• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Mezuniyet Belgesi (882AA (online) Adli Tıp Adli Tıp Çalışmalarında.3)

Graduate Certificate in Forensic Studies in Forensic Science (online) (882AA.3)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
Medya ve Kamu İletişim Avustralya Siyasetin lisans ve Kamu Politikası/Lisans ...

Bachelor of Australian Politics and Public Policy/Bachelor of Communication in Media and Public A ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(235JA Reklam İletişim Pazarlama Yönetimi lisans/Lisans.2)

Bachelor of Marketing Management/Bachelor of Communication in Advertising (235JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Etkinlik ve Turizm İşletmeciliği Ticaret lisans/Lisans (281JA.1)

Bachelor of Commerce/Bachelor of Event and Tourism Management (281JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(295JA (Araştırma) yüksek lisans Spor ve Egzersiz Bilimi.1)

Master of Sport and Exercise Science (Research) (295JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(935AA Bilgi Teknolojisi Diploma.3)

Diploma of Information Technology (935AA.3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(132JA Mesleki Terapi Master.2)

Master of Occupational Therapy (132JA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık diploması (358JA.1)

Diploma of Health (358JA.1)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Görüntüleme (340JA Efendisi.1)

Master of Medical Imaging (340JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina ve İnşaat Yönetimi lisans (357JA.1)

Bachelor of Building and Construction Management (357JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 8 dönem boyunca tam zamanlı ya da eşdeğeri. Maksimum 24 dönem.
(Genişletilmiş) 936AA (Bilgi Teknolojisi Diploma.2)

Diploma of Information Technology (Extended) (936AA.2)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(944AA Yasaları Uygulamalı Ekonomi/Lisans.5)

Bachelor of Applied Economics/Bachelor of Laws (944AA.5)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(841AA İş Bilişim yüksek lisans Belgesi.4)

Graduate Certificate in Business Informatics (841AA.4)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Eğitim lisans (Sağlık ve Beden Eğitimi) (324JA.2)

Bachelor of Primary Education (Health and Physical Education) (324JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Mezun (839AA İstatistikleri Diploma.2)

Graduate Diploma in Statistics (839AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(327JA Sanatları Ortaöğretim/Lisans.2)

Bachelor of Secondary Education/Bachelor of Arts (327JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Usta Eczane (767AA.4)

Master of Pharmacy (767AA.4)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ağ ve Yazılım Mühendisliği diploması

Diploma of Network and Software Engineering

Mesleki
(12 ay) tam Zamanı - 3 açısından
(984AA Yazma lisans.2)

Bachelor of Writing (984AA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(392AB lisans eğitimi.2)

Bachelor of Science (392AB.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TESOL (915AA Yabancı Dil Eğitimi yüksek lisans Belgesi.2)

Graduate Certificate in TESOL and Foreign Language Teaching (915AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(292JA Yüksek Performanslı Spor ustası.2)

Master of High Performance Sport (292JA.2)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl
(942AA Hukuk Master (Araştırma).1)

Master of Law (Research) (942AA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
TESOL (979AA Yabancı Dil eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladı.2)

Master of Arts in TESOL and Foreign Language Teaching (979AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl; Standart üç dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. Azami on iki yarıyıl.
Lisans (142JA Adli Çalışmalarda Bilim Uygulanır.3)

Bachelor of Applied Science in Forensic Studies (142JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(706AA lisans Bilişim.6)

Bachelor of Business Informatics (706AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Lisans (804AA Psikoloji alanında Lisans eğitimi.3)

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Psychology (804AA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(148JA Psikoloji Siyaset Bilimi lisans ve Uluslararası İlişkiler/Lisans.3)

Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Science in Psychology (148JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(861AA (Araştırma) Bilgi eğitimi.2)

Master of Information Sciences (Research) (861AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim lisans (214JA Halkla İlişkiler.1)

Bachelor of Communication in Public Relations (214JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
İletişim (225JA Kanunları/Bachelor Reklam alanında lisans.3)

Bachelor of Communication in Advertising/Bachelor of Laws (225JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Ağ ve 353JA Yazılım Mühendisliği diploması.2)

Diploma of Network and Software Engineering (353JA.2)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve 213JA Halkla İlişkiler İletişim Bölümü mezunu.1)

Bachelor of Communication in Media and Public Affairs (213JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(847AA Yasal Çalışmaların ana.2)

Master of Legal Studies (847AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgi Teknolojisi Diploma Genişletilmiş

Diploma of Information Technology Extended

Mesleki
(12 ay) tam Zamanı - 3 açısından
Beslenme Efendi (771AA.5)

Master of Nutrition (771AA.5)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya Sanatları ve 998AA Üretim Bilgi Teknolojisi / Lisans.3)

Bachelor of Information Technology / Bachelor of Media Arts and Production (998AA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Sosyal Bilim lisans (188JA.2)

Bachelor of Social Science (188JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Adli Güvenlik Yüksek Lisans Belgesi (270JA.1)

Graduate Certificate in Forensic Security (270JA.1)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
(886AA Fizyoterapi (Araştırma) Master.1)

Master of Physiotherapy (Research) (886AA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Çalışmalarda lisans (224JA Halkla İlişkiler İletişim Lisans.3)

Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Communication in Public Relations (224JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Lisansüstü (134JA Sağlık Araştırma Diploma.2)

Postgraduate Diploma in Health Research (134JA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Sanatları ve 985AA Üretim lisans.1)

Bachelor of Media Arts and Production (985AA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
İş Diploma

Diploma of Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
927AA Eğitim Master (Araştırma) (.2)

Master of Education (Research) (927AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(306JA Çağdaş Müzik Uygulama lisans.2)

Bachelor of Contemporary Music Practice (306JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(Yenilik ve Liderlik) İşletme (293JA MBA - Master.1)

MBA - Master of Business Administration (Innovation and Leadership) (293JA.1)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl
İnsanların Beslenme, Spor ve Egzersiz Bilimi lisans/Lisans (276JA.3)

Bachelor of Sport and Exercise Science/Bachelor of Human Nutrition (276JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Yüksek lisans Bilgi Teknolojisi (843AA Diploma.2)

Graduate Diploma in Information Technology (843AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim lisans (264JA.3)

Bachelor of Biomedical Science (264JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(193JA Uluslararası Kalkınma Master.2)

Master of International Development (193JA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Diploma

Diploma of Information Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
(Genişletilmiş) 189JB (İş Bilişim Diploma.3)

Diploma of Business Informatics (Extended) (189JB.3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Eğitim ana (924AA.4)

Master of Education (924AA.4)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl; Standart iki dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla altı dönemdir.
(254HC Felsefe doktora - Doktor.2)

PhD - Doctor of Philosophy (254HC.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Yüksek lisans üzerine, yüksek lisans derecesini (916AA Yabancı Dil Öğretim Diploması.2)

Graduate Diploma in TESOL and Foreign Language Teaching (916AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(951AA İletişim diploması.4)

Diploma of Communication (951AA.4)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(ARM101 Yaratıcı ve Kültürel Vadeli yüksek lisansını tamamladı.1)

Master of Arts in Creative and Cultural Futures (ARM101.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi puan
İletişim diploması (Genişletilmiş)

Diploma of Communication (Extended)

Mesleki
(12 ay) tam Zamanı - 3 açısından
MBA - İşletme yüksek lisans (723AA.4)

MBA - Master of Business Administration (723AA.4)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl; Standart üç dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. Azami on iki yarıyıl.
327AA Turizm alanında yüksek lisans (Araştırma) (.4)

Master of Arts in Tourism (Research) (327AA.4)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(367JA İnşaat Mühendisliği Teknoloji lisans.1)

Bachelor of Civil Engineering Technology (367JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Eğitim (345JA yüksek lisans Belgesi.1)

Graduate Certificate in Education (345JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Avustralya Siyaset ve 183JA Kamu Politikası lisans.2)

Bachelor of Australian Politics and Public Policy (183JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Fizyoterapi Master (768AA.1)

Master of Physiotherapy (768AA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(352JA İletişim ustası.1)

Master of Communication (352JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart dört dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. Azami on iki yarıyıl.
(245JA Eğitim Çalışmaları usta.1)

Master of Education Studies (245JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart dört dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. Azami on iki yarıyıl.
Hemşirelik Gelişmiş lisans (365JA.1)

Bachelor of Nursing Advanced (365JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(829AA Yasaların Yönetimi lisans/Lisans.6)

Bachelor of Management/Bachelor of Laws (829AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(315JA Tanı Patoloji ana.1)

Master of Diagnostic Pathology (315JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart dört dönem, tam zamanlı. Azami on iki yarıyıl.
(793AA Uluslararası Çalışmalar Bölümü'nden mezun oldu.8)

Bachelor of Arts in International Studies (793AA.8)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Medya ve Halkla İlişkiler İletişim lisans (227JA Yasaların Lisans.2)

Bachelor of Communication in Media and Public Affairs/Bachelor of Laws (227JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Gazetecilik lisans (320JA.1)

Bachelor of Journalism (320JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(164JA Grafik Tasarım Bölümü mezunu.3)

Bachelor of Graphic Design (164JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Bilgi Teknolojisi Master (846AA.6)

Master of Information Technology (846AA.6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl; Standart üç dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. Azami on iki yarıyıl.
Sağlık Bachelor of Science (317JA.1)

Bachelor of Health Science (317JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Uygulamalı İş lisans (Online) (Yönetim) (332JA.1)

Bachelor of Applied Business (Management) (Online) (332JA.1)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İşletme (370JA yüksek lisans Belgesi.1)

Graduate Certificate in Business Administration (370JA.1)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
(321JA İlköğretim mezunudur.1)

Bachelor of Primary Education (321JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(301JA Film yapım Bölümü mezunu.1)

Bachelor of Film Production (301JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(Onur) İnsan Beslenmesi lisans (268JA.1)

Bachelor of Human Nutrition (Honours) (268JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(689AA Spor lisans Medya.6)

Bachelor of Sports Media (689AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Uluslararası Çalışmalarda lisans (221JA Reklam İletişim Lisans.3)

Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Communication in Advertising (221JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme Bilimi (174JA lisansüstü Diploma.1)

Graduate Diploma in Nutritional Science (174JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim lisans (Yaratıcı Sanat) (323JA.2)

Bachelor of Primary Education (Creative Arts) (323JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Matematik ve 329JA Bilişim Teknolojisi Çalışmaları Ortaöğretim/Lisans.2)

Bachelor of Secondary Education/Bachelor of Mathematics and Computing Technology Studies (329JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(429AA lisans.6)

Bachelor of Arts (429AA.6)

Lisans
Zaman veya eşdeğer tam Zamanı - Standart 6 yarıyıl. Maksimum 20 dönem.
Siyasetin lisans ve Uluslararası İlişkiler

Bachelor of Politics and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Kamu Yönetimi Master (737AA.5)

Master of Public Administration (737AA.5)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uygulamalı Moda lisans (305JA.1)

Bachelor of Applied Fashion (305JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(184JA Maliye Bölümü mezunu.2)

Bachelor of Finance (184JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(884AA (online) Adli Bilim Adli Çalışmalar usta.4)

Master of Forensic Studies in Forensic Science (online) (884AA.4)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Erken Çocukluk ve 326JA İlköğretim mezunudur.1)

Bachelor of Early Childhood and Primary Education (326JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart 8 dönem boyunca tam zamanlı ya da eşdeğeri. Maksimum 20 dönem.
(Onur) Peyzaj Mimarlığı lisans (355JA.1)

Bachelor of Landscape Architecture (Honours) (355JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim lisans (Lisansüstü Giriş)

Bachelor of Secondary Education (Graduate Entry)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oyunlar ve 307JA İnteraktif Tasarım Bölümü mezunu.1)

Bachelor of Games and Interactive Design (307JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
İş Diploma Bilişim

Diploma of Business Informatics

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
(ARM001 Tasarım Strateji ustası.1)

Master of Design Strategies (ARM001.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi puan
Egzersiz Fizyolojisi ve (266JA Rehabilitasyon Bölümü mezunu.3)

Bachelor of Exercise Physiology and Rehabilitation (266JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart 8 dönem boyunca tam zamanlı ya da eşdeğeri. Maksimum 20 dönem.
(137JA (Onur) Spor Çalışmaları lisans.2)

Bachelor of Sport Studies (Honours) (137JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Çalışmalar lisans programı Medya ve Halkla İlişkiler İletişim Lisans/( ...

Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Communication in Media and Public Affairs ( ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
135JA Sağlığı Master (Araştırma) (.1)

Master of Health (Research) (135JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Çalışmalarda lisans (821AA Yasaların Lisans.6)

Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Laws (821AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Lisans eğitimi (836AA Yasaların Lisans.4)

Bachelor of Science/Bachelor of Laws (836AA.4)

Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
324AA Kamu yönetiminde profesyonel Doktora (Araştırma) (.4)

Professional Doctorate in Public Administration (Research) (324AA.4)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adalet lisans (249JA Adli Çalışmalar/Lisans Çalışmaları.2)

Bachelor of Justice Studies/Bachelor of Forensic Studies (249JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Spor ve 277JA Bilgi Teknolojisi Egzersiz Bilimi/Lisans.4)

Bachelor of Sport and Exercise Science/Bachelor of Information Technology (277JA.4)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(288JA Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu.3)

Bachelor of Industrial Design (288JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(840AA Bilgi Teknolojisi yüksek lisans Belgesi.4)

Graduate Certificate in Information Technology (840AA.4)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(914AA (Araştırma) adli Bilim profesyonel Doktora.1)

Professional Doctorate in Legal Science (Research) (914AA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim diploması

Diploma of Communication

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
(Genişletilmiş) 952AA (İletişim diploması.4)

Diploma of Communication (Extended) (952AA.4)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(958AA Klinik Psikoloji Felsefe doktora - Doktor.2)

PhD - Doctor of Philosophy in Clinical Psychology (958AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
(133JA Sağlık Araştırma yüksek lisans Belgesi.2)

Graduate Certificate in Health Research (133JA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(677AA Felsefe lisans (Onur).3)

Bachelor of Philosophy (Honours) (677AA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyasetin lisans ve Uluslararası İlişkiler/Lisans İşletme (146JA.3)

Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Business Administration (146JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Sağlık Çalışmaları lisans (316JA.2)

Bachelor of Health Studies (316JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Uluslararası Çalışmalar lisans programı Medya ve Sanat (992AA Üretim Lisans.5)

Bachelor of Arts in International Studies / Bachelor of Media Arts and Production (992AA.5)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(192JA Bilimi diploması.1)

Diploma of Science (192JA.1)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç (302JA yüksek lisans Belgesi.1)

Graduate Certificate in Pharmacotherapy (302JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Medya Sanat lisans / Lisans ve Üretim (988AA.2)

Bachelor of Arts / Bachelor of Media Arts and Production (988AA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme (761AA.4)

Bachelor of Business Administration (761AA.4)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Lisans Uygulamalı Ekonomi (943AA.3)

Bachelor of Applied Economics (943AA.3)

Lisans
Zaman veya eşdeğer tam Zamanı - Standart altı dönemdir. Maksimum 20 dönem.
(219JA Halkla İlişkiler İletişim Sanatları lisans/Lisans.1)

Bachelor of Arts/Bachelor of Communication in Public Relations (219JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Yönetimi lisans (394AA.6)

Bachelor of Management (394AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
İnsan Beslenmesi lisans (686AA.5)

Bachelor of Human Nutrition (686AA.5)

Lisans
Zaman veya eşdeğer tam Zamanı - 3 yıl, Standart 6 dönem. Maksimum 20 dönem.
Uluslararası Kalkınma (337JA lisansüstü Diploma.1)

Graduate Diploma in International Development (337JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Kalkınma (336JA yüksek lisans Belgesi.1)

Graduate Certificate in International Development (336JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(868AA İnsan Hareket Bilimi yüksek lisans Belgesi.3)

Graduate Certificate in Human Movement Science (868AA.3)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(290JA Peyzaj Tasarım Bölümü mezunu.2)

Bachelor of Landscape Design (290JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(187JA Pazarlama Yönetimi lisans.2)

Bachelor of Marketing Management (187JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Spor Yönetimi Olay lisans ve Turizm Yönetimi/Lisans (282JA.2)

Bachelor of Event and Tourism Management/Bachelor of Sports Management (282JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Ağ Mühendisliği Lisans ve Yazılım Mühendisliği (Onur) (344JA.1)

Bachelor of Engineering in Network and Software Engineering (Honours) (344JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans eğitimi (780AA Psikoloji.2)

Bachelor of Science in Psychology (780AA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Ticaret Bilgi Teknolojisi lisans/Lisans (815AA.6)

Bachelor of Information Technology/Bachelor of Commerce (815AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(275JA Spor Psikolojisi/alanında lisans eğitimi ve Egzersiz Bilimi.3)

Bachelor of Science in Psychology/Bachelor of Sport and Exercise Science (275JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Tasarım Diploma (Genişletilmiş)

Diploma of Design (Extended)

Mesleki
(12 ay) tam Zamanı - 3 açısından
Kentsel ve Bölgesel Planlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(742AA Klinik Psikoloji uzmanı.2)

Master of Clinical Psychology (742AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart dört dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. Programın başlangıcından itibaren 4 yıl boyunca 8 yarıyıl maksimum tamamlanma süresi.
Fen Ortaöğretim lisans/Lisans (328JA.2)

Bachelor of Secondary Education/Bachelor of Science (328JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Oyunculuk ve Performans lisans (304JA.1)

Bachelor of Acting and Performance (304JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık ve Beden Eğitimi) Ortaöğretim lisans (330JA.2)

Bachelor of Secondary Education (Health and Physical Education) (330JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(912AA Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.6)

Bachelor of Arts in Architecture (912AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(284JA İş Yönetimi Master.3)

Master of Business Management (284JA.3)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart dört dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. Azami on iki yarıyıl.
Yazılım Mühendisliği Lisans (560AA.6)

Bachelor of Software Engineering (560AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Sanat ve 298JA (Onur) Tasarım Bölümü mezunu.1)

Bachelor of Arts and Design (Honours) (298JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(173JA Kentsel ve Bölgesel Planlama Master.2)

Master of Urban and Regional Planning (173JA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans/Lisans (798AA.6)

Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce (798AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Ebelik lisans (953AA.1)

Bachelor of Midwifery (953AA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Medya ve 218JA Halkla İlişkiler İletişim Sanatları lisans/Lisans.1)

Bachelor of Arts/Bachelor of Communication in Media and Public Affairs (218JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(221AB Hemşirelik yüksek lisans (Araştırma).3)

Master of Nursing (Research) (221AB.3)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Uluslararası İşletme (186JA.2)

Bachelor of International Business (186JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(772AA Beslenme ana ve Diyet.6)

Master of Nutrition and Dietetics (772AA.6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetimi lisans (830AA Psikoloji alanında Lisans eğitimi.4)

Bachelor of Management/Bachelor of Science in Psychology (830AA.4)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sağlık lisans

Bachelor of Health Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(246JA Öğretim yüksek lisans.4)

Master of Teaching (246JA.4)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim lisans Halkla İlişkiler (228JA Yasaların Lisans.2)

Bachelor of Communication in Public Relations/Bachelor of Laws (228JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(Genişletilmiş) Tasarım diploması (346JA.1)

Diploma of Design (Extended) (346JA.1)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (322AA.7)

Bachelor of Information Technology (322AA.7)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(Online) (Pazarlama) Uygulanan lisans (333JA.1)

Bachelor of Applied Business (Marketing) (Online) (333JA.1)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İç Mimarlık lisans (289JA.2 )

Bachelor of Interior Architecture (289JA.2 )

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Basın ve Halkla Af İletişimin Siyasetin lisans ve Uluslararası İlişkiler/Lisans ...

Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Communication in Media and Public Af ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(308JA Görsel Sanatlar Bölümü mezunu.1)

Bachelor of Visual Arts (308JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(Genişletilmiş)İş Bilişim Diploma

Diploma of Business Informatics (Extended)

Mesleki
(12 ay) tam Zamanı - 3 açısından
Ticaret lisans (233JA Halkla İlişkiler İletişim Bölümü mezunu.2)

Bachelor of Commerce/Bachelor of Communication in Public Relations (233JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HLM001 Ebelik yüksek lisans.1)

Master of Midwifery Practice (HLM001.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi puan
(920AA hükümette yüksek lisans (Araştırma).2)

Master of Arts in Government (Research) (920AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(945AA Ticaret Uygulamalı lisans İktisat/Lisans.3)

Bachelor of Applied Economics/Bachelor of Commerce (945AA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(801AA Yasaların lisans/Lisans.6)

Bachelor of Arts/Bachelor of Laws (801AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Yönetimi lisans İşletme/Lisans (807AA.4)

Bachelor of Business Administration/Bachelor of Management (807AA.4)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Spor Yönetimi (278JA Egzersiz Bilimi/Lisans.3)

Bachelor of Sport and Exercise Science/Bachelor of Sports Management (278JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(Online) Uygulamalı Girişimcilik lisans (334JA.1)

Bachelor of Applied Entrepreneurship (Online) (334JA.1)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Genişletilmiş)İşletme diploması

Diploma of Business (Extended)

Mesleki
(12 ay) tam Zamanı - 3 açısından
Tasarım lisans (206JA.2)

Bachelor of Design (206JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
(913AA Mimarlık Master.5)

Master of Architecture (913AA.5)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart dört dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla on yarıyıl.
(818AA Ticaret Uluslararası Çalışmalar/Lisans Bölümü'nden mezun oldu.6)

Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Commerce (818AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi (822AA Uluslararası Çalışmalar/Lisans Bölümü'nden mezun oldu.6)

Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Management (822AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
İletişim (351JA lisansüstü Diploma.1)

Graduate Diploma in Communication (351JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
322JA İlköğretim lisans (Kök) (.2)

Bachelor of Primary Education (STeM) (322JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(241JA Yasaların Sosyal Bilimler/Lisans.3)

Bachelor of Social Science/Bachelor of Laws (241JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(Yüksek Lisans Giriş) Eğitimi lisans (325JA.1)

Bachelor of Primary Education (Graduate Entry) (325JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart dört dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla sekiz dönem.
(838AA İş Bilişim Yazılım Mühendisliği/Lisans.3)

Bachelor of Software Engineering/Bachelor of Business Informatics (838AA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(Tıbbi Görüntüleme) Tıbbi Radyasyon lisans (319JA.1)

Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging) (319JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(211JA Reklam İletişim Bölümü mezunu.1)

Bachelor of Communication in Advertising (211JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; 72 puan
(933AA İşletme diploması.3)

Diploma of Business (933AA.3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(199JA Tasarım Diploma.2)

Diploma of Design (199JA.2)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(354JA Mühendisliği Master.1)

Master of Engineering (354JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart 4 dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 12 dönemdir.
Hemşirelik lisans

Bachelor of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Web alanında Tasarım ve Üretim (267JA.1)

Bachelor of Web Design and Production (267JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; 72 puan
(147JA Ticaret politikaları lisans ve Uluslararası İlişkiler/Lisans.3)

Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Commerce (147JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Kamu Yönetimi lisans (210JA.2)

Bachelor of Public Administration (210JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Eczacılık lisans (250JA.1)

Bachelor of Pharmacy (250JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanı. En fazla 20 dönem.
(309JA İş Master Bilişim.1)

Master of Business Informatics (309JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart dört dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla on yarıyıl.
(240JA Yasaların İnsan lisans Kaynakları Lisans.3)

Bachelor of Human Resource Management/Bachelor of Laws (240JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(849AA Kanun üstadı.2)

Master of Laws (849AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(794AA Yasaların lisans.5)

Bachelor of Laws (794AA.5)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart 8 dönem boyunca tam zamanlı ya da eşdeğeri. Maksimum 24 dönem.
Olay lisans ve Turizm İşletmeciliği (279JA.2)

Bachelor of Event and Tourism Management (279JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Lisans/Lisans Bilgi Teknolojisi (799AA.5)

Bachelor of Arts/Bachelor of Information Technology (799AA.5)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(Onur) Psikoloji lisans eğitimi (769AA.3)

Bachelor of Science in Psychology (Honours) (769AA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Çalışmalar lisans (194JA Yasaların Lisans.3)

Bachelor of Forensic Studies/Bachelor of Laws (194JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl; Standart 10 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Medya ve 234JA Halkla İlişkiler İletişim Ticaret lisans/Lisans.2)

Bachelor of Commerce/Bachelor of Communication in Media and Public Affairs (234JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(910AA Uygulamalı Bilim Master (Araştırma).2)

Master of Applied Science (Research) (910AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(860AA Bilgi Bilimler alanında onur.2)

Honours in Information Sciences (860AA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
859AA İşletme yüksek lisans (Araştırma) (.2)

Master of Business (Research) (859AA.2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulanan Ekonomi politikaları lisans ve Uluslararası İlişkiler/Lisans (145JA.3)

Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Applied Economics (145JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Juris Doktor Master Derecesi Ders

Master Degree Course in Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Azami on iki yarıyıl.
(216JA Reklam İletişim lisans/Lisans.1)

Bachelor of Arts/Bachelor of Communication in Advertising (216JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Spor Yönetimi lisans (688AA.8)

Bachelor of Sports Management (688AA.8)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Ticaret lisans (762AA.4)

Bachelor of Commerce (762AA.4)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; 72 puan
Lisansüstü (883AA (online) Adli Tıp Adli Tıp Çalışmaları alanında Diploma.3)

Postgraduate Diploma in Forensic Studies in Forensic Science (online) (883AA.3)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Halk Sağlığı lisans (158JA.3)

Bachelor of Public Health (158JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
(Online) Uygulamalı Girişimcilik lisans (Sosyal Girişimcilik) (335JA.1)

Bachelor of Applied Entrepreneurship (Social Entrepreneurship) (Online) (335JA.1)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(189JA Diploma İş Bilişim.2)

Diploma of Business Informatics (189JA.2)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(231JA Reklam İletişim Ticaret lisans/Lisans.2)

Bachelor of Commerce/Bachelor of Communication in Advertising (231JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezun (363JA Spor Analytics Sertifika.1)

Graduate Certificate in Sports Analytics (363JA.1)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
(844AA lisansüstü Diploma İş Bilişim.3)

Graduate Diploma in Business Informatics (844AA.3)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
296JA Spor Yönetimi Master (Araştırma) (.1)

Master of Sport Management (Research) (296JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Girişimcilik ve Yenilik 208JA lisans.2)

Bachelor of Entrepreneurship and Innovation (208JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Vizyon lisans (372JA.1)

Bachelor of Vision Science (372JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe Master (297JA.1)

Master of Professional Accounting (297JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(182JA Muhasebe Bölümü mezunu.2)

Bachelor of Accounting (182JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
(946AA Yönetimi Uygulanan lisans İktisat/Lisans.3)

Bachelor of Applied Economics/Bachelor of Management (946AA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi lisans (185JA.3)

Bachelor of Human Resource Management (185JA.3)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Lisans Fizyoterapi (202JA.2)

Bachelor of Physiotherapy (202JA.2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl; Standart sekiz dönem tam zamanı. En fazla 20 dönem.
851AA İşletme profesyonel Doktora (Araştırma) (.3)

Professional Doctorate in Business Administration (Research) (851AA.3)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl