• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Grafik Tasarım BA (Onur)

Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Perakende Pazarlama (Üst) BA (Onur)

Retail Marketing (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim BA (Onur)

Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İkinci Öğretim) Matematik ile fizik PGCE

Physics with Mathematics (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)savaş: Tarih ve Siyaset MA

War: History and Politics MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Terapi Kayıt (Pre -) MSc (PGCert PGDip)

Occupational Therapy (Pre-Registration) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yüksek Lisans İşletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Human Resource Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)çevresel Değerlendirme ve Yönetim yüksek lisans

Environmental Assessment and Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Deneyim BSc ile ürün Tasarım (Onur)

Product Design with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İkinci Öğretim) matematik PGCE

Mathematics (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deprem ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Earthquake and Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İkinci Öğretim) fizik PGCE

Physics (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. QTS BA ile İlköğretim 7-8

Primary Education 5-11 with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Film BA (Onur)

Digital Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Yukarı (Üst) Spor BSc (Onur)

Sport and Fitness (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Çalışmaları MDes ile tekstil

Textiles with Business Studies MDes

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme Hedefleri MSc Tarafından (PGCert PGDip)

By Learning Objectives MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGDip)zanaat MA

Craft MA (PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDİP)ekonomi ve Finans yüksek lisans

Economics and Finance MSc (PGCert PGDIP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tekstil MA

Textiles MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İkinci Öğretim) Modern Yabancı Diller PGCE

Modern Foreign Languages (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ayak Kayıt (Pre -) MSc

Podiatry (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PGDip)Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Yönetimi MSc

Geographical Information Systems and Environmental Management MSc (PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim BA (Onur)

Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)muhasebe (ACCA) MSc

Accounting (ACCA) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Siyaset, Etik BA (Onur)

Philosophy, Politics, Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya Sanatları MA

Digital Media Arts MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Pazarlama (Uluslararası Pazarlama) Yüksek Lisans

Marketing (International Marketing) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bağımsız Proje MA, sanat ve Tasarım

Arts and Design by Independent Project MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi (Yenilik) MSc (PGCert PGDip)

Management (Innovation) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Paramedik Uygulama BSc (Onur)

Paramedic Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş BSc (Onur ile matematik)

Mathematics with Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Dilinin MA (PGCert PGDip)

Philosophy of Language MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya, Kültür ve Toplum

Digital Media, Culture and Society

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Psikoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Applied Psychology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim MA

Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Mühendisliği (Üst) BSc (Onur)

Aeronautical Engineering (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Uluslararası Turizm Yönetimi Yüksek Lisans

International Tourism Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İkinci Öğretim) Beden Eğitimi PGCE

Physical Education (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Kimya.

Chemistry MRes (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ayak BSc (Onur)

Podiatry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Otomotiv Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Automotive Electronic Engineering MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk ve Geliştirme (Üst) BA (Onur)

Sport Coaching and Development (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İkinci Öğretim) dans PGCE

Dance (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yayın Medyası (Üst) BA (Onur)

Broadcast Media (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) uluslararası turizm Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Veri Analizi MSc

Data Analytics MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilim MMath için matematik (Onur)

Mathematics for Data Science MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık BA (Onur)

Interior Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa Bilgisayar/DEST İnformatique BSc (Onur)

European Computing/DEST Informatique BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Sport Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Language and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İşletme Çalışmaları BA ile tekstil

Textiles with Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip) (Kamu Hizmetleri) Yönetimi MSc

Management (Public Services) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğretmen Asker) QTS BA ile ikincil Bilgisayar Bilimleri Eğitimi (Onur)

Secondary Computer Science Education with QTS (Troops to Teachers) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuvvet ve Kondisyon yüksek lisans

Strength and Conditioning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği (Entegre kuruluş Yılı ile) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mesleki Deneyim BSc ile ürün Tasarım Teknolojisi

Product Design Technology with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Multimedya Yayın Gazetecilik BA (Onur)

Multimedia Broadcast Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beden Eğitimi BA (Onur)

Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Uluslararası Otelcilik Yüksek Lisans

International Hospitality Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
(PGDip)eczane (OSPAP) MSc

Pharmacy (OSPAP) MSc (PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
TESOL Diploma

TESOL Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Çalışmaları BA ile moda İletişim (Onur)

Fashion Communication with Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. medya Üretimi BA

Media Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diyabet MSc ile ayak (PGCert PGDip)

Podiatry with Diabetes MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Medya BA (Onur)

English Language and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Web ve Mobil için bilgisayar BSc (Onur)

Computing for Web and Mobile BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile ekoloji BSc (Onur)

Ecology with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda ve Elbise Tarih BA (Onur)

Fashion and Dress History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplum Psikolojisi MA

Community Psychology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi BSc (Onur)

International Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv Mühendisliği MEng (Onur)

Automotive Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(PGCert PGDip)Kullanıcı Deneyimi Tasarımı MSc

User Experience Design MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim Fen Eğitimi (Öğretmen Asker) QTS (Fizik) BA (Onur)

Secondary Science Education (Physics) with QTS (Troops to Teachers) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yukarı (Üst) uluslararası Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

International Event Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi ve Tasarım BA (Onur)

History of Art and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BSc İnşaat Proje Yönetimi (Onur)

Project Management for Construction BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Pazarlama (Sosyal Pazarlama) Yüksek Lisans

Marketing (Social Marketing) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğretmen Asker) QTS (Biyoloji) Fen Bilimleri Eğitimi BA (Onur)

Secondary Science Education (Biology) with QTS (Troops to Teachers) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
ICT MA TESOL

TESOL with ICT MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Bilgisayar BSc (Onur)

Business Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika ve uygulamaları BSc (Onur)

Social Policy and Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Fizyoterapi ve Yönetimi MSc

Physiotherapy and Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Biyomedikal Bilimler Yüksek Lisans

Biomedical Sciences MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Siber Güvenlik ile BSc (Onur)Bilgisayar

Business Computing with Cyber Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil Modern Yabancı Diller (Öğretmen Asker) QTS BA (Onur)ile Eğitim

Secondary Modern Foreign Languages Education with QTS (Troops to Teachers) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PGCert PGDip)Bilgisayar MSc

Computing MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Perakende Yönetimi (Üst) BA (Onur)

Retail Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PROFGCE)İlköğretim PGCE

Primary Education PGCE (PROFGCE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Ekoloji.

Ecology MRes (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Endüstriyel Eczacılık Bilimleri Yüksek Lisans

Industrial Pharmaceutical Sciences MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimleri BSc (Onur)

Environmental Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip)Fizyoterapi Yüksek Lisans

Physiotherapy MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik (İkincil) QTS (2 yıl) BA (Onur)ile Eğitim

Mathematics Education with QTS (Secondary) (2 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muskuloskeletal Fizyoterapi Yüksek Lisans

Musculoskeletal Physiotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Risk Yönetimi MSc

Finance and Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Uluslararası Kalkınma MA

Sport and International Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geoinformatics ile coğrafya BSc (Onur)

Geography with Geoinformatics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Entegre Vakıf Yıl Lisans ile ilaç ve Kimya Bilimleri

Pharmaceutical and Chemical Sciences with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Computer Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yukarı Otomotiv Mühendisliği (Üst) BSc (Onur)

Automotive Engineering (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Çalışmaları BA ile moda (Onur)

Fashion with Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler Mscı (Onur)

Biological Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İkinci Öğretim) sanat ve Tasarım PGCE

Art and Design (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Pazarlama ve yerleşim yıl ile işletme Yönetimi BSc

Business Management with Marketing and placement year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleşim yıl ile işletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management with placement year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İkinci Öğretim) İngilizce PGCE

English (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık (4 yıl) MPharm (Onur)

Pharmacy (4 years) MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Daha fazla Eğitim ve Eğitim PGCE

Further Education and Training PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fotoğraf MA

Photography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya BA için tasarım (Onur)

Design for Digital Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim Mscı (Onur)

Biomedical Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Uzman Uygulama MSc, PGDip

Community Specialist Practice MSc PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre kuruluş Yılı MPharm ile eczane (Onur)

Pharmacy with Integrated Foundation Year MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(PGCert PGDip)turizm ve Uluslararası Kalkınma yüksek lisans

Tourism and International Development MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi BSc (Onur)

Marketing Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)Ayak MSc

Podiatry MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji (ikinci Öğretim) PGCE

Biology (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)sağlık ve Yönetim MSc

Health and Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film yapım (Üst) BA (Onur)

Film Production (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Finansmanı ile işletme Yönetimi ve yerleştirme yıl BSc

Business Management with Finance and placement year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip)Pazarlama MSc

Marketing MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Şehir Planlama Yüksek Lisans

Town Planning MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Tourism Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güzel Sanatlar Baskı BA (Onur)

Fine Art Printmaking BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Entegre kuruluş Yılı ile) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. QTS BA ile İlköğretim 3-7

Primary Education 3-7 with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)kültürel Tarih, Bellek ve Kimlik MA

Cultural History, Memory and Identity MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Tasarım MA

Sustainable Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)kültürel ve Eleştirel Teori MA

Cultural and Critical Theory MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Mühendisliği MEng (Onur)

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Entegre kuruluş Yılı ile matematik BSc

Mathematics with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği MEng ile 14 sivil

Civil with Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Okulda Doğrudan Okul ve Eğitim Doğrudan Maaşlı

School Direct Tuition and School Direct Salaried

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Psikoloji ve Kriminoloji BA (Onur)

Applied Psychology and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleşim yıl ile Yönetim pazarlama BSc (Onur)

Marketing Management with placement year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip)lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Oyun Geliştirme BSc (Onur)

Digital Games Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TESOL MA

TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)ilaç ve Biyomedikal Bilimler.

Pharmaceutical and Biomedical Sciences MRes (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. küreselleşme: Tarih, Siyaset ve Kültür BA

Globalisation: History, Politics and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PROFGCE)İlköğretim (3-7 yıl) PGCE

Primary Education (3-7 years) PGCE (PROFGCE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk BSc (Onur)

Sport Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Entegre hazırlık Yılı BEng (Onur), elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği

Electronic and Computer Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Müzik ve Ses Sanat BA (Onur)

Digital Music and Sound Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri BA (Onur)

Humanities BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)dahil Sanatları Uygulama MA

Inclusive Arts Practice MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sıralı Tasarım ve İllüstrasyon MA

Sequential Design and Illustration MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri bilimler : Savaş, Çatışma ve Modernite BA (Onur)

Humanities : War, Conflict and Modernity BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği BEng ile 14 sivil

Civil with Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya Üretimi MSc

Digital Media Production MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Uygulamalı Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans

Applied Exercise Physiology MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (Entegre kuruluş Yılı ile) BEng (Onur)

Civil Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
3D Tasarım ve Zanaat BA (Onur)

3D Design and Craft BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İnşaat Yönetim BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Construction Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Öğretmenler için (Asker) QTS ile Kimya) ortaöğretim Fen Eğitimi BA (Onur)

Secondary Science Education (Chemistry) with QTS (Troops to Teachers) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Havacılık Mühendisliği (Entegre kuruluş Yılı ile) BEng (Onur)

Aeronautical Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Hizmet PGDip

Social Work PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
İngiliz Dili ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Language and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık 2 (RİBA bölümü) Mart

Architecture (RIBA part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PGCert PGDip)Klinik Araştırma.

Clinical Research MRes (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Dil MA

English Language MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İkinci Öğretim) dini Çalışmalar PGCE

Religious Studies (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)mimari ve Kentsel Tasarım MA

Architectural and Urban Design MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fiziksel Coğrafya ve Jeoloji BSc (Onur)

Physical Geography and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik MMath (Onur)

Mathematics MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yatırım BSc (Onur)

Finance and Investment BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Lisans Giriş) Sosyal Hizmet Yüksek Lisans

Social Work (Postgraduate Entry) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PGCert PGDip)Pazarlama (Dijital Pazarlama) Yüksek Lisans

Marketing (Digital Marketing) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Sanayi ve Yenilik BA (Onur)

Media, Industry and Innovation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım tarihi ve Maddi Kültür MA

History of Design and Material Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Sport Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Çocukluk Eğitim ve Bakım BA (Onur)

Early Childhood Education and Care BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Gazetecilik BA (Onur)

Sport Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih, Edebiyat ve Kültür BA (Onur)

History, Literature and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)küreselleşme: Siyaset, Çatışma ve İnsan Hakları MA

Globalisation: Politics, Conflict and Human Rights MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Farmakoloji Yüksek Lisans

Pharmacology MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) Elektronik Mühendisliği BSc (Onur)

Electronic Engineering (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

International Event Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanıta PGCE Bilgilendirdi

Evidence Informed Practice PGCE

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(PGCert PGDip)iç Tasarım MA

Interior Design MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
14. Entegre Vakıf Yıl Lisans biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip) (Girişimcilik) Yönetim MSc

Management (Entrepreneurship) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Iş LİSANS (Onur)ile hukuk

Law with Business LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Entegre kuruluş Yılı ile) inşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering (with Integrated Foundation Year) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dilbilim.

Linguistics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve İmalat (Üst) Mühendisliği BSc (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kritik Tarih BA (Onur)

Critical History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)İnşaat MSc Proje Yönetimi

Project Management for Construction MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Ekonomi ve yerleşim yıl ile işletme Yönetimi BSc

Business Management with Economics and placement year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar: Kritik Uygulama BA (Onur)

Fine Art: Critical Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya (ikinci Öğretim) PGCE

Chemistry (Secondary Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Uygulamalı Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans

Applied Sport Physiology MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onaylanmış Ruh Sağlığı Uygulama PGDip

Approved Mental Health Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İnsan ile iş Yönetimi Kaynak Yönetimi ve yerleştirme yıl BSc (Onur)

Business Management with Human Resource Management and placement year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip)Fizyoterapi ve Eğitim MSc

Physiotherapy and Education MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık (OSPAP) PGDip

Pharmacy (OSPAP) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlaç ve Kimya Bilimleri BSc (Onur)

Pharmaceutical and Chemical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Çevre İletişim BA (Onur)

Media and Environmental Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bioscience.

Bioscience MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Computer Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Games BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCert PGDip)pazarlama (Marka ve İletişim) yüksek lisans

Marketing (Branding and Communications) MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İkincil) QTS ile beden Eğitimi (4 yıl) BA (Onur)

Physical Education with QTS (Secondary) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip)Uluslararası Etkinlik Yönetimi MSc

International Event Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)Yönetim MSc

Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Müzik ve Ses Sanat MA

Digital Music and Sound Arts MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İnşaat Yönetimi ile MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Construction Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Literature and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Otomotiv Mühendisliği (Entegre kuruluş Yılı ile) BEng (Onur)

Automotive Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip)İnşaat Yönetimi

Construction Management MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (Üst) BSc (Onur)

Business Management (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl