• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Dinamik Moleküler Hücre Biyolojisi (- Güven) Doktora

Dynamic Molecular Cell Biology (Wellcome Trust) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve Performans MPhil

Theatre and Performance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (4 yıl) siyaset ve Portekizce BA

Politics and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yenilik MEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Innovation MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. hukuk ve Almanca (4 yıl) LİSANS

Law and German (4 years) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Almanca (4 yıl) BA (Onur)

Music and German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim psikoloji BSc (Onur)

Psychology in Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film için Müzik kompozisyon ve Televizyon MA

Composition of Music for Film and Television MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi Doktora

Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Doktora

Mechanical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Politika BSc (Onur)

Economics and Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Beşeri Coğrafya) Coğrafi Bilimler Doktora

Geographical Sciences (Human Geography) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Modern Diller) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Modern Languages) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) İtalyan ve Rus BA (Onur)

Italian and Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ötelenme Kardiyovasküler Tıp MSc

Translational Cardiovascular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Politika ve Uluslararası Kalkınma) yüksek lisans

Education (Policy and International Development) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mscı (Onur)

Chemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nano-Bilimler ve İşlevsel nano malzemeler MSc

Nanoscience and Functional Nanomaterials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(EPSRC Doktora Eğitim Merkezi) kimyasal Sentez Doktora

Chemical Synthesis (EPSRC Centre for Doctoral Training) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman Doktora

German PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kıta Avrupa MEng Çalışma ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Study in Continental Europe MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve Portekizce (4 yıl) BA (Onur)

German and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi, Finans ve Yönetimi Yüksek Lisans

Economics, Finance and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)politika Araştırma PG Diploma

Policy Research PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Kıta Avrupa MEng Çalışma ile inşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Study in Continental Europe MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Fransız ve İspanyol BA (Onur)

French and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nicel Araştırma Yöntemleri üzerine yüksek Lisans Sosyal Politika (Onur)

Social Policy with Quantitative Research Methods BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora

Cellular and Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Vadeli Doktora

Sustainable Futures PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve İspanyol BA (Onur)

Theatre and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)BSc Yönetimi ile çocukluk Çalışmaları

Childhood Studies with Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Klinik Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Veterinary Clinical Practice Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikler ve Antik Tarih Doktora

Classics and Ancient History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Matematik BSc (Onur)

Economics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik ile matematik Mscı (Onur)

Mathematics with Statistics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Yönetim BSc (Onur)

Accounting and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)üreme ve Gelişme PG Diploma

Reproduction and Development PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Nöropsikoloji MSc

Applied Neuropsychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Biyokimya üzerine yüksek Lisans Biyokimya (Onur)

Biochemistry with Medical Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilgisayar (Makine öğrenmesi, Veri Madenciliği ve Yüksek Performanslı Hesaplama) yüksek lisans

Advanced Computing (Machine Learning, Data Mining and High Performance Computing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa ve Küresel Yönetim yüksek lisans

European and Global Governance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi Yüksek Lisans Diploması

Economics Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
MA Yurtdışında eğitim ile din ve İlahiyat (Onur)

Religion and Theology with Study Abroad MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi Deneyim Mscı kimyasal Fizik

Chemical Physics with Industrial Experience MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek lisans Belgesi)kök Hücreler ve Rejenerasyon PG Sertifikası

Stem Cells and Regeneration PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bilim, Biyoloji) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Science, Biology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Deneyim Mscı ile fizik (Onur)

Physics with International Experience MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve İspanyolca (4 yıl) BA (Onur)

Politics and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika Doktora

Social Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim felsefesi ve Tarihi MA

Philosophy and History of Science MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ve İtalyan (4 yıl) BA (Onur)

German and Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Doktora

Translation PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Fransızca (4 yıl) BA (Onur)

Music and French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) siyaset ve Rus BA (Onur)

Politics and Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve Alman BA (Onur)

Theatre and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(EPSRC Doktora Eğitim Merkezi) işlevsel nano malzemeler Doktora

Functional Nanomaterials (EPSRC Centre for Doctoral Training) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve Fransızca BA (Onur)

Theatre and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sakatlık Çalışmaları Doktora

Disability Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyatlar ve Kültürler MA

Comparative Literatures and Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tiyatro ve Performans Doktora

Theatre and Performance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeofizik BSc (Onur)

Geophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Anatomi MD

Anatomy MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi ve Yönetim BSc (Onur)

Economics and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora Sanat Tarihi

History of Art PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Televizyon MPhil

Film and Television MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya MD

Biochemistry MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İtalyanca ve Portekizce (4 yıl) BA (Onur)

Italian and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan MPhil

Italian MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı MPhil

English Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)kök Hücreler ve Rejenerasyon PG Diploma

Stem Cells and Regeneration PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim (Fransızca) PGCE

Secondary Education (French with Italian) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Almanca ve İspanyolca (4 yıl) BA (Onur)

German and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Bilim BVSc

Veterinary Science BVSc

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Politika ve Sosyoloji BSc (Onur)

Social Policy and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilim, Fizik) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Science, Physics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tiyatro ve Film BA (Onur)

Theatre and Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Fransızca (4 yıl) BA (Onur)

Philosophy and French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal Fizik Mscı (Onur)

Chemical Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik MA felsefesi

Philosophy of Physics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi ve İspanyol (4 yıl) BA (Onur)

History of Art and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Fransızca (4 yıl) BA (Onur)

Politics and French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilik Mscı yönetimi (Onur)

Management with Innovation MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din ve İlahiyat Doktora

Religion and Theology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Hemşirelik ve Arkadaşı Hayvan Davranışları BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Companion Animal Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(5 yıl) diş hekimliği - BD giriş BD

Dentistry - BDS entry (5 years) BDS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çeviri MPhil

Translation MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuku - Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

Law - International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Politik Ekonomi Doktora

Global Political Economy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Araştırma Yöntemleri ile çocukluk Çalışmaları Mscı

Childhood Studies with Quantitative Research Methods MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik Ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler, Genetik ve Lifecourse Epidemiyoloji (- Güven) Doktora

Molecular, Genetic and Lifecourse Epidemiology (Wellcome Trust) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği Doktora

Aerospace Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) Fransızca BA (Onur)

French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağız ve Diş Bilimleri yüksek lisans

Oral and Dental Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Su ve Çevre Yönetimi MSc

Water and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji BSc (Onur)

Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)sakatlık Çalışmaları (Dahil Teori ve Araştırma) PG Diploma

Disability Studies (Inclusive Theory and Research) PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Matematiği MEng (Onur)

Engineering Mathematics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji ve Antropoloji Doktora

Archaeology and Anthropology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya Yüksek Lisans

Biochemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (4 yıl) çek ve Alman BA

Czech and German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Biyokimya Mscı ile Biyokimya (Onur)

Biochemistry with Medical Biochemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Nöropsikoloji PGDip (uzaktan eğitim)

Applied Neuropsychology PGDip (distance learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Film ve Portekizce BA (Onur)

Film and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışı Eğitim BSc ile Nicel Araştırma Yöntemleri sosyoloji (Onur)

Sociology with Quantitative Research Methods with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve Portekizce BA (Onur)

Theatre and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp MD

Cellular and Molecular Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çalışma ile Nicel Araştırma Yöntemleri ile siyaset Yurtdışında BSc (Onur)

Politics with Quantitative Research Methods with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Ekonomi Politik.

Global Political Economy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Araştırma Yöntemleri ile sosyoloji BSc (Onur)

Sociology with Quantitative Research Methods BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilik MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Innovation MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Yaban Hayatı Sağlık ve Koruma yüksek lisans

Global Wildlife Health and Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Fizik Mscı (Onur)

Mathematics and Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve İtalyanca BA (Onur)

Theatre and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilik MA ile müzik (Onur)

Music with Innovation MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal Fizik BSc (Onur)

Chemical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve İtalyan (4 yıl) BA (Onur)

Politics and Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz, Beslenme ve Sağlık Doktora

Exercise, Nutrition and Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Bilim MSc

Veterinary Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Rusça ve Portekizce BA (Onur)

Russian and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Palaeobiology MSc

Palaeobiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi (Uluslararası İşletme) Yüksek Lisans

Management (International Business) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Hemşirelik ve Bioveterinary Bilimi BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Bioveterinary Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji (Deneysel) Doktora

Psychology (Experimental) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma ve Güvenlik MSc

Development and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Elektronik BEng (Onur)

Computer Science and Electronics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Din Eğitimi) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Religious Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp BSc (Onur)

Cellular and Molecular Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (Liderlik ve Politika) MSc

Education (Leadership and Policy) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ön Yıl kimya BSc (Onur)

Chemistry with a Preliminary Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Gender and International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji BA (Onur)

Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman MPhil

German MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim: Öğrenme, Liderlik ve Politika EdD

Education: Learning, Leadership and Policy EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Viroloji & İmmünoloji BSc (Onur)

Virology & Immunology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim BSc (Onur)

Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim Fransızca (Almanca) PGCE

Secondary Education (German with French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)nakli ve Nakli Bilimleri PG Diploma

Transfusion and Transplantation Sciences PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) çek ve Portekizce BA (Onur)

Czech and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağız ve Diş Bilimleri Doktora

Oral and Dental Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Deneyim ile Mscı fizik (Onur)

Physics with Industrial Experience MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kıta Avrupa Mscı Çalışma ile fizik (Onur)

Physics with Study in Continental Europe MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek lisans Belgesi) (Dahil Teori ve Araştırma) özürlülük Araştırmaları PG Sertifikası

Disability Studies (Inclusive Theory and Research) PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)sosyal hizmet Araştırma PG Diploma

Social Work Research PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi yüksek lisans

History of Art MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Sayısal Yöntemler.

Advanced Quantitative Methods MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp yüksek lisans

Cellular and Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

Politics and International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaçağ Çalışmaları MPhil

Medieval Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik ve Bilişsel Bilimler yüksek lisans felsefe

Philosophy of Biological and Cognitive Sciences MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ötelenme Sağlık Bilimleri Doktora

Translational Health Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Öğrenme, Teknoloji ve Toplum) eğitim MSc

Education (Learning, Technology and Society) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim İspanyolca (Fransızca) PGCE

Secondary Education (French with Spanish) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi BA (Onur)

History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika ve Siyaset BSc (Onur)

Social Policy and Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk - Hukuk ve Küreselleşme yüksek lisans

Law - Law and Globalisation LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyolojik Bilimi BSc (Onur)

Physiological Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğu Asya Kalkınma ve Küresel Ekonomi MSc

East Asian Development and the Global Economy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Doktora

Civil Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora Eğitimi için yoğun Madde Fiziği (EPSRC Merkezi) Doktora

Condensed Matter Physics (EPSRC Centre for Doctoral Training) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Ekonomi BSc (Onur)

Philosophy and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Yurt dışı eğitim MEng ile mühendislik Matematiği

Engineering Mathematics with Study Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Fransızca) PGCE

Secondary Education (French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kıta avrupası'nda Çalışması (4 yıl) ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Study in Continental Europe (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca (İspanyolca) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Spanish with German) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk - İş Hukuku ve Kurumsal Yönetim yüksek lisans

Law - Labour Law and Corporate Governance LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilik Mscı ile fizik (Onur)

Physics with Innovation MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik, Çatışma ve İnsan Hakları Doktora

Security, Conflict and Human Rights PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) İspanyol ve Rus BA (Onur)

Spanish and Russian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanser Biyolojisi ve İmmünoloji BSc (Onur)

Cancer Biology and Immunology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve İngilizce BA (Onur)

Film and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(EPSRC Doktora Eğitim Merkezi) gelişmiş Kompozit Doktora

Advanced Composites (EPSRC Centre for Doctoral Training) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ön Yıl fizik BSc (Onur)

Physics with a Preliminary Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sinema ve Televizyon Doktora

Film and Television PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve İtalyan (4 yıl) BA (Onur)

Philosophy and Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(5 yıl) ilaç - MBChB Standart giriş)

Medicine - MBChB Standard entry (5 years) MB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransız MPhil

French MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Matematiği BEng (Onur)

Engineering Mathematics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güney, Batı ve Galler Doktora Eğitimi Ortaklığı (AHRC) Doktora

South, West and Wales Doctoral Training Partnership (AHRC) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk - Sağlık, Hukuk ve Toplum yüksek lisans

Law - Health, Law and Society LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Araştırma Yöntemleri ile coğrafya Mscı

Geography with Quantitative Research Methods MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kompozit EngD İmalatı

Composites Manufacture EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Müzik) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Music) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çalışma ile siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yurtdışında BSc (Onur)

Politics and International Relations with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kök Hücreler ve Rejenerasyon MSc

Stem Cells and Regeneration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Güvenlik Yüksek Lisans

International Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İklim Değişikliği Bilim ve Politika yüksek lisans

Climate Change Science and Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler Doktora

Biological Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Elektronik MEng (Onur)

Computer Science and Electronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikler ve Antik Tarih MPhil

Classics and Ancient History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyoloji, Farmakoloji ve Nörobilim Doktora

Physiology, Pharmacology and Neuroscience PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Vatandaşlık) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Citizenship) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Nöropsikoloji PGDip

Applied Neuropsychology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik MA mantık ve Felsefe

Logic and Philosophy of Mathematics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Vadeli.

Sustainable Futures MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Resim ve Video İletişim ve Sinyal İşleme MSc

Image and Video Communications and Signal Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Deneyim ile Mscı kimya (Onur)

Chemistry with Industrial Experience MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nicel Araştırma Yöntemleri ile siyaset Mscı

Politics with Quantitative Research Methods MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Psikolojisi EdPsychD

Educational Psychology EdPsychD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nükleer Bilim ve Mühendislik yüksek lisans

Nuclear Science and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çalışma kriminoloji Yurtdışında BSc (Onur)

Criminology with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MEng (Onur)

Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) Alman BA (Onur)

German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek lisans Belgesi)klinik Nöropsikoloji Uygulama PG Sertifikası

Clinical Neuropsychology Practice PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim (Tarih) PGCE

Secondary Education (History) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri PGDip

Translation PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)ötelenme Kardiyovasküler Tıp PG Diploma

Translational Cardiovascular Medicine PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) İspanyolca ve Portekizce BA (Onur)

Spanish and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim (Pazarlama) Yüksek Lisans

Management (Marketing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yer Bilimleri Yüksek Lisans

Earth Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

English and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat ve Muhasebe BSc (Onur)

Economics and Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kıta Avrupa BSc Çalışma ile muhasebe ve Finansman (Onur)

Accounting and Finance with Study in Continental Europe BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bankacılık Düzenleme ve Finansal İstikrar MSc

Banking, Regulation and Financial Stability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız ve İtalyan (4 yıl) BA (Onur)

French and Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Üreme ve Gelişme MSc

Reproduction and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) çek ve İspanyol BA (Onur)

Czech and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Bilim BVSc için ağ geçidi

Gateway to Veterinary Science BVSc

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Veteriner Bilim: Hızlandırılmış Yüksek Lisans Giriş BVSc

Veterinary Science: Accelerated Graduate Entry BVSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Sayısal Yöntemler Doktora

Advanced Quantitative Methods PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Nöropsikoloji Yüksek Lisans

Clinical Neuropsychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek lisans Belgesi)nakli ve Nakli Bilimleri PG Sertifikası

Transfusion and Transplantation Sciences PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi ve Fransızca (4 yıl) BA (Onur)

History of Art and French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yurtdışında MEng ile Elektronik (Onur)

Computer Science and Electronics with Study Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ötelenme Sağlık Bilimleri MD

Translational Health Sciences MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Hizmet Araştırma MSc

Social Work Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bilgisayar (Creative Technology) Yüksek Lisans

Advanced Computing (Creative Technology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Optik Haberleşme ve Sinyal İşleme MSc

Optical Communications and Signal Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robotik ve Otonom Sistemler (Doktora için EPSRC Eğitim Merkezi) FARSCOPE Doktora

Robotics and Autonomous Systems - FARSCOPE (EPSRC Centre for Doctoral Training) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi sektörleri ile farmakoloji Mscı (Onur)

Pharmacology with Study in Industry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilik Mscı psikoloji (Onur)

Psychology with Innovation MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler Yüksek Lisans

Biological Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Bilimleri Yüksek Lisans

Mathematical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk MA

Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nicel Araştırma Yöntemleri ile coğrafya BSc

Geography with Quantitative Research Methods BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sosyoloji) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MSc

Social Science Research Methods (Sociology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik ve İtalyan (4 yıl) BA (Onur)

Music and Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Felsefe BA (Onur)

English and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilik MA Tiyatrosu (Onur)

Theatre with Innovation MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve İspanyolca (4 yıl) BA (Onur)

Philosophy and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din ve İlahiyat MPhil

Religion and Theology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans

Biomedical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan ve İspanyol (4 yıl) BA (Onur)

Italian and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat MPhil tarihi

History of Art MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rus ve çek MPhil

Russian and Czech MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl