• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Tıbbi Profesyonel Akışı (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Medical Professional Stream

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerli Çevre Çalışmaları alanında Diploma

Diploma in Indigenous Environmental Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
İngiliz Edebiyatı lisans programı

Bachelor of Arts in English Literature

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Lisans ve Bilim (M. A. S.)

Bachelor of Arts and Science (B.A.S.)

Lisans
Onur programı için tam Zamanı - 20 kredi
Çevre, yüksek lisans ve Yaşam Bilimleri

Master of Science in Environmental and Life Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 2 yıl
Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Science in Information Systems

Lisans
Ortak büyük onur programı için tam Zamanı - ortak-Tümgeneral programı için 15 kredi, 20 kredi 20 kredi.
(B. B. A.)lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Yerli Çevre Çalışmaları lisans

Bachelor of Science in Indigenous Environmental Studies

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Sürdürülebilirlik Çalışmaları alanında yüksek lisans

Master of Arts in Sustainability Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - program üç akışları: 3.5 kredi Tez Akışı; (Co-op) 4.5 kredi Büyük Araştırma Kağıt Akışı; ve 4.5 kredi Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Akışı oluşur.
Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Sciences

Lisans
Değişken tam Zamanı
Doktora - Çevre Felsefe Doktoru ve Yaşam Bilimleri

PhD - Doctor of Philosophy in Environmental and Life Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl İçinde
Kültürel Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Cultural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - tek için 20 kredi-büyük onur programı
Arkeoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Archaeology

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Coğrafya lisans

Bachelor of Science in Geography

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Matematiksel Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Mathematical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - tek için 20 kredi-büyük onur programı
Eğitim Bilim lisans (Onur): Öğretmen Eğitim Akışı

Bachelor of Science (Honours) in Education: Teacher Education Stream

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) lisans Uluslararası Politik Ekonomi

Bachelor of Arts (Honours) in International Political Economy

Lisans
Tam Zamanlı - ortak için 20 kredi-büyük onur programı
Yerli Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Indigenous Studies

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Hemşirelik (Lisans Bilim lisans.N.)

Bachelor of Science in Nursing (B.Sc.N.)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Sanatlar lisans (Onur) ve Kaynak Fen Bilimleri

Bachelor of Arts (Honours) in Environmental and Resource Science / Studies

Lisans
Ortak büyük onur programı için tam Zamanı - tek büyük onur programı için 20 kredi 20 kredi.
Uluslararası Kalkınma Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in International Development Studies

Lisans
Tek büyük onur programı için tam Zamanı - ortak-büyük onur programı için 20 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi
Fen Bilimleri lisans (B. E. S. S)

Bachelor of Environmental Science / Studies (B.E.S.S)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre istatistik araştırma lisans

Bachelor of Science in Environmental Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Materials Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yerli Temelleri Diploma Öğrenme

Diploma in Foundations of Indigenous Learning

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk ve Sanat: Trent/Swansea Çift Derecesi (LL.B. ve B. A./B. B.)

Law and Arts: Trent/Swansea Dual Degree (LL.B. and B.A./B.B.A)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Ekolojik Restorasyon Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Ecological Restoration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim alanında lisans ve Eleştirel Düşünme

Bachelor of Arts in Communications and Critical Thinking

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanada Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Canadian Studies

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Çevresel Kimya lisans

Bachelor of Science in Environmental Chemistry

Lisans
Tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, 20 kredi
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 1 yıl en fazla 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri ve Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Computing Systems and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - tek için 20 kredi-büyük Onur programı
Siyasi Bilimler Bölümü

Bachelor of Arts in Political Studies

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Kanada Çalışmaları alanında yüksek lisans ve Yerli Çalışmalar

Master of Arts in Canadian Studies and Indigenous Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Modelleme alanında yüksek lisans ve Nicel Yöntemleri

Master of Arts in Applied Modelling and Quantitative Methods

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Tıp ve Sanatlar lisans (Onur), Adli Tıp ve Bilim

Bachelor of Science (Honours) in Forensics and Arts, Forensics and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji lisans eğitimi

Bachelor of Science in Psychology

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Bilgi Sistemleri lisans programı

Bachelor of Arts in Information Systems

Lisans
Ortak büyük onur programı için tam Zamanı - ortak-Tümgeneral programı için 15 kredi, 20 kredi
Adli Tıp ve Sanat (Onur) lisans, Adli Tıp ve Bilim

Bachelor of Arts (Honours) in Forensics and Arts, Forensics and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Tıbbi Profesyonel Akışı lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Medical Professional Stream

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Modelleme, yüksek lisans ve Nicel Yöntemleri

Master of Science in Applied Modelling and Quantitative Methods

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Sustainable Agriculture and Food Systems

Lisans
Ortak büyük onur programı için tam Zamanı - tek büyük onur programı için 20 kredi 20 kredi.
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Antropoloji yüksek lisans

Master of Arts in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat-İşletme

Bachelor of Science in Economics

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biology

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Matematik lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
(Onur) Bilim lisans (Onur) veya Lisans - Ortak Majors

Bachelor of Arts (Honours) or Bachelor of Science (Honours) - Joint Majors

Lisans
Değişken tam Zamanı
(M. S. W.)lisans

Bachelor of Social Work (B.S.W.)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Archaeology

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Kimyasal Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Chemical Physics

Lisans
Tek büyük genel program için tam Zamanı - tek büyük onur programı için 20 kredi, 15 kredi
Sanat Psikoloji yüksek lisans

Master of Arts in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişim Sistemleri lisans programı

Bachelor of Arts in Computing Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız Çalışmalarda lisans-Modern Diller

Bachelor of Arts in French Studies-Modern Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Büyük Ortak)İşletme lisans ve Bilim

Bachelor of Science in Business and Science (Joint Major)

Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyokimya alanında lisans ve Moleküler Biyoloji

Bachelor of Science in Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
Tek büyük Genel program için tam Zamanı - tek büyük Onur programı için 20 kredi, 15 kredi
İngiliz Edebiyatında yüksek lisans (Ortak Metin)

Master of Arts in English Literature (Public Texts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Antropoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Medya Çalışmaları (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Media Studies

Lisans
Ortak büyük onur programı için tam Zamanı - tek büyük onur programı için 20 kredi 20 kredi.
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Bilişim Sistemleri lisans

Bachelor of Science in Computing Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerli Çalışmalar Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Indigenous Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İş ve Sanat lisans programı (Ana Ortak)

Bachelor of Arts in Business and Arts (Joint Major)

Lisans
Tam Zamanlı - ortak için 20 kredi-büyük onur programı
Çocuk (Onur) lisans ve Gençlik Çalışmaları

Bachelor of Arts (Honours) in Child and Youth Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teoride yüksek lisans, Kültür ve Siyaset

Master of Arts in Theory, Culture and Politics

Yüksek Lisans
Giriş tam Zamanı - iki yıl İçinde
Su (Onur) lisans Bilimler

Bachelor of Science (Honours) in Water Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - tek için 20 kredi-büyük onur programı
Biyomedikal Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - tek için 20 kredi-büyük Onur programı
Gazetecilik lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı derece ve diploma birlikte 5 yıl içinde tamamlanabilir
Malzeme Bilimi, yüksek lisans

Master of Science in Materials Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı derece ve diploma birlikte 4 yıl içinde tamamlanabilir
Yerli Çevre Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Indigenous Environmental Studies

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi, 15 kredi.
Uygulamalı Modelleme, yüksek lisans ve Kantitatif Yöntemler: Finansal Analitik

Master of Science in Applied Modelling and Quantitative Methods: Financial Analytics

Yüksek Lisans
Uzunluğu tam Zamanı - 16 Ay veya daha az
Bilim Psikoloji yüksek lisans

Master of Science in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim (Onur) lisans: Öğretmen Eğitim Akışı

Bachelor of Arts (Honours) in Education: Teacher Education Stream

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Cinsiyet ve Kadın' lisans programı;Çalışmaları s

Bachelor of Arts in Gender and Women's Studies

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Sürdürülebilir Tarım (Onur) lisans ve Gıda Sistemleri

Bachelor of Arts (Honours) in Sustainable Agriculture and Food Systems

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.
Kanada Çalışmaları Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Canadian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Doktora adayları başarıyla 10.0 kredi eşdeğer tamamlamanız gerekir.
Matematiksel İktisat-İşletme (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Mathematical Economics

Lisans
Tam Zamanlı - tek için 20 kredi-büyük Onur programı
Çevre ve Kaynak Bilimleri / Çalışmaları Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Environmental and Resource Science / Studies

Lisans
Ortak büyük onur programı için tam Zamanı - tek büyük onur programı için 20 kredi 20 kredi.
Kültürel Çalışmalar, Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Cultural Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Ortak büyük onur programı için tek büyük onur programı için tam Zamanı - tek-Tümgeneral programı için 15 kredi, ortak Tümgeneral programı için 15 kredi; 20 kredi 20 kredi.