• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Sağlık Bilişim MPhil

Health Informatics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat, Çevre ve Geomatik Mühendisliği MPhil

Civil, Environmental and Geomatic Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Dil Artı (4 yıl) BA (Onur)

Modern Language Plus (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Politika ve Uygulama) İlköğretim MA

Primary Education (Policy and Practice) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nörobilim, Fizyoloji ve Farmakoloji Doktora

Neuroscience, Physiology and Pharmacology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Çalışmalar ve Metodoloji MPhil

Clinical Trials and Methodology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Kamu Politikası Doktora

Science, Technology, Engineering and Public Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pediatri ve Çocuk Sağlığı: Küresel Çocuk Sağlığı MSc

Paediatrics and Child Health: Global Child Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği Doktora

Chemical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PGCE Kimya PGCE

PGCE Chemistry PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ruh Sağlığı) demans: Nedenleri, Tedavi ve Araştırma MSc

Dementia: Causes, Treatments and Research (Mental Health) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc sosyal Biliş: Araştırma ve Uygulama

Social Cognition: Research and Applications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğrenim Ücreti) okul Doğrudan: Kimya PGCE

School Direct (Tuition Fee): Chemistry PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Arkeoloji MA

Public Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğrenim Ücreti) Doğrudan okul: İşletme PGCE

School Direct (Tuition Fee): Business Studies PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Fizyoterapi: Pediatri Yüksek Lisans

Advanced Physiotherapy: Paediatrics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapılı Çevre: Sürdürülebilir Miras MSc

Built Environment: Sustainable Heritage MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zihinsel Sağlık Bilimleri MPhil

Mental Health Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Öğrenim Ücreti) okul Doğrudan: Biyoloji PGCE

School Direct (Tuition Fee): Biology PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jinekoloji.

Biosciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Uygulama ile odyolojik Bilim MSc

Audiological Science with Clinical Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Sağlık ve Gelişim: tropEd program MSc

Global Health and Development: tropEd programme MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim, Mühendislik ve Kamu Politikası MPA

Science, Engineering and Public Policy MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğrenim Ücreti) okul Doğrudan: Vatandaşlık PGCE

School Direct (Tuition Fee): Citizenship PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika ve uygulamaları sistematik İncelemeler MSc

Systematic Reviews for Social Policy and Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistikler MSc

Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih (SSEES) MA

History (SSEES) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Modelleme MSc

Molecular Modelling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MPhil Planlama

Planning MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Doğal Ürünler ve profesyonel geliştirir MSc

Medicinal Natural Products and Phytochemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil, Kültür ve Tarih MA İskandinav Çalışmaları:

Scandinavian Studies: Language, Culture and History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı İşletme Ekonomisi MA

Comparative Business Economics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vatandaşlık, Tarih veya Din Eğitimi (Edebiyat) MA

Citizenship, History or Religious Education (Humanities) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medikal Fizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Medical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konuşma, Dil ve Biliş.

Speech, Language and Cognition MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesaplamalı Finans Yüksek Lisans

Computational Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Nöroloji MSc

Clinical Neurology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Hesaplama MEng (Onur)

Mathematical Computation MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş hekimliği (UCL Eastman Diş Enstitüsü) MPhil

Dentistry (UCL Eastman Dental Institute) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan Pediatrik Nöropsikoloji MSc

Applied Paediatric Neuropsychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Amerika Doktora

The Americas PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kardiyovasküler Bilim Doktora

Cardiovascular Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Minimal İnvaziv Cerrahi MS

Advanced Minimally-Invasive Surgery MS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Yıl Amerika tarihi ve Siyaseti Yurtdışında BA (Onur)

History and Politics of the Americas with a Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Özel ve Kapsamlı Eğitim MA

Special and Inclusive Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile eski Diller BA (Onur)

Ancient Languages with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BSc (Onur)

Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve İstatistik Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Statistical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA ile Afrika Çalışmaları

African Studies with Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PGCE İngilizce PGCE

PGCE English PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya MPhil

Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerika Birleşik Devletleri Çalışmaları: Tarih ve Siyaset MA

United States Studies: History and Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil ve Biliş Doktora

Language and Cognition PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapılı Çevre: Çevre Tasarımı ve Mühendislik MSc

Built Environment: Environmental Design and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Psikoloji DClinPsy

Clinical Psychology DClinPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Sport and Exercise Medical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Doktora

Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. (4 yıl) Sırp/Hırvat ve Doğu Avrupa Çalışmaları BA

Serbian/Croatian and East European Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ekonomi) ekonomi ve Coğrafya BSc (Onur)

Economics and Geography BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler Mscı (Onur)

Biological Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyoterapi Çalışmaları: Neurophysiotherapy MSc

Physiotherapy Studies: Neurophysiotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Liderlik MA

Leadership MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimleri ve Mühendislik Mscı (Onur)

Medical Sciences and Engineering MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Kaynaklar: Ekonomi, Politika ve Geçişler MSc

Sustainable Resources: Economics, Policy and Transitions MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Risk ve Afet Bilim MSc

Risk and Disaster Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğrenim Ücreti) okul Doğrudan: Bilgisayar Bilimleri PGCE

School Direct (Tuition Fee): Computer Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Gelişim Planlaması MSc

Urban Development Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Periodontoloji MClinDent

Periodontology MClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Karşılaştırmalı Sanat ve Arkeoloji MA

Comparative Art and Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kablosuz ve Optik İletişim MSc

Wireless and Optical Communications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Eğitimi MA

Music Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bioarchaeological ve Adli Antropoloji yüksek lisans

Bioarchaeological and Forensic Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kulak Enstitüsü MPhil

Ear Institute MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğu Avrupa Çalışmaları BA ile ekonomi ve İş Alanlarında

Economics and Business with East European Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi Çalışmaları: Pediatri Yüksek Lisans

Physiotherapy Studies: Paediatrics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş BSc Bilgi Yönetimi (Onur)

Information Management for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa Çalışmaları MPhil

European Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Keşfi ve Geliştirme MSc

Drug Discovery and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kas-iskelet sistemi Bilim (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans

Musculoskeletal Science (by Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Enerji Ekonomisi ve Politikası ve Çevre yüksek lisans

Economics and Policy of Energy and the Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğu Avrupa bir Dil ile Rusya (4 yıl) BA (Onur)

Russian with an East European Language (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (Biyokimyasal) BEng (Onur)

Engineering (Biochemical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik MPhil

Mathematics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi ve Girişimsel Bilimler yüksek lisans

Surgical and Interventional Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robotik ve Hesaplama MSc

Robotics and Computation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği Doktora

Mechanical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca, Portekizce ve Latin Amerika Çalışmaları Doktora

Spanish, Portuguese and Latin American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları uzmanlaşma) dil Bilimleri yüksek lisans

Language Sciences (with specialisation in Sign Language and Deaf Studies) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İleri Eğitim) Ortodonti MClinDent

Orthodontics (Advanced Training) MClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Biyomedikal) BEng (Onur)

Engineering (Biomedical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Eğitim Uygulama MA

Advanced Educational Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Planlama MSc

International Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesafe ile Tıpta fizik ve Mühendislik MSc Öğrenme

Physics and Engineering in Medicine by Distance Learning MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Yerleştirme bir Yıl Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology with a Placement Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim, Cinsiyet ve Uluslararası Kalkınma MA

Education, Gender and International Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Latin (Yurtdışında eğitim) ile Yunan BA (Onur)

Greek with Latin (with Study Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim (4 yıllık) (Uluslararası Programı) BA (Onur)

Linguistics (International Programme) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Klinik Olmayan) Teorik Psikanalitik Çalışmalar MSc

Theoretical Psychoanalytic Studies (Non-Clinical) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğal Kaynakları yüksek lisans küresel Yönetim

Global Management of Natural Resources MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Halk Sağlığı MSc

Dental Public Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi & (Yurtdışında bir Yıl ile) Doğu Avrupa Çalışmaları ile İş (4 yıl) BA (Onur)

Economics & Business with East European Studies (with a Year Abroad) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enfeksiyon ve Bağışıklık MSc

Infection and Immunity MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Kültür ve Düşünce: Kültür MA

European Culture and Thought: Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimler MPhil

Social Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Çeviri (Görsel-İşitsel) MSc

Specialised Translation (Audiovisual) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Modelleme MSc

Mathematical Modelling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma yüksek lisans

Environment and Sustainable Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Planlaması, Ekonomi ve Uluslararası Kalkınma MA

Educational Planning, Economics and International Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişsel Nörobilim MPhil

Cognitive Neuroscience MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müfredat, Pedagoji ve Değerlendirme Doktora

Curriculum, Pedagogy and Assessment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sistem Mühendisliği Yönetimi MSc

Systems Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Archaeology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Formülasyon ve Girişimcilik yüksek lisans

Pharmaceutical Formulation and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Çalışmaları Doktora

Translation Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Diplomasisi ve Küresel İletişim MA

Public Diplomacy and Global Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Slav ve Doğu Avrupa Çalışmaları MPhil

Slavonic and East European Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim Çalışmaları ile Mscı kimya (Onur)

Chemistry with Management Studies MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Miras ANNE ile Afrika Çalışmaları

African Studies with Heritage MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik Bilimi Doktora

Statistical Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma ilkeleri MA

Principles of Conservation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Analitik Kimya Yüksek Lisans

Applied Analytical Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim MPhil

Linguistics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beyin ve Zihin MSc Bilimler

Brain and Mind Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Onkoloji Doktora

Oncology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pediatri ve Çocuk Sağlığı: Yoğun Bakım MSc

Paediatrics and Child Health: Intensive Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alan Kullanımı: Mimari ve Şehirler MSc

Space Syntax: Architecture and Cities MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Yenilik ve Politika MPA

Urban Innovation and Policy MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güvenlik ve Suç Bilimi MPhil

Security and Crime Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim Bilimi BSc (Onur)

Management Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik, Eğitim ve Sağlık Psikolojisi MPhil

Clinical, Educational and Health Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beyin Bilimleri.

Brain Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişimsel Sinirbilim ve Psikopatoloji.

Developmental Neuroscience and Psychopathology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel Tasarım Mart

Urban Design MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimleri ve Mühendisliği BSc (Onur)

Medical Sciences and Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etkili Öğrenme ve Öğretme MA

Effective Learning and Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müfredat, Pedagoji ve Değerlendirme MA

Curriculum, Pedagogy and Assessment MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve İnsan Gelişimi MPhil

Psychology and Human Development MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat MPhil tarihi

History of Art MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre Bina Sistemleri Tasarım ve işletme yüksek lisans

Integrated Building Systems Design and Operation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Bilimi MPhil

Political Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Oftalmik Uygulama PG Cert

Clinical Ophthalmic Practice PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sahne Sanatları Tıp MSc

Performing Arts Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ile telekomünikasyon MSc

Telecommunications with Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik, Eğitim ve Sağlık Psikolojisi Doktora

Clinical, Educational and Health Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(TESOL) Önceden Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği-Servis MA

Teaching of English to Speakers of Other Languages (TESOL) Pre-Service MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik Bilim MPhil

Statistical Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Tasarımı ve Mühendisliği

Environmental Design and Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi Doktora

Political Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA felsefesi

Philosophy of Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BSc Bilim Tarihi ve Felsefesi (Onur)

History and Philosophy of Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oftalmolojide MD(Res)

Ophthalmology MD(Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat, bilim ve Mühendislik, Miras ve Arkeoloji.

Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji MA için araştırma Yöntemleri

Research Methods for Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişim ve Kök Hücre Biyolojisi Doktora

Developmental and Stem Cell Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekansal Veri Bilim ve Görüntüleme MSc

Spatial Data Science and Visualisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PGCE Fizik PGCE

PGCE Physics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MPhil

Electronic and Electrical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Demokrasi ve Karşılaştırmalı Siyaset MSc

Democracy and Comparative Politics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğrenim Ücreti) okul Doğrudan: Tarih PGCE

School Direct (Tuition Fee): History PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser MPhil

Cancer MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Onkoloji MPhil

Oncology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ile PGCE Fizik PGCE

PGCE Physics with Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikanalitik Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans

Psychoanalytic Developmental Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık ve Tarihi Kentsel alanlar, MA

Architecture and Historic Urban Environments MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı MD(Res)

Epidemiology and Public Health MD(Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Coğrafi Bilgi Bilim ve Bilgisayar) MSc coğrafi Bilimler

Geospatial Sciences (Geographic Information Science and Computing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan Çalışmaları: UCL-Venedik Çift Derecesi BA (Onur)

Italian Studies: UCL-Venice Double Degree BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tıbbi İstatistik) İstatistik Yüksek Lisans

Statistics (Medical Statistics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Planlama, Tasarım ve Yönetim BSc (Onur)

Urban Planning, Design and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BSc İnşaat Proje Yönetimi (Onur)

Project Management for Construction BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Almanca (4 yıl) Tarih BA (Onur)

German and History (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGCE Coğrafya PGCE

PGCE Geography PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Sistemleri Mühendisliği PG Cert

Space Systems Engineering PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Modern Çalışmaları MA

Early Modern Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Eğitimi Doktora

Medical Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hassas Tıp MSc

Precision Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konuşma ve Dil Bilimleri yüksek lisans

Speech and Language Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel Göç MSc

Global Migration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oral Tıp MSc

Oral Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çeviri) uzman Çeviri MSc

Specialised Translation (with Interpreting) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik İlaç Geliştirme.

Clinical Drug Development MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim psikoloji yüksek lisans

Psychology of Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya Mscı (Onur)

Biochemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Burns, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi MSc

Burns, Plastic and Reconstructive Surgery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim Bilimi Mscı (Onur)

Management Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay ve İklim Fizik MPhil

Space and Climate Physics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoçeşitlilik, Evrim ve Koruma.

Biodiversity, Evolution and Conservation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medikal Fizik ve Biyomühendislik Doktora

Medical Physics and Bioengineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal ve Kültürel Antropoloji yüksek lisans

Social and Cultural Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik (Öğrenim Ücreti) okul Doğrudan: Fizik PGCE

School Direct (Tuition Fee): Physics with Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Tasarımı.

Drug Design MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Coğrafi Bilgi Bilimi) İnşaat Mühendisliği MSc

Civil Engineering (with Geographic Information Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültürel Miras Araştırmaları MA

Cultural Heritage Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanal ortam, Görüntüleme ve Görselleştirme DEng

Virtual Environments, Imaging and Visualisation DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Planlama ve Gayrimenkul BSc (Onur)

Planning and Real Estate BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin Sağlık ve İnsanlık MA

Chinese Health and Humanity MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat, Çevre ve Geomatik Mühendisliği Doktora

Civil, Environmental and Geomatic Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe MPhil

Philosophy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Risk, Afet ve Esneklik MSc

Risk, Disaster and Resilience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik ve Halk Sağlığı Beslenme MSc

Clinical and Public Health Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hücre ve Gelişim Biyolojisi MPhil

Cell and Developmental Biology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birinci basamak ve halk Sağlığı Doktora

Primary Care and Population Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Tarihi ve Felsefe yüksek lisans

History and Philosophy of Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan Araştırmalar: Dil, Kültür ve Tarih MA

Italian Studies: Language, Culture and History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilimsel Hesaplama Yüksek Lisans

Scientific Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Kalkınma Uygulama MSc

Social Development Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Fizik Mscı (Onur)

Medical Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pediatri ve Çocuk Sağlığı: Toplumun Çocuk Sağlığı MSc

Paediatrics and Child Health: Community Child Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PGCE Müzik PGCE

PGCE Music PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Hekimliği, Egzersiz ve Sağlık yüksek lisans

Sports Medicine, Exercise and Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Yıllık Eğitim (Online) MA

Early Years Education (Online) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Mühendislik (Biyokimyasal) MEng (Onur)

Engineering (Biochemical) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişim Psikolojisi ve Klinik Uygulama MSc

Developmental Psychology and Clinical Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. (4 yıl) Yıl Yurt dışında (Orta ve Doğu Avrupa) tarihi ve Yahudi Çalışmaları BA

History (Central and East European) and Jewish Studies with Year Abroad (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Miras Doktora

Sustainable Heritage PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nöromüsküler Hastalığı MSc

Neuromuscular Disease MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Kaynaklar MPhil

Sustainable Resources MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Geç Antik ve Bizans dönemi Çalışmaları MA

Late Antique and Byzantine Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medikal Fizik ve Biyomühendislik MPhil

Medical Physics and Bioengineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya (Uluslararası Programı) Mscı (Onur)

Chemistry (International Programme) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ekonomi) ekonomi ve İstatistik BSc (Onur)

Economics and Statistics BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Hesaplama.

Architectural Computation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Suç ve Adli Bilimler yüksek lisans

Crime and Forensic Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Patoloji Doktora

Pathology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişme, Teknoloji ve Yenilik Politikası MPA

Development, Technology and Innovation Policy MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ve Uluslararası Kalkınma MA

Education and International Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bebeklik ve Erken Çocukluk Gelişimi MSc

Infancy and Early Childhood Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan İletişim Bozuklukları Mre uygulamalı Araştırma

Applied Research in Human Communication Disorders MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kas-İskelet sistemi Sağlık ve Rehabilitasyon yüksek lisans Fizik Tedavi

Physical Therapy in Musculoskeletal Healthcare and Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Hesaplama MSc

Architectural Computation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. insan Bilimleri ve Evrim Mscı

Human Sciences and Evolution MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları MPhil

Translation Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Kimya) BEng (Onur)

Engineering (Chemical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Eğitimi MA

Mathematics Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mısır Arkeoloji ve Miras ve Orta Doğu MA

Archaeology and Heritage of Egypt and the Middle East MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Çalışmaları Doktora

Information Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Karşılaştırmalı Eğitim MA

Comparative Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Konuşma uzmanlaşma ve İşitme Bilimleri ile) dil Bilimleri yüksek lisans

Language Sciences (with specialisation in Speech and Hearing Sciences) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları MPhil

Gender and Sexuality Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültür, İletişim ve Medya PhD

Culture, Communication and Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fonetik MA bir uzmanlaşma ile dilbilim

Linguistics with a specialisation in Phonology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik, İktisat ve Dil BSc (Onur)

Statistics, Economics and a Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl