• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İngilizce MA

MA in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 30-33 saat
Eğitimde BA ve İnsan Gelişimi - Erken Çocukluk Eğitimi

BA in Education and Human Development - Early Childhood Education

Lisans
Online/Uzaktan - lisans izlemek için 126 kredi saat; Sigara için 120 kredi saatlik Lisans parça
Mekanik Mühendisliği

BS in Mechanical Engineering

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Psikoloji BA

BA in Psychology

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans/Juris Doktor

Master of Public Administration/Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 101 dönem saat
Meslek Seçeneği için İspanyolca BA - Uluslararası Dil ve Kültür

BA in Spanish - International Language and Culture for the Professions Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İşletme Executive MBA - Master

Executive MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Altı Studio Track - 105 Dönem Saat; Dört Stüdyo Parça - 60 Dönem Saat
Mekanik Mühendisliği

MS in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Müzik BS - Müzik İş (Non - Seçmeler Track)

BS in Music - Music Business (Non - Audition Track)

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ekonomi MA

MA in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
İnşaat Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans ve Master

Master of Science and Master of Engineering in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Fizik BS - Biyofizik ve Medikal Fizik Seçenek

BS in Physics - Biophysics and Medical Physics Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kimya alanında lisans

BS in Chemistry

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kimya MS

MS in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Eğitim ve İnsan Gelişimi BA - İlköğretim

BA in Education and Human Development - Elementary Education

Lisans
Online/Uzaktan - 126 dönem saat
Finans Ekonomi MA ve MS

MA in Economics and MS in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Finans ve Risk Yönetimi, MS

MS in Finance and Risk Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri MS

MS in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
İşletme Biyomühendislik/MBA yüksek lisans - Master

M.S. in Bioengineering/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
BA İngilizce Yazma

BA in English Writing

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sosyal Bilimler yüksek lisans

Master of Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem saat
(Doktora)Tasarım ve Planlama

Doctor of Philosophy (PhD) in Design and Planning

Yüksek Lisans
Tez dönem saat tam Zamanı - kurs 36 dönem saat, 30 saat
İngilizce BA - Edebiyat Seçenek

BA in English - Literature Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Halk Sağlığı alanında lisans

BS in Public Health

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Halk Sağlığı BA

BA in Public Health

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(Seçmeler Track)Müzik BS - Müzik İş

BS in Music - Music Business (Audition Track)

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kimya BS/MS

BS/MS in Chemistry

Lisans
Master için lisans için 120 kredi saat tam Zamanı - en Az 1 yıl
Güzel Sanatlar lisans - Resim ve Çizim Vurgu

Bachelor of Fine Arts - Painting and Drawing Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İşletme Bölümü - Pazarlama

BS in Business Administration - Marketing

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Çeşitli Bağlamlarda Eğitim MA ve İnsan Gelişimi Konsantrasyon

MA in Education and Human Development Concentration in Teaching in Diverse Contexts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler alanında lisans/Master

BA in Public Affairs/Master of Public Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarihin BA

BA in History

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Coğrafya BA - Kentsel Çalışmalar ve Planlama

BA in Geography - Urban Studies and Planning

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tarihte MA

MA in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 37 dönem saat
Tiyatro Güzel Sanatlar lisans (BFA), Film ve Televizyon, Film ve Televizyon Vurgu

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Theatre, Film and Television - Film and Television Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Coğrafya BA

BA in Geography

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Etnik Çalışmalarda BA

BA in Ethnic Studies

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Siyaset Bilimi BA - Kamu Politikası Seçeneği

BA in Political Science - Public Policy Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mecraaşırı Heykel Vurgu Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Transmedia Sculpture Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ekonomi BA/MA

BA/MA in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 135 kredi saat
İngilizce BA - Yaratıcı Yazma Seçeneği

BA in English - Creative Writing Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Psikolojide Doktora - Klinik Sağlık Psikolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology - Clinical Health Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi MA ve Öğrenme Teknolojileri - Öğretim Tasarımı ve Öğrenme

MA in Information and Learning Technologies - Instructional Design and Adult Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Coğrafya BA - Çevre, Toplum ve Sürdürülebilirlik Seçeneği

BA in Geography - Environment, Society and Sustainability Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ceza Adalet BA

BA in Criminal Justice

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
3D Grafik Güzel Sanatlar lisans ve Animasyon Vurgu

Bachelor of Fine Arts in 3D Graphics and Animation Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tarihte MA - Ortak Tarih

MA in History - Public History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
İletişimde BA

BA in Communication

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Kamu Yönetimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Administration

Yüksek Lisans
Tabii ki tam Zaman - tez araştırma 30 Saat, 36 dönem saat çalışma
Kamu hizmetine BA

BA in Public Service

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
İnsan gelişiminde BS ve Aile İlişkileri

BS in Human Development and Family Relations

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Fransız BA

BA in French

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kimya BS - ACS Sertifikalı

BS in Chemistry - ACS Certified

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Müfredat ve Öğretim yüksek lisans - Temel Kültürel ve Dilsel açıdan Farklı Eğitim Emp ...

MA in Curriculum and Instruction - Elementary Culturally and Linguistically Diverse Education Emp ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Danışmanlık MA

MA in Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Business Analytics MS

MS in Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Asıl Lisans ile Yönetim Liderlik eğitim Uzmanı ve Politika Çalışmaları

Education Specialist in Administrative Leadership and Policy Studies with Principal Licensure

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 kredi saat
(Doktora) Mühendisliği alanında doktora ve bilimsel araştırma

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering and Applied Science

Yüksek Lisans
Araştırma/tez kredi tam Zamanı - 30 dönem saat ders, 30 dönem saat
Elektrik Mühendisliği

MS in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
(Eğitim ve İnsan Gelişimi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Education and Human Development

Yüksek Lisans
75 yarıyılda tam Zamanı - Minimum
İşletme Bölümü ?Uluslararası İş

BS in Business Administration - ?International Business

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 dönem saat
İktisat Kamu Yönetimi Yüksek Lisans/MA

Master of Public Administration/MA in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 saat
Kimya BS - Biyokimya Vurgu

BS in Chemistry - Biochemistry Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sağlık yönetiminde MS

MS in Health Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Biyoloji alanında lisans

BS in Biology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Şehir ve Bölge Planlama yüksek lisans Kamu Yönetimi/Yüksek Lisans

Master of Public Administration/Master of Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 Minimum dönem saat
İşletme Siyaset Bilimi/MBA yüksek lisans

MA in Political Science/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
Kayıt Sanatları MS - Medya Adli Vurgu

MS in Recording Arts - Media Forensics Emphasis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 dönem saat
İşletme Bölümü - Bilgi Sistemleri

BS in Business Administration - Information Systems

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Güzel Sanatlar lisans-Resimde Vurgu

Bachelor of Fine Arts -Illustration Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mimarlık alanında lisans

BS in Architecture

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Siyaset Bilimi BA

BA in Political Science

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Güzel Sanatlar lisans - Sanat Pratikleri Vurgu

Bachelor of Fine Arts - Art Practices Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Çevre Bilimleri MS

MS in Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 saat
Vergilendirme MS

MS in Taxation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Uygulamalı Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 dönem saat
Erken Çocukluk Eğitimi MA

MA in Early Childhood Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
İnşaat Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
İspanyolca MA

MA in Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 33 kredi saat
BA Disiplinler arası Çalışmalar - ayrı Ayrı Yapılandırılmış Büyük

BA in Interdisciplinary Studies - Individually Structured Major

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Güzel Sanatlar lisans - Dijital Tasarım Vurgu

Bachelor of Fine Arts - Digital Design Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kayıt Sanatları MS

MS in Recording Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 Dönem Saat
MA eğitim programları ve Öğretim - Okuma ve Yazma, K-12

MA in Curriculum and Instruction - Reading and Writing, K-12

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
İstatistik, Matematik ve M. S. B. S.

B.S. in Mathematics and M.S. in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İstatistiklere MS

MS in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Sosyoloji yüksek lisans

MA in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 33 kredi saat
Müzik BS - Şarkıcı/söz Yazarı Vurgu

BS in Music - Singer/Songwriter Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Entegre bilim uzmanları

Masters of Integrated Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Yönetim ve Organizasyon (MS

MS in Management and Organization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
(Non - Seçmeler Track)Müzik BS - Kayıt Sanatları Vurgu

BS in Music - Recording Arts Emphasis (Non - Audition Track)

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ceza Adaleti Ceza Adaleti alanında lisans/Master

BA in Criminal Justice/Master of Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ceza Adalet Master

Master of Criminal Justice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 36 yarıyıl saat
Tarihi Koruma MS

MS in Historic Preservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 dönem saat
Antropoloji MA

MA in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tez seçenek - 30 dönem saat; Olmayan tez seçenek - 36 dönem saat
İşletme Bölümü - Girişimcilik

BS in Business Administration - Entrepreneurship

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Matematik BS

BS in Mathematics

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Güzel Sanatlar lisans - Fotoğrafçılık Vurgu

Bachelor of Fine Arts - Photography Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Edebiyat ve Kültür BA - İspanyolca Dil

BA in Literature and Culture - Spanish Language

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İşletme şehir ve Bölge Planlama/MBA yüksek lisans - Master

Master of Urban and Regional Planning/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 dönem saat
İşletme Bölümü - Finans

BS in Business Administration - Finance

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ticari İşletme/MS MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/MS in Business

Yüksek Lisans
66 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Biyoloji MS

MS in Biology

Yüksek Lisans
En Az 32 kredi alarak 30 kredi en Az Ders alarak tam Zamanı - Araştırma - - - -
Halk Sağlığı Kamu Yönetimi Master/Master

Master of Public Administration/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 dönem kredi saat
Felsefe BA

BA in Philosophy

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Uygulamalı İstatistik Odağı Uygulamalı Matematik İktisat MA ve MS

MA in Economics and MS in Applied Mathematics with a Focus in Applied Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Coğrafya BA - Çevre Bilimi Seçeneği

BA in Geography - Environmental Science Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Asıl Lisans ile İdari Liderlik MA ve Politika Çalışmaları

MA in Administrative Leadership and Policy Studies with Principal Licensure

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 kredi saat
(Non-Lisans) yöneticilik MA ve Politika Çalışmaları - Yüksek Öğrenim Liderlik

MA in Administrative Leadership and Policy Studies (Non-Licensure) - Higher Education Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Kentsel Tasarım yüksek lisans

Master of Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem saat
Elektrik Mühendisliği

BS in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saatlik ders
Coğrafya BA - Çevre Bilimi Eğitimi Seçeneği

BA in Geography - Environmental Science Education Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Müfredat ve Öğretim yüksek lisans - Temel Matematik ve Fen Eğitimi

MA in Curriculum and Instruction - Elementary Math and Science Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Bütünleştirici (Doktora)ve sistem Biyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Integrative and Systems Biology

Yüksek Lisans
60 kredi tam Zamanı - Minimum
İşletme Bölümü ?İnsan Kaynakları Yönetimi

BS in Business Administration - ?Human Resources Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 dönem saat
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 48 kredi saat
Bilgisayar Bilimi BS

BS in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 dönem saat
Eğitim ve İnsani Gelişme yüksek lisans

MA in Education and Human Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Eğitim ve İnsan Gelişimi BA - Özel Eğitim

BA in Education and Human Development - Special Education

Lisans
Online/Uzaktan - 125 dönem saat
Küresel Yönetim MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/Master

MBA - Master of Business Administration/Master of Global Management

Yüksek Lisans
MGM için MBA, 30 dönem saat için tam Zamanı - 36 dönem saat
Bilgi Sistemleri MS

MS in Information Systems

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
İşletme Bölümü - Spor İş

BS in Business Administration - Sports Business

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(Seçmeler Track)Müzik BS - Kayıt Sanatları Vurgu

BS in Music - Recording Arts Emphasis (Audition Track)

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Uygulamalı Matematik MS

MS in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
(Doktora)Sağlık ve Davranış Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Health and Behavioral Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme/MD MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem saat
Antropoloji BA

BA in Anthropology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Okulda (PsyD) Psikoloji doktoru Psikoloji

Doctor of Psychology (PsyD) in School Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 yüksek lisans dönem saat
İşletme Bölümü ?Yönetim

BS in Business Administration - ?Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İşletme Bölümü - Muhasebe

BS in Business Administration - Accounting

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Biyomühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı (15 kredi) Seçmeli dersler; Tez (en az 30 kredi)
İletişimde MA

MA in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 33 kredi saat
Güzel Sanatlar BA - Sanat Tarihi Vurgu

BA in Fine Arts - Art History Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Uluslararası Çalışmalar BA

BA in International Studies

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
MS İş/İş MS

MS in Business/MS in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 51 kredi saat
Fizik BS - Saf ve Uygulamalı Fizik Seçenek

BS in Physics - Pure and Applied Physics Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Siyaset Bilimi MA - Yeni Yönler

MA in Political Science - New Directions

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Bilgi ve Öğrenme Teknolojileri MA - e-Öğrenme Tasarım ve Uygulama

MA in Information and Learning Technologies - ELearning Design and Implementation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
İşletme Bölümü - Yönetim ve Sigorta Risk

BS in Business Administration - Risk Management and Insurance

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Lisans Olmayan Erken Çocukluk Eğitim yüksek lisans - Yönetim Liderlik ve Politika Çalışmaları ( -)

MA in Early Childhood Education - Administrative Leadership and Policy Studies (Non-Licensure)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Beşeri Bilimler yüksek lisans

Master of Humanities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem saat
Uygulamalı Coğrafyada MA ve Mekansal Bilim

MA in Applied Geography and Geospatial Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Öğretmen Kütüphaneci Liderlik MA

MA in Teacher Librarian Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Ekonomi BA

BA in Economics

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Muhasebe MS

MS in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Eğitim doktorası (EdD) Liderlik Eğitim Eşitlik için

Doctorate of Education (EdD) in Leadership for Educational Equity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 yarıyıl saatlik Ders
Siyaset Bilimi MA

MA in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı Plan I - 27 dönem saat ve 6-kredi tez; Plan II - 30 dönem saat ve 3 Kredi projesi
(Non-Lisans) yöneticilik MA ve Politika Çalışmaları - Kentsel Eğitim

MA in Administrative Leadership and Policy Studies (Non-Licensure) - Urban Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Psikoloji BS

BS in Psychology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Pazarlama MS

MS in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Uluslararası İş MS

MS in International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Matematik İktisat BA/BS

BA in Economics/BS in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 60 dönem saat
Ceza Adaleti ve Kamu Yönetimi Master/Master

Master of Public Administration/Master of Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 saat
Biyomühendislik MS

MS in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sağlık İdaresi İş İdaresi MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Health Administration

Yüksek Lisans
48 dönem saat Online/Uzaktan - Minimum
İnşaat Mühendisliği

BS in Civil Engineering

Lisans
130 kredi saat tam Zamanı - Minimum