• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Matematik ve Ekonomi alanında derece ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Honors in Mathematics and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Maden Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Mining Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klasikleri Sanatları Master

Master of Arts in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - üç veya dört dönem Tamamlandı
Drama Güzel Sanatlar lisans - Oyunculuk

Bachelor of Fine Arts in Drama - Acting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Drama

Bachelor of Education in Secondary Education - Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Matematik Onur

Bachelor of Science with Honors in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Biyolojik Bilimler

Bachelor of Education in Secondary Education - Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Genel Bilim

Bachelor of Education in Secondary Education - General Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Asya Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in East Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maden Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Mining Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Toprak Onur ile lisans eğitimi Bilimleri

Bachelor of Science with Honors in Environmental Earth Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Sanat lisans

Bachelor of Arts in Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziksel Bilim lisans (Genel) Bilimler

Bachelor of Science (General) in Physical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret Girişimcilik ve Aile İşletme lisans

Bachelor of Commerce in Entrepreneurship and Family Enterprise

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım lisans - Bilim Rota Hesaplama

Bachelor of Design - Computing Science Route

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
İle lisans eğitimi Hayvan Biyoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Animal Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel ve Geliştirme Çalışmaları Sanatlar lisans (Disiplinlerarası)

Bachelor of Arts in Global and Development Studies (Interdisciplinary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bitki Biyolojisi Onur ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Honors in Plant Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Psikoloji Onur

Bachelor of Arts with Honors in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kinezyoloji lisans

Bachelor of Science in Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri lisans (Disiplinlerarası)

Bachelor of Science in Environmental Science (Interdisciplinary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematikte İhtisas ile lisans ve Finans

Bachelor of Science with Specialization in Mathematics and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Müzik Onur

Bachelor of Arts with Honors in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans eğitimi Fizyoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım lisans - Genel Rota

Bachelor of Design - General Route

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Radyoloji ve Tanı Görüntüleme

Doctor of Philosophy (PhD) in Radiology and Diagnostic Imaging

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler (Doktora)Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Uygulamalı Biyoistatistik Halk Sağlığı Master

Master of Public Health in Applied Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Müzik doktoru

Doctor of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 yıl
Dini Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi (Doktora), Tasarım ve Görsel Kültür

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Art, Design and Visual Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Ses Pedagoji Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Theatre Voice Pedagogy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yerel Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Native Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Hemşirelik Lisans Psikiyatri Hemşire kayıtlı

Registered Psychiatric Nurse to Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Tarım/Gıda İşletme lisans eğitimi

Bachelor of Science in Agricultural/Food Business Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Lisans Programı

Bachelor of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Master

MBA - Master of Business Administration / Master of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzmanlık ile lisans Astrofizik

Bachelor of Science with Specialization in Astrophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik lisans eğitimi (Genel)

Bachelor of Science (General) in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Evrimsel Biyoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rota Tasarım lisans - Sosyal Bilimler

Bachelor of Design - Social Sciences Route

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca lisans ve Edebiyatı

Bachelor of Arts in French Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematikte İhtisas ile lisans eğitimi - Hesaplamalı Bilim

Bachelor of Science with Specialization in Mathematics - Computational Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin Amerika Çalışmaları İş Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Latin American Business Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Laboratuvar Tıp alanında Doktora ve Patoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Laboratory Medicine and Pathology

Yüksek Lisans
6 yıl tam Zamanı - 3 yıl Minimun ve maksimum
Tıp Bilimlerinde Doktora - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Obstetrics and Gynecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programı

Bachelor of Arts in Comparative Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Toplumlar ve Kültürlerde yüksek lisans

Master of Arts in Ancient Societies and Cultures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 veya 4 şart
Makine Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Mechanical Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Dünya ve Atmosfer Bilimleri Doktora) doktora - şehir ve Bölge Planlama

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth and Atmospheric Sciences - Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İle lisans Uygulamalı Matematik Onur

Bachelor of Science with Honors in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret İşlemleri Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Commerce in Operations Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Modern Diller ve Kültürel Çalışmalar Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Modern Languages and Cultural Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 6 yıl
Orman İşletme lisans eğitimi

Bachelor of Science in Forest Business Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - İngilizce Dil Sanatları

Bachelor of Education in Secondary Education - English Language Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur ile Yerel Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Native Studies with Honors

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistikler Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Laboratuvar Tıp alanında yüksek lisans ve Patoloji

Master of Science in Laboratory Medicine and Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular Biology and Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyolojik (Doktora)Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 6 yıl
Matematik ve Fizikte lisans

Bachelor of Arts in Mathematics and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Petrol Jeoloji mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Integrated Petroleum Geosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl İçinde
İle lisans Klasik Dillerde Onur

Bachelor of Arts with Honors in Classical Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Paleontoloji Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Paleontology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 2 yıl
İle lisans Antropoloji Onur

Bachelor of Arts with Honors in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yeryüzünde Doktora) doktora ve Atmosferik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth and Atmospheric Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar alanında lisans Bilim (Genel)

Bachelor of Science (General) in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce yüksek lisans ve Film Çalışmaları

Master of Arts in English and Film Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematiksel Finans alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematical Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Malzeme Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 18 - 24
Ankara Pazarlama alanında lisans

Bachelor of Commerce in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretimde Eğitim Kinezyoloji lisans/Lisans

Bachelor of Kinesiology/Bachelor of Education in Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Pediatri Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Pediatrics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Perakende Ticaret ve Hizmet alanında lisans

Bachelor of Commerce in Retailing and Services

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistematiği (Doktora)ve Evrim

Doctor of Philosophy (PhD) in Systematics and Evolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Ortodonti

Master of Science in Medical Sciences - Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Microbiology and Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Politikası Kamu Sağlığı Master ve Yönetimi

Master of Public Health in Health Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Ortaöğretim Eğitim Kinezyoloji lisans/Lisans

Bachelor of Kinesiology/Bachelor of Education in Secondary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mesleki Terapi Bilim Master

Master of Science in Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diş Hijyeni İhtisas lisans

Bachelor of Science in Dental Hygiene Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematiksel Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematical Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve İstatistik Bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Mathematical and Statistical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Ekolojisi lisans

Bachelor of Science in Human Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Kimya

Bachelor of Education in Secondary Education - Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kadınlar' Onur ile lisans;ve Cinsiyetle s

Bachelor of Arts with Honors in Women's and Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kaynak Ekonomi alanında yüksek lisans ve Çevre Sosyolojisi

Master of Science in Resource Economics and Environmental Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Doğu Asya Çalışmaları takdirle lisans

Bachelor of Arts with Honors in East Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik lisans

Bachelor of Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Doktora)İnsan Ekolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İletişim ve Teknoloji alanında yüksek lisans

Master of Arts in Communications and Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tıp Bilimlerinde Doktora - Ortodonti

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Master (MEd) ortaöğretime

Master of Education (MEd) in Secondary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematikte İhtisas ile lisans eğitimi ve Ekonomi

Bachelor of Science with Specialization in Mathematics and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi (Doktora)ve Rekreasyon

Doctor of Philosophy (PhD) in Physical Education and Recreation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 yıl
(Doktora)Matematik ve İstatistik Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematical and Statistical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya Onur ile lisans

Bachelor of Arts with Honors in Human Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dini Çalışmalarda yüksek lisans

Master of Arts in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora Halk Sağlığı

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 48 Ay
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Müzik yüksek lisans

Master of Arts in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekoloji Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Psikoloji yüksek lisans

Master of Science in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzmanlık ile lisans Jeofizik

Bachelor of Science with Specialization in Geophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji yüksek lisans

Master of Arts in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İle lisans Ekoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Onkolojide yüksek lisans

Master of Science in Oncology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sinirbilim yüksek lisans

Master of Science in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İle lisans Dilbilim Onur

Bachelor of Arts with Honors in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans eğitimi Matematiksel Fizik Onur

Bachelor of Science with Honors in Mathematical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik lisans (Genel) Bilimler

Bachelor of Science (General) in Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Sağlığı Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Public Health in Environmental Occupational Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
İstatistik lisans eğitimi (Genel)

Bachelor of Science (General) in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Yenilenebilir Kaynaklara

Doctor of Philosophy (PhD) in Renewable Resources

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans Arabağlantı

Master of Science in Internetworking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
2 yıl tam Zamanı - Minimum
Eğitim Master (MEd) İlköğretim

Master of Education (MEd) in Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans

Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Güvenliği Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Public Health in Food Safety

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Rekreasyon lisans programı, Spor ve Turizm

Bachelor of Arts in Recreation, Sport and Tourism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskandinav dilinde lisans ve Edebiyatı

Bachelor of Arts in Scandinavian Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 18 - 24
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Fast Track MBA - Master

Fast Track MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Eğitim Çalışmaları Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Ortaöğretime Eğitimi (Drama) lisans/Lisans

Bachelor of Arts (Drama)/Bachelor of Education in Secondary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört ila altı yıl
Modern Diller lisans programı

Bachelor of Arts in Modern Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Human Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Planlama Bölümü

Bachelor of Arts in Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Tasarım Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Art and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Klasik Çalışmalar Onur

Bachelor of Arts with Honors in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rehabilitasyon Bilim alanında Doktora Konuşmada yüksek lisans-Dil Patolojisi / Doktora - ...

Master of Science in Speech-Language Pathology / PhD - Doctor of Philosophy in Rehabilitation Sci ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarım lisans - Mühendislik Rota

Bachelor of Design - Engineering Route

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik ile Matematik derece ile lisans eğitimi Küçük

Bachelor of Science with Honors in Applied Mathematics with Statistics Minor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (Co-operative)

Bachelor of Science in Civil Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İle lisans Karşılaştırmalı edebiyatta Onur

Bachelor of Arts with Honors in Comparative Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drama Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Tarihinin Onur

Bachelor of Arts with Honors in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anesteziyoloji, yüksek lisans ve Ağrı kesici

Master of Science in Anesthesiology and Pain Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Eğitim İlköğretim lisans

Bachelor of Education in Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya yüksek lisans

Master of Science in Biochemistry

Yüksek Lisans
2 yıl tam Zamanı - Minimum
Ortaöğretim Eğitim lisans - Kariyer ve Teknoloji Çalışmaları

Bachelor of Education in Secondary Education - Career and Technology Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Electrical Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizyoloji ve Gelişim Biyolojisi Onur ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Honors in Physiology and Developmental Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Müzik

Bachelor of Education in Secondary Education - Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
12 ay içinde 18 ay içinde; ders tabanlı tam Zamanı - Tez:
Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistiksel Makine (Doktora)Öğrenme

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistical Machine Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3.5 yıl
Beden Eğitimi lisans

Bachelor of Science in Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Sağlık Kamu Sağlık Master

Master of Public Health in Global Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
MBA - Eczacılık, Bilim Eczacılıksi / Lisans İşletme yüksek lisans (Birleşik D ...

MBA - Master of Business Administration in Pharmacy / Bachelor of Science in Pharmacy (Combined D ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kütüphane ve Bilgi bilim / Ana Bilgisayar Beşeri bilimler alanında yüksek lisans

Master of Arts in Humanities Computing / Master of Library and Information Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Moleküler Genetik Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Molecular Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Epidemiyoloji Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Public Health in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Müzik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 yıl
Klasikleri ve Klasik Diller Bölümü'nü bitirdi

Bachelor of Arts in Classics and Classical Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimlerinde Doktora Doktor - Diş Hekimliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Matematik

Bachelor of Education in Secondary Education - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drama Sanatları Master

Master of Arts in Drama

Yüksek Lisans
Tabanlı tam Zamanı - tabanlı Tez: üç dönem; ders: bir akademik yıl
Pediatri yüksek lisans

Master of Science in Pediatrics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Fizyoloji ve Gelişim Biyolojisi Uzmanlık ile lisans

Bachelor of Science with Specialization in Physiology and Developmental Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Politikası Çalışmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Policy Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı yıl İçinde
Cinsiyet yüksek lisans ve Sosyal Adalet Çalışmaları

Master of Arts in Gender and Social Justice Studies

Yüksek Lisans
Tabanlı tam Zamanı - Tez: 24 ay; ders alarak: 12 ay
İktisat yüksek lisans

Master of Arts in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Psikolojisi (MEd) Eğitim Master

Master of Education (MEd) in Educational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla dört yıl dayalı bir tez tamamlamak için; tabanlı ders en fazla altı yıl içinde tamamlanması gerekir
Radyoloji, yüksek lisans ve cihazları

Master of Science in Radiology and Diagnostic Imaging

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Mali Yönetimi Master

Master of Financial Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Petrol Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Petroleum Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
3 yıl tam Zamanı - Minimum
Antropoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri (Doktora) Felsefe doktoru - Tıbbi Genetik

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Medical Genetics

Yüksek Lisans
36 kredi tam Zamanı - Minimum
Çevre Yönetimi ve Koruma Bilimleri

Bachelor of Science in Environmental and Conservation Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Beden Eğitimi yüksek lisans ve Rekreasyon

Master of Arts in Physical Education and Recreation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret Yönetim bilişim Sistemleri alanında lisans

Bachelor of Commerce in Management Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim doktor

Doctor of Education in Secondary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birlikte Geçmiş ve Klasikler Onur ile lisans

Bachelor of Arts with Honors in Combined History and Classics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik lisans programı

Bachelor of Arts in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisans

Master of Arts in Economics and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Yeryüzünde lisans eğitimi (Genel) ve Atmosferik Bilimler

Bachelor of Science (General) in Earth and Atmospheric Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans eğitimi istatistiklerde Onur

Bachelor of Science with Honors in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Materials Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyokimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 4 yıl
Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Master

MBA - Master of Business Administration / Master of Library and Information Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Sosyal Bilimler

Bachelor of Education in Secondary Education - Social Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret Doğal Kaynaklar, Enerji ve Çevre alanında lisans

Bachelor of Commerce in Natural Resources, Energy and the Environment

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Rehabilitasyon Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
3 yıl tam Zamanı - Minimum
Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Diş Hekimliği, Diş Hijyeni

Master of Science in Medical Sciences - Dentistry, Dental Hygiene

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İle lisans Siyaset Bilimi Onur

Bachelor of Arts with Honors in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Tasarım Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Theatre Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Bölümü ve Din

Bachelor of Arts in Philosophy and Religion

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Fizyolojisi, Gelişim ve Hücre Biyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Physiology, Development and Cell Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İle lisans Romans Dilleri içinde Onur

Bachelor of Arts with Honors in Romance Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım lisans - İşletme ve Pazarlama Rota

Bachelor of Design - Business and Marketing Route

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Ekonomi lisans

Bachelor of Management in Business Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans Yaşlanma

Master of Science in Aging

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güzel Sanatlar Master Yönetmenlik

Master of Fine Arts in Directing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Dini Çalışmalar

Doctor of Philosophy (PhD) in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Fizik alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Pharmacology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Jeoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Bölümü, Teknoloji ve Toplum

Bachelor of Arts in Science, Technology and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cerrahi yüksek lisans

Master of Science in Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Yeryüzünde yüksek lisans ve Atmosferik Bilimler

Master of Arts in Earth and Atmospheric Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beden Eğitimi yüksek lisans ve Rekreasyon

Master of Science in Physical Education and Recreation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Yazma Onur ile lisans

Bachelor of Arts with Honors in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim ve Eğitim alanında lisans eğitimi (Uzmanlık) / Yatak (İkincil)

Bachelor of Science (Specialization in Science and Education) / BEd (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim, Müzik lisans/Lisans (İkincil)

Bachelor of Music/Bachelor of Education (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kinezyoloji lisans

Bachelor of Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ankara Finans alanında lisans

Bachelor of Commerce in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Onkoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Oncology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İlköğretimde Eğitimin Yerel Çalışmaları Sanatlar lisans/Lisans

Bachelor of Arts in Native Studies/Bachelor of Education in Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Dokuz ay tam Zamanlı - Minimum
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Strategic Management and Organization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kaynak Ekonomisi Tarım Master ve Çevre Sosyolojisi

Master of Agriculture in Resource Economics and Environmental Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İlköğretim Eğitimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İle lisans Fizik Onur

Bachelor of Science with Honors in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzmanlık ile lisans eğitimi Planlama

Bachelor of Science with Specialization in Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler alanında İhtisas ile lisans eğitimi (Mikrobiyoloji)

Bachelor of Science with Specialization in Biological Sciences (Microbiology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 18 - 24
Performans Çalışmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Performance Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Doğu Asya Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in East Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Rehabilitasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzmanlık ile lisans Evrimsel Biyoloji

Bachelor of Science with Specialization in Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çift Juris Doktor

Dual Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikiyatri yüksek lisans

Master of Science in Psychiatry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme Executive MBA - Master

Executive MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
(Doktora)Bitki Biyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Plant Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Almanca lisans ve Edebiyatı

Bachelor of Arts in German Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA - İşletme Yönetimi / JD Mastersı - Juris Doktor

MBA - Master of Business Administration / JD - Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 Ay
İle lisans eğitimi Kimya Onur

Bachelor of Science with Honors in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Radyasyon Terapisi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Radiation Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Gıda Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Nutrition and Food Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Paleontoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Paleontology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Laboratuvar Bilim lisans

Bachelor of Science in Medical Laboratory Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/Master

MBA - Master of Business Administration/Master of Agriculture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ortaöğretim Eğitim Yerel Çalışmaları Sanatlar lisans/Lisans

Bachelor of Arts in Native Studies/Bachelor of Education in Secondary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Siyaset Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 4 yıl
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarım alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Agriculture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım Master - Tarım, Gıda ve Beslenme Bilimi

Master of Agriculture - Agricultural, Food, and Nutritional Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dünya Çevre Uzmanlık ile lisans eğitimi Bilimleri

Bachelor of Science with Specialization in Environmental Earth Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Petroleum Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi (Genel), Psikoloji

Bachelor of Science (General) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Birlikte Fransızca ve İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Combined French and Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Master

Master of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya İhtisas ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerel Çalışmaları Sanatlar Çevre Yönetimi ve Koruma Bilimleri/Lisans

Bachelor of Science in Environmental and Conservation Sciences/Bachelor of Arts in Native Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat, Tasarım Tarihi Onur ile lisans ve Görsel Kültür

Bachelor of Arts with Honors in History of Art, Design, and Visual Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerel Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in Native Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Psikoloji yüksek lisans

Master of Arts in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Master Koçluk

Master of Coaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tasarım Master

Master of Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İle lisans eğitimi Farmakoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Pharmacology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Asya İşletme Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in East Asian Business Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Jeofizik Onur

Bachelor of Science with Honors in Geophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik lisans eğitimi (Genel)

Bachelor of Science (General) in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Chemical Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl