• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya BA (Onur)

Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Hesaplama.

Visual Computing MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimyasal Mühendisliği

Biochemical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Spor Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Sport Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler MPhil

Politics and International Relations MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık (Yurtdışında bir Yıl ile MEng Mühendisliği (Onur)

Aerospace Engineering (with a Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mısır Uygarlığını MPhil

Egyptology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans ve İş analizi MSc

Finance and Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi (Finans) Yüksek Lisans

Management (Finance) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yurtdışında bir yıl ile (Yönetim Danışmanlığı) () BSc (Onur)

Business Management (Management Consulting) (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği Doktora

Aerospace Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Galce Doktora

Welsh PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans

Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Tarihin MA

Modern History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma ile antik Tarihi MA

Ancient History MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Alman LİSANS (Onur)

Law and German LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzun Vadeli ve Kronik durumlar Yönetimi

Long Term and Chronic Conditions Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Yazılım Teknolojisi Yüksek Lisans

Advanced Software Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mantık ve Hesaplama.

Logic and Computation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Accounting and Finance (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri MPhil

Translation MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans (sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Finance (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik MPhil

Nursing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Mekaniğinde bilgisayar Modellemesi ve Sonlu Elemanlar MSc

Computer Modelling and Finite Elements in Engineering Mechanics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma tarafından edebi Çeviri MA

Literary Translation MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Fransızca BA (Onur)

French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Olmayan Müttefik Sağlık Profesyonelleri için Tıbbi Reçete PGCert

Non-Medical Prescribing for Allied Health Professionals PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Coğrafya BA (Onur)

American Studies and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Fransızca ve Almanca BA

French and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim MPhil

Applied Linguistics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(4 blynedd) BA Cyfryngau Chysylltiadau bir Cyhoeddus Anrhydedd Sengl gyda Blwyddyn aslında Diwydiant B ...

BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (4 blynedd) Anrhydedd Sengl gyda Blwyddyn mewn Diwydiant B ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
En Osteopati (Onur)

Osteopathy MOst (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans

Materials Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Cambridge Sertifikası Yetişkin, PGCert Öğretim

Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 hafta
Gelişim ve Terapötik Oyun MA

Developmental and Therapeutic Play MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Medya (Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

English Language and Media (with a Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset MA

Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme yönetimi (e -) Yüksek Lisans

Management (e-Business) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Welsh İlk Dil Öğrencileri için (bir Yol) BA (Onur)

Politics and Welsh (a Pathway for First Language Students) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasal Uygulama Ders PGDip

Legal Practice Course PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma ile örgü Gauge Teorisi yüksek lisans

Lattice Gauge Theory MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Operasyonlar ve Tedarik Yönetimi) yönetimi MSc

Management (Operations and Supply Management) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Güvenlik ve Kalkınma MA

International Security and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji (sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Biology (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Malzemeleri Sanayi BEng bir Yıl ile Bilim ve Mühendislik Alanlarında

Materials Science and Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu politikaları

Public Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (İşletme yurtdışında bir yıl ile Analytics) () BSc (Onur)

Business Management (Business Analytics) (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (sektöründe bir yıl), MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yönetimi (e-İş) BSc (Onur)

Business Management (e-Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Ekonomisi Doktora

Health Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl ile) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with a Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuramsal Parçacık Fiziği Araştırma tarafından MSc

Theoretical Particle Physics MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Stratejik Muhasebe MSc

Strategic Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler MPhil

International Relations MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Veri Bilimi Yüksek Lisans

Health Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nanotıp PGDip

Nanomedicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya Mscı (Onur)

Biochemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (yurtdışında bir yıl ile BA (Onur)

Geography (with a year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi (Business Analytics) BSc (Onur)

Business Management (Business Analytics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ruh Sağlığı Doktora

Mental Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl) BEng (Onur)

Civil Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimyasal Mühendislik MPhil

Biochemical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransızca ve Tarih BA (Onur)

French and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve İş (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Economics and Business (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlama Araştırma ile Tarama Avrupa MA /

Staging / Screening Europe MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı ve Tıp Bilimleri BSc

Population Health and Medical Sciences BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ebelik BMid (Onur)

Midwifery BMid (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile matematik yüksek lisans

Mathematics MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Economics and Finance (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile Turizm) () İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Tourism) (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik - Carmarthen BSc (Onur)

Nursing (Adult) - Carmarthen BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği MSc

Chemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfın bir Yıl ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Bilim MPhil

Sports Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gal ve İspanyol BA (Onur)

Welsh and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Savaş ve Toplum BA (Onur)

War and Society BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir yıl ile pazarlama BSc (Onur)

Marketing with a year abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocukluk Çalışmaları PGDip

Childhood Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Trade Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyanca ve İngilizce Dil BA (Onur)

Italian and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetiği BSc (Onur)

Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarih ve İspanyol BA (Onur)

Ancient History and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Mühendisliği MPhil

Materials Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Politics and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Genetik Mscı (Onur)

Medical Genetics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Finans MSc

Mathematics and Computing for Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Yüksek Lisans

Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Galce ve İlk Dil Öğrencileri için (bir Yol) Tarih BA (Onur)

Welsh and History (a Pathway for First Language Students) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler MPhil

Biological Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diyabet Uygulama (Uzaktan Eğitim) PGCert

Diabetes Practice (Distance Learning) PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sağlık Bilişim Yüksek Lisans

Health Informatics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Dinamikleri ve İklim Değişikliği MSc

Environmental Dynamics and Climate Change MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir yıl ile fizik MPhys

Physics with a year abroad MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıbbi Genetik BSc (Onur)

Medical Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (yurtdışında bir yıl ile MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with a year abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Latin Amerika Çalışmaları MA

Latin American Studies MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler ve Medya BA (Onur)

Public Relations and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Language and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Parçacık Fiziği & fiziği, Kozmoloji BSc (Onur)

Physics with Particle Physics & Cosmology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl), MEng (Onur)

Civil Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klasik Uygarlık ve Latin BA (Onur)

Classical Civilisation and Latin BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya MPhil

Human Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma ile savaş ve Toplum MA

War and Society MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (yurtdışında bir yıl ile) BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with a year abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca ve Tarih BA (Onur)

Spanish and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Uygarlık ve Yunan BA (Onur)

Classical Civilisation and Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Nükleer Tıp) Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Healthcare Science (Nuclear Medicine) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında Doktora

Medical and Health Care Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Haberleşme Mühendisliği MSc

Communications Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce (Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

English Language (with a Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Siyaset (Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

History and Politics (with a Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarihi ve Latin BA (Onur)

Ancient History and Latin BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma tarafından Galce MA

Welsh MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Gazetecilik MA

International Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyanca ve Tarih BA (Onur)

Italian and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri Doktora

Health Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gerontoloji ve Yaşlılık Çalışmaları Doktora

Gerontology and Ageing Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca BA (Onur)ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller Doktora

Modern Languages PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Girişimcilik) Yönetim MSc

Management (Entrepreneurship) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat Yüksek Lisans

Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Ekonomisi MPhil

Health Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genetik Mscı (Onur)

Genetics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diğer Diller üzerine, yüksek lisans derecesini PGDip konuşanlara İngilizce öğretme

Teaching English to Speakers of Other Languages TESOL PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Mühendisliği (Sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Software Engineering (with a year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Geography (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (sektöründe bir yıl) Mscı (Onur)

Computer Science (with a year in industry) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi ve İş BSc (Onur)

Economics and Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng bir yıl tıp Mühendisliği (Onur)

Medical Engineering with a year in industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim ve Galler BA (Onur)

Education and Welsh BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik EngD

Engineering EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Research tarafından MA

Politics MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Kriminoloji LİSANS (Onur)

Law and Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk Çalışmaları MA

Childhood Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Anlatı Edebiyat MA

Ancient Narrative Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Politikası Doktora

Health Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Malzeme Bilimi ve Vakfı bir Yıl Mühendisliği BEng (Onur)

Materials Science and Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi sektöründe bir yıl ile (Yönetim Danışmanlığı) () BSc (Onur)

Business Management (Management Consulting) (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik BSc (Onur)

Applied Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eski Tarih ve Fransızca (4 yıl) BA (Onur)

Ancient History and French (4 yrs) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl) BEng (Onur)

Chemical Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilimler BSc

Social Sciences BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir yıl ile MMath Matematik MMath

MMath Mathematics with a year abroad MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Araştırma ile İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Business Management MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Electrical and Electronic Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gerontoloji ve Yaşlılık Çalışmaları PGDip

Gerontology and Ageing Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık profesyonelleri için liderlik (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans

Leadership for the Health Professions (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Halk Sağlığı MPhil

Public Health MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıbbi Farmakoloji BSc

Medical Pharmacology BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl), MEng (Onur)

Materials Science and Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Araştırma ile medya Coğrafyaları MSc

Media Geographies MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (yurtdışında bir yıl ile) işletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Human Resource Management) (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otizm ile İlgili Koşulları PGDip

Autism and Related Conditions PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (Yönetim Danışmanlığı) BSc (Onur)

Business Management (Management Consulting) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim (Pazarlama) Yüksek Lisans

Management (Marketing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Bilimleri Doktora

Sports Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma tarafından nanoteknoloji (Fizik) yüksek lisans

Nanotechnology (Physics) MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Biyokimya BSc (Onur)

Medical Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve İtalyan LİSANS (Onur)

Law and Italian LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erasmus Mundus Gazetecilik, Medya ve Küreselleşme MA

Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Doktora

Civil Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi (sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Business Management (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Galce İngilizce MA Yazma

Welsh Writing in English MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile Girişimcilik) () İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Entrepreneurship) (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ruh Sağlığı MPhil

Mental Health MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klasik Medeniyetin BA (Onur)

Classical Civilisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern (üç dil) Dil BA (Onur)

Modern Languages (three languages) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi Doktora

Business Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Galce ve İkinci Dil Öğrencileri için (bir Yol) Tarih BA (Onur)

Welsh and History (a Pathway for Second Language Students) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri Teknolojisi PGCert

Translation Technology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (sektöründe bir yıl) BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Medya BA (Onur)

English Language and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Alman BA (Onur)

Politics and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma tarafından Glaciology MSc

Glaciology MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve yurtdışında bir yıl ile Tarih BA (Onur)

English Literature and History (with a year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi (İnsan Kaynakları Yönetimi) Yüksek Lisans

Management (Human Resource Management) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih ve Yunan BA (Onur)

Ancient History and Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sektöründe bir yıl Girişimcilik) () İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Entrepreneurship) (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset (Genişletilmiş) MA

Politics (Extended) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimleri (Radyoterapi Fizik) BSc (Onur)

Healthcare Science (Radiotherapy Physics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma tarih MA

History MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ve Bilgi İşlem BSc (Onur)

Education and Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teorik Fizik (sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Theoretical Physics (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma tarafından MSc İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Yıl Yurt Dışında Ekonomi BSc (Onur)

Economics With A Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Mühendisliği MEng (Onur)

Medical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cinsiyet ve Kültür (genişletilmiş) MA

Gender and Culture (extended) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya ve Fransızca BA (Onur)

Media and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulanan Analitik Bilim (LCMS) PGDip

Applied Analytical Science (LCMS) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Siyaset BA (Onur)

American Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri (Solunum ve Uyku Fizyolojisi) BSc (Onur)

Healthcare Science (Respiratory and Sleep Physiology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik MPhil

Physics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (İnterkaler bir Yıl) Amerikan Çalışmaları BA

American Studies (with an Intercalary Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile kuramsal Bilgisayar Bilimi MSc

Theoretical Computer Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Çeviri MA

Professional Translation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nanoteknoloji MPhil

Nanotechnology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sektöründe bir yıl e-ticaret) () İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (e-Business) (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Uygarlık ve Ortaçağ Çalışmaları BA (Onur)

Classical Civilisation and Medieval Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika MPhil

Social Policy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma ile Sağlık yüksek lisans için akıllı Kablosuz Ağlar

Intelligent Wireless Networks for Healthcare MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
TESOL ve İngilizce (Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

TESOL and English Language (with a Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gerontoloji ve Yaşlılık Çalışmaları PGCert

Gerontology and Ageing Studies PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzmanlık ertelenen seçim BSc (Onur), biyolojik Bilimler

Biological Sciences (with deferred choice of specialisation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikleri Doktora

Classics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Tarih BA (Onur)

Politics and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mscı (Onur)

Computer Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklar ve Gençler Doktora

Children and Young People PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BA Cyfryngau Chysylltiadau Cyhoeddus bir BA (Onur)

BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi PGDip

Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Finance (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (yurtdışında bir yıl ile) Mscı (Onur)

Computer Science (with a year abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Antik ve Ortaçağ Tarihi BA (Onur)

Ancient and Medieval History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teorik Fizik BSc (Onur)

Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Software Engineering (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve İletişim Çalışmaları MPhil

Media and Communication Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Stratejik Pazarlama MSc

Strategic Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eski Mısır Kültür MA

Ancient Egyptian Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Bilişim PGCert

Health Informatics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve İletişim BA (Onur)

Media and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp ve Sağlık Araştırmaları MD

Medical and Health Care Studies MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzay Mühendisliği MPhil

Aerospace Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Coğrafya (İnterkaler bir Yıl ile BA (Onur)

American Studies and Geography (with an Intercalary Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Operasyon & sektöründe bir yıl Kaynağı) () İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Operations & Supply) (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ Çalışmaları ve Tarih BA (Onur)

Medieval Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Petrol ve Gaz Hukuku LLM

Oil and Gas Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasal Uygulama ve Gelişmiş LLM Hazırlanması

Legal Practice and Advanced Drafting LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca ve İtalyanca BA (Onur)

French and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymraeg gyda Sbaeneg BA (Onur)

Cymraeg gyda Sbaeneg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Welsh İlk Dil öğrencileri için (bir Yol) BA (Onur)

English Literature and Welsh (a Pathway for First Language students) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk Halk Sağlığı PGDip

Child Public Health PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yurtdışında bir Yıl BA (Onur), Cinsiyet ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Gender (with a Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile) bilgisayar MEng (Onur)

Computing (with a year abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Yönetimi MPhil

Healthcare Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Classics MA

Classics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzemeler yurtdışında bir yıl ile Bilim ve Mühendisliği BEng (Onur)

Materials Science and Engineering with a year abroad BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl ile MEng (Onur)

Civil Engineering (with a Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Edebiyatı (Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

English Literature (with a Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mısır uygarlığını ve Klasik Medeniyetin BA (Onur)

Egyptology and Classical Civilization BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Deniz Hukuku LLM

International Maritime Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor & Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport & Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Psikoloji BSc (Onur)

Education and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile) Maliye matematik BSc (Onur)

Mathematics for Finance (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi (Turizm) MSc

Management (Tourism) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otizm ile İlgili Koşulları PGCert

Autism and Related Conditions PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman BA (Onur)

German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi (Uluslararası Standartlar) MSc

Management (International Standards) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Sosyal Politika BA (Onur)

History and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Beşeri Bilimler Doktora

Health Humanities PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikleri BA (Onur)

Classics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Dilbilim Doktora

Applied Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfın bir Yıl uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geliştirme Çalışmaları MPhil

Development Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendislik yurtdışında bir yıl ile MEng (Onur)

Materials Science and Engineering with a year abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl