• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Genetik Biliminin lisans ve Genomik Bilimler

Bachelor of Science in Genetics and Genomic Sciences

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30 dönem saat
Antropoloji bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a Major in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Bilgisayar ve Bilgi Bilimleri bölümünden lisans

Bachelor of Science with a Major in Computer and Information Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Beslenme Bilimleri MS, Yaşam tarzı Yönetimi ve Hastalık Önleme Parça

MS in Nutrition Sciences, Lifestyle Management and Disease Prevention Track

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Uygulamalı Epidemiyoloji Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Science in Public Health in Applied Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
İş Sağlığı Ortak Sağlık Master ve Güvenlik

Master of Public Health in Occupational Health and Safety

Yüksek Lisans
42 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Birincil/Akut Bakım, Pediatrik Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Primary/Acute Care Pediatric Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 54 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri lisans Yol

Undergraduate Pathway in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 2 - 3 Dönem (7 - 12 ay)
Öğretim Tasarımı ve Geliştirme, yüksek lisans

Master of Science in Instructional Design and Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 saat
Malzemeler (Doktora)Bilim ve Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - BS ile giren Öğrenciler: 81 dönem saat; MS ile giren Öğrenciler: 51 dönem saat
Yüksek lisans Halk Sağlığı Pharmacoepidemiology ve Karşılaştırmalı Etkinliği Araştırma

Master of Science in Public Health in Pharmacoepidemiology and Comparative Effectiveness Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Biyomedikal yüksek lisans ve Sağlık Bilimleri

Master of Science in Biomedical and Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Çevre Felsefe doktoru (Doktora) Sağlık Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Environmental Health Sciences

Yüksek Lisans
72 saat tam Zamanı - Minimum.
Nörobilim lisans eğitimi

Bachelor of Science in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Yönetim Bilgi Sistemleri yüksek lisans

Master of Science in Management Information Systems

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl; 36 saat
Klinik Laboratuvar Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Clinical Laboratory Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
Epidemiyoloji Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Public Health in Epidemiology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yarıyıl veya 16 ay
Sağlık Örgütü Kamu Sağlığı Master

Master of Public Health in Health Care Organization

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemistry

Yüksek Lisans
72 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İkinci Dil olarak İngilizce bir Konsantrasyon ile Eğitim Uzmanı

Educational Specialist in Education with a Concentration in English as a Second Language

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İngilizce bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a Major in English

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Toplum Sağlığı Lisans Programı ve İnsan Hizmetleri

Bachelor Program in Community Health and Human Services

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Yönetiminde bir Binbaşı ile Bilim lisans

Bachelor of Science with a Major in Health Care Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya bölümünden lisans

Bachelor of Science with a Major in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Beslenme Bilimleri MS, Klinik Takip - Diyet Staj

MS in Nutrition Sciences, Clinical Track - Dietetic Internship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yüksek lisans Halk Sağlığı Araştırma Sonuçları

Master of Science in Public Health in Outcomes Research

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
Kimya MS

MS in Chemistry

Yüksek Lisans
30 dönem saat tam Zamanı - Plan 24 dönem saat Minimum; Plan II: Minimum
Tıbbi Bilim adamı Eğitim Programı, M. D. - Ph. D.

M.D.- Ph.D. in Medical Scientist Training Program

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Psikoloji (Doktora)- Tıbbi/Klinik Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Psychology - Medical/Clinical Psychology

Yüksek Lisans
72 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
Biyoteknoloji yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
Bir Konsantrasyon ile Okul Danışmanlık alanında yüksek lisans Danışmanlık

Master of Arts in Counseling with a Concentration in School Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Endüstriyel Dağıtım bir Binbaşı ile Bilim lisans

Bachelor of Science with a Major in Industrial Distribution

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcısı Uzmanlık

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner Specialty

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Halk Sağlığı alanında lisans Yolu

Undergraduate Pathway in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (3 - 12 ay)
(Doktora)Ömrü Gelişim Psikolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Lifespan Developmental Psychology

Yüksek Lisans
72 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Halk Sağlığı ılium doktor / Master (OD/MİL)

Doctor of Optometry / Master of Public Health (OD/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fen Bilimleri Öğretmeni C Erken Çocukluk Eğitimi ve İlköğretim bölümünden lisans ...

Bachelor of Science with a Major in Early Childhood Education and Elementary Education (Teacher C ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim doktor (D. Sc.) Yönetim - Sağlık Hizmetleri

Doctor of Science (D.Sc.) in Administration - Health Services

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Doktora (Ed.D.) Eğitim Liderlik

Educational Doctorate (Ed.D.) in Educational Leadership

Yüksek Lisans
52 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans Fizyoloji Konsantrasyon

Master of Science in Kinesiology with Exercise Physiology Concentration

Yüksek Lisans
Yeterlik Sınavı ile Tez ile 33 saat; Plan II - 36 saat tam Zamanı Plan -
Biyomedikal bölümünden lisans Bilimler

Bachelor of Science with a Major in Biomedical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA/MPH Çift Derecesi yüksek lisans Yol

Graduate Pathway in MBA/MPH Dual Degree

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 7 ay)
Sağlık Davranış Halk Sağlığı ana

Master of Public Health in Health Behavior

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Kayıtlı Hemşire (Bilim Hemşirelik Lisans RN) (kişisel numara)

Registered Nurse (RN) to Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Online/Uzaktan - 3-4 şartları
Halk Sağlığı Klinik Araştırma, yüksek lisans (CRHB)

Master of Science in Public Health Clinical Research (CRHB)

Yüksek Lisans
42 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Yetişkin Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Matematik bölümünden lisans

Bachelor of Science with a Major in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme Bilimleri MS, Araştırma Parça

MS in Nutrition Sciences, Research Track

Yüksek Lisans
37 dönem kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
(Doktora)Rehabilitasyon Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
72 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Adli tıp Bilimi Master ve Güvenlik Yönetimi

Master of Science in Computer Forensics and Security Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Özel Eğitim yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
Çevre Sağlığı Halk Sağlığı yüksek lisans ve Toksikoloji

Master of Public Health in Environmental Health and Toxicology

Yüksek Lisans
43 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Sanat Güzel Sanatlar lisans - Anadal

Bachelor of Fine Arts - Major in Art

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Beslenme Bilimleri MS, Klinik Takip - daha Önce Öğrenim Seçeneği

MS in Nutrition Sciences, Clinical Track - Prior Learning Option

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 dönem tam zamanı
Mesleki Terapi MS

MS in Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yarıyıl (2 buçuk yıl)
Yönetimi (Doktora)- Sağlık Hizmetleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Administration - Health Services

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-6 yıl (ortalama tamamlanma süresi ise 4.9 yıl)
Sanat Binbaşı ile Sanatlar lisans ve Sanat Tarihi Konsantrasyon

Bachelor of Arts with a Major in Art and an Art History Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Psikiyatri/Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Mühendisliği Yolu

Undergraduate Pathway in Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (3 - 12 ay)
(Doktora)Erken Çocukluk Eğitimi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Early Childhood Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 54 saat
Koordine MİL-Sosyal Çalışma M ve Anne ve Çocuk Sağlığı Politikası

Coordinated MPH-MSW in Social Work and Maternal and Child Health Policy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 kredi saat
Biyoteknoloji yüksek lisans

Master of Science in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 37 kredi saat
Sağlık İdaresi yüksek lisans (MSHA)

Master of Science in Health Administration (MSHA)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Executive - 57 saat; Konut - 71 saat
(Doktora)programı Sağlık Eğitimi ve Sağlığı geliştirmede

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Health Education and Health Promotion

Yüksek Lisans
75 Kredi saat tam Zamanı - Minimum
Malzeme Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Materials Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji Önemli bir Bilim lisans

Bachelor of Science with a Major in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
(Doktora)Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde kurs tam Zamanı - 48 dönem saat
Bir Binbaşı ile Bilim lisans Psikoloji

Bachelor of Science with a Major in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Programı koordine Juris Doktor / Master

Coordinated Juris Doctor / Master of Public Health Program

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 90 kredi saat
(Doktora)İnşaat Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 99-104 saat
Erken Çocukluk Eğitiminde bir konsantrasyon ile Eğitim Uzmanı

Educational Specialist in Education with a concentration in Early Childhood Education

Yüksek Lisans
33 saat Online/Uzaktan - Minimum
Beslenme alanında doktora (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nutrition Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Sosyoloji bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a Major in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik ve Kinetik Bilimi Kamu Sağlığı alanında yüksek lisans (CTSB)

Master of Science in Public Health in Clinical and Translational Science (CTSB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 41 - 44 saat
Makine Mühendisliği mezunu Yolu

Graduate Pathway in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Early Childhood Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
(Doktora)Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Eğitimde Sanat Okuma Eğitimi yüksek lisans

Master of Arts in Education in Reading Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 36 saat
Sosyoloji ya da Psikoloji Sağlık Davranış/Doktora koordine MPH

Coordinated MPH in Health Behavior/PhD in Sociology or Psychology

Yüksek Lisans
43-44 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İşbirliği Özel Eğitim K bir Konsantrasyon ile Eğitim Uzmanı-12: ...

Educational Specialist in Education with a Concentration in Collaborative Special Education K-12: ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 36 saat
Sanatlar Eğitimi bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a Major in Arts Education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
İnşaat, Mühendislik Yönetimi Mühendisliği Yüksek Lisans

Masters of Engineering in Construction Engineering Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 19 ay
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 saat
Sağlık Fiziği yüksek lisans

Master of Science in Health Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 saat
(MD/MPH)Halk Sağlığı Tıp doktor / Master

Doctor of Medicine / Master of Public Health (MD/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Halk Sağlığı Hazırlık Yönetimi ve politikaları, Kamu Sağlığı Master

Master of Public Health in Public Health Preparedness Management and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Kadın'in Sağlığı Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Women's Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Halk Sağlığı bölümünden lisans eğitimi

Bachelor of Science with a Major in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Danışman Eğitimde Sanatları Master

Master of Arts in Counselor Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Biyomedikal doktora Bilim / Lisans Doktora/MİL)

PhD in Biomedical Science / Master of Public Health (PhD/MPH)

Yüksek Lisans
MPH Online/Uzaktan - 42 kredi saat
Özel Eğitim Öğretmeni İşbirliği K yüksek lisans-12

Master of Arts in Special Education Collaborative Teacher K-12

Yüksek Lisans
33 saat; görme Bozukluğu P-12 - 39 saat 12 Online/Uzaktan - İşbirlikçi Öğretmen K - -
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 dönem saat
Sanat Binbaşı ile Sanatlar lisans ve Sanat Stüdyo Konsantrasyon

Bachelor of Arts with a Major in Art and an Art Studio Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Fizik bölümünden lisans

Bachelor of Science with a Major in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Olmayan)Erken Çocukluk Eğitimi Binbaşı ile Bilim lisans-Sertifika

Bachelor of Science with a Major in Early Childhood Education (Non-Certification)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akademik İngilizce - İngilizce Yol

Academic English - English Language Pathway

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (3 - 12 ay)
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 120-122 kredi saat
Halk Sağlığı Diş Hekimliği doktora / Master (DMD/MİL)

Doctor of Dental Medicine / Master of Public Health (DMD/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans Sağlık Bilişim

Master of Science in Health Informatics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilgisayar (Doktora)ve Enformasyon Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer and Information Sciences

Yüksek Lisans
72 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Neonatal Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Lisans Yolu Genel olarak Çalışmalarını

Undergraduate Pathway in General Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (3 - 12 ay)
(Doktora)Epidemiyoloji içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum Kredi Saat - 60
Bilgisayar, yüksek lisans ve Bilgi Bilimleri

Master of Science in Computer and Information Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Felsefe bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a Major in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ön Lisans Yolu-Hemşirelik

Undergraduate Pathway in Pre-Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (3 - 12 ay)
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki yıl İçinde
Uygulamalı Matematik doktora programı (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Tedavi doktor

Doctor of Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 119 krediyi
(Psy Felsefe Halk Sağlığı Bilim koordine Master - Ortak Doktora Sağlık / Doktor ...

Coordinated Master of Science in Public Health - PhD in Public Health / Doctor of Philosophy (Psy ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 saat Minimum - ÜLKEMİZ derece
Ed.S. Eğitim Liderlik

Ed.S. in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 31 - 35 saat
Beden Eğitimi Öğretmeni Sertifika bir Konsantrasyon ile M. S.

M.S. with a Concentration in Physical Education Teacher Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
İnsan Kaynakları Yönetimi lisans

Bachelor of Science in Human Resource Management

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 dönem saat
(Doktora)Tıbbi Sosyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Medical Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Eğitim Çalışmalarında Farklı toplumlarda

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Educational Studies in Diverse Populations

Yüksek Lisans
72 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mezun Yol Malzeme Mühendisliği

Graduate Pathway in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Çocuk Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Computer Forensics and Security Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Hemşirelik Sağlık Sistemleri Yönetimi

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Health Systems Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
İlköğretimde bir Konsantrasyon ile Eğitim Uzmanı

Educational Specialist in Education with a Concentration in Elementary Education

Yüksek Lisans
30 saat Online/Uzaktan - Minimum
Yabancı Dilde bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a Major in Foreign Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Toplum Sağlığı Eğitim yüksek lisans

Master of Arts in Education in Community Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Tıbbi Sosyoloji bölümünden lisans

Bachelor of Science with a Major in Medical Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
Sağlık Kalite ve Güvenlik, Yüksek Lisans

Master of Science in Healthcare Quality and Safety

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 saat
Bilgi Mühendisliği ve Yönetimi Mühendisliği Yüksek Lisans

Masters of Engineering in Information Engineering and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Uygulamalı Sosyoloji Online MA

Online MA in Applied Sociology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Dokuz Dersleri (30 Adet)
İletişim bölümünden lisans Çalışmaları

Bachelor of Arts with a Major in Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Communication Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem saat
Bir Binbaşı ile Bilim lisans İktisat

Bachelor of Science with a Major in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 21 kredi
Fizik yüksek lisans

M.S. in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30 dönem saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Bilişim

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Informatics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 kredi saat
Ceza Adalet Binbaşı ile Bilim lisans

Bachelor of Science with a Major in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 120-122 kredi saat
Eğitimsel Liderlik Eğitim yüksek lisans

Master of Arts in Education in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Yüksek Okulda Eğitim Uzmanı - Geleneksel Master'

Educational Specialist in High School Education - Traditional Master's

Yüksek Lisans
33 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Genel olarak Halk Sağlığı ana Teori ve Pratik

Master of Public Health in General Theory and Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl; 44 saat
Lise Eğitimde Sanatları Master

Master of Arts in Education in High School Education

Yüksek Lisans
33 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing (MSN) - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 31 kredi saat
(Doktora)Biyoistatistik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 85 - 88 saat
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
Eğitim yüksek lisans: Sanat Eğitimi - Görsel Sanatlar Geleneksel Master'Program s

Master of Arts in Education: Arts Education - Visual Arts Traditional Master's Program

Yüksek Lisans
33 saat Online/Uzaktan - Minimum
Malzeme Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 dönem saat
İlköğretimde Eğitim yüksek lisans

Master of Arts in Education in Elementary Education

Yüksek Lisans
33 saat Online/Uzaktan - Minimum
Barış Antropoloji alanında yüksek lisans ve İnsan Hakları

Master of Arts in Anthropology of Peace and Human Rights

Yüksek Lisans
36 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Biyoistatistik Halk Sağlığı Master

Master of Public Health in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 43-44 saat
Halk Sağlığı Halk koordineli Yönetimi Master/Master

Coordinated Master of Public Administration/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Tarihte MA

MA in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - (olmayan) Planı I - Tez ile 36 saat; Plan II - 36 saat tez seçeneği
Okulda Eğitim yüksek lisans Psikometri

Master of Arts in Education in School Psychometry

Yüksek Lisans
31credit saat Online/Uzaktan - Minimum
Afro-Amerikan Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in African American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
Vizyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Vision Science

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Sivil Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Masters of Civil Structural Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 19 ay
(Akdeniz foku koruma alanlarında/MİL)Halk Sağlığı Doktor Asistanı Çalışmalarda Bilim koordine edilen yüksek lisans ve Master

Coordinated Master of Science in Physician Assistant Studies and Master of Public Health (MSPAS/MPH)

Yüksek Lisans
Online dersleri Online/Uzaktan - 26 kredi saat
Yüksek lisans Halk Sağlığı Klinik ve Ötelenme Bilim Epidemiyoloji alanında

Master of Science in Public Health in Clinical and Translational Science Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 dönem saat
(Doktora)Hemşirelik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing

Yüksek Lisans
72 kredilik tam Zamanı - Minimum
Halk Sağlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü koordine Yönetimi Master/Master

Coordinated Master of Science in Health Administration/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 92 kredi saat
(AMNP)Hemşirelik Yolu Ana' hızlandırılmış;Giriş s

Accelerated Master's Entry to Nursing Pathway (AMNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Mühendisliği mezunu Yolu

Graduate Pathway in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
Maliye bölümünden lisans

Bachelor of Science with a Major in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arts Klinik Ruh Sağlığı Konsantrasyon ile Danışmanlık yüksek lisans

Master of Arts in Counseling with a Concentration in Clinical Mental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl veya 9 şart
Sağlık Davranış Halk Sağlığı Hemşirelik bilim Master / Master (MSN/MPH)

Master of Sciences in Nursing / Master of Public Health in Health Behavior (MSN/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl veya altı dönem üst üste
Sağlık Politikası Kamu Sağlığı Master

Master of Public Health in Health Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Ceza Adalet Bilim Master

Master of Science in Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 Planı - 30 saat; Plan II - 36 saat
Sosyal Çalışma Master (M)

Master of Social Work (MSW)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 61 kredi saat
Biyoistatistik yüksek lisans

Master of Science in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46-49 saat
Psikoloji (Doktora)- Davranışsal Nörobilim

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Psychology - Behavioral Neuroscience

Yüksek Lisans
72 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Uluslararası Çalışmalar Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a Major in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
(Doktora)Vizyon Bilim

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Vision Science

Yüksek Lisans
72 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Genel lisans Çalışmaları

Bachelor of General Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem saat
(Doktora)Biyomedikal Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 51 dönem saat
Biyoloji MS

MS in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Mesleki Terapi Bilim Sağlık yönetimi ve Bakım Yönetimi Master

Bachelor of Science in Health Care Management and Master of Science in Occupational Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yüksek lisans Halk Sağlığı Çevre Sağlığı Toksikoloji

Master of Science in Public Health in Environmental Health Toxicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Endüstriyel Hijyen ve Kamu Sağlığı Master

Master of Public Health in Industrial Hygiene

Yüksek Lisans
48 saat tam Zamanı - Minimum
Erken Çocukluk döneminde Eğitim alanında yüksek lisans

Master of Arts in Education in Early Childhood Education

Yüksek Lisans
33 saat Online/Uzaktan - Minimum
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Aile Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Elektrik Mühendisliği mezunu Yolu

Graduate Pathway in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans

M.S. in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 33 dönem saat
İşletme lisans Yolu

Undergraduate Pathway in Business

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (3 - 12 ay)
Mühendislik Tasarımı bir Konsantrasyon ve Ticarileştirme ile ana

Master of Engineering with a Concentration in Design and Commercialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim ılium doktor / Master

Doctor of Optometry / Master of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl