• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Mesafe (Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma) uluslararası Kalkınma yüksek lisans öğrenme

International Development (Poverty, Inequality and Development) by distance learning MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Onur) (Endüstriyel bir Yıl) matematik ve Bilgisayar Bilimleri Mscı

Mathematics and Computer Science (with an Industrial Year) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Jeoloji ve Fiziki Coğrafya Mscı

Geology and Physical Geography MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Fransızca ve Matematik Çalışmaları BA (Onur)

French Studies and Mathematics (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Yunan Çalışmaları.

Modern Greek Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) Pentecostal ve Karizmatik Çalışmaları MA

Pentecostal and Charismatic Studies (Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Klinik Bilimler Araştırma tarafından MSc

Clinical Sciences MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (Endüstriyel bir Yıl), MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with an Industrial Year) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi Matematik Doktora

Management Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kardiyovasküler Bilim.

Cardiovascular Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre Pre-Masters ile Uluslararası İktisat yüksek lisans

International Economics with Integrated Pre-Masters MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kalkınma Ekonomisi Yüksek Lisans

Development Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Göç, Superdiversity ve Politika MA/PGDip/PGCert

Migration, Superdiversity and Policy MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomedikal Malzeme Bilimi BMedSc (Onur)

Biomedical Materials Science BMedSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Political Science and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yetişkin) Otizm/BPhil/Yüksek Lisans Diploması/ Yüksek Lisans Belgesi/Gelişmiş Sertifika MEd

Autism (Adults) MEd/BPhil/Postgraduate Diploma/ Postgraduate Certificate/Advanced Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma tarafından İlahiyat ve Din MA

Theology and Religion MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nehir Ortamları ve Yönetimi MSc

River Environments and their Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Felsefe BA (Onur)

Mathematics and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre Çalışma ile uluslararası Kalkınma Doktora

International Development PhD with Integrated Study

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim: Strateji Yolu MSc

Management: Strategy Pathway MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Çalışmaları Doktora

Translation Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Araştırma (Bütünleştirici ve Öteleme) .

Biomedical Research (Integrative and Translational) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği MPhil

Civil Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzik Performans Uygulama Doktora

Music Performance Practice PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji - Kültür Arkeoloji yol MA / Diploma / Sertifika

Archaeology - Cultural Archaeology pathway MA / Diploma / Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Çevre Bilimleri Doktora

Geography and Environmental Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Onkoloji Yüksek Lisans/Diploma

Clinical Oncology MSc/Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Shakespeare ve Tiyatro Diploma

Shakespeare and Theatre Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Mekanik ve Malzeme Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Materials Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Diplomasi) Uluslararası İlişkiler/PGDip MA

International Relations (Diplomacy) MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisansüstü Diploma Ortaöğretim (QTS)

Postgraduate Diploma Secondary Education (QTS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Online MBA

Online MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2.5 yıl
Biyokimya Mscı (Onur)

Biochemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi bir Yılı ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with an Industrial Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel İşbirliği ve Güvenlik MSc

Global Cooperation and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil, Okuryazarlıklar ve Disleksi MEd

Language, Literacies and Dyslexia MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Hesaplama Nörobilim ve Bilişsel Robotik MSc

Computational Neuroscience and Cognitive Robotics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği Doktora

Mechanical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Entegre ön kayıt biçimi) Eczacılık 5 yıllık MPharm MPharm

Pharmacy 5-year MPharm (integrated pre-registration format) MPharm

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yunan Arkeoloji.

Greek Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika MA/PGDiploma/PGCertificate

Social Policy MA/PGDiploma/PGCertificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim)Pentecostal ve Karizmatik Çalışmaları Sertifika

Pentecostal and Charismatic Studies Certificate (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Business Administration Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Doktora

Microbiology and Infection PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sosyal Hizmet ve Profesyonel Uygulama), sosyal Araştırma/PGDip MA

Social Research (Social Work and Professional Practice) MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Metalurji ve Malzeme Doktora

Metallurgy and Materials PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik (Uluslararası Eğitim) Mscı (Onur)

Physics (International Study) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi.

History of Art MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern İngiliz Çalışmaları MA

Modern British Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon MSc

Microbiology and Infection MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman Yüksek Lisans Diploması (QTS) ortaöğretim - Modern Diller:

Secondary Education (QTS) - Modern Languages: German Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
İletişim ve Yıl İşletme Yönetimi Sektöründe BSc

Business Management with Communications and Year in Industry BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yıl ile matematik BSc

Mathematics with International Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih, Antik ve Ortaçağ BA (Onur)

History, Ancient and Medieval BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(QTS) ortaöğretim - Matematik Yüksek Lisans Diploması

Secondary Education (QTS) - Mathematics Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
MSc elektronik, Elektrik ve sistem mühendisliği ile Mühendislik

Electronic, Electrical and Systems Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya (Genetik) BSc (Onur)

Biochemistry (Genetics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları MSc

Physician Associate Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beyin Görüntüleme ve Bilişsel Sinirbilim yüksek lisans

Brain Imaging and Cognitive Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika Doktora

Social Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yılın BSc Biyokimya BSc

BSc Biochemistry with International Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Doğal kaynaklar Ekonomisi yüksek lisans

Environmental and Natural Resource Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Parçacık Fiziği & fiziği, Kozmoloji BSc (Onur)

Physics with Particle Physics & Cosmology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kıta avrupası'nda Çalışma ile matematik (4 yıl) BSc (Onur)

Mathematics with Study in Continental Europe (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe Doktora

Accounting PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans/Diploma/Sertifika

Civil Engineering and Management Msc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca Uluslararası İlişkiler (4 yıllık) BA (Onur)

International Relations with Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Endüstriyel Yıl ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Industrial Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği (Otomotiv) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Automotive) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi BA (Onur)

History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Bankacılık ve Finans MBA

Global Banking and Finance MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Psikolojik Uygulama Mscı (Onur)

Psychology and Psychological Practice MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk, Etik ve Siyaset MA

International Law, Ethics and Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat ve Din BA (Onur)

Theology and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BA Sanat Tarihi ve Tarih 14.

History and History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yol Yönetimi ve Mühendislik yüksek lisans/Diploma

Road Management and Engineering MSc/Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma) Muhasebe MSc

Accounting (Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sih Çalışmalar.

Sikh Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans/Diploma/Sertifika

Health Research Methods - MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ötelenme Kuantum Teknolojisi.

Translational Quantum Technology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Klinik Psikoloji ForenPsyD

Forensic Clinical Psychology ForenPsyD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Ön ile Uluslararası Para ve Bankacılık Master-yüksek lisans

International Money and Banking with Integrated Pre-Masters MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Onarıcı Diş Hekimliği (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans

Restorative Dentistry (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Haberleşme Mühendisliği MSc

Communications Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Ekonomi BA ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve Tiyatro Çalışmaları Doktora

Drama and Theatre Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Felsefe BA (Onur)

History and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Teorisi MA/PGDip

Political Theory MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Yüksek Lisans Diploması (QTS) orta Öğretim - Bilim:

Secondary Education (QTS) - Science: Chemistry Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Geç Antik.

Late Antiquity MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Manipülatif Fizyoterapi Yüksek Lisans/Yüksek Lisans Diploması

Advanced Manipulative Physiotherapy MSc/Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Performans MA müzik: Açın Yolu

Music: Open Pathway with Performance MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma) uluslararası Kalkınma yüksek lisans/PGDip

International Development (Poverty, Inequality and Development) MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Doktora Sanat Tarihi

History of Art PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesafe (Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma) uluslararası Kalkınma PGDip öğrenme

International Development (Conflict, Security and Development) by distance learning PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Yerel Yönetim Çalışmaları MPhil

Local Government Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşitme engelli Çocukların öğretmen/Lisansüstü Diploma MEd

Teachers of Children with Hearing Impairment MEd/Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Nükleer devreden çıkarma ve Atık Yönetimi MSc/PG Diploma

Nuclear Decommissioning and Waste Management MSc/PG Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi Doktora

Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern bir Dil Mscı ile kimya (Onur)

Chemistry with a Modern Language MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırmalarla uygulamalı Dilbilim ve İngilizce Dil MA

Applied Linguistics and English Language MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Shakespeare ve Eğitim MA

Shakespeare and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik MA: Bizans Çalışmaları yolu

Antiquity MA: Byzantine Studies pathway

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Alman BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Lisans Giriş) tıp (4 yıl) ) Salya

Medicine (Graduate Entry) (4 years) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Astrofizik (4 yıl) (Uluslararası Eğitim) BSc (Onur)

Physics and Astrophysics (International Study) (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din felsefesi ve Ahlak MA/Diploma

Philosophy of Religion and Ethics MA/Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kaynaştırma ve Özel Eğitim gerektiren Lisansüstü Diploma

Inclusion and Special Educational Needs Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Kültürel Miras Doktora

Cultural Heritage PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzaktan eğitim) gelişmiş Çocuk Koruma Çalışmaları/PGDip/PGCert, MSc

Advanced Child Protection Studies (distance learning) MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 ay
Gelişmiş Çocuk Koruma Çalışmaları PgCert

Advanced Child Protection Studies PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kamu Sağlığı (Genel Sağlık) MİL/Diploma/Sertifika

Public Health (Global Health) MPH/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnflamasyon ve Yaşlanma Araştırma tarafından MSc

Inflammation and Ageing MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yabancı Dil olarak İngilizce eğitimi (TEFL) MA/ Yüksek Lisans Diploması/ yüksek lisans Belgesi

Teaching English as a Foreign Language (TEFL) MA/ Postgraduate Diploma/ Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk MJur

Law MJur

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans

Financial Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Alman Çalışmaları (Sosyal Bilimler) Doktora

German Studies (Social Sciences) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otizm (Çocuk) Lisansüstü Diploma

Autism (Children) Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) fizik Mscı (Onur)

Physics (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Edebiyat ve Kültür MA

Literature and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisansüstü Diploma İlköğretim (PGCE Gelişmiş) Genel Birincil veya Erken Yıl

Postgraduate Diploma Primary Education (PGCE Advanced) General Primary or Early Years

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
Rus Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler (4 yıllık) BA (Onur)

Russian Studies and International Relations (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Edebiyat ve Medeniyet BA (Onur)

Classical Literature and Civilisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TESOL MA uygulamalı Dilbilim

Applied Linguistics with TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İktisat Yüksek Lisans

International Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Performans Uygulaması) müzik MA

Music (Performance Practice) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Bilimler Doktora

Clinical Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yılın BSc Biyolojik Bilimler BSc

BSc Biological Sciences with International Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) uluslararası İş BSc (Onur)

International Business (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Yönetimi MPA

Public Administration MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İlköğretim (SSPİP) Matematik Yüksek Lisans Diploması

Primary Education (SSPIP) Mathematics Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
Sosyal Araştırma MA

Social Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(QTS) ortaöğretim - Modern Diller: Almanca ve Fransızca Yüksek Lisans Diploması

Secondary Education (QTS) - Modern Languages: German and French Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Duyularla Bozukluğu olan Öğrencilerin eğitimi (Deafblindness) MEd/BPhil/Yüksek Lisans Diploması ...

Education of Learners with Multisensory Impairment (Deafblindness) MEd/BPhil/Postgraduate Diploma ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasi Ekonomi Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

Political Economy with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Sosyoloji BA (Onur)

Education and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (Otomotiv) MEng (Onur)

Mechanical Engineering (Automotive) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil, Kültür ve İletişim MA

Language, Culture and Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız Araştırma tarafından MA

French Studies MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Palaeobiology ve Palaeoenvironments Mscı

Palaeobiology and Palaeoenvironments MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dünya Doktora Bilimler

Earth Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Raylı Sistem Entegrasyonu.

Railway Systems Integration MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 55 hafta
Halk Sağlığı (Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi) MİL/Diploma/Sertifika

Public Health (Health Technology Assessment) MPH/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Political Science and International Relations with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Tarih BA (Onur)

Geography and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşitme kaybı Yüksek Lisans Diploması olan Çocukların öğretmenleri

Teachers of Children with Hearing Impairment Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(MORS) matematik, Operasyonel Araştırma, İstatistik ve Ekonometrik MSc

Mathematics, Operational Research, Statistics and Econometrics (MORSE) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih.

Ancient History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika ve Sosyoloji BA (Onur)

Social Policy and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Fransızca (4 yıl) ile İlişkiler BA (Onur)

International Relations with French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans Mühendisliği Yüksek Lisans

Financial Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik ve Astrofizik BSc (Onur)

Physics and Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Sanat Tarihi BA (Onur)

English and History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji MPhil

Sociology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kanser ve Genomik Bilimler Doktora

Cancer and Genomic Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çocuk) Otizm Sertifika Gelişmiş

Autism (Children) Advanced Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Formülasyon Mühendislik DEng

Formulation Engineering DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Siyaset Bilimi BSc (Onur)

Economics and Political Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğal Hesaplama.

Natural Computation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı ve Petrol Micropalaeontology MSc

Applied and Petroleum Micropalaeontology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve Biyolojik nano-Bilimler.

Environmental and Biological Nanoscience MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zihin felsefesi ve Bilişsel Bilim MA

Philosophy of Mind and Cognitive Science MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teorik Fizik ve Matematik BSc (Onur)

Theoretical Physics and Applied Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Malzeme Bilimi &Mühendisliği BEng (Onur)

Materials Science & Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Psikoloji Uygulama ForenPsyD

Forensic Psychology Practice ForenPsyD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Din, Politika ve Toplum MA/Diploma/Sertifika

Religion, Politics and Society MA/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Çalışmaları.

Educational Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar MPhil

Political Science and International Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
BA Sosyoloji ve Kriminoloji BA (Onur)

BA Sociology and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Deneyim ile Mscı kimya (Onur)

Chemistry with Industrial Experience MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İşletme Yönetimi BA ile Modern Diller

Modern Languages with Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü Eğitim Sertifikası iki dillilik

Bilingualism in Education Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kimya Vakfı Yıllık Lisans (Onur)

Chemistry Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Kentsel & Bölge Planlama BSc (Onur)

Geography and Urban & Regional Planning BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma Doktora

International Development PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği Bilim.

Chemical Engineering Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi (Uzman Yolları) MSc

Management (with Specialist Pathways) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Koro yolu Yapılması) müzik MA

Music (Choral Conducting pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Güvenliği, Hijyen ve Yönetim MSc/PG Diploma/PG Sertifikası

Food Safety, Hygiene and Management MSc/PG Diploma/PG Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Politika, Din ve Felsefe BA (Onur)

Politics, Religion and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Çocuk Koruma Çalışmaları MSc

Advanced Child Protection Studies MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 ay
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yeniçağ Tarihi.

Early Modern History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişsel Bilimler Doktora

Computer Science and Cognitive Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik (4 yıllık) (Uluslararası Eğitim) BSc (Onur)

Physics (International Study) (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca (4 yıl) ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with German (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Shakespeare ve Yaratıcılık MA

Shakespeare and Creativity MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma tarafından kültürel Miras MA

Cultural Heritage MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (4 yıl) teorik Fizik Mscı

Theoretical Physics (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Raylı sistem Mühendisliği ve Entegrasyonu yüksek lisans/Diploma/Sertifika

Railway Systems Engineering and Integration MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 55 hafta
Elektronik, Elektrik ve sistem Mühendisliği Doktora

Electronic, Electrical and Systems Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çatışma, Statebuilding ve Geliştirme MSc

Conflict, Statebuilding and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca Yüksek Lisans Diploması (QTS) ortaöğretim - Modern Diller:

Secondary Education (QTS) - Modern Languages: French Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Biyolojik Bilimler (Genetik) BSc (Onur)

Biological Sciences (Genetics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma PGDip

International Development PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
İleri Mühendislik Yönetimi: Proje Yönetimi

Advanced Engineering Management MSc: Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik: Küresel Popüler Müzikler yolu MA

Music: Global Popular Musics pathway MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Kritik Bakım Uygulayıcısı Yüksek Lisans Diploması

Advanced Critical Care Practitioner Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 27 ay
Dil, Okuryazarlıklar ve Disleksi Lisansüstü Sertifika

Language, Literacies and Dyslexia Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Endüstriyel bir Yıl ile matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Computer Science with an Industrial Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya, Tıbbi BSc (Onur)

Biochemistry, Medical BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Sağlığı Yüksek Lisans/Diploma/Sertifika

Occupational Health MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
CİPD Yolu MSc İnsan Kaynakları Yönetimi

Human Resource Management with CIPD Pathway MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yirminci Yüzyıl İngiliz Tarihi.

Twentieth Century British History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji Yüksek Lisans Diploması (QTS) orta Öğretim - Bilim:

Secondary Education (QTS) - Science: Biology Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Mekatronik ve Robotik Mühendisliği BEng

Mechatronic and Robotic Engineering BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gaz Türbini Uygulamaları için entegre Çalışmalar Yapısal Metalik Sistemleri Doktora

Integrated Studies Structural Metallic Systems for Gas Turbine Applications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Afrika ve Geliştirme MA

Africa and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi Matematik.

Management Mathematics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma ile eğitim MA

Education MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Miras Yönetimi MA

International Heritage Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Deafblindness) Duyularla Bozukluğu olan Öğrencilerin eğitim Yüksek Lisans Diploması

Education of Learners with Multisensory Impairment (Deafblindness) Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sosyal (Afrika Çalışmaları) Araştırma MA

Social Research (African Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre Pre-Master' ile kalkınma Ekonomisi;in MSc

Development Economics with Integrated Pre-Master's MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ve Siyaset Bilimi BA (Onur)

History and Political Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Hizmetleri Yönetimi MPhil

Health Services Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Duyularla Bozukluğu olan Öğrencilerin eğitimi (Deafblindness) Lisansüstü Sertifikası

Education of Learners with Multisensory Impairment (Deafblindness) Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Zorluklar Sertifika Lisansüstü

Social, Emotional and Behavioural Difficulties Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Mesafe ile Doktora yerel yönetim Çalışmaları Öğrenme

Local Government Studies PhD by Distance Learning

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Antik MA: Klasik Arkeoloji Yol

Antiquity MA: Classical Archaeology Pathway

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Bilimi ve Sosyal Politika BA (Onur)

Political Science and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çocuklar) Otistik MEd

Autism (Children) MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor, Beden Eğitimi ve Koçluk Bilimi BSc (Onur)

Sport, Physical Education and Coaching Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim: Girişimcilik & Yenilik Yolu MSc

Management: Entrepreneurship & Innovation Pathway MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma tarih MA

History MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (Yurtdışında eğitim) Mscı (Onur)

Computer Science (with Study Abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Stratejik Pazarlama ve Danışmanlık MSc

Strategic Marketing and Consulting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Müzik BA (Onur)

Mathematics and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Doktora için fiziksel Bilimler

Physical Sciences for Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Doktora

Physics and Astronomy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Araştırma ile Sanat MA tarihi

History of Art MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans: İnşaat Yönetimi

Advanced Engineering Management MSc: Construction Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Uzaktan Eğitim)Pentecostal ve Karizmatik Çalışmaları Diploma

Pentecostal and Charismatic Studies Diploma (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay