• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon Vakfı BDes ile Modelmaking özel Efektler (Onur)

Special Effects Modelmaking for Film and Television with Foundation BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dönüşüm) Psikoloji Yüksek Lisans

Psychology (Conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans Yönetimi MSc

Accounting and Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Film ve Televizyon BDes için Modelmaking özel Efektler

Special Effects Modelmaking for Film and Television BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Son Yıl Üst) BSc (Onur)

Computing (Final Year Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Sinirbilim Yüksek Lisans

Social Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf BEng ile Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf BA ile İngilizce (Onur)

English with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Çalışmalar PGDip

Psychological Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Canlı Görsel Tasarım ve Üretim BA (Onur)

Live Visual Design and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitimin EdD

Doctor of Education EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
(Onur)Vakfı BA ile toplum kalkınması ve Gençlik Çalışmaları

Community Development and Youth Studies with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Biyoloji BSc (Onur)

Medical Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzmanlığı - İş Muhasebe, İşletme, insan kaynakları, Hukuk, Pazarlama, Perakende o iş Yönetimi ...

Business Management (Specialisms - Business Accounting, Enterprise, HRM, Law, Marketing, Retail o ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Manchester Üniversitesi NHS Foundation Trust - Merkezi ve Trafford BSc (Onur)

Nursing (Adult) Manchester University NHS Foundation Trust - Central and Trafford BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım FdA

Health and Social Care FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitimde profesyonel yüksek Lisans Belgesi 14+ [PGCE+ 14] [Ekonomik Çözüm]

Professional Graduate Certificate in Education 14+ [PGCE 14+] [Economic Solution]

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Perakende İşletme Yönetimi (Son Yıl Üst) BSc (Onur)

Retail Business Management (Final Year Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Geliştirme MA

Games Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf BSc ile Bilgisayar bulut (Onur)

Cloud Computing with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakfı BA ile suç ve Ceza Adalet

Crime and Criminal Justice with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M) Eğitimde lisansüstü Sertifika 14+ Ek İhtiyaçlara yönelik Öğretim [PGCE M 14+]

Postgraduate Certificate in Education (M) 14+ Teaching Learners with Additional Needs [PGCE M 14+]

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf BA sanat ve Tasarım (Onur)

Art and Design with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda BA (Onur)

Fashion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bulut Bilişim BSc (Onur)

Cloud Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ses Mühendisliği ve Tasarım BSc (Onur)

Sound Engineering and Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel ve Ticari Dans BA (Onur)

Professional and Commercial Dance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Wrightington, Wigan ve Leigh NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Nursing (Adult) Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuvvet ve Kondisyon yüksek lisans

Strength and Conditioning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel ve Ticari Dans FdA

Professional and Commercial Dance FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf BSc ile oyun Programlama (Onur)

Games Programming with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mekatronik) sistem Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Systems Engineering (Mechatronics) and Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi FdSc

Logistics and Supply Chain Management FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diş Teknolojisi BSc (Onur)

Dental Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Canlı Olaylar, Üretim BA (Onur)

Live Events Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji, Psikoterapi ve Danışmanlık BSc (Onur)

Psychology, Psychotherapy and Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Manchester Üniversitesi NHS Foundation Trust - Wythenshawe BSc (Onur)

Nursing (Adult) Manchester University NHS Foundation Trust - Wythenshawe BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Üretimi (Final Yıl Üst) BA (Onur)

Media Production (Final Year Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Ağları ve Güvenlik FdSc

Computer Networks and Security FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sporun Gelişimi ve Koçluk BA (Onur)

Sport Development and Coaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık Ziyaret) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PgDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Vakıf BEng (Motorsporları) Otomotiv Performans Mühendisliği (Onur)

Automotive Performance Engineering (Motorsport) with Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M) Eğitimde lisansüstü Sertifika (okuma-yazma ve BAŞLATTIKLARINI) 14+ İngilizce [PGCE M 14+]

Postgraduate Certificate in Education (M) 14+ English (Literacy and ESOL) [PGCE M 14+]

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Film ve Televizyon BDes için özel Efektler

Special Effects for Film and Television BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)BSc Vakfı ile motorsporları Teknolojisi

Motorsport Technology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lider Öğrenme MA

Leading Learning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Vakıf ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım BSc (Onur)

Health and Social Care BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği FdEng

Software Engineering FdEng

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf BA ile sporun Gelişimi ve Koçluk (Onur)

Sport Development and Coaching with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları MSc

Physician Associate Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesleki Gelişim MEd

Professional Development MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Vakıf BA (Kabul Route) toplum kalkınması ve Gençlik Çalışmaları (Onur)

Community Development and Youth Work (Endorsed Route) with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. ilk yılları ve Çocukluk Çalışmaları BA

Early Years and Childhood Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fotoğraf MA

Photography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Bolton NHS Güven BSc (Onur)

Nursing (Adult) Bolton NHS Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Motorsporları Teknoloji BSc (Onur)

Motorsport Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakfı BEng ile biyomedikal Mühendislik

Biomedical Engineering with Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Canlı Etkinlikler Üretim (Son Yıl Üst) BA (Onur)

Live Events Production (Final Year Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Çalışmalar (Sağlık ve Sosyal Bakım) (Üst) BSc (Onur)

Professional Studies (Health and Social Care) (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretme ve Öğrenme MA

Teaching and Learning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Pozitif Psikoloji Yüksek Lisans

Positive Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Son Yıl Üst) tiyatro ve Performans BA (Onur)

Theatre and Performance (Final Year Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyunlar Vakfı BSc (Onur)ile Tasarım

Games Design with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Programlama Oyunları BSc (Onur)

Games Programming BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sistem Mühendisliği (Elektronik) Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Systems Engineering (Electronic) and Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
İşletme master'ı (MBA)

Master of Business Administration (MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Ağları (Son Yıl Üst) BSc (Onur)

Computer Networks (Final Year Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Özel Efektler, Film ve Televizyon için (Onur)Vakfı BDes ile Kostüm

Special Effects Costume for Film and Television with Foundation BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakfı BEng Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfı ile sağlık ve Sosyal Bakım BSc (Onur)

Health and Social Care with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Uygulama için Kritik Analitik Becerilerini geliştirmek Gelişmiş Profesyonel Developme ...

Developing Critical Analytical Skills for Professional Practice - Advanced Professional Developme ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 hafta
Vakıf BSc ile kişisel Antrenör Uygulayıcı (Onur)

Personal Trainer Practitioner with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Ağları ve Güvenlik BSc (Onur)

Computer Networks and Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik (Son Yıl Üst) BSc (Onur)

Mechatronics (Final Year Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf BA ile profesyonel ve Ticari Dans (Onur)

Professional and Commercial Dance with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Perakende İş Yönetimi FdSc

Retail Business Management FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf BA ile moda (Onur)

Fashion with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Suç ve Ceza Adalet BA (Onur)

Crime and Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Tasarım BA (Onur)

Art and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar BSc (Onur)

Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği (Son Yıl Üst) BEng (Onur)

Software Engineering (Final Year Top-up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretim ve Yüksek ve Mesleki Eğitimde Öğrenmeyi Destekleyen Gelişmiş Profesyonel Dev.

Teaching and Supporting Learning in Higher and Professional Education - Advanced Professional Dev ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 15 hafta
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)toplum kalkınması ve Gençlik Çalışmaları BA

Community Development and Youth Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Son Yıl Üst) suç ve Ceza Adalet BA (Onur)

Crime and Criminal Justice (Final Year Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Animasyon ve İllüstrasyon BA (Onur)

Animation and Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendisliği MEng

Biomedical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimde Temel Beceriler politika ve Uygulama MA

Policy and Practice in Basic Skills in Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Oyun Geliştirme FdSc

Games Development FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf LİSANS ile LİSANS Hukuk (Onur)

LLB Law with Foundation LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık BA (Onur)

Graphic Design and Photography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Liderlik doktora

Doctor of Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf BSc ile perakende İşletme Yönetimi (Onur)

Retail Business Management with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf ile spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf BA ile muhasebe (Onur)

Accountancy with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Uzman Uygulama (Hemşirelik) PGDip

Community Specialist Practice (District Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Üretimi FdA

Media Production FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf BSc ile spor Rehabilitasyon (Onur)

Sport Rehabilitation with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakfı BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Ağları ve temel Güvenlik BSc (Onur)

Computer Networks and Security with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MBA)İslami Finans

Islamic Finance (MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Perakende İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Retail Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakfı BEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf BA ile tiyatro ve Performans Alanlarında

Theatre and Performance with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Film ve Vakıf BDes ile Televizyon için özel makyaj Efektleri

Special Make-Up Effects for Film and Television with Foundation BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Proje Yönetimi BSc (Onur)

Construction Project Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Televizyon BDes için özel Efektler Kostüm (Onur)

Special Effects Costume for Film and Television BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Perakende Yönetimi MBA

Retail Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf, lisans eğitimini İngilizce ve Yaratıcı Yazma (Onur)

English and Creative Writing with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Yönetimi MA

Educational Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Uluslararası Eğitim Geliştirme MEd

International Educational Development MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Tiyatro ve Performans BA (Onur)

Theatre and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, Yazılı ve Üretim BA (Onur)

Media, Writing and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kapsamlı Eğitim MA

Inclusive Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Ses Mühendisliği ve Tasarım FdSc

Sound Engineering and Design FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi BSc (Onur)

Logistics and Supply Chain Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sahne Yönetimi BA (Onur)

Stage Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tekstil ve Yüzey Tasarım BA (Onur)

Textiles and Surface Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bulut ve Ağ Güvenliği yüksek lisans

Cloud and Network Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik Tasarım BA (Onur)

Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MBA) İşletme yüksek lisans (Üst)

Master of Business Administration (MBA) (Top-up)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe BA (Onur)

Accountancy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)BSc Vakfı ile Tıbbi Biyoloji

Medical Biology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M) Eğitimde lisansüstü Sertifika 14+ [PGCE M 14+]

Postgraduate Certificate in Education (M) 14+ [PGCE M 14+]

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Film ve Televizyon BDes için özel makyaj Efektleri

Special Make-Up Effects for Film and Television BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lojistik ve Tedarik Vakıf BSc (Onur)ile Zinciri Yönetimi

Logistics and Supply Chain Management with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminolojik ve Adli Psikoloji BSc (Onur)

Criminological and Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakfı BA ile yaratıcı Yazma

Creative Writing with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistemleri (Makine) Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Systems Engineering (Mechanical) and Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Motorsporları) BEng (Onur)Otomotiv Performans Mühendisliği

Automotive Performance Engineering (Motorsport) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Rehabilitasyon BSc (Onur)

Sport Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl