• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İşletme Yönetimi FdSc ile gıda Üretim

Food Manufacturing with Business Management FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kırsal Sağlık MSc

Rural Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beslenme ve Diyet MSc

Nutrition and Dietetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlahiyat & Dini Çalışmalar ve İspanyol BA (Onur)

Theology & Religious Studies and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Creative Writing and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Dil ile uluslararası Turizm Yönetimi - Fransızca veya İspanyolca BA (Onur)

International Tourism Management with a Language - French or Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Kriminoloji BA (Onur)

Law and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yazma ve Yayımlama Kurgu) yaratıcı Yazma MA

Creative Writing (Writing and Publishing Fiction) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Çalışmaları ve Almanca BA (Onur)

Education Studies and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor & (bir Vakıf Yıl dahil) Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport & Exercise Sciences (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Fransızca BA (Onur)

International Relations and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onkoloji MSc

Oncology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere, muhasebe ve Finansman () BSc (Onur)

Accounting and Finance (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik ve Siyaset BA (Onur)

Journalism and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kardiyovasküler Sağlık ve Rehabilitasyon yüksek lisans

Cardiovascular Health and Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kardiyovasküler Sağlık ve Rehabilitasyon PGDip

Cardiovascular Health and Rehabilitation PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Hukuk BA (Onur)

Politics and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil farmakoloji () BSc (Onur)

Pharmacology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (bir Vakıf Yıl dahil) fizik BSc

Physics (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi ve TV Üretimi BA (Onur)

Business Management and TV Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor & Egzersiz Bilimleri ve İspanyol BA (Onur)

Sport & Exercise Sciences and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) birincil/İlk Yıl (Okul Doğrudan)

Primary/Early Years (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyabet MSc

Diabetes MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Genetik Yüksek Lisans

Medical Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Danışmanlık Becerileri ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Counselling Skills and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güzel Sanatlar ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Fine Art and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gastroenteroloji MSc

Gastroenterology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) adli Biyoloji BSc (Onur)

Forensic Biology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) ekonomi ve İşletme BSc (Onur)

Economics and Business (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Beslenme MSc

Public Health Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce.

English MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve İspanyol BA (Onur)

Archaeology and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalp Sağlığı ve RehabilitationPGCert

Cardiovascular Health and RehabilitationPGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Obezite ve Kilo Yönetimi MSc

Obesity and Weight Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14)erken Çocukluk Çalışmaları BA

Early Childhood Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' kadınlar;in Sağlık MSc

Women's Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sporun Gelişimi ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Sport Development and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve İspanyolca BA (Onur)

Creative Writing and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Criminology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul dahil olmak üzere Doğrudan), ikinci dil olarak İngilizce

Secondary English (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimi BMedSci (Onur)

Medical Science BMedSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) Güzel Sanatlar BA (Onur)

Fine Art (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

Geography and International Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık Becerileri ve Drama &Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

Counselling Skills and Drama & Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Fransızca ve Almanca BA

French and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Beslenmesi PGDip

Human Nutrition PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve İspanyol BA (Onur)

German and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere spor Pazarlama ve Yönetimi () BA (Onur)

Sport Marketing and Management (including a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Eğitim MEd

Professional Education MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Uygulama Topluluğu PGDip

Specialist Practice Community PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
Ekonomi ve Hukuk BA (Onur)

Economics and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Alman BA (Onur)

Economics and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişsel & Davranışsal Tedaviler: Yüksek Yoğunluklu Eğitim PGDip

Cognitive & Behavioural Therapies: High Intensity Training PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji BA (Onur)

International Relations and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik MA

Popular Music MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Çalışmaları ve Sosyoloji BA (Onur)

Education Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Medya.

Arts and Media MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Geliştirme BSc (Onur)

Games Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Nutrition and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Fransızca BA (Onur)

Criminology and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) coğrafya BSc (Onur)

Geography (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Sosyoloji BA (Onur)

Politics and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Solunum Tıp MSc

Respiratory Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE ile Okul Doğrudan dahil olmak üzere ikincil Tasarım ve Teknoloji ()

Secondary Design and Technology (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan)QTS (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) Matematik PGCE

Secondary Mathematics (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitimde yaratıcı Uygulamaları MA

Creative Practices in Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Gıda Bütünlük ve Yenilik PGCert

Food Integrity and Innovation PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Liderlik ve Yönetim MBA

Medical Leadership and Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)yayın Medya MA

Broadcast Media MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve İspanyolca BA (Onur)

Psychology and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve İspanyol BA (Onur)

Geography and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Fransızca BA (Onur)

Geography and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) Siyaset ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Politics (including a Foundation Year) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma ve Tarih BA (Onur)

Creative Writing and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğal afet Yönetim ve Biyoloji BSc (Onur)

Natural Hazard Management and Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma Çalışmaları ve Sosyoloji BA (Onur)

International Development Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Journalism and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji.

Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Pazarlama MSc

Digital Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Danışmanlık Becerileri BA (Onur)

Criminology and Counselling Skills BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fırın &Pastane Teknoloji FdSc

Bakery & Patisserie Technology FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Core)QTS PGCE ile Okul Doğrudan dahil olmak üzere ikincil Sanat ve Tasarım ()

Secondary Art and Design (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Drama MA

Drama MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Etik ve Din BA (Onur)

Philosophy, Ethics and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere Grafik Tasarım () BA (Onur)

Graphic Design (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dönüşüm) Siber MSc

Cybersecurity (Conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) insan Beslenmesi BSc (Onur)

Human Nutrition (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji BSc (Onur)

Biotechnology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enfeksiyon ve Bağışıklık MSc

Infection and Immunity MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Tarih BA (Onur)

International Relations and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Kimya

Secondary Chemistry (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) Geliştirme oyunları BSc (Onur)

Games Development (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik ve Kriminoloji BA (Onur)

Journalism and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Davranış & Refah) hayvan Yönetimi FdSc

Animal Management (Behaviour & Welfare) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beslenme ve Diyet PGDip

Nutrition and Dietetics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Kimya

Secondary Chemistry (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

Chinese and International Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar ve Grafik Tasarım BA (Onur)

Fine Art and Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji (Mre)

Psychology (MRes)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Fotoğrafçılık ve Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Digital Photography and Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitimin EdD

Doctor of Education EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Toplum MA eğitim (PGCert PGDip)

Education in Society MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Kalkınma ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

International Development Studies and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) biyoteknoloji BSc (Onur)

Biotechnology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Olaylar Yönetimi ve Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

Events Management and International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

French and International Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Çin BA (Onur)

Economics and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
On dokuzuncu Yüzyıl Edebiyat ve Kültür MA

Nineteenth-Century Literature and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Tasarımı BA (Onur)

Fashion Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaban Hayatı Koruma ve Ekoloji BSc (Onur)

Wildlife Conservation and Ecology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çince ve İngilizce Dil BA (Onur)

Chinese and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
TV Prodüksiyon ve Medya Çalışmaları BA (Onur)

TV Production and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Temel Yıl) tıbbi Genetik BSc (Onur)

Medical Genetics (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Fransızca BA (Onur)

Politics and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğal afet Yönetim ve Almanca BA (Onur)

Natural Hazard Management and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil), Yönetim ve Reklam olayları BA (Onur)

Events Management and Advertising (including a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Endüstriler Yönetimi MSc

Creative Industries Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Coğrafya BSc (Onur)

Economics and Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Geçmişi

Secondary History (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Core)QTS PGCE ile Okul Doğrudan dahil olmak üzere ikincil Tasarım ve Teknoloji ()

Secondary Design and Technology (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Core)QTS (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) Matematik PGCE

Secondary Mathematics (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvan Davranışları ve Psikoloji BSc (Onur)

Animal Behaviour and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve İş BSc (Onur)

Economics and Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor & Egzersiz Bilimleri ve Psikoloji BSc (Onur)

Sport & Exercise Sciences and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Gazetecilik BA (Onur)

Law and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Üretim ve Performans BA (Onur)

Music Production and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Almanca BA (Onur)

English Language and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve İspanyol BA (Onur)

Economics and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Coğrafya BA (Onur)

Politics and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pratik Teoloji (DProf) Profesyonel Çalışmalar doktor

Doctor of Professional Studies (DProf) in Practical Theology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

International Relations and International Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları ve Drama &Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

Education Studies and Drama & Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) birincil PGCE

Primary (including School Direct) with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik ve Tarih BA (Onur)

Journalism and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Coğrafya

Secondary Geography (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Sports Coaching and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücre ve Moleküler Biyoloji BSc (Onur)

Cell and Molecular Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk BSc (Onur)

Sports Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Spor Bilimleri Yüksek Lisans

Sports Sciences MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Reklam ve Medya Çalışmaları BA (Onur)

Advertising and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çince ve Fransızca BA (Onur)

Chinese and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve İlahiyat ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

English Literature and Theology and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Archaeology and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Gazetecilik BA (Onur)

English Language and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Biyoloji ve Arkeoloji BA (Onur)

Forensic Biology and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (bir Vakıf Yıl dahil) Yönetim olayları BA

Events Management (including a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atçılık Bilim ve Spor Performans BSc (Onur)

Equine Science and Sports Performance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Gazetecilik (bir Vakıf Yıl dahil) BA (Onur)

Music Journalism (including a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere hayvan Davranışları ve Refahı () BSc (Onur)

Animal Behaviour and Welfare (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fotoğrafçılık ve Grafik Tasarım BA (Onur)

Photography and Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam ve Radyo Üretim BA (Onur)

Advertising and Radio Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık ve Psikoterapi Çalışmalarında Profesyonel Çalışmalar doktor Psikolojik Travma DProf/

Doctor of Professional Studies in Counselling and Psychotherapy Studies/Psychological Trauma DProf

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. etkinlik Yönetim ve Reklam BA

Events Management and Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Pazarlama PGDip

Digital Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) spor Gazeteciliği BA (Onur)

Sports Journalism (including a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hikaye Anlatma.

Storytelling MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor & Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport & Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sinema ve TV Üretimi BA (Onur)

Film Studies and TV Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama & Tiyatro Çalışmaları ve Fransızca BA (Onur)

Drama & Theatre Studies and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi BSc (Onur)

Medical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortopedi MSc

Orthopaedics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. etkinlik Yönetim ve TV Üretim BA

Events Management and TV Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Yönetim MSc

Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE ile Okul Doğrudan dahil olmak üzere ikincil Modern Diller ()

Secondary Modern Languages (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bioveterinary Bilimi BSc (Onur)

Bioveterinary Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz ve Beslenme Bilimi MSc

Exercise and Nutrition Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Genetik BSc (Onur)

Medical Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Forensic Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve İngilizce BA (Onur)

Politics and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Spor & Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Biology and Sport & Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS BA (7-8) İlköğretim (Onur)

Primary Education (5-11) with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişsel ve Davranışsal Tedaviler: Yüksek Yoğunluklu Eğitim MSc

Cognitive and Behavioural Therapies: High Intensity Training MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Etkinlik Yönetimi ve Medya Çalışmaları BA

Events Management and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Spor & Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Geography and Sport & Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Eğitim PGCert lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Professional Education PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Teoloji ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

Theology and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp doktoru MD

Doctor of Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Fransızca BA (Onur)

Economics and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere Yaban Hayatı Koruma ve Ekoloji () BSc (Onur)

Wildlife Conservation and Ecology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Drama

Secondary Drama (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Hukuk Araştırmaları yüksek lisans

LLM in Contemporary Legal Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere siber () BSc (Onur)

Cybersecurity (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ortaöğretim Tarih

Secondary History (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Bilim ve Yenilik (Mre)

Food Science and Innovation (MRes)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Olaylar Yönetimi ve Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Events Management and Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Askeri Tarih MA

Military History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Reklamcılık ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Advertising and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) siyaset BA (Onur)

Politics (including a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE ile Okul Doğrudan dahil olmak üzere ikincil Sanat ve Tasarım ()

Secondary Art and Design (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler: Vahşi Davranış ve Koruma Yolu.

Biological Sciences: Wildlife Behaviour and Conservation Pathway MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Psikoloji BSc (Onur)

Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Business Management and Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Almanca BA (Onur)

Geography and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber BSc (Onur)

Cybersecurity BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik (Vakıf Yıl dahil) BA (Onur)

Journalism (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) psikoloji BSc (Onur)

Psychology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) sosyoloji BSc (Onur)

Sociology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etkinlikler ve Festivaller Yönetimi BA (Onur)

Events and Festivals Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Education Studies and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Biyoloji ve Biyoloji BSc (Onur)

Forensic Biology and Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Pazarlama BA (Onur)

Digital Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güzel Sanatlar ve Drama &Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

Fine Art and Drama & Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Business Management and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Finans BA (Onur)

Business Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Din Eğitimi

Secondary Religious Education (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Polislik Hukuk ve Soruşturma FdSc

Policing Law and Investigation FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gıda (yukarıda) Operasyon Yönetimi ile Üretim BSc (Onur)

Food Manufacturing with Operations Management (Top Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor & Egzersiz Bilimleri ve Alman BA (Onur)

Sport & Exercise Sciences and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve İspanyolca BA (Onur)

English Language and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Psikoloji BSc (Onur)

Applied Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Bilgisayar Bilimleri

Secondary Computer Science (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve Alman BA (Onur)

Psychology and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Coğrafya BA (Onur)

English Literature and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Alman BA (Onur)

Law and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Pazarlama ve İletişim BA (Onur)

Fashion Marketing, and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Psikoloji BSc (Onur)

Geography and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil PGCE

Secondary (including School Direct) with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

Hospitality Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ortaöğretim Beden Eğitimi

Secondary Physical Education (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor (bir Vakıf Yıl dahil) Yönetim BSc (Onur)

Sport Management (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Psikoloji BA (Onur)

English Literature and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğal afet Yönetim ve Psikoloji BSc (Onur)

Natural Hazard Management and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Psikoloji BA (Onur)

History and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzikal Tiyatro BA (Onur)

Musical Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

English Language and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Core)QTS (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil İş Çalışmaları PGCE

Secondary Business Studies (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Finans MSc

International Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Spor Bilimleri (Spor Ayakkabı) Yüksek Lisans

Sports Sciences (Sports Biomechanics) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik ve İspanyol BA (Onur)

Journalism and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler: Hücre ve Moleküler Biyoloji Yolu.

Biological Sciences: Cell and Molecular Biology Pathway MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İkincil QTS ile (dahil olmak üzere Okul Doğrudan) PGCE (Okul Doğrudan)

Secondary (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Uygulama Topluluğu MSc

Specialist Practice Community MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yazılım Vakfı bir Yıl da dahil olmak üzere Mühendislik () BSc (Onur)

Software Engineering (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hukuk ve Tarih BA (Onur)

Law and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve Radyo Üretim BA (Onur)

Film Studies and Radio Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Beslenmesi BSc (Onur)

Human Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik Performans BA (Onur)

Popular Music Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BA (Onur)

International Relations and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip) (Fizyoloji) Spor Bilimleri Yüksek Lisans

Sports Sciences (Physiology) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Anne ve Kadın Üreme Sağlığı MSc

Maternal and Women’s Reproductive Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çince ve İspanyolca BA (Onur)

Chinese and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Core)QTSPGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Biyoloji

Secondary Biology (including School Direct) with QTSPGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama ve Reklam Yönetimi BA (Onur)

Marketing and Advertising Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere toplum destekli Polislik ve adli Soruşturma () BSc (Onur)

Community Policing and Criminal Investigation (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme güçlüğü Hemşirelik BN (Onur)

Learning Disability Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Obezite ve Kilo Yönetimi PGDip

Obesity and Weight Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sporun Gelişimi ve Koçluk BA (Onur)

Sport Development and Coaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Pazarlama PGCert

Digital Marketing PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Fransızca BA (Onur)

Biology and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Okul Doğrudan)QTS (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Fizik PGCE

Secondary Physics (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Coğrafya BSc (Onur)

Biology and Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Aile ve Çocuk Psikoloji yüksek lisans

Family and Child Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Yönetimi Yüksek Lisans

Sport Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Almanca BA (Onur)

International Relations and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl