• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Temel Giriş) adli Bilimler ve Kimyasal Analiz Mscı

Forensic Science and Chemical Analysis (Foundation Entry) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Temel Giriş) Grafik Tasarım BA (Onur)

Graphic Design (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Giriş) uluslararası İşletme ve Yönetim BA (Onur)

International Business and Management (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca (Üst) BA (Onur)ile Uluslararası Kurumsal İletişim için İngilizce

English for International Corporate Communications with Spanish (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Tasarım MA / PGDip / PGCert

Fashion Design MA / PGDip / PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Politika, Felsefe ve Toplum BA (Onur)

Politics, Philosophy and Society BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi (Dijital Medya) BA (Onur)

Marketing Management (Digital Media) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dönüşüm Entegre Sağlık ve Sosyal Hizmetler, MSc / PGDip / PGCert

Transforming Integrated Health and Social Care, MSc / PGDip / PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Elektronik Müzik Üretim ve DJ Uygulama BA (Onur)

Electronic Music Production and DJ Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Din, Kültür ve Toplum BA (Onur)

Religion, Culture and Society BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik (temel Giriş) ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. uluslararası İş ve Yönetim BA

International Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina Ölçme (Temel Giriş) BSc (Onur)

Building Surveying (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (Temel Giriş) MChem

Chemistry (Foundation Entry) MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fotoğraf MA / PgDip / PgCert

Photography MA / PgDip / PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Güvenlik ve Çevre Yönetimi MSc

Health Safety and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat (temel Giriş) BA (Onur)/BSc (Onur)

Economics (Foundation Entry) BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam ve Pazarlama İletişimi (temel Giriş) BA (Onur)

Advertising and Marketing Communications (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilimler ve Kimyasal Analiz Mscı

Forensic Science and Chemical Analysis MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bina ve Sürdürülebilir Mühendislik (temel Giriş) BEng (Onur)

Building Services and Sustainable Engineering (Foundation Entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam ve Pazarlama İletişimi (Kıbrıs) BA (Onur)

Advertising and Marketing Communications (Cyprus) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
' çocuklar;in Kitap Resimde MA

Children's Book Illustration MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Giriş) Tesis Yönetimi BSc (Onur)

Facilities Management (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam ve Pazarlama İletişim BA (Onur)

Advertising and Marketing Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Açık Macera Liderlik BA (Onur)

Outdoor Adventure Leadership BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme BA (Onur)

Business Administration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Çocuk Gelişimi BSc (Onur)

Psychology of Child Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BA Fransızca (Onur)

French for International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam (temel Giriş) BA (Onur)

Advertising (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Rus BA (Onur)

English Language and Linguistics and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve (temel Giriş) Tasarım BA (Onur)

Art and Design (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji (Temel Giriş) BSc (Onur)

Archaeology (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (Top-up) BA (Onur)

Business Administration (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Temel Giriş) Psikoloji BA (Onur)

Education and Psychology (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuvvet ve Kondisyon yüksek lisans

Strength and Conditioning MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İş etüdü (temel Giriş) BA (Onur)

Business Studies (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve Sağır Çalışmaları (temel Giriş) BA (Onur)

Education and Deaf Studies (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film yapımı (temel Giriş) BA (Onur)

Film Production (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık (temel Giriş) BA (Onur)

English Literature and Creative Writing (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller (Arapça ve İspanyolca) BA (Onur)

Modern Languages (Arabic and Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hospitalist Tıp MSc

Hospitalist Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji ve Kriminoloji (temel Giriş) BA (Onur)

Psychology and Criminology (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilim ve adli Soruşturma BSc (Onur)

Forensic Science and Criminal Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller (Almanca ve Rusça) BA (Onur)

Modern Languages (German and Russian) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(E) Uygulamalı Dilbilim ile Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği-MA Öğrenme

Teaching English to Speakers of Other Languages with Applied Linguistics (E-Learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Sinirbilim (Temel Giriş) BSc (Onur)

Neuroscience (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Televizyon Üretim MA

Television Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Açık Liderlik (Üst) BA (Onur)

Outdoor Leadership (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Liderlik ve Mesleki Gelişim Mre / PGDip / PGCert

Sport Leadership and Professional Development MRes / PGDip / PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Antropoloji MSc / PgDip / PgCert

Forensic Anthropology MSc / PgDip / PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için Uygulamalı Dilbilim MA ile İngilizce Öğretmenliği

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) with Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Yönetim (temel Giriş) BA (Onur)

Business and Management (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Mühendisliği (Temel Giriş) MEng (Onur)

Energy Engineering (Foundation Entry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim.

Neuroscience MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyoloji ve Farmakoloji BSc (Onur)

Physiology and Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Finans &Muhasebe (temel Giriş) BA (Onur)

International Finance & Accounting (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Oyunları Enterprise (temel Giriş) BA (Onur)

Computer Games Enterprise (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik İş ve Yaratıcı Endüstriler BSc (Onur)

Music Business and Creative Industries BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japon (Üst) BA (Onur)ile Uluslararası Kurumsal İletişim için İngilizce

English for International Corporate Communication with Japanese (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Giriş) Robotik Mühendisliği BEng (Onur)

Robotics Engineering (Foundation Entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Fransız BA

English Language and Linguistics and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TESOL ve Modern Diller (temel Giriş) BA (Onur)

TESOL and Modern Languages (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Resimde (temel Giriş) BA (Onur)

Illustration (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (Temel Giriş) BSc (Onur)

Geography (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Televizyon yapımı (temel Giriş) BA (Onur)

Television Production (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller (Arapça ve Fransızca) BA (Onur)

Modern Languages (Arabic and French) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukların ve Gençlerin çağdaş Uygulama MA

Contemporary Practice with Children and Young People MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Giriş) Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering (Foundation Entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Tasarım MA / PgDip / PgCert

Product Design MA / PgDip / PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (temel Giriş) muhasebe ve Finans Yönetimi BA

Accounting and Financial Management (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca (Üst) BA (Onur)ile Uluslararası Kurumsal İletişim için İngilizce

English for International Corporate Communications with German (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çin BA (Onur)

English Language and Linguistics and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tekstil (temel Giriş) BA (Onur)

Textiles (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon (Üst) BA (Onur)ile uluslararası İş İletişimi

International Business Communication with Japanese (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca (Üst) BA (Onur)ile uluslararası İş İletişimi

International Business Communication with Spanish (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) topluluk Tiyatro ve Performans BA (Onur)

Community Theatre and Performance (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans (Kıbrıs) BA (Onur)

Accounting and Finance (Cyprus) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli ve Koruma Genetiği MSc

Forensic and Conservation Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Gazeteciliği (temel Giriş) BA (Onur)

Sports Journalism (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Giriş) Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Foundation Entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi/Geliştirme MSc

Human Resource Management/Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Financial Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Çin BA (Onur)

Business Management and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller (İspanyolca ve Almanca) BA (Onur)

Modern Languages (Spanish and German) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yukarı (Üst) Alman uluslararası İş İletişimi BA (Onur)

International Business Communication with German (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim Koçluk Becerileri Kısa ders Belgesine

Management Coaching Skills Short course Certficate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 hafta
Sentetik Organik Kimya Yüksek Lisans

Synthetic Organic Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Terapi (Temel Giriş) BSc (Onur)

Sports Therapy (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Almanca BA (Onur)

English Language and Linguistics and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Temel Giriş) moda Tasarımı BA (Onur)

Fashion Design (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern (Japonca ve Korece) Dil BA (Onur)

Modern Languages (Japanese and Korean) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Oyunları (Temel Giriş) Kalkınma MComp (Onur)

Computer Games Development (Foundation Entry) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yüzey Desen ve Tekstil MA

Surface Pattern and Textiles MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
(Temel Giriş) adli Bilim ve adli Soruşturma BSc (Onur)

Forensic Science and Criminal Investigation (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Festival ve Etkinlik Yönetimi MSc

International Festivals and Event Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beslenme ve Egzersiz (temel Giriş) Bilim BSc (Onur)

Nutrition and Exercise Science (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz (temel Giriş) Bilim BSc (Onur)

Sport and Exercise Science (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (Üst) BA (Onur)

Business Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Giriş) politika, Felsefe ve Toplum BA (Onur)

Politics, Philosophy and Society (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Giriş) iç Tasarım BA (Onur)

Interior Design (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. spor Koçluk ve (temel Giriş) Kalkınma BA

Sports Coaching and Development (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası turizm ve Etkinlik Yönetimi Yüksek Lisans

International Hospitality and Event Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik (Kıbrıs'ta ilk yıl) BSc (Onur)

Mathematics (with first year in Cyprus) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Koçluk (Temel Giriş) Vakıf Derecesi

Sports Coaching (Foundation Entry) Foundation Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller (Japonca ve Çince) BA (Onur)

Modern Languages (Japanese and Chinese) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Giriş) tiyatro BA (Onur)

Theatre (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yukarı (Üst) Kore ile uluslararası İş İletişimi BA (Onur)

International Business Communication with Korean (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Diller (Çince ve İspanyolca) BA (Onur)

Modern Languages (Chinese and Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz ve Fitness Yönetimi (Üst) BA (Onur)

Exercise and Fitness Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş BA için Arapça (Onur)

Arabic for International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih (temel Giriş) BA (Onur)

History (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilişim ve Güvenlik MComp (Onur)

Forensic Computing and Security MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji (Temel Giriş) BSc (Onur)

Pharmacology (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Kore BA (Onur)

English Literature and Korean BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yangın Olay Yeri İnceleme MSc / PgDip / PgCert

Fire Scene Investigation MSc / PgDip / PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca (Üst) BA (Onur)ile uluslararası İş İletişimi

International Business Communication with French (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans

Digital Marketing Communications MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Olaylarda yönetim (Üst) BA (Onur)

Management in Events (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Üretim (temel Giriş) BA (Onur)

Music Production (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Proje Yönetimi BSc (Onur)

Construction Project Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller (Arapça ve Almanca) BA (Onur)

Modern Languages (Arabic and German) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklar, Gençler ve Hizmetlerini FdA

Children, Young People and their Services FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Adli Bilişim ve Güvenlik BSc (Onur)

Forensic Computing and Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yukarı (Üst) Kore ile Uluslararası Kurumsal İletişim için İngilizce BA (Onur)

English for International Corporate Communication with Korean (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli tıp ve Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Science and Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Temel Giriş) Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Engineering (Foundation Entry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Temel Giriş) Motorsporları Mühendisliği MEng (Onur)

Motorsports Engineering (Foundation Entry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ürün Tasarımı (temel Giriş) BA (Onur)

Product Design (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Giriş) perakende Yönetimi BA (Onur)

Retail Management (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Temel Giriş) Yangın Mühendisliği BEng (Onur)

Fire Engineering (Foundation Entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme (temel Giriş) BA (Onur)

International Business (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda ve Yaşam tarzı Markası Çalışmaları MA / PgDip / PgCert

Fashion and Lifestyle Brand Studies MA / PgDip / PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mali Soruşturma MSc

Financial Investigation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji (Temel Giriş) BSc (Onur)

Psychology (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş BA için Japon (Onur)

Japanese for International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Temel Giriş) Elektronik Mühendisliği HND

Electronic Engineering (Foundation Entry) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji (temel Giriş) BA (Onur)

Sociology (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller (Fransızca ve Japonca) BA (Onur)

Modern Languages (French and Japanese) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazma (temel Giriş) BA (Onur)

English Language and Creative Writing (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar (Temel Giriş) BSc (Onur)

Computing (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Giriş) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (Foundation Entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller (Fransızca ve Çince) BA (Onur)

Modern Languages (French and Chinese) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ceza Adalet DProf

Criminal Justice DProf

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beden Eğitimi ve Okul Spor MA

Physical Education and School Sport MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Giriş) DANIŞMANLIK ve Psikoterapi Çalışmaları BA

Counselling and Psychotherapy Studies (Foundation Entry) BA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Temel Giriş) MMath (Onur)

Mathematics (Foundation Entry) MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Spor MSc Koçluk

Sports Coaching MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Tasarımı Mesafesi MA Öğrenme

Games Design Distance Learning MA

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
İş İdaresi (Kıbrıs) BA (Onur)

Business Administration (Cyprus) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Fizik (Temel Giriş) MPhys)

Physics (Foundation Entry) MPhys (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce Öğretmenliği MA

English Language Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Giriş) Din Kültürü ve Toplumu BA (Onur)

Religion Culture and Society (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Metraj (Temel Giriş) BSc (Onur)

Quantity Surveying (Foundation Enty) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş BA Rusça (Onur)

Russian for International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Temel Giriş) bina ve Sürdürülebilir Mühendislik FdSc

Building Services and Sustainable Engineering (Foundation Entry) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politika (temel Giriş) BA (Onur)

Politics (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuk Gelişim psikolojisi yüksek lisans

Psychology of Child Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Animasyon (temel Giriş) BA (Onur)

Animation (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Suç Soruşturma MSc

Cyber Crime Investigation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe (temel Giriş) BA (Onur)

Accounting (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Mühendisliği (Temel Giriş) BEng (Onur)

Energy Engineering (Foundation Entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Pre-Reg Ruh Sağlığı (Eylül) BSc (Onur)

Nursing Pre-Reg Mental Health (September) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antika MA

Antiques MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Atık ve Kaynak Yönetimi MSc / PgDip / PgCert

Waste and Resource Management MSc / PgDip / PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Açık Macera Liderlik (temel Giriş) BA (Onur)

Outdoor Adventure Leadership (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilimler ve Moleküler Biyoloji Mscı

Forensic Science and Molecular Biology MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Araştırma MSc

Clinical Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Bilişim (temel Giriş) Güvenlik MCompu (Onur)

Forensic Computing and Security (Foundation Entry) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çince (Üst) BA (Onur)ile uluslararası İş İletişimi

International Business Communication with Chinese (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Onarıcı ve diş Uygulama MSc

Advanced Restorative and Periodontal Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik MA / PgDip / PgCert

Music MA / PgDip / PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş İdaresi (temel Giriş) BA (Onur)

Business Administration (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Giriş) spor İşletme Yönetimi BA (Onur)

Sport Business Management (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklar, Okullar ve Aileler (Üst) BA (Onur)

Children, Schools and Families (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Uygulama Topluluğu Sosyal Bakım Politikası ve Uygulama doktor DProf

Doctor of Professional Practice Community Social Care Policy and Practice DProf

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Fransızca (Üst) BA (Onur)ile Uluslararası Kurumsal İletişim için İngilizce

English for International Corporate Communication with French (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Giriş) Sosyal Politika ve Sosyoloji BA (Onur)

Social Policy and Sociology (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Pazarlama (temel Giriş) BA (Onur)

Business and Marketing (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Environmental Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilişim PGCert

Health Informatics PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl