• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

VARİL (Onur) İş ve Hukuk

BBL (Hons) in Business and Law

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım Alanlarında BAgrSc-Çevre Bilimleri

BAgrSc (Hons) in Agri-Environmental Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyoterapi (Onur) BSc

BSc (Hons) in Physiotherapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi

MSc in Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Aktüerya ve Mali Çalışmaları (Onur) BAFS

BAFS (Hons) in Actuarial and Financial Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda İş Stratejisi MSc

MSc in Food Business Strategy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaçağ Çalışmalarda MA

MA in Medieval Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Dilbilim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisansüstü Diploma Kritik Bakım Hemşireliği: Yoğun Bakım

Graduate Diploma Critical Care Nursing: Intensive Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MCh) Cerrahi ana Tıpta

Master of Surgery (MCh) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hesaplamalı Enfeksiyon Biyoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Computational Infection Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetimi profesyonel Sertifika

Professional Certificate in Environmental Management

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl
MLArch Peyzaj Mimarlığı

MLArch Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yetişkin, Meme, Çocuk, Kolorektal Kanser Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Cancer Nursing (Adult, Breast, Children, Colorectal)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce (Onur) BA (Onur) veya BSc

BA (Hons) or BSc (Hons) in English

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Biyomedikal (Onur) BSc, Sağlık ve Yaşam Bilimleri

BSc (Hons) in Biomedical, Health and Life Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ebelik yüksek lisans

MSc in Midwifery Practice

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Biyosistem ve Gıda Mühendisliği BANA

ME in Biosystems and Food Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(14) BA (Onur) veya BSc Matematik

BA (Hons) or BSc (Hons) in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Doktora Mekanik Doktora ve Malzeme Mühendisliği

PhD - Doctor of Philosophy in Mechanical and Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik ve Ötelenme Araştırma MSc

MSc in Clinical and Translational Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik Fizik bölümüne, Matematik ve Eğitimi/yüksek lisans ve Fen Eğitimi

BSc in Physics, Mathematics and Education/MSc in Mathematics and Science Education

Lisans
(4 Yıl Lisans artı yüksek lisans 1 Yıl) tam Zamanı - 5 Yıl
Kentsel ve Yapı Koruma alanında yüksek lisans (MUBC)

Masters in Urban and Building Conservation (MUBC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Küresel Değişim yüksek lisans: Ekosistem Bilim ve Politika

MSc in Global Change: Ecosystem Science and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Biyoteknoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Güvenliği ve Sağlığı sertifikası

Certificate in Safety and Health at Work

Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kritik Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması: Kardiyovasküler

Graduate Diploma in Critical Care Nursing: Cardiovascular

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve Uluslararası Çatışma MA

MA in Media and International Conflict

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kantitatif İktisat yüksek lisans

MSc in Quantitative Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kelt Uygarlığı (Onur) BA (Onur) veya BSc

BA (Hons) or BSc (Hons) in Celtic Civilization

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Nano malzemeler Kimya yüksek lisans

MSc in Nanomaterials Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce MLitt, Drama ve Film

MLitt in English, Drama and Film

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sürdürülebilir Kalkınma Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Sustainable Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel Tasarım yüksek lisans

Master of Science in Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları yüksek lisans

Masters in Library and Information Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Bilim Master

Masters of Architectural Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(14) BA (Onur) veya BSc İtalyan

BA (Hons) or BSc (Hons) in Italian

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
(Agr) Kırsal çevrenin Korunması ve Yönetimi

MSc(Agr) in Rural Environmental Conservation and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
BSc (Onur) veya BA (Sosyoloji 14.

BSc (Hons) or BA (Hons) in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Peri lisansüstü Diploma-Operatif Hemşirelik

Graduate Diploma in Peri-Operative Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Sağlık ve Performans Bilimleri BSc

BSc (Hons) in Health and Performance Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarımsal yayım ve Yenilik MAgrSc

MAgrSc in Agricultural Extension and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal hizmet Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Fen Eğitimi Yüksek Lisans Programı

MSc in Mathematics and Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Edebiyat yüksek lisans

MA in Philosophy and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistiklere MA

MA in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Aktüerya yüksek lisans

MSc in Actuarial Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret lisans (Onur)

Bachelor of Commerce (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Psikoloji yüksek lisans

MA in Educational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Eğitim Çalışmaları profesyonel Diploma (Liderlik)/ Ana (Liderlik)

Professional Diploma in Education Studies (Leadership)/ Master in Education (Leadership)

Yüksek Lisans
(Liderlik)veya 2 yıllık M. Ed Online/Uzaktan - en Az 1 yıl BÖLÜM 5. (Liderlik)
Global Güney bölgelerde MSc

MSc in Geographies of the Global South

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Teknolojisi yüksek lisans

MSc in Environmental Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ebelik (Onur) BSc

BSc (Hons) in Midwifery

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Biyoloji (Onur) BSc, Matematik ve Eğitimi/yüksek lisans ve Fen Eğitimi

BSc (Hons) in Biology, Mathematics and Education/MSc in Mathematics and Science Education

Lisans
(Lisans 4 yıl yüksek lisans 1 yıl) tam Zamanı - 5 Yıl
Psikolojik Bilim Master

Master of Psychological Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Siyaset ve Politika MA

MA in European Politics and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültür Politikası GradDip ve Sanat Yönetimi

GradDip in Cultural Policy and Arts Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyosistem ve Gıda Mühendisliği MEngSc

MEngSc in Biosystems and Food Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma MFA

MFA in Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Politik Ekonomi yüksek lisans

MA in International Political Economy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yetişkin)Acil Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Emergency Nursing (Adult)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Uygulamada MSc

MSc in Marketing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliğinde MEngSc

MEngSc in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Tasarım ve Planlama yüksek lisans

MSc in Urban Design and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BA (eski 14), Sanat Tarihi ve Arkeoloji

BA (Hons) in Classics, Art History and Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Sistemleri BENİ

ME in Energy Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi ve İletişim Çalışmaları MLitt

MLitt in Information and Communication Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ile Mühendislik BENİ

ME in Engineering with Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik BA (Onur), Film ve Drama

BA (Hons) in Music, Film and Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Lisans Giriş)Fizyoterapi BSc

BSc in Physiotherapy (Graduate Entry)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Psikolojisi profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Educational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eşitlik Çalışmalarda MSc

MSc in Equality Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Bilgisayar Bilimi (Dönüşüm)

MSc in Computer Science (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
İnşaat Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans

Master of Engineering Science in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Politika MSocSc, Sosyal Hizmet ve Sosyal Adalet

MSocSc in Social Policy, Social Work and Social Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
NanoBio bilimde MSc

MSc in NanoBio Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi ve Kültürel Politika, Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Art History and Cultural Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İklim Değişikliği yüksek lisans: Bilim ve Etkileri

MSc in Climate Change: Science and Impacts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BSc (Onur) veya BA (Arkeoloji 14.

BSc (Hons) or BA (Hons) in Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Bitki Biyoloji ve Biyoteknoloji yüksek lisans

MSc in Plant Biology and Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MEngSc

MEngSc in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazı İngilizce (Onur) BA

BA (Hons) in English with Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öteleme Tıp Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Translational Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Acil Tıp bilimlerinde yüksek lisans (Gelişmiş Paramedik)

MSc in Emergency Medical Science (Advanced Paramedic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Veri ve bilgisayar Bilimi MSc

MSc in Data and Computational Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
8 BSc (NFQ Seviye) 8 (NFQ Seviye) 9 (NFQ (Onur) Düzeyi) ya da BANA yol Mühendisliği

BSc (NFQ Level 8) leading to ME (NFQ Level 9) or BE (Hons) (NFQ Level 8) in Engineering

Lisans
() Tam Zamanlı (BANA) (BSc) 3 Yıl artı 2 Yıl veya 4 Yıl
Bilgisayar Bilimi (Onur) BSc

BSc (Hons) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Teorik Fizik (Onur) BSc

BSc (Hons) in Theoretical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe (Onur) (Onur) veya BA Sanatlar BSc

BSc (Hons) or BA Arts (Hons) in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
BA (eski 14.), İngilizce ve Tarih

BA (Hons) in Classics, English and History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarisi BSc (Onur) ve Ana

BSc (Hons) in Landscape Architecture and Master in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih (Onur) BA (Onur) veya BSc

BA (Hons) or BSc (Hons) in History

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Küresel İnsani Gelişme Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Global Human Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Malzeme Mühendisliğinde MEngSc

MEngSc in Mechanical and Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik ve Biyomoleküler Bilimleri yüksek lisans

MSc in Biological and Biomolecular Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyasette MSc

MSc in Politics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arşiv ve Kayıt Yönetimi Yüksek Lisans

MA in Archives and Records Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genel)Hemşirelik BSc (Onur)

BSc (Hons) in Nursing (General)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Spor)

MSc in Sports Management (Sport)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Electrical and Electronic Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ile Hukuk BBA (Onur)

BCL (Hons) in Law with Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BSc İnşaat Mühendisliği BENİM için önde gelen ya

BSc in Civil Engineering leading to ME or BE

Lisans
() Tam Zamanlı (BANA) (BSc) 3 Yıl artı 2 Yıl veya 4 Yıl
Uluslararası Kalkınma MA

MA in International Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İrlandalı Folklor GradDip ve Etnoloji

GradDip in Irish Folklore and Ethnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizikte MSc

MSc in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Dilde Doktora, Kültürleri ve Dilbilim

PhD - Doctor of Philosophy in Languages, Cultures and Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Üç-dört yıl
BSc (Tıbbi Kimya ve Kimyasal Biyoloji 14.

BSc (Hons) in Medicinal Chemistry and Chemical Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Gereçler.

MSc in Digital Curation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Anglo-İrlanda Edebiyatı ve Drama

MA in Anglo-Irish Literature and Drama

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çocuklar') Hemşirelik Alanlarında lisans;s ve Genel

BSc (Hons) in Nursing (Children's and General)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Bilişsel Bilim Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Cognitive Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitimde MA

MA in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BioNanoİnteractions Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in BioNanoInteractions

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji MLitt

MLitt in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Siyasette MA

MA in Politics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Giriş)Veterinerlikte MVB (Onur)

MVB (Hons) in Veterinary Medicine (Graduate Entry)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Edebiyat ve Kültür MA

MA in Literature and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(14) BA (Onur) veya BSc İstatistikler

BA (Hons) or BSc (Hons) in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Mimarlık Bilim Master (Peyzaj çalışmaları)

Masters of Architectural Science (Landscape studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Sosyal Bilimler Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Quantitative Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet yüksek lisans

MSc in Criminology and Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Yönetimi MEngSc

MEngSc in Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Performans MArchSc

MArchSc in Sustainable Building Design and Performance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Radyasyon Güvenliği profesyonel Sertifika

Professional Certificate in Radiation Safety

Mesleki
Online/Uzaktan - 4 ay
Felsefe ile Hukuk BBA (Onur)

BCL (Hons) in Law with Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans MSc

MSc in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarihte GradDip

GradDip in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İrlandalı Folklor (Onur) BA (Onur) veya BSc

BA (Hons) or BSc (Hons) in Irish Folklore

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
İş Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora Bilgileri Doktora ve İletişim Çalışmaları

PhD - Doctor of Philosophy in Information and Communication Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BSc Elektronik veya Elektrik Mühendisliği BENİM için önde gelen ya da 14.

BSc in Electronic or Electrical Engineering leading to ME or BE (Hons)

Lisans
() Tam Zamanlı (BANA) 3 Yıl(Onur) (BSc) artı 2 Yıl veya 4 Yıl
Matematik, Kimya lisans, Matematik ve Eğitimi/yüksek lisans ve Fen Eğitimi

BSc in Chemistry, Mathematics and Education/MSc in Mathematics and Science Education

Lisans
(Lisans 4 yıl yüksek lisans 1 yıl) tam Zamanı - 5 Yıl
Siyasi Teoride MA

MA in Political Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaban Hayatı Koruma ve Yönetimi

MSc in Wildlife Conservation and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans - Araştırma

MSc in Computer Science - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fikri Mülkiyet ve Bilgi Teknolojisi yüksek lisans

LLM in Intellectual Property and Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Yönetimi (Onur) BSc

BSc (Hons) in Sport and Exercise Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Farmakoloji BSc

BSc (Hons) in Pharmacology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Bilim ve Teknoloji yüksek lisans programı

MSc in Space Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Tıp Alanlarında MVB

MVB (Hons) in Veterinary Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MLitt) Edebiyat Müzik yüksek lisans

Master of Literature (MLitt) in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Astronomi ve Uzay Bilimleri ile Fizik bölümüne

BSc (Hons) in Physics with Astronomy and Space Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hemşirelik (Ruh Sağlığı)14. BSc

BSc (Hons) in Nursing (Mental Health)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ile Hukuk BBA (Onur)

BCL (Hons) in Law with History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEngSc

MEngSc in Electrical and Electronic Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlıkta Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Süt Sağlık yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Dairy Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 15 ay
Tarih Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(14) BA (Onur) veya BSc Dilbilim

BA (Hons) or BSc (Hons) in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Felsefe Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim GradDip

GradDip in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Classics MA

MA in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BSc (Onur) veya BA (Coğrafya 14.

BSc (Hons) or BA (Hons) in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendislik BANA

ME in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti alanında yüksek lisans

LLM in Criminology and Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzikolojide yüksek lisans (MMus)

Master of Musicology (MMus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Pazarlama MSc

MSc in Digital Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hukuk Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve İstatistik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi

MSc in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgi (Onur) BSc (Onur) veya BA Sanatlar ve İletişim Çalışmaları

BSc (Hons) or BA Arts (Hons) in Information and Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Sosyal Adalet Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Social Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Sistemleri Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing, Midwifery and Health Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Siyasetinde GradDip ve Dış Politika

GradDip in American Politics and Foreign Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Matematik (Onur) BSc

BSc (Hons) in Financial Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Lisans Giriş)Tıpta MB, BCh, BAO (Onur)

MB, BCh, BAO (Hons) in Medicine (Graduate Entry)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Social Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan Siyaset ve Dış politikada MA

MA in American Politics and Foreign Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik ve Çevre Bilimleri yüksek lisans

MSc in Biological and Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikleri (Onur) BSc, Sanat Tarihi ve Arkeoloji

BSc (Hons) in Classics, Art History and Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeryüzünde MSc Bilimler

MSc in Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Mart

MArch in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi (Onur) BA (Onur) veya BSc

BA (Hons) or BSc (Hons) in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Elektrik Enerjisi BENİ

ME in Electrical Energy Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Drama ANNE ve Performans Çalışmaları

MA in Drama and Performance Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora Dahil Tasarım Doktora ve Yaratıcı Teknoloji Yenilik

PhD - Doctor of Philosophy in Inclusive Design and Creative Technology Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Halkla İlişkiler yüksek lisans

MA in Philosophy and Public Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama MSc

MSc in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset ile Hukuk BBA (Onur)

BCL (Hons) in Law with Politics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İnsan Hakları Yüksek Lisans

LLM in International Human Rights

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dünya Felsefe(Doktora) Bilimler

PhD - Doctor of Philosophy in Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda, Beslenme ve Sağlık yüksek lisans

MSc in Food, Nutrition and Health

Yüksek Lisans
Tüm Online/Uzaktan - en Az 1 yıl Yüksek Lisans Belgesi, 1,5 yıl Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans için 2 yıl, en fazla 4 yıl
(Bio)ilaç ve Farmakolojik Bilimler Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in (Bio)pharmaceutical and Pharmacological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Sağlık MPH

MPH in International Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomoleküler ve Biyomedikal Bilim Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biomolecular and Biomedical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Master (Beslenme)

Master of Public Health (Nutrition)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toz, Mühendislik MEngSc

MEngSc in Biopharmaceutical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Biyokimya ve Moleküler Biyolojide BSc

BSc (Hons) in Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji MSocSc

MSocSc in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Halkla İlişkiler ve Hukuk MEconSc

MEconSc in European Public Affairs and Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce (Onur) BA, Avrupa ve Dünya Edebiyatları

BA (Hons) in English, European and World Literatures

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Bilimi BAgrSc (Onur) - Equine

BAgrSc (Hons) in Animal Science - Equine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihte MLitt

MLitt in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kültürel Sosyoloji MSocSc

MSocSc in Cultural Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Sistemleri yüksek lisans

MSc in Nursing, Midwifery and Health Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım Sistemleri Teknolojisi (Onur) BArgSc

BArgSc (Hons) in Agricultural Systems Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Onur) BSc

BSc (Hons) in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
NanoBio Bilim GradCert

GradCert in NanoBio Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
MSc Stratejik Yönetim ve Planlama

MSc in Strategic Management and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klasikleri MLitt

MLitt in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyasette MLitt ve Uluslararası İlişkiler

MLitt in Politics and International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aktüeryal Bilim GradDip

GradDip in Actuarial Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Tarihinin MA

MA in Public History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk LLM

LLM in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deneysel Arkeoloji ve Maddi Kültür.

MSc in Experimental Archaeology and Material Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Soruşturma Adli Bilişim yüksek lisans

MSc in Digital Investigation Forensic Computing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Su MEngSc, Atık ve Çevre Mühendisliği

MEngSc in Water, Waste and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Koçluk Sporda Bilim

MSc in Coaching Science in Sport

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Agr) Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma yüksek lisans

MSc(Agr) in Sustainable Agriculture and Rural Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Psikoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel Kaynak Yönetimi(Agr) MSc

MSc(Agr) in Environmental Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hukuk ve İş yüksek lisans

MSc in International Law and Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Matematik ve Teorik Fizik yüksek lisans

MSc in Applied Mathematics and Theoretical Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Mühendisliği MEngSc

MEngSc in Food Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce (Onur) BA, Drama ve Film

BA (Hons) in English, Drama and Film

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Avrupa Hukuk alanında Doktora ve Yönetim

PhD - Doctor of Philosophy in European Law and Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Dilbilim MA

MA in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deneysel Arkeoloji GradDip ve Maddi Kültür

GradDip in Experimental Archaeology and Material Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca (Onur) BA (Onur) veya BSc

BA (Hons) or BSc (Hons) in German

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
Sosyal Bilim lisans (BSocSc) (Sosyal Politika ve Sosyoloji Alanlarında

Bachelor of Social Science (BSocSc) (Hons) in Social Policy and Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik yüksek lisans ve İstatistikler

MSc in Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İrlandalı Folklor ve Etnoloji MA

MA in Irish Folklore and Ethnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvansal ve bitkisel Üretimde BAgrSc (Onur)

BAgrSc (Hons) in Animal and Crop Production

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapısal Mühendislik MEngSc

MEngSc in Structural Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dünya Mirası Koruma alanında yüksek lisans, Lisansüstü Diploma ve Sertifika

MSc, Graduate Diploma and Certificate in World Heritage Conservation

Yüksek Lisans
Diploma için yeterlilik belgesi ve 2 yıldır Online/Uzaktan - 1 yıl, 3 yıl Master için
Kimya ve Biyoproses Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Chemical and Bioprocess Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BSc (Onur) veya BA (Siyasi Çalışmalar 14.

BSc (Hons) or BA (Hons) in Political Studies

Lisans
Tam Zamanlı - BSc Sosyal Bilimler: 4 Yıl; BA Sanatlar: 3 Yıl
BSc Biyomedikal BENİ Lider Mühendislik veya 14.

BSc in Biomedical Engineering Leading to ME or BE (Hons)

Lisans
() Tam Zamanlı (BANA) (BSc) 3 Yıl artı 2 Yıl veya 4 Yıl
İktisat Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Uygulamada MA

MA in Theatre Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilleri, Kültürleri ve Dilbilim MLitt

MLitt in Languages, Cultures and Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Children and Youth Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3/4 yıl
Avrupa Tarihinin MA

MA in European History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Dünya Felsefe Doktoru ve Doğa Bilimleri

PhD - Doctor of Philosophy in Earth and Natural Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Adalet ile Hukuk BBA (Onur)

BCL (Hons) in Law with Social Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sinirbilim, Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BAgrSc (Bahçecilik, Peyzaj ve Sportsturf Yönetimi 14.

BAgrSc (Hons) in Horticulture, Landscape and Sportsturf Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Yönetim MSc

MSc in European Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hayvan Bilimi BAgrSc (Onur)

BAgrSc (Hons) in Animal Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Suç MSocSc, Şiddet ve Çatışma

MSocSc in Crime, Violence and Conflict

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi

MSc in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Veri Bilim ile Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

BSc (Hons) in Computer Science with Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Çalışmalarda GradDip

GradDip in American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl