• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İle lisans Evrimsel Biyoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drama Onur derecesi ile lisans

Bachelor of Arts with Honors in Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onkoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Oncology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İşletme master'ı Orman / Master: Ortak Lisans

Master of Forestry / Master of Business Administration: Joint Degree

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Chemical Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klasikleri ve Klasik Diller Bölümü'nü bitirdi

Bachelor of Arts in Classics and Classical Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Paleontoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Paleontology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Perakende Ticaret ve Hizmet alanında lisans

Bachelor of Commerce in Retailing and Services

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar alanında lisans Bilim (Genel)

Bachelor of Science (General) in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Master (MEd) İlköğretim

Master of Education (MEd) in Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yeryüzünde Doktora) doktora ve Atmosferik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth and Atmospheric Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İle lisans Antropoloji Onur

Bachelor of Arts with Honors in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Politikası Çalışmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Policy Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı yıl İçinde
Beden Eğitimi yüksek lisans ve Rekreasyon

Master of Science in Physical Education and Recreation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Farmakoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 Ay
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İle lisans Fizik Onur

Bachelor of Science with Honors in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Asya Çalışmaları takdirle lisans

Bachelor of Arts with Honors in East Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dini Çalışmalarda yüksek lisans

Master of Arts in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maden Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Mining Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji yüksek lisans

Master of Arts in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret Doğal Kaynaklar, Enerji ve Çevre alanında lisans

Bachelor of Commerce in Natural Resources, Energy and the Environment

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji lisans eğitimi

Bachelor of Science in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik ile Matematik derece ile lisans eğitimi Küçük

Bachelor of Science with Honors in Applied Mathematics with Statistics Minor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rota Tasarım lisans - Sosyal Bilimler

Bachelor of Design - Social Sciences Route

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Fast Track MBA - Master

Fast Track MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Ortaöğretim Eğitim lisans - Kariyer ve Teknoloji Çalışmaları

Bachelor of Education in Secondary Education - Career and Technology Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Biliminin Master

Master of Science in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Ortaöğretim Eğitim lisans - Müzik

Bachelor of Education in Secondary Education - Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 18 - 24
Doktora Halk Sağlığı

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 48 Ay
Yerel Çalışmaları Sanatlar Çevre Yönetimi ve Koruma Bilimleri/Lisans

Bachelor of Science in Environmental and Conservation Sciences/Bachelor of Arts in Native Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern Diller lisans programı

Bachelor of Arts in Modern Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Executive MBA - Master

Executive MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Gıda Güvenliği Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Public Health in Food Safety

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Yüksek lisans Yaşlanma

Master of Science in Aging

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematikte İhtisas ile lisans ve Finans

Bachelor of Science with Specialization in Mathematics and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Bitki Biyolojisi Uzmanlık ile lisans

Bachelor of Science with Specialization in Plant Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kütüphanenin yöneticisi ve Bilgi Çalışmaları

Master of Library and Information Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Human Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Fizyoloji ve Gelişim Biyolojisi Uzmanlık ile lisans

Bachelor of Science with Specialization in Physiology and Developmental Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Ses Pedagoji Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Theatre Voice Pedagogy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hücre Biyolojisi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Cell Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikiyatri yüksek lisans

Master of Science in Psychiatry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İle lisans eğitimi Biyokimya Onur

Bachelor of Science with Honors in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Dini Çalışmalar

Doctor of Philosophy (PhD) in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anesteziyoloji, yüksek lisans ve Ağrı kesici

Master of Science in Anesthesiology and Pain Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diş Hijyeni İhtisas lisans

Bachelor of Science in Dental Hygiene Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Astrofizik Onur

Bachelor of Science with Honors in Astrophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi lisans

Bachelor of Science in Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller yüksek lisansını ve Kültürel Çalışmalar

Master of Arts in Modern Languages and Cultural Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12-18 ay Arasında
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört ila altı yıl
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, yüksek lisans

Master of Science in Renewable Resources

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler alanında Onur derecesi ile lisans eğitimi (Mikrobiyoloji)

Bachelor of Science with Honors in Biological Sciences (Microbiology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kaynak Ekonomisi Tarım Master ve Çevre Sosyolojisi

Master of Agriculture in Resource Economics and Environmental Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çift Juris Doktor

Dual Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onkolojide yüksek lisans

Master of Science in Oncology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat ve Tasarım Bölümü

Bachelor of Arts in Art and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Laboratuvar Tıp alanında Doktora ve Patoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Laboratory Medicine and Pathology

Yüksek Lisans
6 yıl tam Zamanı - 3 yıl Minimun ve maksimum
Ankara Pazarlama alanında lisans

Bachelor of Commerce in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Karşılaştırmalı edebiyatta Onur

Bachelor of Arts with Honors in Comparative Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
İle lisans eğitimi istatistiklerde Onur

Bachelor of Science with Honors in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Romans Dilleri içinde Onur

Bachelor of Arts with Honors in Romance Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ankara Muhasebe alanında lisans

Bachelor of Commerce in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve İstatistik Bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Mathematical and Statistical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik (Doktora)Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 6 yıl
İktisat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Engineering Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience

Yüksek Lisans
3 yıl tam Zamanı - Minimum
Ortaöğretim Eğitim doktor

Doctor of Education in Secondary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik lisans

Bachelor of Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematikte İhtisas ile lisans eğitimi ve Ekonomi

Bachelor of Science with Specialization in Mathematics and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri (Doktora) Felsefe doktoru - Tıbbi Genetik

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Medical Genetics

Yüksek Lisans
36 kredi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Mühendisliği diplomasına sahip lisans eğitimi - Yazılım Uygulama

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science - Software Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur ile Yerel Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Native Studies with Honors

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzmanlık ile lisans Evrimsel Biyoloji

Bachelor of Science with Specialization in Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Epidemiyoloji Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Public Health in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Almanca lisans ve Edebiyatı

Bachelor of Arts in German Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Tasarım Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Theatre Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kinezyoloji lisans

Bachelor of Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Asya İşletme Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in East Asian Business Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans eğitimi Farmakoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Pharmacology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA - Eczacılık, Bilim Eczacılıksi / Lisans İşletme yüksek lisans (Birleşik D ...

MBA - Master of Business Administration in Pharmacy / Bachelor of Science in Pharmacy (Combined D ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve Fizik alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistematiği (Doktora)ve Evrim

Doctor of Philosophy (PhD) in Systematics and Evolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 12 ay
(Doktora)İnsan Ekolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilim Hayvan Biyoloji İhtisas ile lisans

Bachelor of Science with Specialization in Animal Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Genel Bilim

Bachelor of Education in Secondary Education - General Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sinirbilim yüksek lisans

Master of Science in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik ve Fizikte lisans

Bachelor of Arts in Mathematics and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Rehabilitasyon Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
3 yıl tam Zamanı - Minimum
İle lisans Felsefe Onur

Bachelor of Arts with Honors in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
12 ay içinde 18 ay içinde; ders tabanlı tam Zamanı - Tez:
Aile Ekolojisi, yüksek lisans ve Uygulama

Master of Science in Family Ecology and Practice

Yüksek Lisans
Bir yıl tabanlı tam Zamanı - tabanlı Tez: en az iki yıllık; ders: minimum
Ticaret Yönetim bilişim Sistemleri alanında lisans

Bachelor of Commerce in Management Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 4 yıl
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik ve Ortaçağ Tarihi lisans programı

Bachelor of Arts in Ancient and Medieval History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Laboratuvar Tıp alanında yüksek lisans ve Patoloji

Master of Science in Laboratory Medicine and Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tekstil, yüksek lisans ve Giyim

Master of Science in Textiles and Clothing

Yüksek Lisans
Bir yıl tabanlı tam Zamanı - tabanlı Tez: en az iki yıllık; ders: minimum
Radyoloji, yüksek lisans ve cihazları

Master of Science in Radiology and Diagnostic Imaging

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Tıp alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (Co-operative)

Bachelor of Science in Civil Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematiksel Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematical Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarım Master - Tarım, Gıda ve Beslenme Bilimi

Master of Agriculture - Agricultural, Food, and Nutritional Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematikte İhtisas ile lisans eğitimi - Hesaplamalı Bilim

Bachelor of Science with Specialization in Mathematics - Computational Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kadınlar' Lisans Programı;ve Cinsiyetle s

Bachelor of Arts in Women's and Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kaynak Ekonomi (Doktora)ve Çevre Sosyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Resource Economics and Environmental Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma Onur ile lisans

Bachelor of Arts with Honors in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Siyaset Bilimi Onur

Bachelor of Arts with Honors in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Sağlığı Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Public Health in Environmental Occupational Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Tıp Bilimlerinde Doktora - Ortodonti

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Politikası Kamu Sağlığı Master ve Yönetimi

Master of Public Health in Health Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Yerel Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in Native Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İle lisans Müzik Onur

Bachelor of Arts with Honors in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Klasik Dillerde Onur

Bachelor of Arts with Honors in Classical Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Asya Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in East Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi yüksek lisans, Tasarım ve Görsel Kültür

Master of Arts in History of Art, Design and Visual Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimleri lisans (Disiplinlerarası)

Bachelor of Science in Environmental Science (Interdisciplinary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans İktisat Onur

Bachelor of Arts with Honors in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim yüksek lisans

Master of Science in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Orman İşletme lisans eğitimi

Bachelor of Science in Forest Business Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim Bölümü, Teknoloji ve Toplum

Bachelor of Arts in Science, Technology and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
İle lisans Uygulamalı Matematik Onur

Bachelor of Science with Honors in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fiziksel Bilim lisans (Genel) Bilimler

Bachelor of Science (General) in Physical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi (Doktora), Tasarım ve Görsel Kültür

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Art, Design and Visual Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Toprak Onur ile lisans eğitimi Bilimleri

Bachelor of Science with Honors in Environmental Earth Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimlerinde Doktora Doktor - Diş Hekimliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yüksek lisans Arabağlantı

Master of Science in Internetworking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Dünya ve Atmosfer Bilimleri Doktora) doktora - şehir ve Bölge Planlama

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth and Atmospheric Sciences - Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik lisans eğitimi (Genel)

Bachelor of Science (General) in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik yüksek lisans

Master of Arts in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doğu Asya Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in East Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeryüzünde yüksek lisans ve Atmosferik Bilimler

Master of Arts in Earth and Atmospheric Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kaynak Ekonomi alanında yüksek lisans ve Çevre Sosyolojisi

Master of Science in Resource Economics and Environmental Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
İle lisans eğitimi Kimya Onur

Bachelor of Science with Honors in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya yüksek lisans

Master of Science in Biochemistry

Yüksek Lisans
2 yıl tam Zamanı - Minimum
Uygulamalı Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Oftalmolojide (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Ophthalmology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Almanca dereceyle lisans ve Edebiyatı

Bachelor of Arts with Honors in German Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Ekolojisi lisans

Bachelor of Science in Human Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans eğitimi Bilgisayar Mühendisliği Onur

Bachelor of Science with Honors in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Gıda Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Nutrition and Food Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ile Matematik derece ile lisans eğitimi Küçük

Bachelor of Science with Honors in Applied Mathematics with Computing Science Minor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drama Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programı

Bachelor of Arts in Comparative Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konuşma, yüksek lisans-Dil Patolojisi

Master of Science in Speech-Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Electrical Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İle lisans eğitimi Hayvan Biyoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Animal Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji yüksek lisans

Master of Arts in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim, Müzik lisans/Lisans (İkincil)

Bachelor of Music/Bachelor of Education (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransızca lisans ve Edebiyatı

Bachelor of Arts in French Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler alanında İhtisas ile lisans eğitimi (Mikrobiyoloji)

Bachelor of Science with Specialization in Biological Sciences (Microbiology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim lisans programı

Bachelor of Arts in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasi Bilimler Bölümü

Bachelor of Arts in Political Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım/Gıda İşletme lisans eğitimi

Bachelor of Science in Agricultural/Food Business Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları takdirle lisans

Bachelor of Arts with Honors in Spanish and Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Tıbbi Genetik

Master of Science in Medical Sciences - Medical Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Dokuz ay tam Zamanlı - Minimum
Uygulamalı Biyoistatistik Halk Sağlığı Master

Master of Public Health in Applied Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Tasarım Master

Master of Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyokimya alanında Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 18 - 24
Maden Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Mining Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransızca dereceyle lisans ve Edebiyatı

Bachelor of Arts with Honors in French Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretim Eğitimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Müzik doktoru

Doctor of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 yıl
(Doktora)Matematik ve İstatistik Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematical and Statistical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım lisans - Bilim Rota Hesaplama

Bachelor of Design - Computing Science Route

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim Kinezyoloji lisans/Lisans

Bachelor of Kinesiology/Bachelor of Education in Secondary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Psikolojisi (MEd) Eğitim Master

Master of Education (MEd) in Educational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla dört yıl dayalı bir tez tamamlamak için; tabanlı ders en fazla altı yıl içinde tamamlanması gerekir
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Biyolojik Bilim eğitimi

Master of Science in Biological Sciences

Yüksek Lisans
2 yıl tam Zamanı - Minimum
Sanat, Tasarım Tarihi Onur ile lisans ve Görsel Kültür

Bachelor of Arts with Honors in History of Art, Design, and Visual Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drama Güzel Sanatlar lisans - Oyunculuk

Bachelor of Fine Arts in Drama - Acting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans eğitimi Matematiksel Fizik Onur

Bachelor of Science with Honors in Mathematical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Microbiology and Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İle lisans Klasik Çalışmalar Onur

Bachelor of Arts with Honors in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Master

MBA - Master of Business Administration / Master of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İstatistikler Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret Girişimcilik ve Aile İşletme lisans

Bachelor of Commerce in Entrepreneurship and Family Enterprise

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle Lisans Eğitim Bilimleri Onur

Bachelor of Science with Honors in Atmospheric Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Ekonomi lisans

Bachelor of Management in Business Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Planlama Bölümü

Bachelor of Arts in Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Tarihinin Onur

Bachelor of Arts with Honors in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret İş Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Commerce in Business Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Ortodonti

Master of Science in Medical Sciences - Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birlikte Geçmiş ve Klasikler Onur ile lisans

Bachelor of Arts with Honors in Combined History and Classics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat yüksek lisans

Master of Arts in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeryüzünde lisans eğitimi (Genel) ve Atmosferik Bilimler

Bachelor of Science (General) in Earth and Atmospheric Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Felsefe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3.5 yıl
Bilim Psikoloji yüksek lisans

Master of Science in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beden Eğitimi (Doktora)ve Rekreasyon

Doctor of Philosophy (PhD) in Physical Education and Recreation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 yıl
Tarım alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Agriculture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Matematiksel Finans alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematical Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya lisans eğitimi (Genel)

Bachelor of Science (General) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Lisans Programı

Bachelor of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
2 yıl tam Zamanı - Minimum
Petrol Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Petroleum Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Petroleum Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İle lisans eğitimi Psikoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Matematik

Bachelor of Education in Secondary Education - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik lisans (Genel) Bilimler

Bachelor of Science (General) in Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans Çalışmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Performance Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Eğitim İlköğretim lisans

Bachelor of Education in Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Strategic Management and Organization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dini Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Paleontoloji Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Paleontology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik lisans eğitimi (Genel)

Bachelor of Science (General) in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA - İşletme Yönetimi / JD Mastersı - Juris Doktor

MBA - Master of Business Administration / JD - Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Kimya

Bachelor of Education in Secondary Education - Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cinsiyet yüksek lisans ve Sosyal Adalet Çalışmaları

Master of Arts in Gender and Social Justice Studies

Yüksek Lisans
Tabanlı tam Zamanı - Tez: 24 ay; ders alarak: 12 ay
İskandinav dilinde lisans ve Edebiyatı

Bachelor of Arts in Scandinavian Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Malzemeler (Doktora)Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Biyolojik Bilimler

Bachelor of Education in Secondary Education - Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Materials Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İle lisans eğitimi Fizyoloji Onur

Bachelor of Science with Honors in Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Yasaların Master

Master of Laws in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Laboratuvar Bilim lisans

Bachelor of Science in Medical Laboratory Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi (Genel), Psikoloji

Bachelor of Science (General) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretimde Eğitim Kinezyoloji lisans/Lisans

Bachelor of Kinesiology/Bachelor of Education in Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İle lisans Nörobilim Onur

Bachelor of Science with Honors in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikleri Sanatları Master

Master of Arts in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - üç veya dört dönem Tamamlandı
Uzmanlık ile lisans Astrofizik

Bachelor of Science with Specialization in Astrophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Matematik Onur

Bachelor of Science with Honors in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 2 yıl
Cerrahi yüksek lisans

Master of Science in Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Modern Diller ve Kültürel Çalışmalar Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Modern Languages and Cultural Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 6 yıl
Eğitim Psikolojisi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 6 yıl
Tıp Bilimlerinde Doktora - Periodontoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Periodontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 6 yıl
Ekoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya lisans programı

Bachelor of Arts in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar Master Yönetmenlik

Master of Fine Arts in Directing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - İkinci Dil

Bachelor of Education in Secondary Education - Second Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Sanat

Bachelor of Education in Secondary Education - Art

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ormancılık lisans eğitimi

Bachelor of Science in Forestry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi Bölümü

Bachelor of Arts in Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Arkeoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Classical Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört ila altı yıl
Ekoloji Uzmanlık ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Mechanical Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Birlikte Fransızca ve İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Combined French and Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzmanlık ile lisans eğitimi Planlama

Bachelor of Science with Specialization in Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)ortaöğretime

Doctor of Philosophy (PhD) in Secondary Education

Yüksek Lisans
6 yıl tam Zamanı - 4 -
Kadınlar' Onur ile lisans;ve Cinsiyetle s

Bachelor of Arts with Honors in Women's and Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mali Yönetimi Master

Master of Financial Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik ve Ekonomi alanında derece ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Honors in Mathematics and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisans

Master of Arts in Economics and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Ortaöğretim Eğitim Yerel Çalışmaları Sanatlar lisans/Lisans

Bachelor of Arts in Native Studies/Bachelor of Education in Secondary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doktora Radyoloji ve Tanı Görüntüleme

Doctor of Philosophy (PhD) in Radiology and Diagnostic Imaging

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Matematik lisans programı

Bachelor of Arts in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular Biology and Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya İhtisas ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Specialization in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin Amerika Çalışmaları İş Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Latin American Business Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerel Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Native Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji yüksek lisans

Master of Science in Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 24 ay
Eğitim Master (MEd) ortaöğretime

Master of Education (MEd) in Secondary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ortaöğretim Eğitim lisans - Drama

Bachelor of Education in Secondary Education - Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Master

Master of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Türk hijyen ve deneysel biyoloji

Master of Science in Medical Sciences - Periodontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetimi ve Koruma Bilimleri

Bachelor of Science in Environmental and Conservation Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Master

MBA - Master of Business Administration / Master of Library and Information Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İle lisans Jeofizik Onur

Bachelor of Science with Honors in Geophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl