• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Gaelic Çalışmaları ve Dil & Dilbilim MA (Onur)

Gaelic Studies and Language & Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Merkezi için İskandinav Çalışmaları

Centre for Scandinavian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Bilimleri Doktora

Mathematical Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Antropoloji Doktora

Anthropology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)ekonomi ve Politika MA

Economics and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji ve Arkeoloji MA (Onur)

Anthropology and Archaeology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)BSc Gaelic ile matematik

Mathematics with Gaelic BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maliye ve Fransızca (5 yıl) MA (Onur)

Finance and French (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. matematik MA

Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kelt ve Anglo Sakson Çalışmaları MA (Onur)

Celtic and Anglo Saxon Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Gaelic MA ile matematik

Mathematics with Gaelic MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Siyaset MA (Onur)

Philosophy and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Çalışmaları MA ile Tarihi 14.

History with Music Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Kimyası MChem (Onur)

Environmental Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Genetik MSc

Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebecilik ve Fransız MA (Onur)

Accountancy and French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Antropoloji.

Social Anthropology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur) (5 yıl) ekonomi ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Economics and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat ve İlahiyat & tarihi; Din Çalışmaları MA (Onur)

History of Art and Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 antropoloji ve Alman MA

Anthropology and German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Enerji Hukuku merkezi Doktora

Centre for Energy Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Uygulamalı Matematik MA (Onur)

Applied Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din ve Toplum MSc

Religion and Society MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Aberdeen)MBA

MBA (Aberdeen)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve Dil & Dilbilim MA (Onur)

English and Language & Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Araştırmalar ve Enerji Güvenliği MSc

Strategic Studies and Energy Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mandarin MA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Mandarin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Bilimleri BSc (Onur)

Physical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yasal Uygulama PGDip

Professional Legal Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Arkeoloji BSc (Onur)

Archaeology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dahil Uygulama PGDip PGCert MEd

Inclusive Practice MEd PGDip PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Fransız ve (5 yıl) Yasal Çalışmaları MA (Onur)

French and Legal Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yasal Çalışmalar ve Felsefe MA (Onur)

Legal Studies and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Anatomi ve Gelişimsel Biyoloji BSc (Onur)

Human Embryology and Developmental Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri

Medical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Matematik ve Felsefe MA (Onur)

Mathematics and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Fransız MA (Onur)

Economics and French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Mscı (Anatomi) biyomedikal Bilim

Biomedical Science (Anatomy) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve İngilizce MA

Celtic & Anglo Saxon Studies and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (İnşaat ve Yapı) BEng (Onur)

Engineering (Civil and Structural) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Görsel Kültür MLitt

Film and Visual Culture MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe Doktora

Accountancy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İnsan Hakları ve Ceza Hukuku LLM

Human Rights and Criminal Justice LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. psikoloji MA

Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve Sosyoloji MA

Celtic & Anglo Saxon Studies and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans

Geographical Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur) (5 yıl) Alman ve Yasal Çalışmalar MA

German and Legal Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Demontaj (Online)

Decommissioning (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
14. Yenilenebilir Enerji MEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Renewable Energy MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Küresel Sağlık ve Yönetim MSc

Global Health and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Araştırma.

Social Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Stratejik Araştırmalar ve Yönetimi MSc

Strategic Studies and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve Sosyoloji MA (Onur)

History and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Psikoloji MA (Onur)

Economics and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. İş Yönetimi ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Business Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klinik Psikoloji temelleri MSc

Foundations of Clinical Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İmmünoloji ve İmmünoterapi MSc

Immunology and Immunotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kapatılma

Decommissioning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çağdaş Eleştirel Yaklaşımlar) Cinsiyet ve Şiddet MSc

Sex, Gender and Violence (Contemporary Critical Approaches) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Psikolojik Araştırmalar MSc

Psychological Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Bilimleri Yüksek Lisans

Environmental Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzik MPhil veya Doktora

Music MPhil or PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Onur) (5 yıl) Uluslararası İlişkiler ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

International Relations and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (5 yıl) Fransız ve Siyaset MA

French and Politics (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Sadece Mezunlar) diş Cerrahisi BD

Dental Surgery (Graduates Only) BDS

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA (Genel)

MBA (Global)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Finans ve Almanya (5 yıl) MA (Onur)

Finance and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)İşletme Yönetimi ve Finans MA

Business Management and Finance MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. uluslararası İş MA

International Business MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Gaelic Çalışmaları MA (Onur)

Economics and Gaelic Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) siyaset ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Politics and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Yönetim

Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Alman ANNE ile psikoloji (Onur)

Psychology with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz MSc, PgDip, PgCert hukuk ve Ekonomi

Law and Economics of Oil and Gas MSc, PgDip, PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computing Science and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Orman Yönetimi

Environmental and Forest Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Becerileri ile enerji Hukuku LLM

Energy Law with Professional Skills LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İlaç Keşfi.

Drug Discovery MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ceza Adalet yüksek lisans

Criminal Justice LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Antropoloji ve Coğrafya MA (Onur)

Anthropology and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar MA (Onur)

Computing with Industrial Placement MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MBA Finans

MBA Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finans ve Gayrimenkul MA (Onur)

Finance and Real Estate MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pastoral Bakım, Rehberlik ve Öğrenci Destek MEd

Pastoral Care, Guidance and Pupil Support MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Bakanlık Aberdeen Dersi Çalışmaları

Ministry Studies Aberdeen MTh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Yazma MA ile İngilizce (Onur)

English with Creative Writing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeofizik MSc

Geophysics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Emlak Doktora

Real Estate PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Onur)iş Yönetim ve Ekonomi MA

Business Management and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim ve Eğitiminde Öğrenme

Teaching and Learning in Further Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
(Onur)İşletme Yönetimi ve Gaelic Çalışmaları MA

Business Management and Gaelic Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji ve Koruma yüksek lisans

Ecology and Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Yazma MLitt

Creative Writing MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur) (5 yaş) İngilizce ve Almanca MA

English and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile Mscı genetik (Onur)

Genetics with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Finans MA (Onur)

Accountancy and Finance MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Sanat Tarihi MA (Onur)

English and History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme Mscı ile Moleküler Biyoloji Uygulamalı) biyoteknoloji (Onur)

Biotechnology (Applied Molecular Biology) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)tarihi ve Hukuki Çalışmalar MA

History and Legal Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans

Clinical Pharmacology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomedikal Bilim (Farmakoloji) BSc (Onur)

Biomedical Science (Pharmacology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Offshore Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Hukuk Vatandaşlık merkezi, Sivil Toplum ve Kural Doktora

Centre for Citizenship, Civil Society and Rule of Law PhDs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
14 Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve Fransız MA

Celtic & Anglo Saxon Studies and French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) Maliye ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Finance and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik DEng

Engineering DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Moleküler Tıp Yüksek Lisans

Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sadece İngilizce (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

English (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Değil)finans ve Yatırım Yönetimi Seviye 1 CFA sınavı vardır

Finance and Investment Management (does not include level 1 CFA examination)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgi Teknolojisi MSc

Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)İspanyolca & Latin Amerika Çalışmaları ve İlahiyat & (5 yıl) Dini Çalışmalar MA

Spanish & Latin American Studies and Theology & Religious Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Kampüs) Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Trade Law (Campus) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Medikal Fizik Yüksek Lisans

Medical Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat ve İspanyol tarihi ve Latin Amerika Çalışmaları yüksek lisans (Onur)

History of Art and Spanish and Latin American Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sadece Fransızca (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

French (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

Celtic & Anglo Saxon Studies and Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) matematik ve İspanyolca ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Mathematics and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransızca ve Tarih MA (Onur)

French and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. muhasebe MA

Accountancy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dil ve Dilbilim MA (Onur)

Language and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anlaşmazlık Çözümü

Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
(5 yıl) Fransızca ve Felsefe MA (Onur)

French and Philosophy (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransızca ve Sanat Tarihi MA (Onur)

French and History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Mscı (Moleküler Biyoloji) biyomedikal Bilim (Onur)

Biomedical Science (Molecular Biology) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İslam Hukuku

Islamic Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Modern Tarihin MLitt

Modern History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Antropoloji ve Sosyoloji MA (Onur)

Anthropology and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol, Enerji, Ekonomi ve Finans MScEcon

Petroleum, Energy Economics and Finance MScEcon

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Endüstriyel Yerleşim Mscı (Farmakoloji) biyomedikal Bilim

Biomedical Science (Pharmacology) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14 antropoloji ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Anthropology and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Müzik MA (Onur)

Computing and Music MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Özel Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Private International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendislik (Elektronik ve Yazılım) BEng (Onur)

Engineering (Electronic and Software) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Becerileri ile Uluslararası Ticaret Hukuku ve Antlaşma Müzakere LLM

International Trade Law and Treaty Negotiation with Professional Skills LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (5 yıl) Film ve Görsel Kültür ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Film and Visual Culture and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Entegre Petrol İstatistik Araştırma MSc

Integrated Petroleum Geoscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Petrol ve Gaz İSS güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği ya da yüksek lisans (Online)

Safety and Reliability Engineering for Oil and Gas ISS or MSc (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Matematik ve Fizik BSc (Onur)

Mathematics and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik ve Çevre Bilimleri

Biological and Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Anlaşmazlık çözümü yüksek lisans, PgCert

Dispute Resolution LLM, PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
DLİTE PGDE Ortaöğretim

DLITE PGDE Secondary Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Ortaöğretim PGDE

Secondary Education PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Emlak MPhil

Real Estate MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Alman ANNE ile uluslararası İşletme (Onur)

International Business with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Tahkim Online PGDip

International Arbitration Online PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Liderlik, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik MSc, PGDip, PGCert

Leadership, Corporate Responsibility and Sustainability MSc, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Ekonomi ve Finans MA (Onur)

Economics and Finance MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) hukuk ve kanunlar LİSANS

Law and French Law (5 yrs) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile Mscı İmmünoloji ve Farmakoloji Alanlarında

Immunology and Pharmacology with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

International Relations and Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tez ile Hukuk enerji

Energy Law with Dissertation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisansüstü İşletme Okulu Programları Hazır Yemekler, MPhil, PhD

Graduate Business School Programmes MRes, MPhil, PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Mesleki Becerileri, fikri Mülkiyet Hukuku LLM

Intellectual Property Law with Professional Skills LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital Pazarlama Liderlik MSc, PGDip PGCert

Digital Marketing Leadership MSc PGDip PGCert

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim alanında yüksek lisans/PGDip/PGCert MEd

Masters in Education MEd/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
14. İşletme Yönetimi ve Siyaset MA

Business Management and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile Mscı egzersiz ve Sağlık Bilimleri Alanlarında

Exercise and Health Science with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransız ve Dil & Dilbilim MA (Onur)

French and Language & Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji ve Siyaset MA (Onur)

Anthropology and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doğal Felsefe MA (Onur)

Natural Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Onur)İşletme Yönetimi ve Matematik MA

Business Management and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
DLİTE PGDE İlköğretim

DLITE PGDE Primary Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Uluslararası Hukuk ve Stratejik Araştırmalar LLM

International Law and Strategic Studies LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gaelic Çalışmaları ve Almanya (5 yıl) MA (Onur)

Gaelic Studies and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal (Moleküler Biyoloji) Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science (Molecular Biology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji BSc (Onur)ile sinirbilim

Neuroscience with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Çalışmaları

Management Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Tıbbi Görüntüleme MSc

Medical Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve Film & Görsel Kültür MA (Onur)

English and Film & Visual Culture MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Araştırmalar MSc

Strategic Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yasal Çalışmalar ve Psikoloji MA (Onur)

Legal Studies and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Cinsiyet Çalışmaları merkezi Doktora

Centre for Gender Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Arkeoloji ve Tarih MA (Onur)

Archaeology and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)ekonomi ve Hukuk Araştırmaları MA

Economics and Legal Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Mscı (Onur)

Computing with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Fransız ve Sosyoloji MA

French and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve Felsefe MA (Onur)

Celtic & Anglo Saxon Studies and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve Almanya (5 yıl) MA

Celtic & Anglo Saxon Studies and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Küresel Denizaltı Mühendisliği

Global Subsea Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi ve Fransızca (5 yıl) MA (Onur)

Economics and French (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(PGDE - sadece Mezunlar) iş Eğitim Lisansüstü Diploma Profesyonel

Business Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (5 yıl) sosyoloji ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Sociology and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14 dil & Dilbilim ve Sosyoloji MA

Language & Linguistics and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
İlaç Keşfi ve Geliştirme MSc

Drug Discovery and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Karşılaştırmalı Avrupa Toplumlarının MSc

Comparative European Societies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14 Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve Gaelic MA

Celtic & Anglo Saxon Studies and Gaelic MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Doktora

German PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Onur)Film & Görsel Kültür ve Tarih MA

Film & Visual Culture and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rezervuar Mühendisliği MSc

Reservoir Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzik MMus

Music MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur) (5 yıl) İşletme Yönetimi ve Fransız MA

Business Management and French (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre ve Orman Yönetimi BSc (Onur)

Environmental and Forest Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gaelic MA ile psikoloji (Onur)

Psychology with Gaelic MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat MA Tarihi 14.

History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan ve Çevre yüksek lisans

People and the Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji MA (Onur)

International Relations and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sınır Ötesi Kültürleri MLitt

Transnational Cultures MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe Doktorası merkezi

Centre for Modern Thought PhDs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Fikri Mülkiyet Hukuku LLM

Intellectual Property Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (5 yıl) Gaelic Çalışmaları ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Gaelic Studies and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Profesyonel Becerileri ile petrol ve Gaz Hukuk yüksek lisans

Oil and Gas Law with Professional Skills LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat MA Arkeoloji ve Tarih 14.

Archaeology and History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Coğrafya MA (Onur)

Economics and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe LİSANS seçenekleri ile hukuk Alanlarında

Law with options in Accountancy LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku (Online) yüksek lisans

International Trade Law (Online) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
(Onur)MA muhasebe ve Yasal Çalışmalar

Accountancy and Legal Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl), Alman ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

German and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(5 yıl) Alman ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

German and International Relations (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Halk Sağlığı MPH Master

Master of Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile Mscı Biyokimya (Onur)

Biochemistry with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Petrol Mühendisliği MEng (Onur)

Petroleum Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computing Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Ekonomi ve Sosyoloji MA (Onur)

Economics and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi LİSANS seçenekleri (Onur)ile hukuk

Law with options in Business Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gaelic ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Gaelic BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. İşletme Yönetimi ve Hukuk Araştırmaları MA

Business Management and Legal Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji (Uygulamalı Moleküler Biyoloji) BSc (Onur)

Biotechnology (Applied Molecular Biology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Biyolojisi BSc (Onur)

Conservation Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Görsel Kültür ve Felsefe MA (Onur)

Film & Visual Culture and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Almanca (5 yıl) MA (Onur)

Geography and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Online ve Yaz Okulu) Mesleki Beceri ile petrol ve Gaz Hukuk yüksek lisans

Oil and Gas Law with Professional Skills (Online and Summer School) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Profesyonel Becerileri ile enerji ve Çevre Hukuku LLM

Energy and Environmental Law with Professional Skills LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Bağlamlarda liderlik yüksek lisans Online

Leadership in Professional Contexts Online MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
(Onur) (5 yaş) İngilizce Kanunu ile hukuk ve Avrupa Hukuk Çalışmaları LİSANS

Law with English Law and European Legal Studies (5 yrs) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Petrol Mühendisliği (Online) ISS veya MSc

Petroleum Engineering (Online) ISS or MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 ay
Mühendislik (İnşaat ve Çevre) BEng (Onur)

Engineering (Civil and Environmental) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Uluslararası İlişkiler (5 yıl) MA (Onur)

French and International Relations (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur), Alman ve Dil & (5 yıl) Dilbilim MA

German and Language & Linguistics (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyolojik Bilimler Mscı (Onur)

Biological Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (5 yıl) Dili ve Edebiyatı ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Language and Linguistics and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık çalışanları için sağlık Ekonomisi MSc, PGDip PGCert Online

Health Economics for Health Professionals Online MSc PGDip PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Avrupa İşgücü Piyasası için merkezi Araştırma Doktora

Centre for European Labour Market Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Arkeoloji ve Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları MA (Onur)

Archaeology and Celtic & Anglo Saxon Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz Kimya yüksek lisans

Oil and Gas Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Felsefe ve din & Din Çalışmaları MA (Onur)

Philosophy and Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Osteoarchaeology MSc

Osteoarchaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma müzik (PGDE)

Music (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Alman MA (Onur)

Accountancy and German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kırsal Ölçme ve Kırsal Mülkiyet Yönetimi ISS veya MLE

Rural Surveying and Rural Property Management ISS or MLE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MBA Enerji Yönetimi

MBA Energy Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş Yönetimi ve Bilgi Sistemleri BSc (Onur)

Business Management and Information Systems BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çatışma sonrası Adalet ve Barışı İnşa MSc

Post-Conflict Justice and Peace Building MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Endüstriyel Yerleşim Mscı (Gelişim Biyolojisi) biyomedikal Bilim

Biomedical Science (Developmental Biology) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Denizaltı Mühendisliği MSc

Subsea Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Online uzaktan eğitim Profesyonel Becerileri ile Uluslararası Ticaret Hukuku ve Antlaşma Müzakere ...

International Trade Law and Treaty Negotiation with Professional Skills (online distance learning ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
14)Moleküler Biyoloji BSc

Molecular Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmmünoloji ve Farmakoloji BSc (Onur)

Immunology and Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(5 yıl) uluslararası İş MBus

International Business (5 years) MBus

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Erken Yıl PGDip PGCert MEd

Early Years MEd PGDip PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Farmakoloji BSc (Onur)

Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tez, Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law with Dissertation LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14 Denizaltı Teknolojisi ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Subsea Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Master Halk Sağlığı Online MPH

Master of Public Health Online MPH

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
(Onur)Film & Görsel Kültür ve Sosyoloji MA

Film & Visual Culture and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl