• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Ekonomi/Yönetim Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Economics/Administrative Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihteki B. A.

B.A. in History

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Tiyatro Bölümü, Film ve Dijital Üretim

Bachelor of Arts in Theatre, Film, and Digital Production

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Entomolojide B. A./B. S.

B.A./B.S. in Entomology

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Küresel Çalışmalarda B. A.

B.A. in Global Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Dilbilim B. A.

B.A. in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
B. S. Kimya Mühendisliği

B.S. in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Sanat Tarihi lisans programı

Bachelor of Arts in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Jeoloji lisans eğitimi

Bachelor of Science in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Rus Çalışmalarda B. A.

B.A. in Russian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
B. Kamu Politikası A.

B.A. in Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Lisans Biyomühendislik

Bachelor of Science in Bioengineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Yerli Amerikan Çalışmalarda B. A.

B.A. in Native American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
İstatistik Biliminin lisans / Lisans

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Müzik ve Kültür içinde B. A.

B.A. in Music and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Dilde B. A.

B.A. in Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Sosyoloji B. A./B. S.

B.A./B.S. in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Dini Çalışmalarda B. A.

B.A. in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kadın Çalışmaları Lisans Programı

Bachelor of Arts in Women's Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Felsefe B. A.

B.A. in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Afro-Amerikan çalışmalarda B. A.

B.A. in African American studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Biyolojik lisans Bilimler

Bachelor of Science in Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
İngilizce Lisans Programı

Bachelor of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Kimya Bilim lisans ve Lisans

Bachelor of Arts and Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Karşılaştırmalı Antik Uygarlıklar B. A.

B.A. in Comparative Ancient Civilizations

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
B. Antropoloji - Hukuk ve Toplum

B.A in Anthropology - Law and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
German Çalışmalarda B. A.

B.A. in Germanic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Siyaset Bilimi A./Kamu Hizmeti Önemli

B.A. in Political Science/Public Service Major

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
İş Bilişim lisans

Bachelor of Science in Business Informatics

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Matematik B. A./B. S.

B.A./B.S. in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Latin Amerika Çalışmaları B. A.

B.A. in Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Fizik Bilim lisans / Lisans

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
İş Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Business Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi A./İdari Çalışmalar Önemli

B.A. in Political Science/Administrative Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Nörobilim B. A./B. S.

B.A./B.S. in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
İşletme lisans

B.S. in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Asya Amerikan Çalışmaları alanında lisans

B.A. in Asian American Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
A. B. Dilleri ve Edebiyatları - Japon

B.A. in Languages and Literatures - Japanese

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Sürdürülebilirlik Çalışmaları B. S.

B.S. in Sustainability Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Sosyoloji/Hukuk ve Toplum B. A./B. S.

B.A./B.S. in Sociology/Law and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Yazarlık alanında lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Medya ve Kültürel Çalışmalarda B. A.

B.A. in Media and Cultural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Çevre Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
B. Sanat (Stüdyo)A.

B.A. in Art (Studio)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Psikoloji B. A. ve B. S.

B.A. and B.S. in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
B. S. ortaokul öğrencileri için Matematik

B.S. in Mathematics for Secondary Teachers

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Etnik Çalışmalarda B. A.

B.A. in Ethnic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Siyaset Bilimi A./Hukuk ve Toplum Önemli

B.A. in Political Science/Law and Society Major

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Karşılaştırmalı Edebiyat A. B.

B.A. in Comparative Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Klasik Çalışmalarda B. A.

B.A. in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Biyoloji Bölümü Sanatlar lisans / Lisans

Bachelor of Science / Bachelor of Arts in Plant Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Tarih/İdari Çalışmalarda B. A.

B.A. in History/Administrative Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Dans B. A.

B.A. in Dance

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Biyokimya B. A./B. S.

B.A./B.S. in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
A. B. Dilleri ve Edebiyatları - Çin

B.A. in Languages and Literatures - Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
İspanyol BA Derecesi

BA Degree in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Siyaset Bilimi/Uluslararası İlişkiler Binbaşı B. A.

B.A. in Political Science/International Affairs Major

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Sosyoloji/İdari Çalışmalarda B. A./B. S.

B.A./B.S. in Sociology/Administrative Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Biyoloji B. A./B. S.

B.A./B.S. in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Chicano Çalışmalarda B. A.

B.A. in Chicano Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Liberal Çalışmalarda B. A.

B.A. in Liberal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri