• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Lisans Bilgisayar Bilimi ve Matematik Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Computing Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Biyoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğal Kaynak lisans eğitimi

Bachelor of Natural Resource Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Ekonomisi yüksek lisans Yönetimi

Master of Environmental Economics and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Hücresel, Moleküler ve Mikrobiyal Biyoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Cellular, Molecular and Microbial Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Psikoloji Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Matematik Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari ve Mühendislik Teknolojisi Diploma

Architectural and Engineering Technology Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Kimya Biyoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Chemical Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Ekoloji ve Çevre Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Ecology and Environmental Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Muhasebe İş Post-Bakalorya Diploma -

Post-Baccalaureate Diploma in Business - Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Lisans Tarih Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Olaylar ve Sözleşmeler Yönetimi Diploma

Events and Conventions Management Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Felsefe bölümünde

Bachelor of Arts Majoring in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama sonrası Bakalorya Diploma-

Post-Baccalaureate Diploma in Business - Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Lisans İşletme Girişimcilik Okuyor

Bachelor of Business Administration Majoring in Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizmde Post-Bakalorya Diploma - Macera Çalışmalar

Post-Baccalaureate Diploma in Tourism - Adventure Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Turizm Geliştirme Turizmde Post-Bakalorya Diploma -

Post-Baccalaureate Diploma in Tourism - Tourism Destination Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
İş Temelleri Sertifikası

Business Foundations Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Tiyatro Sanatları Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Theatre Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Turizm Yönetimi lisans

Bachelor of Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme Uluslararası İşletme Okuyor

Bachelor of Business Administration Majoring in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme Pazarlama Bölümünden

Bachelor of Business Administration Majoring in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Disiplinlerarası Çalışmalar lisans

Bachelor of Interdisciplinary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Kimya Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans edebiyat okumak

Bachelor of Arts Majoring in English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
2 1 Mutfak Sanatları Sertifika Profesyonel Aşçı ve

Culinary Arts Certificate Professional Cook 1 and 2

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Matematik Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret ve İş Yönetimi Önlisans

Associate of Commerce and Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Etkinlik Yönetimi Diploma

Sports Event Management Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Fizik uzmanı

Bachelor of Science Majoring in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Su ve Atık su Teknolojisi Diploma

Water and Wastewater Technology Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim lisans (İlköğretim)

Bachelor of Education (Elementary)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(AA)Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree (AA)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans İşletme Muhasebe Bölümünden

Bachelor of Business Administration Majoring in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş sonrası Bakalorya Diploma - Finans

Post-Baccalaureate Diploma in Business - Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Lisans Matematik Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Mathematical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Post-Bakalorya Diploma - Tedarik Zinciri Yönetimi

Post-Baccalaureate Diploma in Business - Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Resort ve Otel Yönetimi Diploma

Resort and Hotel Management Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Turizmde Post-Bakalorya Diploma - Yönetim Festivaller ve Etkinlikler

Post-Baccalaureate Diploma in Tourism - Managing Festivals and Events

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Çevresel Kimya lisans Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Environmental Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık lisans

Bachelor of Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetici Asistanı Diploma

Executive Assistant Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Educational Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 kredi artı ESL gerekli
(BBA)İşletme lisans programı (BA) ve Lisans

Bachelor of Arts (BA) and Bachelor of Business Administration (BBA)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Turizm Post-Bakalorya Diploma - Yenilik ve Girişimcilik

Post-Baccalaureate Diploma in Tourism - Innovation and Entrepreneurship in Tourism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Lisans Sosyoloji Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki veya üç yıl
Öğretim Görevlisi ve Topluluk Destek Sertifikası

Education Assistant and Community Support Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans İletişim Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş Post-Bakalorya Diploma -

Post-Baccalaureate Diploma in Business - International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Turizm Yönetimi Diploma

Tourism Management Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BBA)İşletme (BCS) Bilgisayar Bilimi lisans ve Lisans

Bachelor of Computing Science (BCS) and Bachelor of Business Administration (BBA)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans İşletme, Ekonomi Bölümünden

Bachelor of Business Administration Majoring in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümünden

Bachelor of Business Administration Majoring in Supply Chain Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizmde Post-Bakalorya Diploma - Tatil Deneyimi Yönetimi

Post-Baccalaureate Diploma in Tourism - Resort Experience Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Lisans İşletme Maliye Bölümünden

Bachelor of Business Administration Majoring in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma

Early Childhood Education Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe Teknisyeni Diploması

Accounting Technician Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomik ve Siyasi Çalışmaları Bölümünden lisans

Bachelor of Arts Majoring in Economic and Political Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Matematik ve Ekonomi Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Mathematics and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizmde Post-Bakalorya Diploma - Turizm Deneyimi Yönetimi

Post-Baccalaureate Diploma in Tourism - Tourism Experience Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
(Kanun)Juris Doktor

Juris Doctor (Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme İşletme Post-Bakalorya Diploma -

Post-Baccalaureate Diploma in Business - Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Lisans İktisat Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl