• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Uluslararası İlişkiler ve Fransızca BA (Onur)

International Relations and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dönüşüm) Siber MSc

Cybersecurity (Conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve Alman BA (Onur)

Psychology and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere spor Pazarlama ve Yönetimi () BA (Onur)

Sport Marketing and Management (including a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip)Drama MA

Drama MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Coğrafya BA (Onur)

International Relations and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Journalism and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Sosyoloji BSc (Onur)

Economics and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı MA

English Language and Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Spor & Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Biology and Sport & Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

International Relations and International Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı DrPH doktor

Doctor of Public Health DrPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

Hospitality Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Uygulama Topluluğu PGDip

Specialist Practice Community PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
Sağlık ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Health and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları ve Sosyoloji BA (Onur)

Education Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14)erken Çocukluk Çalışmaları BA

Early Childhood Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzikal Tiyatro BA (Onur)

Musical Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji.

Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul dahil olmak üzere Doğrudan), ikinci dil olarak İngilizce

Secondary English (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Fotoğrafçılık ve TV Üretimi BA (Onur)

Digital Photography and TV Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce.

English MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) insan Beslenmesi BSc (Onur)

Human Nutrition (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atçılık Bilim ve Spor Performans BSc (Onur)

Equine Science and Sports Performance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama & Tiyatro Çalışmaları ve Psikoloji BA (Onur)

Drama & Theatre Studies and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplum destekli Polislik ve adli Soruşturma BSc (Onur)

Community Policing and Criminal Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih MA PGCert PGDip

History MA PGCert PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Spor (Performans Analizi) Spor Bilimleri

Sports Sciences (Performance Analysis of Sport) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yüksek Lisans

Health Services Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) ekonomi ve İşletme BSc (Onur)

Economics and Business (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Fransızca BA (Onur)

Geography and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaban Hayatı Koruma ve Ekoloji BSc (Onur)

Wildlife Conservation and Ecology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil İş Çalışmaları

Secondary Business Studies (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Müzik

Secondary Music (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) psikoloji BSc (Onur)

Psychology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diyabet MSc

Diabetes MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil farmakoloji () BSc (Onur)

Pharmacology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Biyolojisi BSc (Onur)

Conservation Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Davranışları ve Refahı BSc (Onur)

Animal Behaviour and Welfare BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor & (bir Vakıf Yıl dahil) Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport & Exercise Sciences (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma Çalışmaları ve Sosyoloji BA (Onur)

International Development Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji BA (Onur)

International Relations and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğal afet Yönetimi ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

Natural Hazard Management and International Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Yönetim MSc

Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) biyoloji BSc (Onur)

Biology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Almanca BA (Onur)

International Relations and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve Gazetecilik BA (Onur)

Creative Writing and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ölüm Arkeoloji ve Hafıza MA

Archaeology of Death and Memory MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere hayvan Davranışları ve Refahı () BSc (Onur)

Animal Behaviour and Welfare (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Obezite ve Kilo Yönetimi PGDip

Obesity and Weight Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etkinlikler ve Festivaller Yönetimi BA (Onur)

Events and Festivals Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ortaöğretim Tarih

Secondary History (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Egzersiz Tıp PGCert

Exercise Medicine PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve İspanyol BA (Onur)

Sociology and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Master' Entegre;s) MComp

Computer Science (Integrated Master's) MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam ve Radyo Üretim BA (Onur)

Advertising and Radio Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Tarih BA (Onur)

Geography and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE ile Okul Doğrudan dahil olmak üzere ikincil Tasarım ve Teknoloji ()

Secondary Design and Technology (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğal afet Yönetim ve Fransızca BA (Onur)

Natural Hazard Management and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji BSc (Onur)

Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politika ve Kriminoloji BA (Onur)

Politics and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yazma ve Yayımlama Kurgu) yaratıcı Yazma MA

Creative Writing (Writing and Publishing Fiction) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Eğitim MEd

Professional Education MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TV Prodüksiyon ve Medya Çalışmaları BA (Onur)

TV Production and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güzel Sanatlar ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Fine Art and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) birincil/İlk Yıl

Primary/Early Years (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Alman BA (Onur)

Politics and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) Geliştirme oyunları BSc (Onur)

Games Development (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Beslenmesi BSc (Onur)

Human Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Drama &Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

Creative Writing and Drama & Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ortaöğretim Beden Eğitimi

Secondary Physical Education (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi FdSc ile gıda Üretim

Food Manufacturing with Business Management FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlk Yıllar İlköğretim QTS BA (3-7) (Onur)

Early Years - Primary Education (3-7) with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Language and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Yönetimi BSc (Onur)

Sport Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Alman BA (Onur)

English Literature and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma ve İspanyolca BA (Onur)

Creative Writing and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Kimya

Secondary Chemistry (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve İspanyol BA (Onur)

Archaeology and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (bir Vakıf Yıl dahil) Kriminoloji ile hukuk LİSANS

Law with Criminology (including a Foundation Year) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere ürün Tasarımı () BA (Onur)

Product Design (including a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık Becerileri ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Counselling Skills and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Politika BA (Onur)

Economics and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Yüksek Lisans

Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Din Eğitimi

Secondary Religious Education (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Fotoğrafçılık ve Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Digital Photography and Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Radyo Üretim BA (Onur)

Business Management and Radio Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve İş BSc (Onur)

Economics and Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enfeksiyon ve Bağışıklık MSc

Infection and Immunity MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor FdSc Koçluk

Sports Coaching FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzikal Tiyatro Performans BA (Onur)

Musical Theatre Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Fransızca BA (Onur)

Psychology and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Popüler Müzik Performans BA (Onur)

Popular Music Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi ve İş Yönetimi BA (Onur)

International Tourism Management and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücre ve Moleküler Biyoloji BSc (Onur)

Cell and Molecular Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Eğitim PGCert lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Professional Education PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Beslenme ve Diyet PGDip

Nutrition and Dietetics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji ve Danışmanlık Becerileri BA (Onur)

Criminology and Counselling Skills BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Gazetecilik BA (Onur)

Sports Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Vakfı bir Yıl da dahil olmak üzere Mühendislik () BSc (Onur)

Software Engineering (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp yüksek lisans

Stem Cells and Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Çalışmaları ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Education Studies and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Fransızca BA (Onur)

English Language and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Pazarlama PGCert

Digital Marketing PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Alman BA (Onur)

Law and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler: Hücre ve Moleküler Biyoloji Yolu.

Biological Sciences: Cell and Molecular Biology Pathway MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda (yukarıda) Operasyon Yönetimi ile Üretim BSc (Onur)

Food Manufacturing with Operations Management (Top Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Solunum Tıp MSc

Respiratory Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

History and International Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve İspanyol BA (Onur)

French and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Temel Eğitim Çalışmaları BA (Onur)

Primary Education Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin ve Siyaset BA (Onur)

Chinese and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (bir Vakıf Yıl dahil) ile İş Hukuku LİSANS

Law with Business (including a Foundation Year) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim.

Applied Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sinema ve TV Üretimi BA (Onur)

Film Studies and TV Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Politics and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve din & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Politics and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler: Vahşi Davranış ve Koruma Yolu.

Biological Sciences: Wildlife Behaviour and Conservation Pathway MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pratik Teoloji (DProf) Profesyonel Çalışmalar doktor

Doctor of Professional Studies (DProf) in Practical Theology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve İlahiyat ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

English Literature and Theology and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Çin Çalışmaları BA (Onur)

International Relations and Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Kriminoloji BA (Onur)

Law and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Sosyoloji BA (Onur)

French and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Davranışları ve Biyoloji BSc (Onur)

Animal Behaviour and Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Radyo Prodüksiyon ve Medya Çalışmaları BA (Onur)

Radio Production and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (MEng), MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (MEng) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi BSc (Onur)

Physical Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Üretim ve Performans BA (Onur)

Music Production and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Savaş, Çatışma ve Toplum MA

War, Conflict and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Coğrafya BA (Onur)

Politics and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Coğrafya BSc (Onur)

Economics and Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Core)QTS PGCE ile Okul Doğrudan dahil olmak üzere ikincil Modern Diller ()

Secondary Modern Languages (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Fotoğrafçılık ve Reklam BA (Onur)

Digital Photography and Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama & Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

Drama & Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fotoğrafçılık ve Grafik Tasarım BA (Onur)

Photography and Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Bilimleri ve Beslenme.

Clinical Sciences and Nutrition MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Pazarlama ve Yönetim BA (Onur)

Sport Marketing and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Tarih BA (Onur)

Law and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Spor & Egzersiz Bilimleri BA (Onur)

History and Sport & Exercise Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MBA Tam İş İdaresi (Master)

MBA (Master of Business Administration) Full-Time

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
TV Prodüksiyon ve Radyo Üretim BA (Onur)

TV Production and Radio Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğal afet Yönetim ve Gazetecilik BA (Onur)

Natural Hazard Management and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sporun Gelişimi ve Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Sport Development and Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Tasarım BA (Onur)

Interior Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Uygulama Topluluğu MSc

Specialist Practice Community MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Drama

Secondary Drama (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Psychology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) adli Biyoloji BSc (Onur)

Forensic Biology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Bilimleri ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Education Studies and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil PGCE

Secondary (including School Direct) with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Bilim ve Yenilik MSc

Food Science and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor & Egzersiz Bilimleri ve Fransızca BA (Onur)

Sport & Exercise Sciences and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) spor Gazeteciliği BA (Onur)

Sports Journalism (including a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Obezite ve Kilo Yönetimi MSc

Obesity and Weight Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sporun Gelişimi ve Koçluk BA (Onur)

Sport Development and Coaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Genetik Yüksek Lisans

Medical Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan)QTS (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Fizik PGCE

Secondary Physics (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Creative Writing and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda Pazarlama ve İletişim BA (Onur)

Fashion Marketing, and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Coğrafya BA (Onur)

English Literature and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz Tıp MSc

Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Danışmanlık ve Psikoterapi Çalışmalarında Profesyonel Çalışmalar doktor Psikolojik Travma DProf/

Doctor of Professional Studies in Counselling and Psychotherapy Studies/Psychological Trauma DProf

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere toplum destekli Polislik ve adli Soruşturma () BSc (Onur)

Community Policing and Criminal Investigation (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Kriminoloji BA (Onur)

Journalism and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip) (Güç ve Klima) Spor Bilimleri yüksek lisans

Sports Sciences (Strength and Conditioning) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. etkinlik Yönetim ve TV Üretim BA

Events Management and TV Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi (Vakıf Yıl dahil) BA (Onur)

Marketing Management (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğal afet Yönetim ve İspanyol BA (Onur)

Natural Hazard Management and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir vakıf Yıl dahil olmak üzere elektronik ve Elektrik Mühendisliği () BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (including a foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Nutrition and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Liderlik ve Yönetim MBA

Medical Leadership and Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE ile Okul Doğrudan dahil olmak üzere ikincil Modern Diller ()

Secondary Modern Languages (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Terapisi MA

Art Therapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Pazarlama PGDip

Digital Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çince ve İngilizce Dil BA (Onur)

Chinese and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (bir Vakıf Yıl dahil) Yönetim olayları BA

Events Management (including a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

Politics and International Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Drama

Secondary Drama (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz Tıp PGDip

Exercise Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor & Egzersiz Bilimleri ve İspanyol BA (Onur)

Sport & Exercise Sciences and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip)yayın Medya MA

Broadcast Media MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kırsal Sağlık MSc

Rural Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Askeri Tarih MA

Military History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yayın Üretimi ve Sunulması BA (Onur)

Broadcast Production and Presenting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Fotoğrafçılık ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Digital Photography and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar'in Hemşirelik BN (Onur)

Children's Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Tarih BA (Onur)

Creative Writing and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere sağlık ve Egzersiz Bilimleri () BSc (Onur)

Health and Exercise Science (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Dil ile uluslararası İşletme Yönetimi - Fransızca veya İspanyolca BA (Onur)

International Business Management with a Language - French or Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

French and International Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat MA

Theology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimi BMedSci (Onur)

Medical Science BMedSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Tarih BA (Onur)

International Relations and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güzel Sanatlar ve Grafik Tasarım BA (Onur)

Fine Art and Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve İspanyol BA (Onur)

Journalism and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İspanyol BA (Onur)

International Relations and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) birincil PGCE

Primary (including School Direct) with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik (Vakıf Yıl dahil) BA (Onur)

Journalism (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji BSc (Onur)

Biotechnology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Spor Bilimleri Yüksek Lisans

Sports Sciences MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Davranış & Refah) hayvan Yönetimi FdSc

Animal Management (Behaviour & Welfare) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doğal afet Yönetim ve Psikoloji BSc (Onur)

Natural Hazard Management and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Politics LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimi BSc (Onur)

Medical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern ve Çağdaş Kurgu MA

Modern and Contemporary Fiction MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik ve Siyaset BA (Onur)

Journalism and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' kadınlar;in Sağlık MSc

Women's Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film Çalışmaları ve Radyo Üretim BA (Onur)

Film Studies and Radio Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (bir Vakıf Yıl dahil) fizik BSc

Physics (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Adli Biyoloji BSc (Onur)

Criminology and Forensic Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitimde yaratıcı Uygulamaları MA

Creative Practices in Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Tarih ve Psikoloji BA (Onur)

History and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Business Management and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Tarih BA (Onur)

Journalism and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Polislik Lisans derecesi (Onur)

Degree in Professional Policing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kardiyovasküler Sağlık ve Rehabilitasyon yüksek lisans

Cardiovascular Health and Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Etkinlik Yönetimi ve Medya Çalışmaları BA

Events Management and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dini Araştırmalar BA (Onur)

Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalp Sağlığı ve RehabilitationPGCert

Cardiovascular Health and RehabilitationPGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Gazetecilik BA (Onur)

Music Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Sports Coaching and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Finans MSc

International Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve İngilizce BA (Onur)

Politics and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Journalism and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere kriminoloji () BSc (Onur)

Criminology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil QTS ile (dahil olmak üzere Okul Doğrudan) PGCE (Okul Doğrudan)

Secondary (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Sosyoloji BA (Onur)

English Language and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve İspanyol BA (Onur)

Economics and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
On dokuzuncu Yüzyıl Edebiyat ve Kültür MA

Nineteenth-Century Literature and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE ile Okul Doğrudan dahil olmak üzere ikincil Sanat ve Tasarım ()

Secondary Art and Design (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Psikoloji BSc (Onur)

Applied Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk BSc (Onur)

Sports Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Fransızca BA (Onur)

Economics and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam ve Medya Çalışmaları BA (Onur)

Advertising and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ortaöğretim Beden Eğitimi

Secondary Physical Education (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Bilgisayar Bilimleri

Secondary Computer Science (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bioveterinary Bilimi BSc (Onur)

Bioveterinary Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Gazetecilik BA (Onur)

English Language and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Spor & Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Geography and Sport & Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme ve Diyet MSc

Nutrition and Dietetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bir Vakıf Yıl dahil olmak üzere siber () BSc (Onur)

Cybersecurity (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Biyoloji ve Biyoloji BSc (Onur)

Forensic Biology and Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Fransızca BA (Onur)

Biology and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bir Vakıf Yıl dahil) sosyoloji BSc (Onur)

Sociology (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Geçmişi

Secondary History (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Hukuk Araştırmaları yüksek lisans

LLM in Contemporary Legal Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat & Dini Çalışmalar ve İspanyol BA (Onur)

Theology & Religious Studies and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor & Egzersiz Bilimleri ve Alman BA (Onur)

Sport & Exercise Sciences and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gastroenteroloji MSc

Gastroenterology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin ve Teoloji ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

Chinese and Theology and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip) (Fizyoloji) Spor Bilimleri Yüksek Lisans

Sports Sciences (Physiology) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sahne Sanatları BA (Onur)

Performing Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl