• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Kimya MS

MS in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Fransız BA

BA in French

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(Non - Seçmeler Track)Müzik BS - Kayıt Sanatları Vurgu

BS in Music - Recording Arts Emphasis (Non - Audition Track)

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Eğitim ve İnsan Gelişimi BA - İlköğretim

BA in Education and Human Development - Elementary Education

Lisans
Online/Uzaktan - 126 dönem saat
İşletme Bölümü - Bilgi Sistemleri

BS in Business Administration - Information Systems

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Beşeri Bilimler yüksek lisans

Master of Humanities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem saat
Siyaset Bilimi BA

BA in Political Science

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Finans Ekonomi MA ve MS

MA in Economics and MS in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
(Doktora) Mühendisliği alanında doktora ve bilimsel araştırma

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering and Applied Science

Yüksek Lisans
Araştırma/tez kredi tam Zamanı - 30 dönem saat ders, 30 dönem saat
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Altı Studio Track - 105 Dönem Saat; Dört Stüdyo Parça - 60 Dönem Saat
Bilgi ve Öğrenme Teknolojileri MA - e-Öğrenme Tasarım ve Uygulama

MA in Information and Learning Technologies - ELearning Design and Implementation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Öğretmen Kütüphaneci Liderlik MA

MA in Teacher Librarian Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Bilgi Sistemleri MS

MS in Information Systems

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Tarihte MA

MA in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 37 dönem saat
Felsefe BA

BA in Philosophy

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ceza Adalet Master

Master of Criminal Justice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 36 yarıyıl saat
Sosyal Bilimler yüksek lisans

Master of Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem saat
MS İş/İş MS

MS in Business/MS in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 51 kredi saat
İngilizce BA - Edebiyat Seçenek

BA in English - Literature Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Business Analytics MS

MS in Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müfredat ve Öğretim yüksek lisans - Temel Matematik ve Fen Eğitimi

MA in Curriculum and Instruction - Elementary Math and Science Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Psikolojide Doktora - Klinik Sağlık Psikolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology - Clinical Health Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Bölümü - Yönetim ve Sigorta Risk

BS in Business Administration - Risk Management and Insurance

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Fizik BS - Saf ve Uygulamalı Fizik Seçenek

BS in Physics - Pure and Applied Physics Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İnşaat Mühendisliği

BS in Civil Engineering

Lisans
130 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Antropoloji MA

MA in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tez seçenek - 30 dönem saat; Olmayan tez seçenek - 36 dönem saat
Mekanik Mühendisliği

BS in Mechanical Engineering

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Eğitim ve İnsan Gelişimi BA - Özel Eğitim

BA in Education and Human Development - Special Education

Lisans
Online/Uzaktan - 125 dönem saat
İşletme Biyomühendislik/MBA yüksek lisans - Master

M.S. in Bioengineering/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
Erken Çocukluk Eğitimi MA

MA in Early Childhood Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Psikoloji BS

BS in Psychology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Finans ve Risk Yönetimi, MS

MS in Finance and Risk Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Küresel Yönetim MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/Master

MBA - Master of Business Administration/Master of Global Management

Yüksek Lisans
MGM için MBA, 30 dönem saat için tam Zamanı - 36 dönem saat
Kimya BS/MS

BS/MS in Chemistry

Lisans
Master için lisans için 120 kredi saat tam Zamanı - en Az 1 yıl
İstatistik, Matematik ve M. S. B. S.

B.S. in Mathematics and M.S. in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce MA

MA in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 30-33 saat
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 dönem saat
Halk Sağlığı Kamu Yönetimi Master/Master

Master of Public Administration/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 dönem kredi saat
Halk Sağlığı BA

BA in Public Health

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Vergilendirme MS

MS in Taxation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Coğrafya BA - Çevre Bilimi Seçeneği

BA in Geography - Environmental Science Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kamu hizmetine BA

BA in Public Service

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
İşletme Bölümü - Spor İş

BS in Business Administration - Sports Business

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tiyatro Güzel Sanatlar lisans (BFA), Film ve Televizyon, Film ve Televizyon Vurgu

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Theatre, Film and Television - Film and Television Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Bilgi MA ve Öğrenme Teknolojileri - Öğretim Tasarımı ve Öğrenme

MA in Information and Learning Technologies - Instructional Design and Adult Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Ekonomi BA

BA in Economics

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İletişimde MA

MA in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 33 kredi saat
Eğitimde BA ve İnsan Gelişimi - Erken Çocukluk Eğitimi

BA in Education and Human Development - Early Childhood Education

Lisans
Online/Uzaktan - lisans izlemek için 126 kredi saat; Sigara için 120 kredi saatlik Lisans parça
3D Grafik Güzel Sanatlar lisans ve Animasyon Vurgu

Bachelor of Fine Arts in 3D Graphics and Animation Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kimya BS - Biyokimya Vurgu

BS in Chemistry - Biochemistry Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Müfredat ve Öğretim yüksek lisans - Temel Kültürel ve Dilsel açıdan Farklı Eğitim Emp ...

MA in Curriculum and Instruction - Elementary Culturally and Linguistically Diverse Education Emp ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Ticari İşletme/MS MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/MS in Business

Yüksek Lisans
66 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Muhasebe MS

MS in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
(Doktora)Sağlık ve Davranış Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Health and Behavioral Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi MA

MA in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı Plan I - 27 dönem saat ve 6-kredi tez; Plan II - 30 dönem saat ve 3 Kredi projesi
Eğitim doktorası (EdD) Liderlik Eğitim Eşitlik için

Doctorate of Education (EdD) in Leadership for Educational Equity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 yarıyıl saatlik Ders
Uluslararası Çalışmalar BA

BA in International Studies

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İşletme Bölümü - Muhasebe

BS in Business Administration - Accounting

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Çevre Bilimleri MS

MS in Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 saat
Etnik Çalışmalarda BA

BA in Ethnic Studies

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Uygulamalı Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 dönem saat
Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 dönem saat
İşletme Bölümü ?Yönetim

BS in Business Administration - ?Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İşletme Bölümü - Finans

BS in Business Administration - Finance

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Asıl Lisans ile İdari Liderlik MA ve Politika Çalışmaları

MA in Administrative Leadership and Policy Studies with Principal Licensure

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 kredi saat
(Doktora)Biyomühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı (15 kredi) Seçmeli dersler; Tez (en az 30 kredi)
Edebiyat ve Kültür BA - İspanyolca Dil

BA in Literature and Culture - Spanish Language

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İstatistiklere MS

MS in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Güzel Sanatlar lisans - Sanat Pratikleri Vurgu

Bachelor of Fine Arts - Art Practices Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tarihi Koruma MS

MS in Historic Preservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 dönem saat
BA Disiplinler arası Çalışmalar - ayrı Ayrı Yapılandırılmış Büyük

BA in Interdisciplinary Studies - Individually Structured Major

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Müzik BS - Şarkıcı/söz Yazarı Vurgu

BS in Music - Singer/Songwriter Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Şehir ve Bölge Planlama yüksek lisans Kamu Yönetimi/Yüksek Lisans

Master of Public Administration/Master of Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 Minimum dönem saat
Biyomühendislik MS

MS in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 48 kredi saat
Fizik BS - Biyofizik ve Medikal Fizik Seçenek

BS in Physics - Biophysics and Medical Physics Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Biyoloji MS

MS in Biology

Yüksek Lisans
En Az 32 kredi alarak 30 kredi en Az Ders alarak tam Zamanı - Araştırma - - - -
Coğrafya BA

BA in Geography

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Meslek Seçeneği için İspanyolca BA - Uluslararası Dil ve Kültür

BA in Spanish - International Language and Culture for the Professions Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İletişimde BA

BA in Communication

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Sosyoloji yüksek lisans

MA in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 33 kredi saat
Ceza Adaleti Ceza Adaleti alanında lisans/Master

BA in Criminal Justice/Master of Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Coğrafyada MA ve Mekansal Bilim

MA in Applied Geography and Geospatial Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Halk Sağlığı alanında lisans

BS in Public Health

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Tasarım ve Planlama

Doctor of Philosophy (PhD) in Design and Planning

Yüksek Lisans
Tez dönem saat tam Zamanı - kurs 36 dönem saat, 30 saat
Asıl Lisans ile Yönetim Liderlik eğitim Uzmanı ve Politika Çalışmaları

Education Specialist in Administrative Leadership and Policy Studies with Principal Licensure

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 kredi saat
Mimarlık alanında lisans

BS in Architecture

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İşletme şehir ve Bölge Planlama/MBA yüksek lisans - Master

Master of Urban and Regional Planning/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 dönem saat
Bütünleştirici (Doktora)ve sistem Biyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Integrative and Systems Biology

Yüksek Lisans
60 kredi tam Zamanı - Minimum
Antropoloji BA

BA in Anthropology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mekanik Mühendisliği

MS in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Tarihte MA - Ortak Tarih

MA in History - Public History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Entegre bilim uzmanları

Masters of Integrated Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Güzel Sanatlar lisans - Dijital Tasarım Vurgu

Bachelor of Fine Arts - Digital Design Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(Non-Lisans) yöneticilik MA ve Politika Çalışmaları - Yüksek Öğrenim Liderlik

MA in Administrative Leadership and Policy Studies (Non-Licensure) - Higher Education Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
(Seçmeler Track)Müzik BS - Müzik İş

BS in Music - Music Business (Audition Track)

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ekonomi MA

MA in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler alanında lisans/Master

BA in Public Affairs/Master of Public Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Non-Lisans) yöneticilik MA ve Politika Çalışmaları - Kentsel Eğitim

MA in Administrative Leadership and Policy Studies (Non-Licensure) - Urban Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
İşletme Siyaset Bilimi/MBA yüksek lisans

MA in Political Science/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
Coğrafya BA - Kentsel Çalışmalar ve Planlama

BA in Geography - Urban Studies and Planning

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Çeşitli Bağlamlarda Eğitim MA ve İnsan Gelişimi Konsantrasyon

MA in Education and Human Development Concentration in Teaching in Diverse Contexts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Coğrafya BA - Çevre, Toplum ve Sürdürülebilirlik Seçeneği

BA in Geography - Environment, Society and Sustainability Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Psikoloji BA

BA in Psychology

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Mecraaşırı Heykel Vurgu Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Transmedia Sculpture Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Uygulamalı Matematik MS

MS in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Tarihin BA

BA in History

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
MA eğitim programları ve Öğretim - Okuma ve Yazma, K-12

MA in Curriculum and Instruction - Reading and Writing, K-12

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
İşletme Bölümü ?İnsan Kaynakları Yönetimi

BS in Business Administration - ?Human Resources Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İşletme Bölümü - Girişimcilik

BS in Business Administration - Entrepreneurship

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kayıt Sanatları MS

MS in Recording Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 Dönem Saat
Kayıt Sanatları MS - Medya Adli Vurgu

MS in Recording Arts - Media Forensics Emphasis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 dönem saat
İspanyolca MA

MA in Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 33 kredi saat
BA İngilizce Yazma

BA in English Writing

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Güzel Sanatlar lisans - Resim ve Çizim Vurgu

Bachelor of Fine Arts - Painting and Drawing Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Eğitim ve İnsani Gelişme yüksek lisans

MA in Education and Human Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Sağlık İdaresi İş İdaresi MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Health Administration

Yüksek Lisans
48 dönem saat Online/Uzaktan - Minimum
İktisat Kamu Yönetimi Yüksek Lisans/MA

Master of Public Administration/MA in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 saat
Müzik BS - Müzik İş (Non - Seçmeler Track)

BS in Music - Music Business (Non - Audition Track)

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Matematik BS

BS in Mathematics

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Okulda (PsyD) Psikoloji doktoru Psikoloji

Doctor of Psychology (PsyD) in School Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 yüksek lisans dönem saat
İşletme Executive MBA - Master

Executive MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Bilgisayar Bilimleri MS

MS in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
İşletme/MD MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem saat
Uluslararası İş MS

MS in International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Uygulamalı İstatistik Odağı Uygulamalı Matematik İktisat MA ve MS

MA in Economics and MS in Applied Mathematics with a Focus in Applied Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Kimya BS - ACS Sertifikalı

BS in Chemistry - ACS Certified

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sağlık yönetiminde MS

MS in Health Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Pazarlama MS

MS in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Ceza Adalet BA

BA in Criminal Justice

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Matematik İktisat BA/BS

BA in Economics/BS in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 60 dönem saat
Kamu Yönetimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Administration

Yüksek Lisans
Tabii ki tam Zaman - tez araştırma 30 Saat, 36 dönem saat çalışma
Güzel Sanatlar lisans - Fotoğrafçılık Vurgu

Bachelor of Fine Arts - Photography Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Yönetim ve Organizasyon (MS

MS in Management and Organization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Danışmanlık MA

MA in Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
İşletme Bölümü - Pazarlama

BS in Business Administration - Marketing

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Güzel Sanatlar BA - Sanat Tarihi Vurgu

BA in Fine Arts - Art History Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Lisans Olmayan Erken Çocukluk Eğitim yüksek lisans - Yönetim Liderlik ve Politika Çalışmaları ( -)

MA in Early Childhood Education - Administrative Leadership and Policy Studies (Non-Licensure)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
(Seçmeler Track)Müzik BS - Kayıt Sanatları Vurgu

BS in Music - Recording Arts Emphasis (Audition Track)

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Coğrafya BA - Çevre Bilimi Eğitimi Seçeneği

BA in Geography - Environmental Science Education Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimi BS

BS in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 dönem saat
İnsan gelişiminde BS ve Aile İlişkileri

BS in Human Development and Family Relations

Lisans
120 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Elektrik Mühendisliği

BS in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saatlik ders
Kentsel Tasarım yüksek lisans

Master of Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem saat
Biyoloji alanında lisans

BS in Biology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ceza Adaleti ve Kamu Yönetimi Master/Master

Master of Public Administration/Master of Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 saat
İşletme Bölümü ?Uluslararası İş

BS in Business Administration - ?International Business

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kimya alanında lisans

BS in Chemistry

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İnşaat Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans ve Master

Master of Science and Master of Engineering in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
İngilizce BA - Yaratıcı Yazma Seçeneği

BA in English - Creative Writing Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(Eğitim ve İnsan Gelişimi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Education and Human Development

Yüksek Lisans
75 yarıyılda tam Zamanı - Minimum
Siyaset Bilimi MA - Yeni Yönler

MA in Political Science - New Directions

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Elektrik Mühendisliği

MS in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Siyaset Bilimi BA - Kamu Politikası Seçeneği

BA in Political Science - Public Policy Option

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Güzel Sanatlar lisans-Resimde Vurgu

Bachelor of Fine Arts -Illustration Emphasis

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İnşaat Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans/Juris Doktor

Master of Public Administration/Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 101 dönem saat
Ekonomi BA/MA

BA/MA in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 135 kredi saat