• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Genişletilmiş) Moda ile iş BA (Onur)

Business with Fashion (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve İletişim MA

Digital Media and Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Doktora

Education Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Teknoloji BSc (Onur)

Music Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği İş Sağlığı Hemşireliği) PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Occupational Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Siber BA (Onur)

Business and Cybersecurity BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi LİSANS hukuk (Onur)

Law with Business Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Takım Girişimcilik BA (Onur)

Team Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda Satın alma ve Pazarlama BA (Onur)

Fashion Buying and Merchandising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Sağlık BSc (Onur)

Physical Activity, Exercise and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14)erken Çocukluk Çalışmaları BA

Early Childhood Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı BA ile konsept Sanat (Onur)

Concept Art with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk, Kriminoloji ve Ceza Adalet LİSANS (Onur)

Law, Criminology and Criminal Justice LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halkla İlişkiler ve Dijital İletişim BA (Onur)

Public Relations and Digital Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Uygulama ile dijital Sanat ve Tasarım MA

Digital Arts and Design with Advanced Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moda Satın alma ve Pazarlama (temel Yıl) BA (Onur)

Fashion Buying and Merchandising (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Criminology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Indie Oyun Geliştirme BA (Onur)

Indie Games Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konsept Sanat BA (Onur)

Concept Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda BA (Onur)

Fashion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Önceden Uygulama İle) Proje Yönetimi MSc

Project Management (With Advance Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Dijital Adli Tıp (temel Yıl) BSc (Onur)

Computer and Digital Forensics (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sahne Sanatları BA (Onur)

Performing Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Veri Yönetimi BA (Onur)

Business and Data Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Vakfı Yılın Bilim (Uygulamalı Spor) () BSc (Onur)

Sport and Exercise (Applied Sport Science) (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yıl Vakfı ile Gençlik Çalışmaları () kriminoloji BSc (Onur)

Criminology with Youth Studies (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları (temel Yıl) BA (Onur)

Education Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz MSc

Sport and Exercise MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi Vakfı Yıl () hukuk LİSANS (Onur)

Law with Business Management (with Foundation Year) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda ve Beslenme (temel Yıl) BSc (Onur)

Food and Nutrition (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim (Erken Çocukluk Çalışmaları) MA

Education (Early Childhood Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ana Kanunlar yüksek lisans (Ceza Hukuku)

Master of Laws LLM (Criminal Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Sanayi (temel Yıl)BEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Industry (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ile uluslararası İş BA (Onur)

International Business with Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Programlama Bilgisayar Oyunları BSc (Onur)

Computer Games Programming BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Polislik BSc (Onur)

Policing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)çizgi roman ve Grafik Roman BA

Comics and Graphic Novels BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk (temel Yıl) LİSANS (Onur)

Law (with Foundation Year) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Önceden Uygulama İle) gıda Bilimi ve Biyoteknoloji yüksek lisans

Food Science and Biotechnology (With Advance Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ana Yasa LLM (Tıp Hukuku)

Master of Laws LLM (Medical Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kreatif tasarım FdA

Design for the Creative Industries FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Animasyonu BA (Onur)

Computer Animation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Tasarım BA (Onur)

Interior Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği (Hemşirelik) MSc

Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Sanayi ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Spor Gazetecilik BA (Onur)

Sport Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber ve Ağlar BSc (Onur)

Cybersecurity and Networks BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama BA (Onur)

Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havayolu ve Havaalanı Yönetimi BA (Onur)

Airline and Airport Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Hizmetleri FdA

Public Services FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (temel Yıl), çizgi roman ve Grafik Roman BA

Comics and Graphic Novels (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Danışmanlık Psikoloji Doktora

Counselling Psychology Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enerji ve Çevre Yönetimi MSc/PgDip

Energy and Environmental Management MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda ile iş BA (Onur)

Business with Fashion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ön) (Yetişkin) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Adult) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Suç İstihbarat ve Veri analizi MSc/PgDip

Crime Intelligence and Data Analytics MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tekstil Tasarımı (temel Yıl) BA (Onur)

Textile Design (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetimi PgDip

International Management PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve Kriminoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Psychology and Criminology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Vakfı ile medya ve İletişim BA

Media and Communications with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enstrüman ve Kontrol Mühendisliği BEng (Onur)

Instrumentation and Control Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. kuruluş Yılı ile Görsel Efektler BA

Visual Effects with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng ile enstrüman ve Kontrol Mühendisliği (Onur)

Instrumentation and Control Engineering with Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Havacılık Mühendisliği HND

Aeronautical Engineering HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği BEngTec (Onur)

Civil Engineering BEngTec (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Pazarlama) Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management (Marketing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Web Üretim BSc (Onur)

Web Production BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfı Yılın Bilim ve sağlık ve Refah () BSc (Onur)

Animal Science and Welfare (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yönetim (Dijital İşletme) Yüksek Lisans

International Management (Digital Business) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Hijyeni ve Diş Tedavisi BSc (Onur)

Dental Hygiene and Dental Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kurumsal ve İnovasyon ile iş BA (Onur)

Business with Enterprise and Innovation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ebelik (Ön Kayıt) BSc (Onur)

Midwifery (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (Eğitim Liderliği) MA

Education (Educational Leadership) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Rehabilitasyon Yüksek Lisans

Sports Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama ile iş BA (Onur)

Business with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş Uygulama) gelecek Tasarımı MA

Future Design (With Advanced Practice) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık ve Turizm FdA

Aviation and Tourism FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi (Genişletilmiş) BA (Onur)

Business Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Master LLM

Master of Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA ile İngilizce Çalışmaları

English Studies with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genişletilmiş) Proje Yönetimi ile iş BA (Onur)

Business with Project Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim (Uygulamalı) MSc

International Management (Applied) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moda Kurumsal BA (Onur)

Fashion Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Sanayi (temel Yıl)BEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Industry (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ön) (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Learning Disabilities) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yayın Medya yapım BA (Onur)

Broadcast Media Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Soruşturma MSc

Criminal Investigation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği (hazırlık Yılı) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gelişmiş Uygulama) petrol ve Gaz Yönetimi

Oil and Gas Management (With Advanced Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Health Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği (hazırlık Yılı) BEng (Onur)

Civil Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pre-Veteriner Bilim CertHE

Pre-Veterinary Science CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Ağları ve Güvenlik Yüksek Lisans

Computer Security and Networks MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hazırlık Yılı BSc (Onur), Sağlık Bilimleri

Health Sciences (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genel), sağlık ve Sosyal Bilimler yüksek lisans

Health and Social Care Sciences (Generic) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Güç ve Enerji Sistemleri yüksek lisans/PgDip

Electrical Power and Energy Systems MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme (hazırlık Yılı) ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Business (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Geliştirme MA

Games Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği (Sağlık Ziyaret) MSc

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Yazma MA (Uzaktan Eğitim)

Creative Writing MA (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Önceden Uygulama İle) Gıda İşleme Mühendisliği MSc

Food Processing Engineering (With Advance Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gıda Bilimi ve Mühendislik (temel Yıl) BSc (Onur)

Food Science and Engineering (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ile iş BA (Onur)

Business with Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Sanat ve Tasarım MA

Digital Arts and Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Mühendisliği BEngTec (Onur)

Aeronautical Engineering BEngTec (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genişletilmiş) Yönetimi Yenilik ile iş BA (Onur)

Business with Managing Innovation (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Karakter Animasyon BA (Onur)

Computer Character Animation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Lisans ile teknik Oyun Geliştirme

Technical Game Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Sanayi (temel Yıl)BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Industry (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji kriminoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Criminology with Psychology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Bilimi (temel Yıl) BSc (Onur)

Pharmaceutical Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İnsan Kaynakları Yönetimi), Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management (Human Resource Management) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar BSc (Onur)

Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Psychology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim BA ile işletme (Onur)

Business with International Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş BSc (Onur)ile psikoloji

Psychology with Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BA (Onur)

Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Oyun Tasarımı BA (Onur)

Business and Games Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genişletilmiş) işletmeler ve İnovasyon ile iş BA (Onur)

Business with Enterprise and Innovation (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk kriminoloji BSc (Onur)

Criminology with Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Sanayi BEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik (temel Yıl) BSc (Onur)

Financial Mathematics (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce eğitimi (temel Yıl) BA (Onur)

English Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ile siber ve Ağlar BSc

Cybersecurity and Networks with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Gelişmiş Uygulama) enerji ve Çevre Yönetimi MSc

Energy and Environmental Management (with Advanced Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gelişmiş Uygulama) sivil ve Yapısal Mühendislik MSc

Civil and Structural Engineering (with Advanced Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Enstrüman ve Kontrol Mühendisliği MEng (Onur)

Instrumentation and Control Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon yapım BA (Onur)

Film and Television Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık (temel Yıl) BSc (Onur)

Psychology and Counselling (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Bilişim BSc (Onur)

Health Informatics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik Çalışmaları kriminoloji BSc (Onur)

Criminology with Youth Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Ağ) FdSc

Computing (Networking) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik PgDip/MSc özel muayenehanesi

Specialist Practice in District Nursing PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 hafta
Muhasebe ile işletme BA (Onur)

Business with Accountancy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genişletilmiş) Muhasebe iş BA (Onur)

Business with Accountancy (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Önceden Uygulama İle) enstrüman ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Instrumentation and Control Engineering (With Advance Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Grafik Tasarım ve İllüstrasyon BA (Onur)

Graphic Design and Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Psikoloji DClinPsych

Clinical Psychology DClinPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Ev Yapımı HNC

Advanced Home Construction HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BSc hazırlık Yılı ile Görsel Efektler için teknik Yönü (Onur)

Technical Direction for Visual Effects with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi MSc/PgDip

Project Management MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanayi BEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Tasarım ve Yaratıcı Yenilikçilik (temel Yıl) BA (Onur)

Product Design and Creative Innovation (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 spor Yönetimi ve Pazarlama BA

Sports Management and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Gelişmiş Uygulama) Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Petroleum Engineering (With Advanced Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji Yüksek Lisans

Criminology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Criminology and Sociology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl psikoloji ve Klinik Becerileri () BSc (Onur)

Psychology and Clinical Skills (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Çalışmaları (temel Yıl) BA (Onur)

Early Childhood Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enstrüman ve Kontrol Mühendisliği (hazırlık Yılı) BEng (Onur)

Instrumentation and Control Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14.) Endüstri (temel Yıl) BEng Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Industry (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Genişletilmiş) Turizm iş BA (Onur)

Business with Tourism (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar MSc

Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Olay Yeri Bilimi BSc (Onur)

Crime Scene Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık, Refah ve Sosyal Destek FdSc

Health, Wellbeing and Social Support FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Ev Vadeli MSc

Advanced Home Futures MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Gaz Yönetimi MSc/PgDip

Oil and Gas Management MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön) (Ruh Sağlığı) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Mental Health) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilim Yüksek Lisans/PgDip

Forensic Science MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Psikoloji BSc (Onur)

Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Bilimi BSc (Onur)

Pharmaceutical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teknik Oyun Geliştirme BSc (Onur)

Technical Game Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MSc/PgDip

Mechanical Engineering MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Bilimi ve Mühendisliği BSc (Onur)

Food Science and Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor (Koçluk Bilimi) Egzersiz BSc (Onur)

Sport and Exercise (Coaching Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce MA

English MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Teknolojisi (temel Yıl) BSc (Onur)

Music Technology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (temel Yıl) kriminoloji BSc (Onur)

Criminology with Law (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sağlık Ziyaret) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Görsel Efektler MComp

Visual Effects MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Tasarım (temel Yıl) BA (Onur)

Interior Design (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konsept Oyun Sanat ve Animasyon MA

Concept Art for Games and Animation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. görsel Efektler BA

Visual Effects BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelecek Tasarım MA

Future Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
LİSANS Polislik hukuk (Onur)

Law with Policing LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
2D Animasyon BA (Onur)

2D Animation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Programlama Bilgisayar Oyunları MComp (Onur)

Computer Games Programming MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kuruluş Yılı ile bilgisayar Oyunları Tasarımı BA (Onur)

Computer Games Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Halk Sağlığı MPH Master

Master of Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda İşleme Mühendisliği Yüksek Lisans/PgDip

Food Processing Engineering MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim (temel Yıl) BSc (Onur)

Biomedical Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi (Uygulamalı) MA

Human Resource Management (Applied) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji BSc (Onur)kriminoloji

Criminology with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım (temel Yıl) BA (Onur)

Interior Architecture and Design (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Animasyonu ve Görsel Efekt MA

Computer Animation and Visual Effects MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Animasyonu BA (Onur)Oyunları

Computer Games Animation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enstrüman ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans/PgDip

Instrumentation and Control Engineering MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Sociology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Multimedya Halkla İlişkiler MA

Multimedia Public Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Tasarımı BA (Onur)

Fashion Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm ile iş BA (Onur)

Business with Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilik Yönetimi ile iş BA (Onur)

Business with Managing Innovation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi ile iş BA (Onur)

Business with Project Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi (temel Yıl) BSc (Onur)

Environmental Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ana Kanunlar yüksek lisans (Uluslararası Hukuk)

Master of Laws LLM (International Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Fitness FdSc

Sport and Fitness FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda İletişim ve Tanıtım BA (Onur)

Fashion Communication and Promotion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEngTec (Onur)

Mechanical Engineering BEngTec (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve Danışmanlık BSc (Onur)

Psychology and Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans BA (Onur)

Dance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. bilgisayar Animasyonu ve Görsel Efekt BA

Computer Animation and Visual Effects BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya (temel Yıl) BSc (Onur)

Biochemistry (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik MA

Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Tedavi ve Rehabilitasyon (temel Yıl) BSc (Onur)

Sports Therapy and Rehabilitation (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Uygulama İle suç İstihbarat ve Veri analizi () MSc

Crime Intelligence and Data Analytics (With Advanced Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Temel Yıl) LİSANS Polislik hukuk (Onur)

Law with Policing (with Foundation Year) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Bilim ve Refah BSc (Onur)

Animal Science and Welfare BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda ve Beslenme BSc (Onur)

Food and Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans /PgDip

Civil and Structural Engineering MSc /PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanıta Dayalı Uygulama MSc

Evidence-Based Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Muhasebe) Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management (Accountancy) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Sağlık (temel Yıl) BSc (Onur)

Physical Activity, Exercise and Health (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MComp (Onur)

Computer Science MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Sanayi BEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Bilimi ve Biyoteknoloji MSc/PgDip

Food Science and Biotechnology MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Kimya Mühendisliği (temel Yıl) BEng (Onur)

Chemical Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı ile bilgisayar Animasyonu BA (Onur)

Computer Animation with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım BSc (Onur)

Health and Social Care BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MBA Master

Master of Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (temel Yıl) suç ve Soruşturma BSc

Crime and Investigation (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi MEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Hemşirelik) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans/PgDip

Petroleum Engineering MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEngTec (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEngTec (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hazırlık Yılı BSc (Onur), biyolojik Bilimler

Biological Sciences (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Koçluk ve Egzersiz FdSc

Sports Coaching and Exercise FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Suç ve Soruşturma BSc (Onur)

Crime and Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi Projesi

IT Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik (temel Yıl) BSc (Onur)

Mathematics (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (hazırlık Yılı) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng ile enstrüman ve Kontrol Mühendisliği (Onur)

Instrumentation and Control Engineering with Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Ev Yapımı HND

Advanced Home Construction HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Oyunları Vakfı Yılın Sanat BA (Onur)

Computer Games Art with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyolojisi (temel Yıl) BSc (Onur)

Human Biology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilimler (temel Yıl) BSc (Onur)

Forensic Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Olay yeri Bilimi (temel Yıl) BSc (Onur)

Crime Scene Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (temel Yıl) çocukluk ve Gençlik Çalışmaları BA

Childhood and Youth Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik BA (Onur)

Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Tedavi ve Rehabilitasyon BSc (Onur)

Sports Therapy and Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tekstil Tasarımı BA (Onur)

Textile Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halkla İlişkiler ve hazırlık Yılı ile Dijital İletişim BA (Onur)

Public Relations and Digital Communications with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans (Uygulamalı)MBA

Master of Business Administration (Applied)MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Adli Psikoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Forensic Psychology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih (temel Yıl) BA (Onur)

History (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile Programlama bilgisayar Oyunları BSc (Onur)

Computer Games Programming with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Psychology and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Sanayi MEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Kuruluş Yılı BSc (Onur), polislik

Policing (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz BSc (Onur)

Applied Sport and Exercise BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Criminology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile 2D Animasyon BA (Onur)

2D Animation with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DBA)doktora İşletme

Doctorate Business Administration (DBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 27 ay
(Genişletilmiş) Uluslararası Yönetim ile iş BA (Onur)

Business with International Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl