• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(4 yıl) çek ve Portekizce BA (Onur)

Czech and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Bilimleri Araştırma.

Health Sciences Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) İspanyolca BA (Onur)

Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora

Cellular and Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca (İspanyolca) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Spanish with French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnovasyon ve Girişimcilik yüksek lisans

Innovation and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeofizik BSc (Onur)

Geophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Sektörü MEng Çalışma ile Tasarım (Onur)

Engineering Design with Study in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kıta Avrupa Mscı Çalışma ile kimya (Onur)

Chemistry with Study in Continental Europe MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyo-Hukuki Çalışmalar MSc

Socio-Legal Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Rusça ve Portekizce BA (Onur)

Russian and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Kıta Avrupa MEng Çalışması ile Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Study in Continental Europe MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği Doktora

Aerospace Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Kıta Avrupa MEng Çalışma ile inşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Study in Continental Europe MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa ve Küresel Yönetim yüksek lisans

European and Global Governance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika Doktora

Social Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat ve Rus tarihi (4 yıl) BA (Onur)

History of Art and Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler, Genetik ve Lifecourse Epidemiyoloji (- Güven) Doktora

Molecular, Genetic and Lifecourse Epidemiology (Wellcome Trust) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek lisans Belgesi)üreme ve Gelişme PG Sertifikası

Reproduction and Development PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Fransızca (4 yıl) BA (Onur)

Philosophy and French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)üreme ve Gelişme PG Diploma

Reproduction and Development PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Araştırma Yöntemleri ile coğrafya BSc

Geography with Quantitative Research Methods BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Psikolojisi EdPsychD

Educational Psychology EdPsychD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Deneyim ile Mscı kimya (Onur)

Chemistry with Industrial Experience MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) İspanyolca ve Portekizce BA (Onur)

Spanish and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Politika) MSc

Social Science Research Methods (Politics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe MPhil

Philosophy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim (Pazarlama) Yüksek Lisans

Management (Marketing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Almanca (4 yıl) BA (Onur)

Philosophy and German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve İtalyan (4 yıl) BA (Onur)

Philosophy and Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik Ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nüfus Sağlık Bilimleri Doktora

Population Health Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız MPhil

French MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Fransız ve Rus BA (Onur)

French and Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nicel Araştırma Yöntemleri Sosyal Politika Mscı

Social Policy with Quantitative Research Methods MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve İtalyan (4 yıl) BA (Onur)

Politics and Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışı Eğitim BSc ile Nicel Araştırma Yöntemleri sosyoloji (Onur)

Sociology with Quantitative Research Methods with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve Alman (4 yıl) BA (Onur)

History of Art and German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Din Eğitimi) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Religious Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sinema ve Televizyon Doktora

Film and Television PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik MA felsefesi

Philosophy of Physics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi yüksek lisans

History of Art MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Kimlikler MSc

Contemporary Identities MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film için Müzik kompozisyon ve Televizyon MA

Composition of Music for Film and Television MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ötelenme Sağlık Bilimleri MD

Translational Health Sciences MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hukuk - Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Law - International Law and International Relations LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan MPhil

Italian MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik MMus

Music MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Deneyim ile Mscı fizik (Onur)

Physics with Industrial Experience MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Hukuku ve Kurumsal Yönetim yüksek lisans

Labour Law and Corporate Governance LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dahil Teori ve Araştırma) engelli Çalışmaları yüksek lisans

Disability Studies (Inclusive Theory and Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Üretim ve Proje Yönetimi) yönetimi MSc

Management (Operations and Project Management) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp BSc (Onur)

Cellular and Molecular Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Sayısal Yöntemler.

Advanced Quantitative Methods MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Biyokimya üzerine yüksek Lisans Biyokimya (Onur)

Biochemistry with Medical Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilik Mscı ile coğrafya (Onur)

Geography with Innovation MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon MA

Film and Television MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robotik ve Otonom Sistemler (Doktora için EPSRC Eğitim Merkezi) FARSCOPE Doktora

Robotics and Autonomous Systems - FARSCOPE (EPSRC Centre for Doctoral Training) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji BSc (Onur)

Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kıta Avrupa MEng Çalışma ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Study in Continental Europe MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk MA

Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Din ve İlahiyat Doktora

Religion and Theology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deprem Mühendisliği ve Altyapı Esnekliği yüksek lisans

Earthquake Engineering and Infrastructure Resilience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik ile matematik Mscı (Onur)

Mathematics with Statistics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Nicel Araştırma Yöntemleri BSc ile çocukluk Çalışmaları

Childhood Studies with Quantitative Research Methods BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri PGDip

Translation PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri MA

Translation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Doktora

Civil Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ile sosyal Politika BSc

Social Policy with Management BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği Doktora

Mechanical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Nöropsikoloji PGDip

Applied Neuropsychology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Araştırma Yöntemleri ile sosyoloji BSc (Onur)

Sociology with Quantitative Research Methods BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Fransızca) PGCE

Secondary Education (French with Italian) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güvenlik, Çatışma ve İnsan Hakları.

Security, Conflict and Human Rights MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Yüksek Lisans

Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bilim, Biyoloji) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Science, Biology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)sakatlık Çalışmaları (Dahil Teori ve Araştırma) PG Diploma

Disability Studies (Inclusive Theory and Research) PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Cerrahisi (Doktora) ortodonti DDS

Orthodontics (Doctorate in Dental Surgery) DDS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve Felsefe BSc (Onur)

Sociology and Philosophy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. (4 yıl) siyaset ve Portekizce BA

Politics and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Girişimcilik) Yönetim MSc

Management (Entrepreneurship) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Doktora

Translation PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Biyokimya Mscı ile Biyokimya (Onur)

Biochemistry with Medical Biochemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rus ve çek MPhil

Russian and Czech MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kan nakli ve organ Nakli Bilimler yüksek lisans

Transfusion and Transplantation Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp yüksek lisans

Cellular and Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(EPSRC Doktora Eğitim Merkezi) kuantum Mühendisliği

Quantum Engineering (EPSRC Centre for Doctoral Training) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim (Liderlik ve Politika) MSc

Education (Leadership and Policy) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol, Portekiz ve Latin Amerika Çalışmaları MPhil

Hispanic, Portuguese and Latin American Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Ekonomi Politik.

Global Political Economy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çalışma ile kimya Yurtdışında Mscı (Onur)

Chemistry with Study Abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca (İspanyolca) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Spanish with German) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve İtalyanca BA (Onur)

Theatre and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol, Portekiz ve Latin Amerika Çalışmaları Doktora

Hispanic, Portuguese and Latin American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kıta Avrupa BSc Çalışma ile yönetim (Onur)

Management with Study in Continental Europe BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Paleontoloji ve Evrim BSc (Onur)

Palaeontology and Evolution BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz, Beslenme ve Sağlık Doktora

Exercise, Nutrition and Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim felsefesi ve Tarihi MA

Philosophy and History of Science MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Anatomi MD

Anatomy MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yenilik Mscı psikoloji (Onur)

Psychology with Innovation MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik, Çatışma ve İnsan Hakları Doktora

Security, Conflict and Human Rights PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilim, Fizik) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Science, Physics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Beşeri Coğrafya) Coğrafi Bilimler Doktora

Geographical Sciences (Human Geography) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kıta avrupası'nda Çalışması (4 yıl) ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Study in Continental Europe (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya MD

Biochemistry MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bankacılık Düzenleme ve Finansal İstikrar MSc

Banking, Regulation and Financial Stability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ön Yıl fizik BSc (Onur)

Physics with a Preliminary Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dönüşüm)deneysel Psikoloji

Experimental Psychology (conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Sanayi Deneyim Mscı kimyasal Fizik

Chemical Physics with Industrial Experience MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve İtalyan (4 yıl) BA (Onur)

Music and Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar MSc

Advanced Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikler ve Antik Tarih MPhil

Classics and Ancient History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber güvenlik yüksek lisans matematik

Mathematics of Cybersecurity MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Gender and International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser Biyolojisi ve İmmünoloji BSc (Onur)

Cancer Biology and Immunology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Yaban Hayatı Sağlık ve Koruma yüksek lisans

Global Wildlife Health and Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bilgisayar (Creative Technology) Yüksek Lisans

Advanced Computing (Creative Technology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Viroloji & İmmünoloji BSc (Onur)

Virology & Immunology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimyasal Fizik BSc (Onur)

Chemical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya Yüksek Lisans

Biochemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) İspanyol ve Rus BA (Onur)

Spanish and Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik MPhil

Music MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Felsefe Mscı (Onur)

Mathematics and Philosophy MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dönüşüm) Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science (conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Doktora

Music PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) İtalyan ve Rus BA (Onur)

Italian and Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Tarih) PGCE

Secondary Education (History) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Fransızca (4 yıl) BA (Onur)

Politics and French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Yönetim BSc (Onur)

Accounting and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk - Sağlık, Hukuk ve Toplum yüksek lisans

Law - Health, Law and Society LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman MPhil

German MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilik MA ile sinema ve Televizyon (Onur)

Film and Television with Innovation MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Su ve Çevre Yönetimi MSc

Water and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji BA (Onur)

Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji ve Antropoloji MPhil

Archaeology and Anthropology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyanca ve Portekizce (4 yıl) BA (Onur)

Italian and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi Yüksek Lisans Diploması

Economics Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans

Biomedical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Palaeobiology MSc

Palaeobiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Rus BA (Onur)

Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Fransızca) PGCE

Secondary Education (French with German) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Rus (4 yıl) BA (Onur)

Philosophy and Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Ekonomi BSc (Onur)

Philosophy and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Vatandaşlık) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Citizenship) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve İspanyolca (4 yıl) BA (Onur)

Philosophy and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Elektronik BEng (Onur)

Computer Science and Electronics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) çek ve Fransızca BA (Onur)

Czech and French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Bilim BVSc

Veterinary Science BVSc

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kompozit EngD İmalatı

Composites Manufacture EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Electrical and Electronic Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma ile siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yurtdışında BSc (Onur)

Politics and International Relations with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek lisans Belgesi)kök Hücreler ve Rejenerasyon PG Sertifikası

Stem Cells and Regeneration PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim İspanyolca (Almanca) PGCE

Secondary Education (German with Spanish) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji BSc (Onur)

Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro ve Portekizce BA (Onur)

Theatre and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik MA

Music MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora Eğitimi için sentetik Biyoloji (EPSRC Merkezi) Doktora

Synthetic Biology (EPSRC Centre for Doctoral Training) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MEng (Onur)

Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ağız ve Diş Bilimleri yüksek lisans

Oral and Dental Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ağız ve Diş Bilimleri Doktora

Oral and Dental Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Araştırma Yöntemleri ile siyaset Mscı

Politics with Quantitative Research Methods MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(EPSRC Doktora Eğitim Merkezi) gelişmiş Kompozit Doktora

Advanced Composites (EPSRC Centre for Doctoral Training) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Sanat Tarihi

History of Art PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) çek ve İspanyol BA (Onur)

Czech and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyolojik Bilimi BSc (Onur)

Physiological Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilgisayar (Makine öğrenmesi, Veri Madenciliği ve Yüksek Performanslı Hesaplama) yüksek lisans

Advanced Computing (Machine Learning, Data Mining and High Performance Computing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik MA mantık ve Felsefe

Logic and Philosophy of Mathematics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Hemşirelik ve Arkadaşı Hayvan Davranışları BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Companion Animal Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Coğrafya) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Geography) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MSc

Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Kıta Avrupa MEng Çalışma ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Study in Continental Europe MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Felsefe Mscı (Onur)

Physics and Philosophy MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı MPhil

English Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikler ve Antik Tarih Doktora

Classics and Ancient History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma ile Nicel Araştırma Yöntemleri ile siyaset Yurtdışında BSc (Onur)

Politics with Quantitative Research Methods with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyatlar ve Kültürler MA

Comparative Literatures and Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Antropoloji Doktora

Archaeology and Anthropology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kök Hücreler ve Rejenerasyon MSc

Stem Cells and Regeneration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) çek ve Rus BA (Onur)

Czech and Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Matematik Doktora

Engineering Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Politikası ve Yönetimi Yüksek Lisans

Environmental Policy and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaçağ Çalışmaları MPhil

Medieval Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sakatlık Çalışmaları Doktora

Disability Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etnik ve Çokkültürlülük MSc

Ethnicity and Multiculturalism MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe, Finans ve Yönetimi Yüksek Lisans

Accounting, Finance and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika ve Sosyoloji BSc (Onur)

Social Policy and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)felsefe PG Diploma

Philosophy PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(EPSRC Doktora Eğitim Merkezi) kimyasal Sentez Doktora

Chemical Synthesis (EPSRC Centre for Doctoral Training) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi, Muhasebe ve Finans MSc

Economics, Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Nöropsikoloji Yüksek Lisans

Clinical Neuropsychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Politika BSc (Onur)

Economics and Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek lisans Belgesi) (Dahil Teori ve Araştırma) özürlülük Araştırmaları PG Sertifikası

Disability Studies (Inclusive Theory and Research) PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilik MA Tiyatrosu (Onur)

Theatre with Innovation MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) Alman BA (Onur)

German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim: Öğrenme, Liderlik ve Politika EdD

Education: Learning, Leadership and Policy EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Matematiği BEng (Onur)

Engineering Mathematics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri MPhil

Translation MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim Ağları ve Sinyal İşleme MSc

Communication Networks and Signal Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Medical Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi ve Fransızca (4 yıl) BA (Onur)

History of Art and French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler Doktora

Biological Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro ve Performans MPhil

Theatre and Performance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Matematik BSc (Onur)

Economics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kıta Avrupa BSc Çalışma ile coğrafya (Onur)

Geography with Study in Continental Europe BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Toplum ve Uzay) beşeri Coğrafya yüksek lisans

Human Geography (Society and Space) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat MPhil tarihi

History of Art MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk - Ticaret Hukuku LLM

Law - Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nano-Bilimler ve İşlevsel nano malzemeler MSc

Nanoscience and Functional Nanomaterials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Fransızca (Almanca) PGCE

Secondary Education (German with French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robotik MSc

Robotics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nükleer Bilim ve Mühendislik yüksek lisans

Nuclear Science and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Modern Diller) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Modern Languages) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. hukuk ve Almanca (4 yıl) LİSANS

Law and German (4 years) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sosyoloji) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MSc

Social Science Research Methods (Sociology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)kök Hücreler ve Rejenerasyon PG Diploma

Stem Cells and Regeneration PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek lisans Belgesi)ötelenme Kardiyovasküler Tıp PG Sertifikası

Translational Cardiovascular Medicine PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Hizmet Araştırma MSc

Social Work Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve İtalyan (4 yıl) BA (Onur)

French and Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Fransızca) PGCE

Secondary Education (French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Bilim: Hızlandırılmış Yüksek Lisans Giriş BVSc

Veterinary Science: Accelerated Graduate Entry BVSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji (Deneysel) Doktora

Psychology (Experimental) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Politik Ekonomi Doktora

Global Political Economy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk - Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Law - International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Matematiği MEng (Onur)

Engineering Mathematics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Siyaset BSc (Onur)

Philosophy and Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek lisans Belgesi)klinik Nöropsikoloji Uygulama PG Sertifikası

Clinical Neuropsychology Practice PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Bilim MSc

Veterinary Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)politika Araştırma PG Diploma

Policy Research PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(5 yıl) ilaç - MBChB Standart giriş)

Medicine - MBChB Standard entry (5 years) MB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Tarihi ve İspanyol (4 yıl) BA (Onur)

History of Art and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)BSc Yönetimi ile çocukluk Çalışmaları

Childhood Studies with Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Felsefe BA (Onur)

English and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan ve İspanyol (4 yıl) BA (Onur)

Italian and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yurt dışı eğitim MEng ile mühendislik Matematiği

Engineering Mathematics with Study Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Hemşirelik ve Bioveterinary Bilimi BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Bioveterinary Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

Politics and International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) Alman ve Rus BA (Onur)

German and Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl