• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Onur) (lisans Siyasi Çalışmalarda

Bachelor of Arts (BA) (Honours) in Political Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 134 dönem saat
Sosyoloji (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Tarih (lisans

Bachelor of Arts (BA) in History

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Liderlik (MA) yüksek lisans Hıristiyan Bakanlığı Uzmanlık

Master of Arts (MA) in Leadership - Christian Ministry Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 dönem saat
Sanat (BA) lisans Artı Tasarım

Bachelor of Arts (BA) in Art Plus Design

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
(BA) Sanat Psikolojisi alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
EDGE Programı İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in EDGE Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 dönem saat
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science (BSc) in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
İncil Çalışmaları (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Biblical Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
İngilizce Sanatlar lisans (BA) ve Yaratıcı Yazma

Bachelor of Arts (BA) in English and Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
(Lisans İnsan Kinetiği

Bachelor of Arts (BA) in Human Kinetics

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
(Lisans Uluslararası Çalışmalarda

Bachelor of Arts (BA) in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Kinezyoloji (BHK) İnsan lisans Kinetiği

Bachelor of Human Kinetics (BHK) in Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Danışmanlık (MA) yüksek lisans Psikoloji

Master of Arts (MA) in Counselling Psychology

Yüksek Lisans
Tez parça tam Zamanı - 63 dönem saat (Tez ve Olmayan)
Liderlik (MA) yüksek lisans - Sağlık İhtisas

Master of Arts (MA) in Leadership - Health Care Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 dönem saat
Eğitim (Yatak) Eğitim lisans

Bachelor of Education (BEd) in Education

Lisans
Tam Zamanlı - 150 dönem saat
Liderlik (MA) Yüksek Lisans - Eğitim İhtisas

Master of Arts (MA) in Leadership - Education Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 dönem saat
Kimya Bilim lisans (BSc) (Onur)

Bachelor of Science (BSc) (Honours) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 134 dönem saat
Spor ve Eğlence Yönetimi (BHK) İnsan lisans Kinetiği

Bachelor of Human Kinetics (BHK) in Sport and Leisure Management

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Bilim lisans (BSc) Matematik

Bachelor of Science (BSc) in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Liderlik (MA) yüksek lisans - İş Uzmanlık

Master of Arts (MA) in Leadership - Business Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 dönem saat
Sanat (BA) lisans, Media Plus Kültür

Bachelor of Arts (BA) in Arts, Media Plus Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Akademik Geçiş İlk Yıl (lisans (AT1)

Bachelor of Arts (BA) in Academic Transition First Year (AT1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liderlik (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Uluslararası İş İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 dönem saat
Liderlik (MA) yüksek lisans - Kar amacı gütmeyen İhtisas

Master of Arts (MA) in Leadership - Non-Profit Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 dönem saat
Hıristiyanlık (lisans ve Kültür

Bachelor of Arts (BA) in Christianity and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Dilbilim (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 dönem saat
Inter (lisans-Kültürel Çalışmalar

Bachelor of Arts (BA) in Inter-Cultural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Bilim lisans (BSc) Biyoloji

Bachelor of Science (BSc) in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
İşletme (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Business

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
(BA) Sanat, Spor ve Eğlence Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Sport and Leisure Management

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Bilimi Matematik

Bachelor of Science (BSc) in Mathematics with Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
(Onur) (BA) Sanat Felsefesi alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) (Honours) in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 134 dönem saat
Hemşirelik lisans (BSN)

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Tam Zamanlı - 129 dönem saat
(BBA) lisans İşletme İş

Bachelor of Business Administration (BBA) in Business

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Çevre (BSc) Bilim lisans (BA)/Lisans Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA)/Bachelor of Science (BSc) in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Felsefe (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Dilbilim (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Müzik (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 126 dönem saat
(Lisans Tiyatro

Bachelor of Arts (BA) in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Eğitim Liderlik (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 dönem saat
Bilim lisans (BSc) Biyoteknoloji

Bachelor of Science (BSc) in Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Eğitim Çalışmaları (MA) yüksek lisans - Özel Eğitim

Master of Arts (MA) in Educational Studies - Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 dönem saat
(BA) Sanat Kurumsal İletişim alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Corporate Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Dünya Dillerinde (lisans ve Kültürler

Bachelor of Arts (BA) in World Languages and Cultures

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Coğrafya (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
İncil Çalışmaları (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Biblical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Beşeri Bilimler (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Bilim lisans (BSc) Kimya

Bachelor of Science (BSc) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Büyüyen İşletme Yönetimi İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Management of the Growing Enterprise

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 21 ay
Avrupa Çalışmaları (lisans

Bachelor of Arts (BA) in European Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
MBA - İşletme yüksek lisans-Kar ve Hayırsever Organizasyon Yönetimi

MBA - Master of Business Administration in Non-Profit and Charitable Organization Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 21 ay
Genel olarak (BSc) Bilim lisans (BA)/Lisans Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA)/Bachelor of Science (BSc) in General Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
İlkokulda Beden Eğitimi (BHK) İnsan lisans Kinetiği

Bachelor of Human Kinetics (BHK) in Elementary School Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Din Bilimleri (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Medya Artı İletişim (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Media Plus Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat