• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

QTS: Coğrafya (11-16 yaş) ile orta Öğretim PGCE

Secondary Education with QTS: Geography (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulama Geliştirme (Üst) (Sağlık ve Sosyal Bakım) BSc (Onur)

Practice Development (Health and Social Care) (Top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Açık Macera ve Çevre BSc (Onur)

Outdoor Adventure and Environment BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Liderlik ve Sürdürülebilirlik MBA

Leadership and Sustainability MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Gelişmiş Uygulama (Klinik) Yüksek Lisans

Advanced Practice (Clinical) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Finans ve Sürdürülebilirlik MBA

Finance and Sustainability MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Uygulamalı Psikoloji BSc (Onur)

Applied Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulama Geliştirme PGCert

Practice Development PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İşletme MBA yüksek lisans (Online)

Master of Business Administration MBA (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Açık Liderlik (entegre kuruluş yılı ile) BA (Onur)

Outdoor Leadership (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon (entegre kuruluş yılı ile) BA (Onur)

Film and Television (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Resimde (entegre kuruluş yılı ile) BA (Onur)

Illustration (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (entegre kuruluş yılı ile) deniz ve Tatlısu Koruma BSc

Marine and Freshwater Conservation (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(QTS olmayan) Eğitimde lisansüstü Sertifika (PGCE

Postgraduate Certificate in Education (non-QTS) PGCE

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İşletme Yönetimi (entegre kuruluş yılı ile) BA (Onur)

Business Management (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (sandviç yerleştirme ile) BA (Onur)

Business Management (with sandwich placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(7-8) İlköğretim: Dahil (Onur)QTS BA ile GÖNDER

Primary Education (5-11): Inclusion with SEND with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orman Yönetimi BSc (Onur)

Forest Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Orman (Üst) BSc (Onur)

Forestry (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvan Koruma Bilim (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Animal Conservation Science (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi FdSc

Project Management FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(11-16 yaş) QTS ile ortaöğretim: Sanat ve Tasarım PGCE

Secondary Education with QTS: Art and Design (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fotoğraf MA

Photography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretim ve (yukarıda) Öğrenme BA (Onur)

Teaching and Learning (Top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Orman Yönetimi (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Forest Management (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Orman Ekolojisi ve Koruma (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Woodland Ecology and Conservation (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Açık Liderlik BA (Onur)

Outdoor Leadership BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile genel İlköğretim - Matematik uzmanlık PGCE

General Primary with QTS - Mathematics specialism PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Psikoloji (entegre kuruluş yılı ile) BSc (Onur)

Applied Psychology (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya Liderlik MBA

Media Leadership MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
(5 -11 yaş) QTS ile genel İlköğretim PGCE

General Primary with QTS (5 -11 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekosistem Hizmetleri Değerlendirme MSc

Ecosystem Services Evaluation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme, Muhasebe ve Maliye (Üst) BA (Onur)

Business, Accounting and Finance (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)entegre kuruluş yılı ile yaban hayatı kağıtları BA

Wildlife Media (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre kuruluş yılı ile Polislik & kriminoloji; Soruşturma () BSc (Onur)

Criminology with Policing & Investigation (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(11-16 yaş) QTS ile orta Öğretim: Bilgisayar Bilimleri ve BİLİŞİM PGCE

Secondary Education with QTS: Computer Science and ICT (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi BSc (Onur)

Project Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Uygulama (Klinik) PGCert

Advanced Practice (Clinical) PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çocuk ve aile (entegre kuruluş yılı ile) BA ile çalışma (Onur)

Working with Children and Families (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (entegre kuruluş yılı ile) Gençlik ve toplumsal Kalkınma BA

Youth Work and Community Development (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS (7-12 yaş) genel İlköğretim: Kaynaştırma/Özel Eğitim İhtiyaçları ve Sakatlık PGCE

General Primary (5-11 years) with QTS: Inclusion/Special Education Needs and Disability PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genel Uygulama Hemşirelik) Topluluk Uzman Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Community Specialist Practice (General Practice Nursing) Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Düşük İlköğretim, 3-7 yıl) İlköğretim PGCE

Primary Education (Lower Primary, 3-7 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) profesyonel Polislik BSc (Onur)

Professional Policing (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön Kayıt) Ergoterapi Yüksek Lisans

Occupational Therapy (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tam zamanlı) (Ultrason) tıbbi Görüntüleme MSc

Medical Imaging (Ultrasound) (full-time) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gençlik ve toplumsal Kalkınma MA

Youth Work and Community Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Applied Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluğu ve Beden Eğitimi BA (Onur)

Sport Coaching and Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ortaöğretim: (11-16 yaş) Fizik PGCE

Secondary Education with QTS: Physics (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk ve Geliştirme (Üst) BA (Onur)

Sport Coaching and Development (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Öğrenim eğitim Çalışmaları Diploma

Education Studies Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Açık hava Eğitimi (Üst) BA (Onur)

Outdoor Education (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuki ve Kriminolojik Psikoloji yüksek lisans

Legal and Criminological Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Stratejik Polislik MSc

Strategic Policing MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Onur)Proje Yönetimi (yukarıda) BSc

Project Management (Top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji (entegre kuruluş yılı ile) BSc (Onur)

Criminology (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (entegre kuruluş yılı ile), spor ve Egzersiz Bilimi BSc

Sport and Exercise Science (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile genel İlköğretim - Beden Eğitimi uzmanlık PGCE

General Primary with QTS - Physical Education specialism PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genel İlköğretim, 7-12 yaş) İlköğretim PGCE

Primary Education (General Primary, 5-11 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zooloji (entegre kuruluş yılı ile) BSc (Onur)

Zoology (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BSc (entegre kuruluş yılı ile) Sosyal Bilimler kriminoloji (Onur)

Criminology with Social Science (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Grafik Tasarım (entegre kuruluş yılı ile) BA (Onur)

Graphic Design (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sandviç yerleştirme ile işletme, Muhasebe ve Finansman () BA (Onur)

Business, Accounting and Finance (with sandwich placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sandviç yerleştirme ile) uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management (with sandwich placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Uzman Uygulama (Hemşirelik) PGDip

Community Specialist Practice (District Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Entegre kuruluş Yılı ile Adli Soruşturma kriminoloji BSc (Onur)

Criminology with Forensic Investigation (with Integrated Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklarla çalışmak, Ergen ve Aileler PGCert

Working with Children, Adolescents and Families PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Açık Öğretim FdA

Outdoor Education FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk kriminoloji (entegre kuruluş yılı ile) BSc (Onur)

Criminology with Law (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polislik & kriminoloji; Soruşturma BSc (Onur)

Criminology with Policing & Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
SEN Koordinasyonu için ulusal Ödülü PGCert

National Award for SEN Coordination PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi (sandviç yerleştirme ile) BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Human Resources Management (with sandwich placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulama Geliştirme: Solunum Bakım PGCert

Practice Development: Respiratory Care PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Yukarı (Üst) uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ortaöğretim: (11-16 yaş) Matematik PGCE

Secondary Education with QTS: Mathematics (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Radyoterapi Fizik yolları) Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Healthcare Science (with pathways in Radiotherapy Physics) Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzikal Tiyatro BA (Onur)

Musical Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Uygulama MA

Creative Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklarla çalışmak, Ergen ve Aileler PGDip

Working with Children, Adolescents and Families PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Güzel Sanatlar (entegre kuruluş yılı ile) BA (Onur)

Fine Art (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (yerleştirme ile) deniz ve Tatlısu Koruma BSc

Marine and Freshwater Conservation (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Entegre kuruluş yılı ile) hukuk LİSANS

Law (with integrated foundation year) LLB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik BSc (Onur)

Learning Disabilities Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilimler kriminoloji BSc (Onur)

Criminology with Social Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik Tasarım BA (Onur)

Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklarla çalışan ve Aileleri BA (Onur)

Working with Children and Families BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS: Tarih (11-16 yaş) ile orta Öğretim PGCE

Secondary Education with QTS: History (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Polislik (entegre kuruluş yılı ile) BSc (Onur)

Professional Policing (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Rehabilitasyon (entegre kuruluş yılı ile) BSc (Onur)

Sport Rehabilitation (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS: İngilizce (11-16 yaş) ile orta Öğretim PGCE

Secondary Education with QTS: English (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Öğrenim yaratıcı Yazarlık Diploması

Creative Writing Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Orman Ekolojisi ve Koruma BSc (Onur)

Woodland Ecology and Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Soruşturma ve Bilim BSc (Onur)

Forensic and Investigative Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fotoğraf (entegre kuruluş yılı ile) BA (Onur)

Photography (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Biyolojisi BSc (Onur)

Conservation Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA yönetmenlik

Directing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ile işletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management with Human Resources Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji (entegre kuruluş yılı ile) BSc (Onur)

Psychology (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulama Geliştirme: Akut ve Kritik Bakım PGCert

Practice Development: Acute and Critical Care PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Çocuklar'in Hemşirelik BSc (Onur)

Children's Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sahne Sanatları BA (Onur)

Performing Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(11-16 yaş) QTS ile ortaöğretim: Modern Yabancı Diller PGCE

Secondary Education with QTS: Modern Foreign Languages (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tanı Radyografi BSc (Onur)

Diagnostic Radiography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Psikoloji kriminoloji (entegre kuruluş yılı ile) BSc (Onur)

Criminology with Applied Psychology (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS: Biyoloji (11-16 yaş) ile orta Öğretim PGCE

Secondary Education with QTS: Biology (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Sağlık Yönetimi MBA

International Healthcare Management MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Healthcare Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Açık ve Deneyimsel Öğrenme MA

Outdoor and Experiential Learning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama (sandviç yerleştirme ile) BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Marketing (with sandwich placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Uluslararası) Yüksek Lisans

Nursing (International) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre kuruluş yılı ile güvenlik, İstihbarat ve Soruşturma Uygulama () BSc (Onur)

Security, Intelligence and Investigative Practice (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş, Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Business, Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş Hukuku LLM

International Business Law LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Uygulama Geliştirme: Acil Bakım PGCert

Practice Development: Emergency Care PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Hayvan Koruma Bilimi BSc (Onur)

Animal Conservation Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ruh Sağlığı Hemşirelik BSc (Onur)

Mental Health Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik, İstihbarat ve Soruşturma Uygulama BSc (Onur)

Security, Intelligence and Investigative Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretme ve Öğrenme BA (Onur)

Teaching and Learning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulama Geliştirme PGDip

Practice Development PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Profesyonel Polislik BSc (Onur)

Professional Policing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklarla çalışmak, Ergen ve Aileleri MA

Working with Children, Adolescents and Families MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Rehabilitasyon BSc (Onur)

Sport Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Entegre Vakfı yılın BSc (Onur), biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt fizyoterapi (Ön) MSc

Physiotherapy (Pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gençlik ve toplumsal Kalkınma BA (Onur)

Youth Work and Community Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi PGDip

Business Administration PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Tasarımı (entegre kuruluş yılı ile) BA (Onur)

Games Design (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gençlik ve Toplum Çalışmaları PGCert

Youth Work and Community Studies PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Entegre kuruluş yılı ile) İnsan Kaynakları Yönetimi ile işletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management with Human Resources Management (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulama Geliştirme Yüksek Lisans

Practice Development MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Film ve Televizyon BA (Onur)

Film and Television BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS: Kimya (11-16 yaş) ile orta Öğretim PGCE

Secondary Education with QTS: Chemistry (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
QTS ile ortaöğretim: (11-16 yaş) Beden Eğitimi PGCE

Secondary Education with QTS: Physical Education (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hemşirelik) Topluluk Uzman Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Community Specialist Practice (District Nursing) Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulama Geliştirme: Paramedik Uygulama Geliştirme MSc

Practice Development: Enhancing Paramedic Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Çağdaş Sanat MA

Contemporary Fine Art MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretim ve entegre kuruluş yılı ile Öğrenme () BA (Onur)

Teaching and Learning (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğrenim İngiliz Edebiyatı Diploması

English Literature Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tam zamanlı) Master ları İş İdaresi MBA

Masters of Business Administration MBA (Full time)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk kriminoloji BSc (Onur)

Criminology with Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yukarı (Üst) (yollar), dijital Sanatlar BA (Onur)

Digital Arts (with pathways) (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGDip)Maliye ve Muhasebe yüksek lisans

Finance and Accounting MSc (PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(11-16 yaş) QTS ile ortaöğretim: Din Eğitimi PGCE

Secondary Education with QTS: Religious Education (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji BSc (Onur)

Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enerji ve Sürdürülebilirlik MBA

Energy and Sustainability MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Entegre kuruluş yılı ile) uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gençlik ve toplumsal Kalkınma PGDip

Youth Work and Community Development PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Uluslararası İşletme MBA

International Business MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Hayvan Koruma Bilim (entegre kuruluş yılı ile) BSc (Onur)

Animal Conservation Science (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Sağlık Yönetimi MBA

Public Health Management MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Entegre kuruluş yılı ile işletme, Muhasebe ve Finansman () BA (Onur)

Business, Accounting and Finance (with integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzun Vadeli Koşulları PGCert Uygulama Geliştirme:

Practice Development: Long Term Conditions PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(3-7 yaş) QTS ile alt Birincil PGCE

Lower Primary with QTS (3-7 year olds) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojik Araştırma Yöntemleri MSc

Psychological Research Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sadece (Değerlendirme)QTS Direkt

QTS Direct (Assessment Only)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Koruma Biyolojisi (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Conservation Biology (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl