• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Tıp Doktora

Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Fizik BSc (Onur)

Mathematics and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Sanat MSc

Medical Art MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. İç Çevre Tasarımı BDes

Interior Environmental Design BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Hukuku LLM

Environmental Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İktisat ve Tarih MA (Onur)

Economics and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe bir yıl biyolojik Kimya ve İlaç Keşfi () BSc (Onur)

Biological Chemistry and Drug Discovery (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Petrol ve Gaz Yönetimi

International Oil and Gas Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Anatomik Bilimler BSc (Onur)

Anatomical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Fransız MA ile Avrupa Politika

European Politics with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. eğitim MA

Education MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. coğrafya MA

Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (Muhasebe ve Finans) BSc (Onur)

Business Management (Accounting and Finance) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ceza Adaleti ve İnsan Hakları LLM

International Criminal Justice and Human Rights LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol yüksek lisans

Infection, Prevention and Control MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 ay
İspanyolca ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ANNE ile finansal Ekonomi (Onur)

Financial Economics with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca LİSANS hukuk (Eng/Nİ) (Onur)

Law (Eng/NI) with German LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Antropoloji Yüksek Lisans

Forensic Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Petrol Vergilendirme ve Finans (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans

Petroleum Taxation and Finance (Distance Learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Kurumsal ve Ticari Hukuk yüksek lisans

Corporate and Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital Kayıt Tutma PGCert

Digital Recordkeeping PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Profesyonel Muhasebe Yüksek Lisans

Professional Accountancy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Alman ANNE ile Tarihi 14.

History with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Sanayi MSc yönetme

Managing in the Energy Industries MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve Tarih MA (Onur)

English and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Bilim ile fizik BSc (Onur)

Physics with Renewable Energy Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazma MA (Onur)

English and Creative Writing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Staj Mezuniyet Belgesi

Internship Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 ay
Fransız ANNE ile siyaset (Onur)

Politics with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ANNE ile ekonomi (Onur)

Economics with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ANNE ile siyaset (Onur)

Politics with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat & Felsefe BA (Onur)

Art & Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Tarih MA (Onur)

Geography and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Çalışmaları ve Avrupa Dilleri & Kültür MA (Onur)

European Studies and European Languages & Culture MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık çalışanları için klinik Denetim ve Araştırma PGCert

Clinical Audit and Research for Healthcare Professionals PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Biyolojik Kimya ve İlaç Keşfi BSc (Onur)

Biological Chemistry and Drug Discovery BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim BSc (Onur)

Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Tasarım (Genel Vakfı) BDes (Onur)

Art and Design (General Foundation) BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ANNE ile Tarihi 14.

History with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Ekonomi MA (Onur)

Geography and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş İspanyolca MA Pazarlama (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with Marketing with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Planlama MA (Onur)

Geography and Planning MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Tasarım araştırma

Research in Art and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Avrupa Dilleri MA (Onur)

English and European Languages MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim PGDE

Secondary Education PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Ortaöğretim (Kimya) Profesyonel Lisans Diploması

Secondary Education (Chemistry) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Profesyonel Yasal Uygulama PGDip

Professional Legal Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Aile ve Yerel Tarih MLitt

Family and Local History MLitt

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Fransız ANNE ile felsefe (Onur)

Philosophy with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman MA ile Avrupa Politika

European Politics with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Çalışmaları Mart

Architecture Studies MArch

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İskoç Tarihi MLitt

Scottish History MLitt

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Tarih MLitt

History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. İngilizce ve Siyaset MA

English and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilgisayar (İnsan Bilgisayar Etkileşimi) BSc (Onur)

Applied Computing (Human Computer Interaction) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematiksel Biyoloji Mscı (Onur)

Mathematical Biology MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İskoç Tarihi Çalışmaları MA (Onur)

Scottish Historical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Finans yüksek lisans Uzmanlık alanı ile enerji Çalışmaları

Energy Studies with Specialisation in Energy Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

International Business, Marketing and Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi MSc

Sustainability and the Green Economy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Alman ANNE ile ekonomi (Onur)

Economics with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Finans BİFin (Onur)

International Finance BIFin (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Psikoloji Yüksek Lisans

Educational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Sürdürülebilirlik: İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Vadeli MSc

Sustainability: Climate Change and Low Carbon Futures MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ANNE ile İngilizce (Onur)

English with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş MA Pazarlama ve Avrupa Çalışmaları (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with Marketing and European Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Felsefe MA (Onur)

English and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Bilim ile fizik. Mscı (Onur)

Physics with Renewable Energy Science. MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İspanyol ANNE ile coğrafya (Onur)

Geography with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Güvenlik: Rusya MSc

International Security: Russia MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Topluluk Öğrenme ve Geliştirme MSc

Community Learning and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektronik Mühendisliği ve Fizik Doktora

Electronic Engineering and Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Psikoloji MA (Onur)

History and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Animasyon BDes

Animation BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol ANNE ile siyaset (Onur)

Politics with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. çevre Bilimi ve Coğrafya MA

Environmental Science and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Çift Yeterlilik) Profesyonel Lisans Diploması

Secondary Education (Dual Qualification) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Oral Sağlık Bilimleri BSc

Oral Health Sciences BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. uluslararası İş MA

International Business MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar MSc

Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Bilgisayar BSc (Onur)

Applied Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman ANNE ile İskoç Tarihi Çalışmaları

Scottish Historical Studies with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ANNE ile psikoloji (Onur)

Psychology with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Psikoloji MA (Onur)

Politics and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ANNE ile psikoloji (Onur)

Psychology with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maden Hukuku ve Politikası (uzaktan eğitim) yüksek lisans

Mineral Law and Policy (distance learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Çevresel Sürdürülebilirlik MA (Onur)

Environmental Sustainability MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Sosyal Hizmet Çalışmaları MSc

Advanced Social Work Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş BSc (Onur)

International Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ANNE ile uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. psikoloji MA

Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Siyaset MA (Onur)

Philosophy and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Pazarlama MSc

International Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)İngilizce ve Matematik MA

English and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Psikoloji MA (Onur)

English and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca LİSANS hukuk (Eng/Nİ) (Onur)

Law (Eng/NI) with Spanish LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Petrol ve Gaz Uzmanlaşma Ekonomi ile enerji Çalışmaları yüksek lisans

Energy Studies with Specialisation in Oil and Gas Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Fransız MA Avrupa Çalışmaları

European Studies with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çift ödülü) Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law (dual award) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ANNE ile Avrupa Felsefe (Onur)

European Philosophy with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset MA (Onur)

Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Avrupa Dilleri MA (Onur)

Politics and European Languages MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Palyatif Bakım Araştırma MİL

Palliative Care Research MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Enerji Ekonomisi yüksek lisans Uzmanlık alanı ile enerji Çalışmaları

Energy Studies with Specialisation in Energy Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Avrupa Felsefe MA (Onur)

European Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca LİSANS hukuk (Eng/Nİ) (Onur)

Law (Eng/NI) with French LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel Sürdürülebilirlik ve Coğrafya MA (Onur)

Environmental Sustainability and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ANNE ile İngilizce (Onur)

English with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğal Kaynaklar Hukuku ve Politikası Yüksek Lisans

Natural Resources Law and Policy LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli Diş Bilimi MFOdont

Forensic Odontology MFOdont

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Anatomi ve Gelişmiş Adli Antropoloji yüksek lisans

Anatomy and Advanced Forensic Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sağlık & için tasarım; Yardımcı Teknolojiler yüksek lisans

Design for Healthcare & Assistive Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Petrol Vergilendirme ve Finans LLM

Petroleum Taxation and Finance LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Beşeri MLitt

Humanities MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Topluluk Öğrenme & profesyonel Doktora; Geliştirme DCLD

Professional Doctorate in Community Learning & Development DCLD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Onur)Fransız ANNE ile İskoç Tarihi Çalışmaları

Scottish Historical Studies with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Şehir ve Bölge Planlama MA (Onur)

Town and Regional Planning MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi PgDip

Medical Education PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Ortaöğretim (Fizik) Profesyonel Lisans Diploması

Secondary Education (Physics) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Enerji Hukuku ve Politikası (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans

Energy Law and Policy (Distance Learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Matematik PGDip

Mathematics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans

Developmental Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sürdürülebilir Kentsel Tasarım yüksek lisans ile mekansal Planlama

Spatial Planning with Sustainable Urban Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve Siyaset MA (Onur)

History and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)ekonomi MA

Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans.

Accounting and Finance MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama ve Siyaset MA (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with Marketing and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Philosophy and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevresel Değerlendirme MSc ile mekansal Planlama

Spatial Planning with Environmental Assessment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Alman uluslararası İş BSc (Onur)

International Business with German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Arkeoloji ve Antropoloji yüksek lisans

Forensic Archaeology and Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Coğrafya ve Siyaset MA (Onur)

Geography and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe MLitt

Philosophy MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransız uluslararası İş BSc (Onur)

International Business with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş ve Çevresel Sürdürülebilirliğe MA (Onur)

International Business and Environmental Sustainability MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Çalışmaları ve Ekonomi MA (Onur)

European Studies and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Öğrenme & Lider; Öğretim) eğitim MEd

Education (Leading Learning & Teaching) MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Alman ANNE ile felsefe (Onur)

Philosophy with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları MLitt

Film Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp BMBCh

Medicine BMBCh

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tiyatro Çalışmaları MLitt

Theatre Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgi Teknolojisi ve Uluslararası İş MSc

Information Technology and International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ürün Tasarım BSc (Onur)

Product Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mekansal Planlama MSc ile mekansal Planlama

Spatial Planning with Marine Spatial Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama BSc (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ruh Sağlığı yüksek lisans psikoloji

Psychology of Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyolca Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Spanish

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası Güvenlik: Avrupa Birliği Yüksek Lisans

International Security: European Union MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi PGDip

Economics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Finansal Ekonomi MA (Onur)

Financial Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi ve Coğrafya BSc (Onur)

Environmental Science and Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Dil MSc

Psychology of Language MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Avrupa Çalışmaları ve Psikoloji MA (Onur)

European Studies and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım İş için MSc

Design for Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sektöründe Yılın BSc (Onur), biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences (with a Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Protez MDSc

Prosthodontics MDSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Ortopedik ve Rehabilitasyon Teknolojisi MSc

Orthopaedic and Rehabilitation Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Anatomisi MSc

Human Anatomy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kalite Diyabet PGCert Bakım

Quality Diabetes Care PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Mathematics and Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Edebiyat MLitt

Philosophy and Literature MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebecilik BAcc (Onur)

Accountancy BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans ile bilgisayar

Computing with International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Comics & Grafik Roman MLitt

Comics & Graphic Novels MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilişim Doktora

Computing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans Sektörü için matematik yüksek lisans

Mathematics for the Financial Sector MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Güvenlik: Uyuşturucu ve Organize Suç MSc

International Security: Drugs and Organised Crime MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe, Yönetim ve Strateji MSc

Accounting, Management and Strategy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransızca Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in French

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Pazarlama ve Psikoloji MA (Onur)İktisat

Business Economics with Marketing and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt Yönetimi ve Bilgi Hakları MSc

Records Management and Information Rights MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Bilim Kurgu MLitt

Science Fiction MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ANNE ile psikoloji (Onur)

Psychology with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği ve Uluslararası Finans MSc

Industrial Engineering and International Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomedikal Mühendisliği Doktora

Biomedical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Uzaktan Eğitim) petrol ve Gaz Hukuku ve Politikası Yüksek Lisans

Oil and Gas Law and Policy (Distance Learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Coğrafya ve Psikoloji MA (Onur)

Geography and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ANNE ile finansal Ekonomi (Onur)

Financial Economics with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Şehir ve Bölge Planlama Doktora

Town and Regional Planning PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Maden Kaynakları Yönetimi MSc

International Mineral Resources Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arşiv ve Kayıt Yönetimi MLitt

Archives and Records Management MLitt

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
(Sektöründe yılın BSc (Onur), biyolojik Bilimler

Biological Sciences (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Almanca LİSANS hukuk (Scots)

Law (Scots) with German LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Fizik Mscı

Mathematics and Physics MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset MA (Onur)

International Relations and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ile 14 Alman ANNE ile Ekonomi

Business Economics with Marketing with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akademik Uygulama Yüksek Öğretimde PGCert

Academic Practice in Higher Education PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Farmakoloji BSc (Onur)

Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya Doktora

Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Economics and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı ve Avrupa Özel Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Comparative and European Private International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Pazarlama ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Marketing and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kalite Geliştirme MSc

Quality Improvement MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
(CAHİD) Anatomi ve İnsan Kimlik Merkezi Doktora

The Centre for Anatomy and Human Identification (CAHID) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Çalışmaları ve Coğrafya MA (Onur)

European Studies and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilirlik ve Su Güvenliği MSc

Sustainability and Water Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Merkezi Arşiv ve Bilgi Çalışmaları Doktora

Centre for Archive and Information Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği ve Mekatronik Doktora

Mechanical Engineering and Mechatronics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim profesyonel Doktora DEd

Professional Doctorate in Education DEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Uzmanlık yüksek lisans olmadan enerji Çalışmaları

Energy Studies without specialisation MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Avrupa Çalışmaları ve Tarih MA (Onur)

European Studies and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim, Sosyal hizmet ve Toplum Eğitim Doktora

Education, Social Work and Community Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ANNE ile felsefe (Onur)

Philosophy with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arşivcilik PGCert

Archival Studies PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Kentsel Koruma MSc ile mekansal Planlama

Spatial Planning with Urban Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Maliye BFin

Finance BFin (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Beşeri Bilimler MFA

Art and Humanities MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama MA (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with Marketing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ruh Sağlığı Hemşirelik BSc (Onur)

Mental Health Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bakım & Sağlık MSc

Nursing & Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ANNE ile ekonomi (Onur)

Economics with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Nüfus ve Refah) sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans

Social Research Methods (Population and Welfare) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Animasyon ve Görsel Efekt (GE) MSc

Animation and Visual Effects (VFX) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Fizik BSc (Onur)

Applied Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortopedi Bilim MSc

Orthopaedic Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Avrupa Çalışmaları ve İngilizce MA

European Studies and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su Hukuk, Politika ve Bilim Doktora

Water Law, Policy and Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik ve Singapur Ulusal Üniversitesi (ortak derece) Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biological and Biomedical Sciences (joint degree with National University of Singapore) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çocukluk Uygulama) Eğitim MEd

Education (Childhood Practice) MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Uluslararası Maden Kaynakları Yönetimi MBA

International Mineral Resources Management MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
(Onur)mücevher & Metal Tasarım BDes

Jewellery & Metal Design BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazma Doktora

English and Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Tasarım (Genel Vakfı) BA (Onur)

Art and Design (General Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liderlik ve Yenilik MSc

Leadership and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14)Moleküler Biyoloji BSc

Molecular Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Avrupa Dilleri MA (Onur)

History and European Languages MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme ve Pazarlama yüksek lisans

International Business and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Uzaktan Eğitim) liderlik ve Yenilik MSc

Leadership and Innovation (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Tıbbi Görüntüleme MSc

Medical Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematiksel Biyoloji Yüksek Lisans

Mathematical Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Güvenlik: İnsan Hakları MSc

International Security: Human Rights MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)jeopolitik MA

Geopolitics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (İskoç ve İngilizce) Çift Eleme LİSANS (Onur)

Law (Scots and English) Dual Qualifying LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ANNE ile uluslararası İşletme (Onur)

International Business with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi PgCert

Medical Education PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Ev Ekonomisi) Profesyonel Lisans Diploması

Secondary Education (Home Economics) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yaşam Bilimleri BSc (Onur)

Life Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş ve Bankacılık yüksek lisans

International Business and Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat ve Sosyal Bilimler MA

Arts and Social Sciences MA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzaktan eğitim) uluslararası Petrol ve Gaz Yönetimi MBA

International Oil and Gas Management (distance learning) MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Hukuk Petrol ve Gaz Hukuku LİSANS (İskoç ve İngiliz Çift Eleme) (Onur)

Law (Scots and English Dual Qualifying) with Oil and Gas Law LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş, Muhasebe ve Finans MSc

International Business, Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl