociology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik MA Sanat Tarihi ve Tarih 14.

History of Art and History of Music MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Antropoloji Yüksek Lisans

Medical Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pers Medeniyeti MSc

Persian Civilisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil MSc Öğretim

Language Teaching MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Siyaset MA (Onur)

Philosophy and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Sosyal Politika MA (Onur)

German and Social Policy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman ve İskandinav Araştırmaları MA

German and Scandinavian Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hesaplamalı Optimizasyon PGDip ile operasyonel Araştırma

Operational Research with Computational Optimisation PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kompozisyon Ekran için MSc

Composition for Screen MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rus Çalışmaları ve İskandinav Çalışmaları MA (Onur)

Russian Studies and Scandinavian Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Siyaset Teorisi Yüksek Lisans

International Political Theory MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Eğitim MSc

Community Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Fizik Doktora

Mathematical Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma M

Social Work MSW

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Orta Doğu yüksek lisans Uluslararası İlişkiler

International Relations of the Middle East MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeni Ahit Dil, Edebiyat ve İlahiyat yüksek lisans

New Testament Language, Literature and Theology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Heykel BA (Onur)

Sculpture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sistematik Teoloji MSc

Systematic Theology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Antik Tarih MA (Onur)

Archaeology and Ancient History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MPhil

Chemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Hayvan Sağlığı MSc

International Animal Health MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Stratejik Ekonomi MA iş (Onur)

Business with Strategic Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Suç Adalet ve Güvenlik MSc

Global Crime Justice and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kardiyovasküler Bilimler Doktora

Cardiovascular Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Arapça MSc ile Orta Doğu Çalışmaları

Middle Eastern Studies with Advanced Arabic MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uyarlanabilir ve Nöral Hesaplama Bilişim (Enstitüsü) yüksek lisans

Informatics (Institute for Adaptive and Neural Computation) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişim Biyolojisi Doktora

Developmental Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ve Felsefe MA (Onur)

French and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalkınma MA ve sosyal Antropoloji (Onur)

Social Anthropology with Development MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma Doktora

International Development PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve İş MA (Onur)

Psychology and Business MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama MA iş (Onur)

Business with Marketing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal ve Yenilik MA ile işletme (Onur)

Business with Enterprise and Innovation MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı ve Klasikleri MA

English Literature and Classics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Operasyonel Araştırma MSc

Operational Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoteknoloji MSc

Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Klinik Uygulama (Online Uzaktan Eğitim) MVetSc

Advanced Clinical Practice (Online Distance Learning) MVetSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Çevre Çalışmaları MA ile coğrafya (Onur)

Geography with Environmental Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Ekonomi MA

Psychology and Economics MA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik MSc

Music MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ağrı klinik Yönetimi

Clinical Management of Pain MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Psikoloji Dil MSc

Psychology of Language MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Sistemleri MPhil

Energy Systems MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yapay Zeka BSc (Onur)

Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Doktora

Landscape Architecture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Anatomik Bilimler PGDip

Anatomical Sciences PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Sanat Tarihi, Teorisi ve Ekran MSc

History of Art, Theory and Display MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım MPhil

Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kalkınma Yüksek Lisans

International Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel E-Sağlık PGCert

Global E-Health PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İtalyan ve Felsefe MA (Onur)

Italian and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSc) (Çevrimiçi Öğrenme) Pediatrik Acil Tıp

Paediatric Emergency Medicine (Online Learning) (MSc)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Rus Çalışmaları ve Dilbilim MA (Onur)

Russian Studies and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSc)Çocukluk Çalışmaları

Childhood Studies (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan ve İş MA (Onur)

Italian and Business MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teorik Fizik Yüksek Lisans

Theoretical Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Sistemleri MSc

Energy Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MScR)Sanskrit

Sanskrit (MScR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Matematik MA (Onur)

Economics and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karbon Yönetimi MSc

Carbon Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İktisat (Maliye) Yüksek Lisans

Economics (Finance) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japon MSc

Japanese MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilirlik için öğrenme MSc

Learning for Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)BSc (Moleküler Biyoloji) Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Molecular Biology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)dini Araştırmalar ve İngiliz Edebiyatı MA

Religious Studies and English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güç ve Kondisyon PGDip

Strength and Conditioning PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İktisat ve Muhasebe MA (Onur)

Economics and Accounting MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Almanca ve Portekizce MA

German and Portuguese MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ortaçağ Edebiyatı) İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans

English Literature (Medieval Literature) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Online)Karbon Yönetimi MSc

Carbon Management MSc (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Felsefe ve Matematik MA (Onur)

Philosophy and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik Doktora

Applied and Computational Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Anatomisi MSc

Human Anatomy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rus Çalışmalar ve Siyaset MA (Onur)

Russian Studies and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karbon Finans MSc

Carbon Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Celtic ve Alman MA

Celtic and German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikleri MSc

Classics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Açık Eğitim MSc

Outdoor Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Ondokuz Mayıs (Bireysel Proje) MSc

GeoSciences (Individual Project) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Performans MSc Bilgisayar

High Performance Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoçeşitlilik ve Bitki Taksonomi PGDip

Biodiversity and Taxonomy of Plants PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Ekonomik Hukuk yüksek lisans

International Economic Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Hukuk ve Etik yüksek lisans

Medical Law and Ethics LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Mücevher MFA

Jewellery MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çince ve İspanyolca MA (Onur)

Chinese and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskandinav Çalışmaları ve Dilbilim MA (Onur)

Scandinavian Studies and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Arapça ve Sosyal Antropoloji MA

Arabic and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kök Hücre ve Ötelenme Nöroloji Mesleki Gelişim Diploma

Stem Cells and Translational Neurology Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tasarım ve Dijital Medya yüksek lisans

Design and Digital Media MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hayvan hakları, Etik ve Hukuk Mesleki Gelişim Diploma

International Animal Welfare, Ethics and Law Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
14. matematik MA

Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Tarihi Yüksek Lisans

American History MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişim MSc

Informatics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Eğitim BA (Onur)

Community Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Algı Enstitüsü, Eylem ve Davranışları) bilişim yüksek lisans

Informatics (Institute of Perception, Action and Behaviour) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Politikası MPP

Public Policy MPP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgi kuramı, Etik ve Zihin PGDip

Epistemology, Ethics and Mind PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Sürdürülebilir Enerji Sistemleri PGDip

Sustainable Energy Systems PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Koruma Tıp Mesleki Gelişim Diploma

Conservation Medicine Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Fransız ANNE ile uluslararası İşletme (Onur)

International Business with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Lisans Giriş) veteriner Bosch VMS

Veterinary Medicine (Graduate Entry) BVMS

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı MPhil

Landscape Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finansal Modelleme ve Optimizasyon PGDip

Financial Modelling and Optimisation PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Jeofizik ve Jeoloji MEarthPhys

Geophysics and Geology MEarthPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoterapi ve Danışmanlık DPsychotherapy

Psychotherapy and Counselling DPsychotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat Tarihi MA (Onur)

Economic History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematiksel Finans Yüksek Lisans

Computational Mathematical Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ürün Tasarım MA

Product Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geometri ve Topoloji Doktora

Geometry and Topology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japon Doktora

Japanese PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvancılık ve Genetik yüksek lisans

Animal Breeding and Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman MSc

German MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik ve Operasyonel Araştırma MSc

Statistics and Operational Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi Doktora

Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Manzara ve Refah MSc

Landscape and Wellbeing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora Sanat Tarihi

History of Art PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca ve Portekizce MA (Onur)

Italian and Portuguese MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan Klasikleri MA (Onur)

Italian and Classics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Keşfi ve Protein Biyoteknoloji PGCert

Drug Discovery and Protein Biotechnology PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Küresel Sağlık ve Bulaşıcı Hastalıklar PGCert

Global Health and Infectious Diseases PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Onur)İspanyolca ve Dilbilim MA

Spanish and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklar ve Gençler'Sağlık ve Psikolojik Uygulama Zihinsel s MSc

Children and Young People's Mental Health and Psychological Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur), Alman ve Siyaset MA

German and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dünya Hıristiyanlık Dersi

World Christianity MTh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sadece Mezunlar) PGDE Fizik Lisans Diploması Profesyonel

PGDE Physics (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kardiyovasküler Bilimler Yüksek Lisans

Cardiovascular Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uyarlanabilir ve Nöral Hesaplama Bilişim (Enstitüsü) MPhil

Informatics (Institute for Adaptive and Neural Computation) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veteriner Epidemiyoloji Mesleki Gelişim Diploma

Veterinary Epidemiology Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İspanyolca ve Felsefe MA (Onur)

Spanish and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Müzik Uygulama Doktora

Creative Music Practice PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı ve Ekosistem Sağlık PGDip

Biodiversity, Wildlife and Ecosystem Health PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çin Çalışmaları MChin

Chinese Studies MChin

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı (Romantizm) MSc

English Literature (Romanticism) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Hukuk MA (Onur)

Business and Law MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dini Çalışmalar (MA) MA (Onur)

Religious Studies (MA) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Mikro ve Nano Sistemler (İMNS) MPhil

Integrated Micro and Nano Systems (IMNS) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz Sistemleri ve Politikaları MSc

Marine Systems and Policies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çeviri Çalışmaları MSc

Translation Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)BSc Yönetimi ile ekolojik ve Çevre Bilimleri

Ecological and Environmental Sciences with Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çevresel Sürdürülebilirlik) atmosfer ve Çevre Bilimleri MPhil

Atmospheric and Environmental Sciences (Environmental Sustainability) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Üreme Sağlığı Doktora

Reproductive Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bütünleştirici Nörobilim) Sinirbilim MScR

Neuroscience (Integrative Neuroscience) MScR

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Dilbilim MA (Onur)

Philosophy and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çevrebilim) BSc (Onur)Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Ecology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevresel Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans

Environmental Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dönüştürücü Öğrenme ve Öğretme (P5 S6'yı, Matematik) yüksek lisans

Transformative Learning and Teaching (P5 S6, Mathematics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Kriminoloji ve Ceza Adaleti MSc

Criminology and Criminal Justice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İskoç Etnoloji ve Celtic MA (Onur)

Scottish Ethnology and Celtic MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik ve Genetik Doktora

Genetics and Genomics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeofizik ve Meteoroloji MEarthPhys

Geophysics and Meteorology MEarthPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İspanyolca ve Sosyal Politika MA (Onur)

Spanish and Social Policy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MA (Onur)

Accounting and Finance MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi MA (Onur)

Physical Education MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Dilbilim MA (Onur)

Psychology and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi Bilgi Bilim Yüksek Lisans

Geographical Information Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fizik ve Müzik BSc (Onur)

Physics and Music BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Etnoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı MA (Onur)

Scottish Ethnology and English Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc akustik & Müzik Teknolojisi ()

Acoustics & Music Technology (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin Doktora

Chinese PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim ve Din MScR

Science and Religion MScR

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitimde profesyonel Yüksek Lisans Diploması (Birincil)

Professional Graduate Diploma in Education (Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Keşfi ve Protein Biyoteknoloji PgProfDev

Drug Discovery and Protein Biotechnology PgProfDev

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilim ve Din Doktora

Science and Religion PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rus Çalışmaları ve Tarihi MA (Onur)

Russian Studies and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Hayvan Davranışları ve Hayvan Refahı MSc

Applied Animal Behaviour and Animal Welfare MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Akıllı Sistemler Merkezi ve Uygulamaları) bilişim MSc

Informatics (Centre for Intelligent Systems and their Applications) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Keşfi ve Protein Biyoteknoloji MSc

Drug Discovery and Protein Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Sentetik Biyoloji ve Biyoteknoloji PGDip

Synthetic Biology and Biotechnology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Araştırma PGDip için Beyin görüntüleme

Neuroimaging for Research PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Jeofizik ve Meteoroloji BSc (Onur)

Geophysics and Meteorology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etik ve Pratik Teoloji MPhil

Ethics and Practical Theology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dönüştürücü Öğrenme ve Öğretme (P5 S6'yı, İngilizce) yüksek lisans

Transformative Learning and Teaching (P5 S6, English) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İskandinav Çalışmalar ve Siyaset MA (Onur)

Scandinavian Studies and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilim, Teknoloji ve Yenilik PgDip

Data Science, Technology and Innovation PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Ekonomik ve Sosyal Tarih Doktora

Economic and Social History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik ve Sağlık Psikolojisi yüksek lisans

Clinical and Health Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Yöntemler MA ile sosyal Politika (Onur)

Social Policy with Quantitative Methods MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Bosch VMS

Veterinary Medicine BVMS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Classics ve İngilizce MA

Classics and English Language MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öteleme Nörobilim Doktora

Translational Neuroscience PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nüfus Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans

Population Health Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. uluslararası İş MA

International Business MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl