• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Pazarlama (4 yıl) BSc (Onur)

Marketing (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Stratejik Pazarlama MSc

International Strategic Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BSc (Onur)

Human Resource Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Analitik Bilimler PGDip

Analytical Sciences PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Arkeoloji BSc (Onur)

Archaeology (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (Analitik Kimya) MChem

Chemistry (Analytical Chemistry) MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng

Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Spor ve Egzersiz Tıp) MPhysiotherapy MSc

MPhysiotherapy (Sport and Exercise Medicine) MSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel (4 yıl) Siyaset ve Kalkınma BA (Onur)

Global Politics and Development (4 year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi (4 yıl) BSc (Onur)

Human Resource Management (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(3 Yıl) Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations (3 Years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. politika ve Güvenlik Çalışmaları BA

Politics and Security Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Planlama ve Yönetimi MSc

Project Planning and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi MSc Biyobilim

Medical Bioscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik BEng vakıf Yıl 14.

Foundation Year in Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş İnşaat ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Civil and Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

International Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji, Sosyal Politika ve Suç MA

Sociology, Social Policy and Crime MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser Farmakoloji Yüksek Lisans

Cancer Pharmacology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans, Muhasebe ve Yönetim MSc

Finance, Accounting and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktorlar İlişkilendirme Çalışmaları Diploma PG

Physicians Associate Studies PG Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ebelik) Gelişmiş Uygulama MSc

Advanced Practice (Midwifery) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Topluluk Hemşire Modülü Reçete

Community Nurse Prescribing Module

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 ay
Siber Güvenlik için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Cyber Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. (4 yıl) işletme ve Yönetim BSc

Business and Management (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

International Health Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Deneyimi MChem ile kimya

Chemistry with Industrial Experience MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik BSc (Onur)

Virtual and Augmented Reality BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik (Orta Yorkshire Hastaneler) BSc (Onur)

Nursing (Adult) (Mid Yorkshire Hospitals) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya - Matematiksel ve Hesaplamalı Kimya MChem

Chemistry - Mathematical and Computational Chemistry MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık ve Sağlık Bilimleri (Okul) Doktora

PhD (School of Pharmacy and Medical Sciences) Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Huzur, uyum ve Sosyal Adalet MA

Peace, Resilience and Social Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Finans Kalkınma MSc

Economics and Finance for Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Hukuk BSc (Onur)

Business Studies and Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Hazırlık Yılı (Uluslararası) Vakfı Sertifikası

Engineering Foundation Year (International) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) ve Adli Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Forensic and Medical Sciences (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzaktan Eğitim yenilik, Kurumsal ve Dairesel Ekonomi - MBA

Innovation, Enterprise and Circular Economy - Distance Learning MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Sağlık Bilim (Yaşam Bilimleri) BSc (Onur)

Healthcare Science (Life Sciences) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Biomedical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji BSc (Onur)

Archaeology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli tıp ve Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Forensic and Medical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Yapı Mühendisliği BEng (Onur)

Civil and Structural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeolojik Bilimler Yüksek Lisans

Archaeological Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Giriş) Ebelik Çalışmaları Yüksek Lisans

Midwifery Studies (Postgraduate Entry) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Siyaset ve Kalkınma 3 yıl BA (Onur)

Global Politics and Development 3 year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği BEng (Onur)

Software Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tıbbi Görüntü Raporlama) Tıbbi Görüntüleme PGCert

Medical Imaging (Medical Image Reporting) PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora (Fakülte)

PhD (Faculty of Social Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim LİSANS hukuk (Onur)

Law with Business and Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Uygulama (Yoğun Bakım) PGDip

Advanced Practice (Critical Care) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Suç Davranışı 4 Yıl BA (Onur)

Criminology and Criminal Behaviour 4 Years BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Yönetim Yüksek Lisans

Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyunlar için grafik BA (Onur)

Graphics for Games BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Büyük Veri Bilim ve Teknoloji yüksek lisans

Big Data Science and Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film ve Görsel Efekt Teknolojisi BSc (Onur)

Film and Visual Effects Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Klinik Pratisyen) Gelişmiş Uygulama MSc

Advanced Practice (Clinical Practitioner) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek lisans Giriş) sosyal Çalışma MA

Social Work (Postgraduate Entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı MPH

Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama ve Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) işletme ve Hukuk BSc (Onur)

Business Studies and Law (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Araştırmaları MA

International Relations and Security Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmasötik Teknoloji ve İlaçlar MSc Kontrol

Pharmaceutical Technology and Medicines Control MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) (Wetherby ve İlçe NHS Güven) BSc (Onur)

Nursing (Adult) (Harrogate and District NHS Trust) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Bilimleri BSc (Onur)

Clinical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Teknoloji BSc (Onur)

Clinical Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yoğun Bakım) Gelişmiş Uygulama MSc

Advanced Practice (Critical Care) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma Yönetimi Yüksek Lisans

International Development Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Arkeoloji ve olay yeri inceleme MSc

Forensic Archaeology and Crime Scene Investigation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Kimya ve Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Chemical and Petroleum Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Yönetim ve Girişimcilik yüksek lisans

Applied Management and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası kuruluş Çalışmaları Vakfı Sertifika

Certificate of International Foundation Studies Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Araştırmaları doktora (Fakülte)

PhD (Faculty of Health Studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Adli Arkeoloji ve olay yeri inceleme PGDip

Forensic Archaeology and Crime Scene Investigation PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Tasarımı ve Geliştirme BSc (Onur)

Game Design and Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya (Tıbbi Kimya) MChem

Chemistry (Medicinal Chemistry) MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Arkeoloji ve Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Archaeology and Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi doktora (Okul) Doktora

PhD (School of Management) Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon yapım BA (Onur)

Film and Television Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa ve Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

European and International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Küçük Yaralanmalar ve Minör Hastalık) gelişmiş Uygulama PGDip

Advanced Practice (Minor Injuries and Minor Illness) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çok) Şeyler İnternet MSc

Internet of Things (IoT) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Toksikoloji ve Güvenlik Farmakoloji yüksek lisans

Drug Toxicology and Safety Pharmacology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans (4 yıl) BSc (Onur)

Accounting and Finance (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl lisans eğitimini Sosyal Bilimler ve Yönetim (Onur)

Social Sciences and Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk doktora (Okul) Doktora

PhD (School of Law) Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Klinik Pratisyen) Gelişmiş Uygulama PGDip

Advanced Practice (Clinical Practitioner) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzemeler Kimya Yüksek Lisans

Materials Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp MD doktora

Doctorate in Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık psikolojisi ve Sağlığı yüksek lisans

Psychology of Health and Wellbeing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı ve Toplum Sağlığı BSc (Onur)

Public Health and Community Wellbeing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Osteoloji ve Palaeopathology MSc

Human Osteology and Palaeopathology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Suç Davranışları 3 Yıl BA (Onur)

Criminology and Criminal Behaviour 3 Years BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme ve Yönetimi (4 yıl) BSc (Onur)

International Business and Management (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Analitik Bilimler Yüksek Lisans

Analytical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Paramedik Bilim BSc (Onur)

Paramedic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Bilimleri/Tıp Vakfı BSc (Onur)

Clinical Sciences/Medicine Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Danışmanlık ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Küçük Yaralanmalar ve Minör Hastalık) gelişmiş Uygulama MSc

Advanced Practice (Minor Injuries and Minor Illness) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği MEng

Chemical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Oyun için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Games BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Ekonomi BSc (Onur)

Finance and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım Yönetimi yüksek lisans

Health and Social Care Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sivil ve Yapısal Mühendislik MEng

Civil and Structural Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MChem

Chemistry MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Barış, Çatışma ve Geliştirme MA

Peace, Conflict and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoenformatik ve Bilişimsel Jinekoloji yüksek lisans

Bioinformatics and Computational Biosciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Barış ve Çatışma çözümü MA gelişmiş Uygulama

Advanced Practice in Peacebuilding and Conflict Resolution MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser İlaç Keşfi MSc

Cancer Drug Discovery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Bilgisayar BSc (Onur)

Business Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl