• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

14. Fransız ve Sosyoloji MA

French and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (Mekanik) BEng (Onur)

Engineering (Mechanical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kapatılma

Decommissioning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Fizik MA (Onur)

Philosophy and Physics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA Finans

MBA Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14 dil & Dilbilim ve Sosyoloji MA

Language & Linguistics and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Ekonomi MA (Onur)

Financial Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma tarihi (PGDE)

History (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları MA (Onur)

Archaeology and Celtic & Anglo Saxon Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) coğrafya ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Geography and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe ve Psikoloji MA (Onur)

Philosophy and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ANNE ile psikoloji (Onur)

Psychology with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations and International Law MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computing Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği

Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İnsan Hakları ve Ceza Hukuku LLM

Human Rights and Criminal Justice LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İktisat LİSANS seçenekleri (Onur)ile hukuk

Law with options in Economics LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medikal Fizik Yüksek Lisans

Medical Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransız ANNE ile uluslararası İşletme (Onur)

International Business with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Fransız ve (5 yıl) Sanat Tarihi MA (Onur)

French and History of Art (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Finans

Accounting and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Teknolojileri Online MSc veya ISS

Information Technology Online MSc or ISS

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Arkeoloji ve Tarih MA (Onur)

Archaeology and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gayrimenkul Uluslararası Seçenek MSc

Real Estate International Option MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Antropoloji ve Coğrafya MA (Onur)

Anthropology and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) Maliye ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Finance and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Emlak Doktora

Real Estate PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Kampüs) Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Trade Law (Campus) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz ve İskoç Edebiyat MA (Onur)

English and Scottish Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Aberdeen)MBA

MBA (Aberdeen)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransızca ve Almanca (5 yıl) MA (Onur)

French and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tez ile Hukuk enerji

Energy Law with Dissertation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İmmünoloji ve Farmakoloji BSc (Onur)

Immunology and Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji.

Social Anthropology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyoteknoloji, Biyoenformatik ve Bio-iş

Biotechnology, Bioinformatics and Bio-business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile Mscı farmakoloji (Onur)

Pharmacology with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Profesyonel İletişim MSc

Professional Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyolca (5 yıl) ile uluslararası İş MBus

International Business with Spanish (5 years) MBus

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elphinstone Enstitüsü

The Elphinstone Institute

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Gayrimenkul Ticari Seçenek MSc

Real Estate Commercial Option MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kuzey yüksek lisans Arkeoloji

Archaeology of the North MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Fransız ve Dil & (5 yıl) Dilbilim MA

French and Language & Linguistics (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyoloji Doktora.

Sociology PhD MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İş Yönetimi ve Tarih MA (Onur)

Business Management and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz İSS güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği ya da yüksek lisans (Online)

Safety and Reliability Engineering for Oil and Gas ISS or MSc (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Elektronik ve Yazılım Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Software Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Kimyası MChem (Onur)

Environmental Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sonic Sanat MMus

Sonic Arts MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve Felsefe MA (Onur)

Mathematics and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA Enerji Yönetimi

MBA Energy Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)BSc Gaelic ile matematik

Mathematics with Gaelic BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Merkezi için İskandinav Çalışmaları

Centre for Scandinavian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Muhasebe ve İş Yönetimi yüksek lisans (Onur)

Accountancy and Business Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman MPhil

German MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Fransız ve Uluslararası İlişkiler (5 yıl) MA (Onur)

French and International Relations (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Online)İskoç Mirası MLitt

Scottish Heritage MLitt (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Endüstriyel Yerleştirme Mscı insan Anatomi ve Gelişimsel Biyoloji (Onur)

Human Embryology and Developmental Biology with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Ortaklık Yönetimi MSc

Environmental Partnership Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)ekonomi ve Hukuk Araştırmaları MA

Economics and Legal Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) siyaset ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Politics and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Petrol Veri Yönetimi MSc

Petroleum Data Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Çağdaş Eleştirel Yaklaşımlar) Cinsiyet ve Şiddet MSc

Sex, Gender and Violence (Contemporary Critical Approaches) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Finans (CFA içermez) MSc

International Finance (does not include CFA) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur) (5 yıl) sosyoloji ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Sociology and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)İşletme Yönetimi ve Matematik MA

Business Management and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Becerileri ile enerji ve Çevre Hukuku LLM

Energy and Environmental Law with Professional Skills LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Roman merkezi

Centre for The Novel

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Finans ve Almanya (5 yıl) MA (Onur)

Finance and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Petrol ve Gaz Kimya BSc (Onur)

Oil and Gas Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur) (5 yaş) İngilizce ve Almanca MA

English and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern Diller ve Tercüme & Yorumlama Çalışmaları MA (Onur)

Modern Languages and Translation & Interpretation Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Demontaj (Online)

Decommissioning (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Sanat ve İlahiyat & tarihi; Din Çalışmaları MA (Onur)

History of Art and Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Film & Görsel Kültür ve Tarih MA

Film & Visual Culture and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) hukuk ve kanunlar LİSANS

Law and French Law (5 yrs) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Değil)finans ve Yatırım Yönetimi Seviye 1 CFA sınavı vardır

Finance and Investment Management (does not include level 1 CFA examination)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim alanında yüksek lisans/PGDip/PGCert MEd

Masters in Education MEd/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Jeoloji ve Fizik BSc (Onur)

Geology and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(5 yıl) Alman ve Felsefe MA (Onur)

German and Philosophy (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Anlaşmazlık Çözümü

Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Müze Çalışmaları MLitt

Museum Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Onur)Endüstriyel Yerleştirme Mscı ile Moleküler Biyoloji

Molecular Biology with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)antropoloji ve Gaelic Çalışmaları MA

Anthropology and Gaelic Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Denizaltı Mühendisliği

Global Subsea Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pastoral Bakım, Rehberlik ve Öğrenci Destek MEd

Pastoral Care, Guidance and Pupil Support MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
İnsan Anatomi ve Gelişimsel Biyoloji BSc (Onur)

Human Embryology and Developmental Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (Elektronik ve Yazılım) BEng (Onur)

Engineering (Electronic and Software) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Film & Görsel Kültür ve Almanca (5 yıl) MA

Film & Visual Culture and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarih ve Felsefe MA (Onur)

History and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve Almanya (5 yıl) MA

Celtic & Anglo Saxon Studies and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat MA Arkeoloji ve Tarih 14.

Archaeology and History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat MA Tarihi 14.

History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Coğrafya MA (Onur)

Economics and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe Doktora

Accountancy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Onur)Film & Görsel Kültür ve Fransızca (5 yıl) MA

Film & Visual Culture and French (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe, Politika ve Ekonomi MA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans

Geographical Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma birincil (PGDE)

Primary (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İslam Hukuku

Islamic Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Onur)İşletme Yönetimi ve Fransız MA

Business Management and French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü İşletme Okulu Programları Hazır Yemekler, MPhil, PhD

Graduate Business School Programmes MRes, MPhil, PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
14. Yenilenebilir Enerji MEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Renewable Energy MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Din Eğitimi (PGDE)

Religious Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ANNE ile psikoloji (Onur)

Psychology with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)tarihi ve Hukuki Çalışmalar MA

History and Legal Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) Fransızca ve Coğrafya MA

French and Geography (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Kimyası BSc (Onur)

Environmental Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji ve Koruma yüksek lisans

Ecology and Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gaelic Çalışmaları ve Sosyoloji MA (Onur)

Gaelic Studies and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve Sosyoloji (5 yıl) MA (Onur)

German and Sociology (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Economics and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji Doktora

Anthropology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rezervuar Mühendisliği MSc

Reservoir Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Küresel Çatışma ve Barış Süreçlerini MSc

Global Conflict and Peace Processes MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi ve Felsefe MA (Onur)

Economics and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Sanat Tarihi MA (Onur)

French and History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Ekonomi MA (Onur)

Accountancy and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Mühendisliği MEng (Onur)

Petroleum Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(PGDE - Mezunlar) Modern Çalışmaları Yüksek Lisans Diploması Profesyonel

Modern Studies (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Gaz Mühendisliği MSc

Oil and Gas Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Endüstriyel Yerleşim Mscı (Gelişim Biyolojisi) biyomedikal Bilim

Biomedical Science (Developmental Biology) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Politik Ekonomi Yüksek Lisans

International Political Economy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Matematik BSc (Onur)

Applied Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Davranışsal Biyoloji BSc (Onur)

Behavioural Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Görsel Kültür ve Gaelic Çalışmaları MA (Onur)

Film & Visual Culture and Gaelic Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Siyaset MA (Onur)

History and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) ekonomi ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Economics and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji BSc (Onur)ile sinirbilim

Neuroscience with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma müzik (PGDE)

Music (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film & Görsel Kültür ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Film & Visual Culture and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik MMus

Music MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)İşletme Yönetimi ve Gaelic Çalışmaları MA

Business Management and Gaelic Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Executive MBA

Executive MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
(Onur) (5 yıl) Dili ve Edebiyatı ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Language and Linguistics and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. İşletme Yönetimi ve Hukuk Araştırmaları MA

Business Management and Legal Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toprak Bilimi MSc

Soil Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomedikal (Moleküler Biyoloji) Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science (Molecular Biology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans MSc Online

Finance MSc Online

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
İş Yönetimi ve Gayrimenkul MA (Onur)

Business Management and Real Estate MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

Celtic & Anglo Saxon Studies and Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)MA muhasebe ve Yasal Çalışmalar

Accountancy and Legal Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Fransız ve Siyaset MA

French and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(5 yıl) uluslararası İş MBus

International Business (5 years) MBus

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik Bilimleri Doktora

Mathematical Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Onur) (5 yıl) Fransız ve Siyaset MA

French and Politics (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gaelic MA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Gaelic MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Koruma MSc

Marine Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Mscı (Anatomi) biyomedikal Bilim

Biomedical Science (Anatomy) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(CFA Sınavı olmadan)finans ve Emlak MSc

Finance and Real Estate MSc (without CFA Exam)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme Yönetimi LİSANS seçenekleri (Onur)ile hukuk

Law with options in Business Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anlaşmazlık çözümü yüksek lisans, PgCert

Dispute Resolution LLM, PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
(Onur) (5 yıl) İspanyolca ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme Mscı ile Moleküler Biyoloji Uygulamalı) biyoteknoloji (Onur)

Biotechnology (Applied Molecular Biology) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gaelic ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Gaelic BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Mscı (Fizyoloji) biyomedikal Bilim

Biomedical Science (Physiology) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Matematik MA (Onur)

Applied Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) Uluslararası İlişkiler ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

International Relations and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Finansal Matematik Yüksek Lisans

Financial Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil ve Dilbilim MA (Onur)

Language and Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGDE - sadece Mezunlar) iş Eğitim Lisansüstü Diploma Profesyonel

Business Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Mscı (Onur)

Computing with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi ve Almanya (5 yıl) MA (Onur)

Economics and German (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve Felsefe MA (Onur)

Celtic & Anglo Saxon Studies and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ceza Adaleti ve İnsan Hakları LLM

Criminal Justice and Human Rights LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Film & Görsel Kültür ve Fransız MA

Film & Visual Culture and French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz Yenilik MSc

Oil and Gas Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gaelic Çalışmalar ve Tarihi MA (Onur)

Gaelic Studies and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. matematik MA

Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

English and Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik MSc

Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Küresel Sağlık ve Yönetim MSc

Global Health and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Petrol ve Gaz Kimya MChem (Onur)

Oil and Gas Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve Dil & Dilbilim MA (Onur)

Celtic & Anglo Saxon Studies and Language & Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Sağlık

Nutrition and Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Çevre ve Orman Yönetimi

Environmental and Forest Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Karma eğitim) toplumun Öğrenme ve Gelişme MEd veya PGDİp

Community Learning and Development (Blended Learning) MEd or PGDIp

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Ekonomi ve Fransız MA (Onur)

Economics and French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans

Clinical Pharmacology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortaöğretim PGDE

Secondary Education PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Uluslararası İlişkiler ve Dil & Dilbilim MA (Onur)

International Relations and Language & Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji ve Petrol Jeolojisi BSc (Onur)

Geology and Petroleum Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teolojik Etik Dersi

Theological Ethics MTh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Yazma MLitt

Creative Writing MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Online Uzaktan Eğitim) Tez ile petrol ve Gaz Hukuk yüksek lisans

Oil and Gas Law with Dissertation (Online Distance Learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve Tarihi MA (Onur)

Celtic & Anglo Saxon Studies and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma MA ile İngilizce (Onur)

English with Creative Writing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Hukuku merkezi Doktora

Centre for Energy Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Maliye ve Fransızca (5 yıl) MA (Onur)

Finance and French (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)İşletme Yönetimi ve Bilgi Sistemleri MA

Business Management and Information Systems MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Müzik MA (Onur)

Computing and Music MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Sosyoloji MA (Onur)

Geography and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık PGCert için araştırma Yöntemleri

Research Methods for Health PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji MA (Onur)

International Relations and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Ekolojik Bilimler

Environmental and Ecological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji.

Psycology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hukuk Vatandaşlık merkezi, Sivil Toplum ve Kural Doktora

Centre for Citizenship, Civil Society and Rule of Law PhDs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sınır Ötesi Kültürleri MLitt

Transnational Cultures MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
DLİTE PGDE İlköğretim

DLITE PGDE Primary Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Antropoloji ve Psikoloji MA (Onur)

Anthropology and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. felsefe MA

Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Bağlamlarda liderlik yüksek lisans Online

Leadership in Professional Contexts Online MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
İspanyol ANNE ile uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Dil & Dilbilim MA (Onur)

English and Language & Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sports and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (İnşaat ve Çevre) BEng (Onur)

Engineering (Civil and Environmental) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Offshore Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Petrol Mühendisliği (Online) ISS veya MSc

Petroleum Engineering (Online) ISS or MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 ay
Bitki ve Toprak Bilimi BSc (Onur)

Plant and Soil Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Becerileri ile Uluslararası Ticaret Hukuku ve Antlaşma Müzakere LLM

International Trade Law and Treaty Negotiation with Professional Skills LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji ve Siyaset MA (Onur)

Anthropology and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)ekonomi ve Politika MA

Economics and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (5 yıl) Gaelic Çalışmaları ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MA

Gaelic Studies and Spanish and Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası kamu Hukuku LLM

Public International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Jeoloji ve Petrol Jeolojisi Doktora

Geology and Petroleum Geology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Petroleum Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve Felsefe MA (Onur)

English and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz Kimya yüksek lisans

Oil and Gas Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Online ve Yaz Okulu) Mesleki Beceri ile petrol ve Gaz Hukuk yüksek lisans

Oil and Gas Law with Professional Skills (Online and Summer School) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
14 Gaelic MA ile matematik

Mathematics with Gaelic MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Film & Görsel Kültür ve Sosyoloji MA

Film & Visual Culture and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din Bilimleri Doktora

Religious Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mühendislik (Mekanik Ve Elektrik) BEng (Onur)

Engineering (Mechanical and Electrical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Mscı (Farmakoloji) biyomedikal Bilim

Biomedical Science (Pharmacology) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe Doktorası merkezi

Centre for Modern Thought PhDs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Bilimleri Yüksek Lisans

Environmental Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal ve Eğitim Araştırmaları yüksek lisans

Social and Educational Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)İşletme Yönetimi ve Finans MA

Business Management and Finance MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim (Farmakoloji) BSc (Onur)

Biomedical Science (Pharmacology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Oil and Gas Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Kelt ve Anglo Sakson Çalışmaları ve İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları yüksek lisans (Onur)

Celtic and Anglo Saxon Studies and Spanish and Latin American Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Mscı (İmmünoloji) genetik (Onur)

Genetics (Immunology) with Industrial Placement MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mandarin sadece (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

Mandarin (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi Online MSc

Project Management Online MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Müzik Çalışmaları MA ile Tarihi 14.

History with Music Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computing Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Master Halk Sağlığı Online MPH

Master of Public Health Online MPH

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dijital Pazarlama Liderlik MSc, PGDip PGCert

Digital Marketing Leadership MSc PGDip PGCert

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Uluslararası İlişkiler ve İlahiyat & Din Çalışmaları MA (Onur)

International Relations and Theology & Religious Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bakanlık Çalışmaları (Malawi) Dersi

Ministry Studies (Malawi) MTh

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Modern Tarihin MLitt

Modern History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyolojik Bilimler Mscı (Onur)

Biological Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)İşletme Yönetimi ve Sosyoloji MA

Business Management and Sociology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat MA Alanlarında Celtic & Anglo Sakson Çalışmaları ve Tarih

Celtic & Anglo Saxon Studies and History of Art MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl