• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Restoranda B. S., Otel ve Kurumsal Yönetim: Konaklama Yönetimi Konsantrasyon

B.S. in Restaurant, Hotel, and Institutional Management: Lodging Management Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Biliminin lisans - Et Bilimi İş Seçeneği

Bachelor of Science in Animal Science - Meat Science Business Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevresel Toksikoloji yüksek lisans

M.S. in Environmental Toxicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Eğitim Psikolojisi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Psychology

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde 91 dönem kredi saat tam Zamanı - Minimum
Petrol Mühendisliğinde B. S. / M. S.

B.S. / M.S. in Petroleum Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Tarihi yüksek lisans

M.A. in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 saat
Disiplinlerarası Tarımda B. S. - Tarım Liderlik

B.S. in Interdisciplinary Agriculture - Agricultural Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik (EdD) Eğitim doktor

Doctor of Education (EdD) in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 saat
Tiyatro Sanatları B. F. A.: Tasarım/Teknoloji İhtisas

B.F.A. in Theatre Arts: Design/Technology Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makina Mühendisliğinde B. S. / M. S.

B.S. / M.S. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
B. Restoran, Otel ve Kurumsal Yönetimi / M. S. Misafirperverlik ve Perakende Yönetimi S.

B.S. in Restaurant, Hotel, and Institutional Management / M.S. in Hospitality and Retail Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik yüksek lisans (Non-Tez Rapor Seçeneği)

M.S. in Mathematics (Non-Thesis Report Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Bilgi Teknolojileri B. B. A.: Web Uygulama Tasarım Konsantrasyonu

B.B.A. in Information Technology: Web Application Design Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğretim Araştırma (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Higher Education Research

Yüksek Lisans
Adaylar ötesinde tam Zamanı - 96 kredi saat
Atmosfer Bilimleri yüksek lisans

M.S. in Atmospheric Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 saat
B. S., Bilgisayar Bilimi

B.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Sanatları yüksek lisans

Master of Arts in Theatre Arts

Yüksek Lisans
Adaylar ötesinde 36 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İşletme yüksek lisans - Sağlık Konsantrasyon

M.S. in Business Administration - Healthcare Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Danışman Eğitimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Counselor Education

Yüksek Lisans
93 saat lisans derecesi ötesinde tam Zamanı
B. B. A. Genel olarak İş

B.B.A. in General Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya B. A.

B.A. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Biliminin lisans - Et Bilimi Seçeneği

Bachelor of Science in Animal Science - Meat Science Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans (M. Env.E. )

Master of Environmental Engineering (M.Env.E. )

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyoloji M. S.

M.S. in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Matematik yüksek lisans (Non-Tez Sınav Seçeneği)

M.S. in Mathematics (Non-Thesis Exam Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Tarım ve Uygulamalı Ekonomi yüksek lisans

Master of Science in Agricultural and Applied Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - M. S. olmayan lisansüstü kredi Yüksek Lisans Tezi seçeneği için yüksek lisans kredi 30 saat ve en Az 36 saat-tez seçeneği
Kişisel Finansal Planlama B. S.

B.S. in Personal Financial Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya M. S.

M.S. in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 20 saat ders artı 12 saat araştırma
Romantik Diller M. A.: Fransızca veya İspanyolca Konsantrasyon

M.A. in Romance Languages: French or Spanish Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Hukuk Tarım ve Uygulamalı Ekonomi yüksek lisans ve Doktora

Master of Science in Agricultural and Applied Economics and Doctor of Jurisprudence

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Koruma Kolluk B. S.

B.S. in Conservation Law Enforcement

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Tarım B. S.

B.S.in Agribusiness

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(J. D.)Hukuk Çevre Toksikolojisi (M. S.) Yüksek Lisans/Doktora

Master of Science (M.S.) in Environmental Toxicology/Doctor of Jurisprudence (J.D.)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyokimya alanında lisans

Bachelor of Arts in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğal Kaynakları Yönetimi alanında lisans eğitimi - Çiftlik Yönetimi Parça

Bachelor of Science in Natural Resources Management - Ranch Management Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihte M. A.

M.A. in History

Yüksek Lisans
24 saat tam Zamanı - Minimum
M. (Olmayan)Matematik Tez Portföyü Seçenek A.

M.A. in Mathematics (Non-Thesis Portfolio Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 saat
Öğretim Teknolojileri Eğitimi yüksek lisans

Master of Education in Instructional Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Yönetimi (J. D.) Hukuk doktora / Master (M. A. P.)

Doctor of Jurisprudence (J.D.) / Master of Public Administration (M.P.A.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 108 saat
İlköğretimde Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Tarım, Eğitim, yüksek lisans

Master of Science in Agricultural Education

Yüksek Lisans
Tez araştırması tam Zamanı - onaylandı yüksek lisans dersleri 36 saat veya lisansüstü dersler 30 saat artı 6 saat
Tarım, Eğitim (EdD) Eğitim doktor

Doctor of Education (EdD) in Agricultural Education

Yüksek Lisans
48 dönem saat tam Zamanı - Minimum
M. S. Bahçecilik Bilimi

M.S. in Horticulture Science

Yüksek Lisans
Lisansüstü dersler tam Zamanı - tez yüksek lisans dersleri 24 saat artı 6 Saat, 36 saat
Hayvan Biliminin lisans - Atçılık Tedavi Seçeneği Yardımlı

Bachelor of Science in Animal Science - Equine Assisted Therapy Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanatta B. A.: Sanat Tarihi Uzmanlık

B.A. in Art: Art History Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanatta B. F. A.: Grafik Tasarım Uzmanlık

B.F.A. in Art: Graphic Design Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Önceden Hayvan Biliminin bekar Arkadaşı Hayvan Bilimi Veteriner Seçeneği

Bachelor of Science in Animal Science - Companion Animal Science Pre-Veterinary Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genel İşletme)İşletme Mimarlık/ Lisans lisans

Bachelor of Science in Architecture/ Bachelor of Business Administration (General Business)

Lisans
Tam Zamanlı - 161 saat
Üniversite eğitimi B. A./B. S. - Tarım Liderlik Konsantrasyon

B.A./B.S. in University Studies - Agricultural Leadership Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Klavye) Öğretmen Sertifika Doğru Önde gelen Müzik B. M.: Müzik Uzmanlık

B.M. in Music: Music Leading Toward Teacher Certification (Keyboard) Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimsel Liderlik Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Fizik lisans - Uygulamalı Fizik Konsantrasyon

B.S. in Physics - Applied Physics Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Mimarlık/ Lisans lisans

Bachelor of Science in Architecture/ Bachelor of Science in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 183-184 saat
Sistemleri ve Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Systems and Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Tarım Master

Master of Agribusiness

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 36 saat
Çok Disiplinli Bilim lisans - Biyoloji İhtisas

B.S. in Multidisciplinary Science - Biology Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 saat
Restoranda B. S., Otel ve Kurumsal Yönetim: Otelcilik Konsantrasyon

B.S. in Restaurant, Hotel, and Institutional Management: Hospitality Management Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Mikrobiyoloji yüksek lisans

M.S. in Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat tez için; 36 saat tez olmayan-
Stratejik İletişim alanında yüksek lisans ve Yenilik

Master of Arts in Strategic Communication and Innovation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 saat
Beslenme M. S. Bilimler

M.S. in Nutritional Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 saat
Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi olmadan

Master of Science in Petroleum Engineering without Thesis

Yüksek Lisans
33 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Üniversite eğitimi B. A./B. S. - Bütünleştirici Çalışmaları Konsantrasyon

B.A./B.S. in University Studies - Integrative Studies Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kişisel Finansal Planlama yüksek lisans

M.S. in Personal Financial Planning

Yüksek Lisans
42 saat tam Zamanı - Minimum
Mimarlık alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Yüksek lisans dışında kurs tam Zamanı - 60 saat
Hayvan Biliminin lisans - İş Seçeneği

Bachelor of Science in Animal Science - Business Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. S. Biyomühendislik

M.S. in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tezin tam Zamanı - kurs 24 kredi saat ve altı kredi saat
Mühendislik Master ( M. Alternatif.)

Master of Engineering ( M.Engr.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem saat
Zooloji Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Zoology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Temel AB ile disiplinler arası Çalışmalarda B. S.-6 Sertifika: iki dilde Eğitim Özel ...

B.S. in Multidisciplinary Studies with Elementary EC-6 Certification: Bilingual Education Special ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan gelişiminde M. S. ve Aile Çalışmaları

M.S. in Human Development and Family Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17-36 saat
(Bitki ve Toprak Bilimi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Plant and Soil Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
İktisat yüksek lisans - Tez Seçeneği

M.A. in Economics - Thesis Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Fizik B. S. - Astrofizik Konsantrasyon

B.S. in Physics - Astrophysics Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik B. A.

B.A. in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Hayvan Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Animal Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
Hayvan Biliminin Bachelor - At Üretim Seçeneği

Bachelor of Science in Animal Science - Equine Production Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi/Telekomünikasyon B. B. A.: Ağ Konsantrasyon

B.B.A. in Information Technology/Telecommunications: Networking Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım İletişim, yüksek lisans

Master of Science in Agricultural Communications

Yüksek Lisans
Lisansüstü dersler tam Zamanı - onaylandı yüksek lisans dersleri 36 saat veya 30 saat
Toprak ve Bitki Bilimi B. S.

B.S. in Plant and Soil Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teknik İletişim M. A.

M.A. in Technical Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Elektrik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 60 kredi saat
Dilleri ve Kültürleri M. A. - Klasik Konsantrasyon

M.A. in Languages and Cultures - Classics Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Ekonomi B. A.

B.A. in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. Dilleri ve Kültürleri A.: Rus Dili ve Alan Araştırmaları Uzmanlık

B.A. in Languages and Cultures: Russian Language and Area Studies Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme B. S.: Beslenme, Sağlık ve Sağlıklı yaşam Konsantrasyon

B.S. in Nutrition: Nutrition, Health, and Wellness Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanatta B. A.: Studio Sanat İhtisas

B.A. in Art: Studio Art Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilleri ve Kültürleri Bölümü: Klasikler İhtisas

Bachelor of Arts in Languages and Cultures: Classics Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme (Doktora)Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Nutritional Sciences

Yüksek Lisans
72 saat tam Zamanı - Minimum
Matematik en Küçük Jeofizik Jeoloji mühendisliğinde B. S.: Konsantrasyon

B.S. in Geosciences: Concentration in Geophysics with a Minor in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. S. I. E.)Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Industrial Engineering (M.S.I.E.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat tez seçeneği tez araştırma, 30 6 kredi saat de dahil olmak üzere saat olmayan bir tez seçeneği
Antropoloji B. A.

B.A. in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde kurs 60 saat tam Zamanı - Minimum
Restoranda B. S., Otel ve Kurumsal Yönetim: Şarap İş Konsantrasyon

B.S. in Restaurant, Hotel, and Institutional Management: Wine Business Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Geosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
(J. D.)Hukuk Spor Yönetimi/Doktor M. S.

M.S. in Sport Management/Doctor of Jurisprudence (J.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 102 saat
Pazarlama B. B. A.: Satış Konsantrasyon

B.B.A. in Marketing: Sales Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. M. Teoride Uzmanlık

B.M. in Theory Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal Biyoloji yüksek lisans

M.S. in Chemical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 saat
Hayvan Biliminin lisans - Üretim Seçeneği

Bachelor of Science in Animal Science - Production Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Sanatları B. F. A.: Oyunculuk Uzmanlık

B.F.A. in Theatre Arts: Acting Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. A. E.)Sanat Master Eğitim

Master of Art Education (M.A.E.)

Yüksek Lisans
36 dönem saat tam Zamanı - Minimum
(M. M. Ed.)Müzik Eğitimi Müzik lisans (B. M) / Master

Bachelor of Music (B.M) / Master of Music Education (M.M.Ed.)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
B. S. İnşaat Mühendisliği

B.S. in Construction Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
M. S. (Olmayan)İstatistik Tez Sınav Seçeneği

M.S. in Statistics (Non-Thesis Exam Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
İnsan gelişiminde Doktora ve Aile çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in Human development and Family studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bir İhtisas ile Güzel Sanatlar (Doktora)tiyatroda

Doctor of Philosophy (PhD) in Fine Arts with a Specialization in Theatre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 dönem saat
Otelcilik, yüksek lisans ve Perakende Yönetimi

Master of Science in Hospitality and Retail Management

Yüksek Lisans
34 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İhtisas (Enstrümental) Öğretmen Sertifika Doğru Önde gelen Müzik B. M.: Music

B.M. in Music: Music Leading Toward Teacher Certification (Instrumental) Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İhtisas (saz) Müzik B. M.: Performans

B.M. in Music: Performance (Stringed Instrument) Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Özel Eğitimde yüksek lisans

Master of Education in Special Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Giyim Tasarımı ve İmalat B. S.

B.S. in Apparel Design and Manufacturing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tez Seçeneği)Matematik M. A.

M.A. in Mathematics (Thesis Option)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 saat
İhtisas (Ses) Müzik B. M.: Performans

B.M. in Music: Performance (Voice) Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tez ile yüksek lisans Petrol Mühendisliği

Master of Science in Petroleum Engineering with Thesis

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tedarik Zinciri Yönetiminde B. B. A.

B.B.A. in Supply Chain Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi B. B. A.: Stratejik Girişimcilik ve İnovasyon Konsantrasyon

B.B.A. in Management: Strategic Entrepreneurship and Innovation Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Zooloji yüksek lisans

M.S. in Zoology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Tıp MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Doktora

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Gelişimi ve Aile Çalışmalarında M. S.: Gençlik Geliştirme İhtisas

M.S. in Human Development and Family Studies: Youth Development Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Özel Eğitim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Special Education

Yüksek Lisans
Adaylar ötesinde tam Zamanı - 90 kredi saat
Mimarlık Master (Profesyonel Program)

Master of Architecture (Professional Program)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
İç Tasarım lisans / yüksek lisans Çevre Tasarımı Programı Hızlandırılmış

Bachelor of Interior Design / M.S. in Environmental Design Accelerated Program

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik Eğitimi Master (M. Ed.)

Master of Music Education (M.M.Ed.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Evlilik ve Aile Terapisi yüksek lisans

M.S. in Marriage and Family Therapy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tiyatro Sanatları Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Theatre Arts

Yüksek Lisans
60 saat tam Zamanı - Minimum adaylar dışında gereklidir
Çevre Tasarımı yüksek lisans

M.S. in Environmental Design

Yüksek Lisans
34 saat tam Zamanı - Minimum
B. RHİM Misafirperverlik İkincil FCSE Öğretmen Sertifika - Beslenme ve Gıda Bilimi ile S.

B.S. in RHIM with Secondary FCSE Teacher Certificate in Hospitality - Nutrition, and Food Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans B. B. A. - Gayrimenkul Konsantrasyon

B.B.A. in Finance - Real Estate Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya Küçük ile Jeoloji: Jeoloji mühendisliğinde B. Konsantrasyon

B.A in Geosciences: Concentration in Geology with a Minor in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanatta B. F. A.: Studio Sanat İhtisas

B.F.A. in Art: Studio Art Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi B. S.

B.S. in Sport Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

M.S. in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
İnsan gelişiminde B. S. ve Aile Çalışmaları

B.S. in Human Development and Family Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 ders saat artı 12 saat tez
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 saat Sınıf Ders ve 3 saatlik bir staj
(Tarım ve Uygulamalı Ekonomi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural and Applied Economics

Yüksek Lisans
Bakalorya derecesi ötesinde derslerin 70 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(Doktora)İngilizce

Doctor of Philosophy (PhD) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Genellikle 60 saat B. A. derecesi ötesinde miktarda
Biyomedikal Bilimler (Doktora) Felsefe MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Doktora

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kimya B. S.

B.S. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (Olmayan)yüksek lisans-Tez Seçeneği

M.S. in Physics (Non-Thesis Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Kişisel Finansal Planlama İşletme/yüksek lisans MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/M.S. in Personal Financial Planning

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(J. D.)Hukuk İşletme/Doktor M. S. A.

M.S.A. in Business Administration/Doctor of Jurisprudence (J.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 105 saat
Psikoloji

B.A. in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çok Disiplinli Bilim M. S.

M.S. in Multidisciplinary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Finans M. S.

M.S. in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. S. Kimya Mühendisliği

B.S. in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konukseverlik Yönetimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Hospitality Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
(Doktora)Tarımsal İletişim ve Eğitimde

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural Communications and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 saat sonrası yüksek lisans
Kara (Doktora)Planlama Yönetimi ve Tasarım Kullanın

Doctor of Philosophy (PhD) in Land Use Planning Management and Design

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde 66 saat tam Zamanı - Minimum
Dilleri ve Kültürleri M. A. - Alman Toplama

M.A. in Languages and Cultures - German Concentration

Yüksek Lisans
Kurs tam Zamanı - 36 saat
Eczacılık (Ecza İşletme / Doktora MBA - Master.D. )

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Pharmacy (Pharm.D. )

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Zooloji lisans

Bachelor of Science in Zoology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Psikoloji yüksek lisans

M.A. in Experimental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doğal Kaynakları Yönetimi alanında lisans eğitimi - Yaban Hayatı Biyolojisi Parça

Bachelor of Science in Natural Resources Management - Wildlife Biology Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bahçe Bitkileri Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Horticulture Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 saat
Öğretmen Sertifika ile Aile B. S. ve Tüketici Bilimleri

B.S. in Family and Consumer Sciences with Teacher Certification

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otelcilik, Beslenme, Gıda Bilimi ve Beslenme B. S. - orta Öğretmen Sertifikasyon

B.S. in Nutrition - Secondary Teacher Certification in Hospitality, Nutrition, and Food Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevresel Toksikoloji Bilim MBA - Master İşletme Yönetimi / Yüksek Lisans

MBA - Master of Business Administration / Master of Science in Environmental Toxicology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Enerji Ticaret B. B. A.

B.B.A. in Energy Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğal Kaynakları Yönetimi alanında lisans eğitimi - Balıkçılık Biyolojisi Parça

Bachelor of Science in Natural Resources Management - Fisheries Biology Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hücre lisans ve Moleküler Biyoloji

Bachelor of Science in Cell and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Master

Master of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Temel AB ile disiplinler arası Çalışmalarda B. S.-6 Sertifika: Özel Eğitim Specializ ...

B.S. in Multidisciplinary Studies with Elementary EC-6 Certification: Special Education Specializ ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. S./M. S. Kimya Mühendisliği

B.S./M.S. in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim Teknolojileri (EdD) Eğitim doktor

Doctor of Education (EdD) in Instructional Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 93 saat
Reklam B. A.

B.A. in Advertising

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans

M.S. in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 saat
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans

M.S. in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Müzik B. M.: Kompozisyon İhtisas

B.M. in Music: Composition Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ailede (Doktora)ve Tüketici Bilimleri Eğitimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Family and Consumer Sciences Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 dönem saat
Teknik İletişim (Doktora)ve Retorik

Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Communication and Rhetoric

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde lisansüstü dersler tam Zamanı - en az 60 saat
İnsan B. S. Bilimler

B.S. in Human Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Biyoteknoloji / MBA yüksek lisans - Master

M.S. in Biotechnology / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)İnşaat Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 ders saat artı 12 saat tez
(Doktora)Klinik Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5-6 yıl
Hayvan Biliminin lisans - Fen Seçeneği

Bachelor of Science in Animal Science - Science Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık yüksek lisans

M.S. in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 Minimum kredi saat
Danışman Eğitimde Master

Master of Education in Counselor Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Disiplinler arası Çalışmalar alanında yüksek lisans

Master of Arts in Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 saat
İşletme Hukuk (J. D.) / MBA doktoru - Master

Doctor of Jurisprudence (J.D.) / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık üç yıl
İş Tarım lisans ve Uygulamalı İktisat / Lisans Yönetimi ...

Bachelor of Science in Agricultural and Applied Economics / Bachelor of Business Administration i ...

Lisans
Tam Zamanlı - 144 saat
Coğrafya yüksek lisans

M.S. in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Müzik B. M.: Performans (Organ) Uzmanlık

B.M. in Music: Performance (Organ) Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A. A. S.)Uygulamalı Sanatlar lisans ve Bilimler

Bachelor of Applied Arts and Sciences (B.A.A.S.)

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 saat
Yaban Hayatı, Su ve Vahşi topraklar Bilim ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Wildlife, Aquatic, and Wild lands Science and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 36 saat
Temel AB ile disiplinler arası Çalışmalarda B. S.-6 Sertifika: ESL İhtisas

B.S. in Multidisciplinary Studies with Elementary EC-6 Certification: ESL Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir İhtisas ile Güzel Sanatlar (Doktora)Müzik

Doctor of Philosophy (PhD) in Fine Arts with a Specialization in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 dönem saat
(Kritik Çalışmalar ve Sanatsal Pr Uzmanlığı ile Güzel Sanatlar Doktora) doktora ...

Doctor of Philosophy (PhD) in Fine Arts with a Specialization in Critical Studies and Artistic Pr ...

Yüksek Lisans
Bireysel kurs 33 saat tam Zamanı - Minimum tez süresi 12 saat dahil olmak üzere.
Muhasebe M. S.

M.S. in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
B. S. Bilgisayar Mühendisliği

B.S. in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Temel AB ile disiplinler arası Çalışmalarda B. S.-6 Sertifika: Matematik/Fen Vurgu

B.S. in Multidisciplinary Studies with Elementary EC-6 Certification: Math/Science Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilleri ve Kültürleri B. A.: Almanca Uzmanlık

B.A. in Languages and Cultures: German Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji yüksek lisans

M.A. in Anthropology

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 30 Saat, 36 saat
Üniversite eğitimi B. A./B. S. - İnsan Kaynakları Gelişimi Konsantrasyon

B.A./B.S. in University Studies - Human Resource Development Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme B. S.: Preprofessional Sağlık Kariyer Konsantrasyon

B.S. in Nutrition: Preprofessional Health Careers Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Mimarlık / MBA yüksek lisans - Master

Master of Architecture / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Peyzaj Mimarlığı lisans

Bachelor of Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Ekonomi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in International Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
M. (Olmayan)Matematik Tez Raporu Seçenek A.

M.A. in Mathematics (Non-Thesis Report Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Bir Bileşik Küçük ile Çevre Jeoloji Jeoloji mühendisliğinde B. S.: Konsantrasyon

B.S. in Geosciences: Concentration in Environmental Geology with a Composite Minor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kinezyoloji M. S.

M.S. in Kinesiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Bitki, yüksek lisans ve Toprak Bilimi

Master of Science in Plant and Soil Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 36 saat
M. S. Hayvan Bilimi

M.S. in Animal Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
(Evlilik ve Aile Terapisi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Marriage and Family Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 saat
Bilgi Teknolojileri B. B. A.: İş Analizi Konsantrasyon

B.B.A. in Information Technology: Business Analysis Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Çalışmalarında M. A.

M.A. in Communication Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Doğal Kaynakları Yönetimi alanında lisans eğitimi - Koruma Parça Aralığı

Bachelor of Science in Natural Resources Management - Range Conservation Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği

B.S. in Industrial Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Bilim Master Çevresel Sürdürülebilirlik ve Doğal Kaynakların Yönetiminde ...

Professional Science Master’s in Environmental Sustainability and Natural Resources Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji B. A. - Kriminoloji Konsantrasyon

B.A. in Sociology - Criminology Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği

B.S. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi Yüksek Lisans

M.S. in Sport Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 36 saat
Perakende Yönetimi B. S.

B.S. in Retail Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
(Sistemleri ve Mühendislik Yönetimi alanında Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Systems and Engineering Management

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde kurs 60 saat tam Zamanı - Minimum
(Tez Opsiyon)Elektrik Mühendisliği

M.S. in Electrical Engineering (Thesis Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Dilleri ve Kültürleri B. A.: Fransızca Uzmanlık

B.A. in Languages and Cultures: French Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Hukuk (J. D.) / Yüksek Lisans Doktora (M. S.) Kişisel Finansal Planlama

Doctor of Jurisprudence (J.D.) / Master of Science (M.S.) Personal Financial Planning

Yüksek Lisans
Akademik çalışmanın tam Zamanı - Üç-dört yıl
Aşk Dillerinde Sanatlar MBA - Master İşletme Yönetimi / Yüksek Lisans

MBA - Master of Business Administration / Master of Arts in Romance Languages

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Fizik B. S. - Profesyonel Konsantrasyon

B.S. in Physics - Professional Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan gelişiminde B. S. ve aile, Aile ve Tüketici Sc Öğretmen Sertifika ile Çalışmalar ...

B.S. in Human Development and Family Studies with Teacher Certification in Family and Consumer Sc ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Yaban Hayatı, Su ve Vahşi topraklar Bilim ve Yönetimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Wildlife, Aquatic, and Wild lands Science and Management

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde lisansüstü dersler tam Zamanı - 60 - %80 veya daha fazla, dönem kredi saat
Ondokuz Mayıs M. S.

M.S. in Geosciences

Yüksek Lisans
Lisansüstü ders kredisini tam Zamanı - 36 saat
Antropoloji B. A. - Adli Antropoloji Konsantrasyon

B.A. in Anthropology - Forensic Anthropology Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Gelişimi ve Aile Çalışmalarında M. S. - Geriatri Uzmanlık

M.S. in Human Development and Family Studies - Gerontology Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Gıda Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Food Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
İspanyolca Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Spanish

Yüksek Lisans
B. A. derecesi ötesinde tam Zamanı - Minimum 60 saat
Muhasebe B. B. A. / M. S.

B.B.A. / M.S. in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Tez Seçeneği)Matematik yüksek lisans

M.S. in Mathematics (Thesis Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
(Olmayan)Elektrik Mühendisliği Yüksek lisans-Tez Seçeneği

M.S. in Electrical Engineering (Non-Thesis Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Dijital Tasarım ve Üretim uzmanlığı ile Mimarlık alanında yüksek lisans (GEZGİNİ'Nİ)

Master of Science in Architecture with a specialization in Digital Design and Fabrication (DDF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih Yüksek Lisans - bilimsel Hazırlık Parça

M.A. in History - Academic Preparatory Track

Yüksek Lisans
24 saat tam Zamanı - Minimum
İç Tasarım lisans

Bachelor of Interior Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım iletişimde B. S.

B.S. in Agricultural Communications

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teknik İletişim B. A.

B.A. in Technical Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum içinde B. S., Aile ve Bağımlılık Bilimler

B.S. in Community, Family, and Addiction Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme Bilimleri B. S. ve Diyet

B.S. in Nutritional Sciences and Dietetics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği

B.S. in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe M. A.

M.A. in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 saat
(Doktora)Medya ve İletişim

Doctor of Philosophy (PhD) in Media and Communication

Yüksek Lisans
Sanatlar derecesi Master ötesinde tam Zamanı - bakalorya derecesi ötesinde lisansüstü eğitim 87 saat veya 60 saat
M. S. Bilgisayar Bilimi

M.S. in Computer Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Tez Seçeneği)Fizik yüksek lisans

M.S. in Physics (Thesis Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 saat dersin kredi
(FCSE), yüksek lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi

Master of Science in Family and Consumer Sciences Education (FCSE)

Yüksek Lisans
36 dönem saat tam Zamanı - Minimum
M. S. Yazılım Mühendisliği

M.S. in Software Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Elektrik Mühendisliği

B.S. in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. S. disiplinler arası Çalışmalar: Orta Seviye İngilizce Dil Sanatları, Sosyal Bilgiler Uzmanlık

B.S. in Multidisciplinary Studies: Middle-Level English Language Arts, Social Studies Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Mühendisliği

B.S. in Petroleum Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel İşletme B. B. A. - İnşaat Yönetimi Konsantrasyon

B.B.A. in General Business - Construction Management Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İhtisas (Piyano) Müzik B. M.: Performans

B.M. in Music: Performance (Piano) Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans ve Mektuplar

B.S. in Honors Arts and Letters

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma yüksek lisans (M. S. W.)

Master of Social Work (M.S.W.)

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 saat
Yüksek Öğretimde Eğitim Master

Master of Education in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 dönem kredi saat
(Doktora)eğitim programları ve Öğretim

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Adaylar ötesinde tam Zamanı - 93 krediyi
Doktora (Doktora) Genel Deneysel Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in General Experimental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
İktisat M. A. - Non-Tez Seçeneği

M.A. in Economics - Non-Thesis Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Sosyoloji M. A.

M.A. in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Bir Bileşik Küçük ile Jeoloji Jeoloji mühendisliğinde B. S.: Konsantrasyon

B.S. in Geosciences: Concentration in Geology with a Composite Minor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tez Seçeneği)İstatistik M. S.

M.S. in Statistics (Thesis Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
İhtisas (Rüzgar Enstrüman ya da Perküsyon) Müzik B. M.: Performans

B.M. in Music: Performance (Wind Instrument or Percussion) Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Sanatları B. F. A.: Müzikal Tiyatro İhtisas

B.F.A. in Theatre Arts: Musical Theatre Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(D. M. A.)Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts (D.M.A.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 saat
Eğitim Psikolojisi Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 36 dönem kredi saat
Beslenme ve Diyet M. S.

M.S. in Nutrition and Dietetics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 saat
Petrol Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Petroleum Engineering

Yüksek Lisans
Bilim lisans ötesinde 72 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Altıncı Sınıf Erken Çocukluk Öğretmen Sertifika lisans: Bebeklik

B.S. in Early Childhood Teacher Certification: Infancy to Sixth Grade

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration

Yüksek Lisans
Çalışma zamanı yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - lisans derecesi ötesinde 60 dönem kredi saat Minimum 4 yıl-
(B. S. G.)Genel Çalışmalar lisans

Bachelor of General Studies (B.G.S.)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master( M. Alternatif.) - Sağlık Mühendislik Seçeneği

Master of Engineering( M.Engr.) - Healthcare Engineering Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 yüksek lisans düzeyinde dönem kredi saat