• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol ve Siyaset BA (Onur)

Spanish and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Tercüme MA - Rus ve İtalyan

Interpreting and Translating MA - Russian and Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği (yerleştirme ile) BEng (Onur)

Civil Engineering (with placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Sosyal Politika.

European Social Policy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi (Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Management (with Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Yüksek Lisans

Human Computer Interaction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
4FT MEng MEng Mühendisliği (Onur) Robotik (Onur)

MEng (Hons) Robotics Engineering 4FT MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 yıl
İktisat Yüksek Lisans

Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. profesyonel yerleştirme MEng ile entegre Tasarım Mühendisliği

Integrated Design Engineering with professional placement MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası işletme ve Modern Diller - İspanyolca BSc (Onur)

International Management and Modern Languages - Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma.

International Development MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji BSc (Onur)

Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Mikrobiyoloji.

Molecular Microbiology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yerleştirme ile) uzay Mühendisliği. MEng (Onur)

Aerospace Engineering (with placement). MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MSc Bankacılık ile finans

Finance with Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve kombine profesyonel yerleşim ve yurtdışında eğitim yılın Bilimler Egzersiz. BSc (Onur)

Sport and Exercise Sciences with combined professional placement and study year abroad. BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
5SW MEng MEng Mühendisliği (Onur) Robotik (Onur)

MEng (Hons) Robotics Engineering 5SW MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern Diller ve Avrupa Çalışmaları (Alman ve ab initio İtalyan) BA (Onur)

Modern Languages and European Studies (German and ab initio Italian) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında eğitim Yıl Astrofizik ile fizik. MPhys

Physics with Astrophysics with Study Year Abroad. MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Psikoloji Profesyonel Doktora

Clinical Psychology Professional Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Bina Tasarımı MSc

Modern Building Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yerleştirme) BSc (Onur)matematik ve Fizik

Mathematics and Physics (Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Fizyoterapi Yüksek Lisans

Sports Physiotherapy MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3.5 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Danışmanlık MSc

Human Resource Management and Consulting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma, Sosyal Adalet ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

International Development, Social Justice and Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MPhil

Electronic and Electrical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Yerleştirme ile Astrofizik ile fizik MPhys

Physics with Astrophysics with Research Placement MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Doktora

Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Matematik BSc (Onur)

Economics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yurtdışında Yıl Mscı (Onur), Doğa Bilimleri

Natural Sciences (with Year Abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme BSc (Onur), matematik ve İstatistik

Mathematics and Statistics (with Industrial Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans

Applied Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yurtdışında eğitim Yılın BSc (Onur), matematik Bilimleri

Mathematical Sciences (with Study Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (Yurtdışında eğitim) BSc (Onur)

Chemistry (with Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sandviç) MEng (Onur), elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering (Sandwich) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çalışma yılı ile Ekonomi ile siyaset yurtdışında BSc (Onur)

Politics with Economics with study year abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Politika BSc (Onur)

Economics and Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA çeviri ve Tercüme - Fransızca ve Almanca

Interpreting and Translating MA - French and German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA çeviri ve Tercüme - Almanca ve İspanyolca

Interpreting and Translating MA - German and Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çatışma ve İnsani Eylem ile uluslararası Kalkınma yüksek lisans

International Development with Conflict and Humanitarian Action MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik (Yurtdışında eğitim Yıl) BSc (Onur)

Mathematics (with Study Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri İtalyan MA -

Translation and Professional Language Skills MA - Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğa Bilimleri Mscı (Onur)

Natural Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji BSc (Onur)

Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Eğlence DEng

Digital Entertainment DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Otomotiv Mühendisliği

MSc Automotive Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tam) yerleştirme yıl Psikoloji eğitimi-Zaman BA (Onur)

Education with Psychology with placement year (Full-Time) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Politika (Sandviç) BSc (Onur)

Sociology and Social Policy (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset, Dil ve Uluslararası Çalışmalar Doktora

Politics, Languages and International Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Bilimleri Doktora

Mathematical Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Bitki Bilimleri Yüksek Lisans

Molecular Plant Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yönetim BSc (Onur)

International Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Davranış Bilimi ile uygulamalı İktisat yüksek lisans

Applied Economics with Behavioural Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MCompu Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Onur)

Computer Science with Placement MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Evrimsel Biyoloji.

Evolutionary Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Bitki Bilimleri.

Molecular Plant Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Keşfi MChem için kimya (Onur)

Chemistry for Drug Discovery MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilimler Doktora ileri Sayısal Yöntemler

Advanced Quantitative Methods in Social Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş ve Uzman Sağlık Uygulama yüksek lisans Kredisi

Advanced and Specialist Healthcare Practice Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
Eğitim.

Education MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Sistem Tasarımı MSc

Electronic Systems Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yurtdışında Yıl BSc (Onur), Yönetim ile kimya

Chemistry with Management (with Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme MCompu (Onur ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik)

Computer Science and Mathematics with Placement MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern Diller ve Avrupa Çalışmaları (Fransızca ve İspanyolca) BA (Onur)

Modern Languages and European Studies (French and Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji BSc (Onur)

Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi MPhil

Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik Yüksek Lisans

Mechatronics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji Mscı

Psychology MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimari ve Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Matematik Uygulamaları MSc

Modern Applications of Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Operasyonlar, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Operations, Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Mikrobiyoloji MSc

Molecular Microbiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Tasarım Yüksek Lisans

Engineering Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 yıl yurt dışında eğitim ile spor ve Egzersiz Bilimi BSc

Sport and Exercise Science with study year abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişim Biyolojisi.

Developmental Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimler (Sandviç) BSc (Onur)

Social Sciences (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Mscı ile kimya (Onur)

Chemistry with Management MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri MA - Fransızca ve Almanca

Translation and Professional Language Skills MA - French and German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile) matematik MMath

Mathematics (with Industrial Placement) MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical Power Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik MPhys

Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık MPhil

Health MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ile fizik. MPhys

Physics with Astrophysics. MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Sosyal Bilimler BSc (Onur)

Sport and Social Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası işletme ve Modern Diller - Almanca BSc (Onur)

International Management and Modern Languages - German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihi Binalar koruma MSc

Conservation of Historic Buildings MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme BSc (Onur), matematik Bilimleri

Mathematical Sciences (with Industrial Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Economics (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri MA - Fransızca ve Rusça

Translation and Professional Language Skills MA - French and Russian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Politikası uygulamalı İktisat yüksek lisans

Applied Economics with Public Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Politika (Sandviç) BSc (Onur)

Economics and Politics (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Mimari Mühendislik: Çevre Tasarımı

MSc Architectural Engineering: Environmental Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc uygulamalı Psikoloji ve Ekonomik Davranış

Applied Psychology and Economic Behaviour MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Yerleştirme ile sağlık ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Health and Exercise Science with Professional Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Jinekoloji Yüksek Lisans

Medical Biosciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Üretim ve Yerleştirme MEng (Onur) Yönetimi ile Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Manufacturing and Management (with Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yerleştirme BSc (Onur), biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Tercüme ANNE - Fransızca ve Rusça

Interpreting and Translating MA - French and Russian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Yerleştirme MChem ile İlaç Keşfi için kimya (Onur)

Chemistry for Drug Discovery with Industrial Placement MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri, Alman ve İspanyol MA -

Translation and Professional Language Skills MA - German and Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme ile fizik BSc (Onur)

Physics with Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş ve Uzman Sağlık Uygulama Lisansüstü Sertifika

Advanced and Specialist Healthcare Practice Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri MA - Fransızca ve İspanyolca

Translation and Professional Language Skills MA - French and Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız ve Siyaset BA (Onur)

French and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Siyaset BA (Onur)

German and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi (yerleştirme ile) ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Management (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacı Reçete - Reçete ve Tedavi Lisansüstü Sertifika

Pharmacist Prescribing - Prescribing and Therapeutics Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Pazarlama (profesyonel yerleştirme ile) BSc yönetimi (Onur)

Management with Marketing (with professional placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişim Biyolojisi Yüksek Lisans

Developmental Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Egzersiz Bilimi Mscı (Onur)

Health and Exercise Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Tercüme ANNE - Çin

Interpreting and Translating MA - Chinese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmakoloji MPharmacol

Pharmacology MPharmacol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik (Yurtdışında eğitim Yıl) BSc (Onur)

Statistics (with Study Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik BSc (Onur)

Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Üretim ve Yönetimi ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Manufacturing and Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal (iştir yerleştirme) Mühendislik MEng (Onur)

Chemical Engineering (wth placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Mscı (Onur)ile Yönetimi ile kimya

Chemistry with Management with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya (Yurtdışında eğitim) MChem (Onur)

Chemistry (with Study Abroad) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (yerleştirme ile) MEng (Onur)

Computer Systems Engineering (with placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Ekonomi üzerine yüksek Lisans uluslararası Kalkınma

International Development with Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilik ve Teknoloji Yönetimi MSc

Innovation and Technology Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme Mscı spor ve Egzersiz Bilimi (Onur)

Sport and Exercise Science with Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri MA - Fransızca ve İtalyanca

Translation and Professional Language Skills MA - French and Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Yerleştirme dahil), sosyal ve Uygulamalı Sosyal Bilimler BSc

Social Work and Applied Social Studies (including Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri (ama yerleştirme) Mühendisliği BEng (Onur)

Computer Systems Engineering (wth placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Yurtdışında Yıl) matematik ve Fizik Mscı

Mathematics and Physics (with Year Abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Kalkınma Yüksek Lisans

International Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güvenlik, Çatışma ve İnsan Hakları Doktora

Security, Conflict and Human Rights PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacı Reçete - Reçete ve Tedavi Kredileri yüksek lisans

Pharmacist Prescribing - Prescribing and Therapeutics Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 ay
Sosyoloji ve Sosyal Politika BSc (Onur)

Sociology and Social Policy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yerleştirme MPhys ile fizik

Physics with Professional Placement MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yerleştirme ile) sosyal Politika BSc (Onur)

Social Policy (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Tercüme ANNE - Rusya

Interpreting and Translating MA - Russian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Uzay Bilimleri Teknolojisi BEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Space Science Technology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eczacılık ve Farmakoloji Doktora

Pharmacy and Pharmacology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim BSc (Onur)

Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
(Profesyonel Yerleştirme Mscı (Onur), Doğa Bilimleri

Natural Sciences (with Professional Placement) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Spor ve Sosyal Bilimler BA (Onur)

Sport and Social Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jinekoloji Yüksek Lisans

Biosciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Risk Yönetimi finans yüksek lisans

Finance with Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fen Bilimleri BSc (Onur)

Natural Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim EdD

Education EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Eğitim ve Küreselleşme MA

International Education and Globalisation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar.

Politics and International Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jinekoloji.

Biosciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık (entegre ön kayıt yıl) MPharm (Onur)

Pharmacy (with integrated pre-registration year) MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İstatistik (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Statistics (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Keşfi için kimya BSc (Onur)

Chemistry for Drug Discovery BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Öğrenme ve Otonom Sistemler yüksek lisans

Machine Learning and Autonomous Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Health and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre Mekanik Ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Integrated Mechanical and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji (Profesyonel Yerleştirme İle) BSc (Onur)

Biology (With Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA çeviri ve Tercüme - Fransızca ve İtalyanca

Interpreting and Translating MA - French and Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sandviç) BEng (Onur)Uzay Bilimleri Teknolojisi ile Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Space Science Technology (Sandwich) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve esenlik.

Health and Well-Being MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yurtdışında Yıl) fizik MPhys

Physics (with Year Abroad) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal ve Politika Bilimleri MPhil

Social and Policy Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Kimya Teknolojileri entegre Doktora

Integrated PhD in Sustainable Chemical Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında kombine profesyonel yerleştirme ile spor ve Egzersiz Bilimi ve yıl Mscı (Onur)

Sport and Exercise Science with combined professional placement and study year abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Psikolojisi (Tam Zamanlı) BA (Onur)

Education with Psychology (Full-Time) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik, Çatışma ve İnsan Hakları.

Security, Conflict and Human Rights MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğal Bilimler (Sandviç) BSc (Onur)

Natural Sciences (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri MA - Rus ve İtalyan

Translation and Professional Language Skills MA - Russian and Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme ile Astrofizik ile fizik BSc

Physics with Astrophysics with Placement BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Sistemleri MSc

Electrical Power Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Protein Yapısı ve İşlevi.

Protein Structure and Function MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ile Ekonomi BSc (Onur)

Politics with Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Yerleştirme ile fizik MPhys

Physics with Research Placement MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Fizik Mscı

Mathematics and Physics MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma.

Social Work MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari ve İnşaat Mühendisliği MPhil

Architecture and Civil Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Eğlence MSc

Digital Entertainment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora Sürdürülebilir Vadeli

PhD Sustainable Futures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv Mühendisliği MEng ile 14. mekanik

Mechanical with Automotive Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme MPhys ile Astrofizik ile fizik

Physics with Astrophysics with Professional Placement MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yerleştirme ile spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science with Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller ve Avrupa Çalışmaları (Almanca ve İspanyolca) BA (Onur)

Modern Languages and European Studies (German and Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Keşfi MSc

Drug Discovery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat (yerleştirme) siyaseti ile BSc (Onur)

Politics with Economics (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim ile ekonomi ve Matematik ve Yerleştirme BSc (Onur)

Economics and Mathematics with Study Abroad and Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika BSc (Onur)

Social Policy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri MCompu (Onur)

Computer Science MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevrenin Decarbonisation Doktora

Decarbonisation of the Built Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Applied Clinical Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yerleştirme ile) ekonomi ve Matematik. BSc (Onur)

Economics and Mathematics (with placement). BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Siyaset MA

International Relations and European Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA çeviri ve Tercüme - İtalyan ve Alman

Interpreting and Translating MA - Italian and German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans

Health Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans

Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

Politics and International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat yüksek lisans ile uluslararası Kalkınma

International Development with Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında eğitim Yılı ile birlikte Astrofizik fizik BSc

Physics with Astrophysics with Study Year Abroad BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel ve Araştırma Yerleşimler ile Astrofizik ile fizik MPhys

Physics with Astrophysics with Professional and Research Placements MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri İtalyan ve Alman MA -

Translation and Professional Language Skills MA - Italian and German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri ve Tercüme MA - Rus ve Alman

Interpreting and Translating MA - Russian and German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri MA - Rusya

Translation and Professional Language Skills MA - Russian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik (Yurtdışında Yıl) BSc (Onur)

Physics (with Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (ama yerleştirme) MChem (Onur)

Chemistry (wth placement) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme iştir Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science wth Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Sistemleri MSc

Software Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında eğitim Yılı ile ekonomi BSc

Economics with Study Year Abroad BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel yerleşim ve yurtdışında eğitim yıl ekonomi ve Politika. BSc (Onur)

Economics and Politics with professional placement and study year abroad. BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Fransızca ve Almanca) Modern Diller ve Avrupa Çalışmaları BA

Modern Languages and European Studies (French and German) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Bilimleri BSc (Onur)

Mathematical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ve Finans Piyasaları ile uygulamalı İktisat yüksek lisans

Applied Economics with Banking and Financial Markets MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yurtdışında Yıl BSc (Onur), Doğa Bilimleri

Natural Sciences (with Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Biyoloji ve Biyokimya alanında Doktora

Integrated PhD in Biology and Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Architecture (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Uzay Bilimleri Teknolojisi ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Space Science Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. yerleştirme MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with placement MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp MSc

Sport and Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3.5 yıl
Business Analytics MSc

Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri MA - İspanyolca

Translation and Professional Language Skills MA - Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Fizik (Yurtdışında Yıl) BSc (Onur)

Mathematics and Physics (with Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi Mscı (Onur)

Sport and Exercise Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Chemistry (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Endüstriyel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Mathematics (with Industrial Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Politikası uygulamalı İktisat yüksek lisans

Applied Economics with Environmental Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği

Electronic and Electrical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Politik Ekonomi Doktora

Global Political Economy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme BSc (Onur ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik)

Computer Science and Mathematics with Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Ekonomi Politik.

Global Political Economy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği Doktora

Mechanical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans (profesyonel yerleştirme ile) BSc (Onur)

Accounting and Finance (with professional placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Refah Doktora

Health and Wellbeing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji (Sandviç) BSc (Onur)

Sociology (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık MPharm (Onur)

Pharmacy MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans

MSc in Sustainable Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilirlik ve Yönetimi MSc

Sustainability and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14)Yurt dışında Öğrenim Yılı ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc

Computer Science and Mathematics with Study Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rejeneratif Tıp.

Regenerative Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve İstatistik (Yurtdışında eğitim Yıl) BSc (Onur)

Mathematics and Statistics (with Study Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (Yurtdışında Yıl) İlaç Keşfi için MChem (Onur)

Chemistry for Drug Discovery (with Year Abroad) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacı Reçete - Reçete ve Tedavi MSc

Pharmacist Prescribing - Prescribing and Therapeutics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Trans-Atlantik parça (Euromasters ve Euromasters) çağdaş Avrupa Çalışmaları MA

Contemporary European Studies (Euromasters and Euromasters with trans-Atlantic track) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika.

Social Policy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimler BSc (Onur)

Social Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Yıl Yurt dışında eğitim ile ekonomi ve Matematik BSc

Economics and Mathematics with Study Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp PGDip

Sport and Exercise Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Makine Mühendisliği (Sandviç) MEng (Onur)

Mechanical Engineering (Sandwich) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Entegre Tasarım Mühendisliği MEng (Onur)

Integrated Design Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (ama yerleştirme) psikoloji BSc

Psychology (wth placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ile siyaset BSc (Onur)

Politics with International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
(Yerleştirme ile) kimya İlaç Keşfi BSc (Onur)

Chemistry for Drug Discovery (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Vadeli.

Sustainable Futures MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği Doktora

Chemical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş ve Uzman Sağlık Uygulama MSc

Advanced and Specialist Healthcare Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik MCompu (Onur)

Computer Science and Mathematics MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA çeviri ve Tercüme - İtalyanca ve İspanyolca

Interpreting and Translating MA - Italian and Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyanca (ab initio) ve Siyaset BA (Onur)

Italian (ab initio) and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MPhil

Chemical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri Alman MA -

Translation and Professional Language Skills MA - German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri ve Profesyonel Dil Becerileri MA - Rusça ve İspanyolca

Translation and Professional Language Skills MA - Russian and Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Sistemleri Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Systems Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışında eğitim Yıl) matematik MMath

Mathematics (with Study Year Abroad) MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji.

Psychology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Sistemleri Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme & fizik; Araştırma Yerleştirme MPhys

Physics with Professional Placement & Research Placement MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl