• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Halk Sağlığı ve Sağlığı geliştirme PGDip

Public Health and Health Promotion PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi MPhil

Business Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bir Vakıf Yıl, BEng İnşaat Mühendisliği (Onur)

Civil Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Nörofizyoloji) BSc (Onur)Sağlık Bilimleri

Healthcare Science (Neurophysiology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ve İtalyanca BA (Onur)

French and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ebelik BMid (Onur)

Midwifery BMid (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sektöründe bir yıl) teorik Fizik MPhys

Theoretical Physics (with a year in industry) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Yöntemleri Psikoloji yüksek lisans

Research Methods in Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Biology (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Siyaset (İnterkaler bir Yıl ile BA (Onur)

American Studies and Politics (with an Intercalary Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri Coğrafya Doktora

Human Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ Çalışmaları PGDip

Medieval Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Farmakoloji BSc

Medical Pharmacology BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnsan Kaynakları Yönetimi) İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Human Resource Management) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Bilgisayar MEng

Computing MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi (Uluslararası İşletme) Yüksek Lisans

Management (International Management) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sektöründe bir yıl Girişimcilik) () İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Entrepreneurship) (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Saf Matematik BSc (Onur)

Pure Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya (sektöründe bir yıl ile BA (Onur)

Human Geography (with a year in industry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gerontoloji ve Yaşlılık Çalışmaları PGDip

Gerontology and Ageing Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nanoteknoloji Araştırma tarafından MSc

Nanotechnology MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Mühendisliği (Sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Software Engineering (with a year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl), MEng (Onur)

Mechanical Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Antik Tarih ve Yunan BA (Onur)

Ancient History and Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Criminology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimyasal Mühendislik MPhil

Biochemical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nanotıp PGCert

Nanomedicine PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Yazılım Teknolojisi Yüksek Lisans

Advanced Software Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Diller Doktora

Modern Languages PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (yurtdışında bir yıl ile) BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with a year abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Gelecekteki Etkileşim Teknolojileri.

Computing and Future Interaction Technologies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
TESOL ve Fransızca BA (Onur)

TESOL and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Yönetimi Doktora

Healthcare Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar ve Gençler Doktora

Children and Young People PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırmaları lazer Fiziği yüksek lisans

Laser Physics MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Doktora

Translation PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile coğrafya (Onur)

Geography with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir yıl tıp Mühendisliği (Onur)

Medical Engineering with a year in industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Medya ve Fransızca BA (Onur)

Media and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim Doktora

Applied Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik ve Ortaçağ Tarihi BA (Onur)

Ancient and Medieval History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık Araştırma tarafından MSc Mühendislik

Aerospace Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Yıl Yurt Dışında Ekonomi BSc (Onur)

Economics With A Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Mühendisliği MPhil

Materials Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yurtdışında bir yıl ile işletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management with a year abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Economics and Finance (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih MPhil

Ancient History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Hukuku LİSANS (Onur)

Business Law LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Accounting and Finance (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl) BEng (Onur)

Civil Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi Doktora

Business Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Politikası MPhil

Health Policy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hazırlama Araştırma ile Tarama Avrupa MA /

Staging / Screening Europe MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri (Kalp Fizyolojisi) BSc (Onur)

Healthcare Science (Cardiac Physiology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma, yakıt Teknolojisi MSc

Fuel Technology MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Latin Amerika Çalışmaları MA

Latin American Studies MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yurtdışında bir yıl BSc (Onur), biyolojik Bilimler

Biological Sciences (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile antik Tarihi MA

Ancient History MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Spor Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Sport Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Fransızca BA (Onur)

Politics and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı ve Sağlık Teşviki yüksek lisans

Public Health and Health Promotion MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzmanlık ertelenen seçim BSc (Onur), biyolojik Bilimler

Biological Sciences (with deferred choice of specialisation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma ile medya Coğrafyaları MSc

Media Geographies MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği Doktora

Aerospace Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Cambridge Sertifikası Yetişkin, PGCert Öğretim

Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 hafta
Siyaset ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Politics and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Galce ve İkinci Dil Öğrencileri için (bir Yol) Tarih BA (Onur)

Welsh and History (a Pathway for Second Language Students) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman BA (Onur)

German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Research tarafından MA

Politics MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi (Finans) Yüksek Lisans

Management (Finance) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı Doktora

Public Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BEng bir Yıl tıp Mühendisliği (Onur)

Medical Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor & Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport & Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Galce ve Fransızca BA (Onur)

Welsh and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Parçacık Fiziği & fiziği, Kozmoloji BSc (Onur)

Physics with Particle Physics & Cosmology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile) Maliye matematik BSc (Onur)

Mathematics for Finance (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güç Mühendisliği ve Sürdürülebilir Enerji yüksek lisans

Power Engineering and Sustainable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Diller BA

Modern Languages BA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yurtdışında bir Yıl ile geçmiş ve Ortaçağ Çalışmaları () BA

History and Medieval Studies (with a Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler MPhil

Politics and International Relations MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Hesaplama.

Visual Computing MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyabet Uygulama (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans

Diabetes Practice (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İş Yönetimi (İş sektöründe bir yıl Analytics) () BSc (Onur)

Business Management (Business Analytics) (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih ve Fransızca (4 yıl) BA (Onur)

Ancient History and French (4 yrs) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Yönetimi MPhil

Healthcare Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eski Tarih ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Ancient History and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme (Operasyonlar ve Tedarik Yönetimi) Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Operations and Supply Management) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Biyokimya BSc (Onur)

Medical Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Tarih (İnterkaler bir Yıl ile BA (Onur)

American Studies and History (with an Intercalary Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans

Materials Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Mekaniğinde bilgisayar Modellemesi ve Sonlu Elemanlar PGDip

Computer Modelling and Finite Elements in Engineering Mechanics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Psikolojisi MPhil

Health Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf, bir Yıl Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Fransızca BA (Onur)

English Literature and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Anlatı Edebiyat MA

Ancient Narrative Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik Uygarlık ve Yunan BA (Onur)

Classical Civilisation and Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve İtalyan LİSANS (Onur)

Law and Italian LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Uluslararası İlişkiler ve Modern Tarihin BA

International Relations and Modern History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman ve İtalyan BA (Onur)

German and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji (sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Biology (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Operasyon & sektöründe bir yıl Kaynağı) () İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Operations & Supply) (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyanca ve İngilizce Dil BA (Onur)

Italian and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile Sağlık yüksek lisans için akıllı Kablosuz Ağlar

Intelligent Wireless Networks for Healthcare MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nanoteknoloji Doktora

Nanotechnology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg'İlk Dil Öğrencileri için r Cyfryngau (bir Yol) bir BA (Onur)

Cymraeg a'r Cyfryngau (a Pathway for First Language Students) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika Doktora

Social Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (sektöründe bir yıl) BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otizm ile İlgili Koşulları PGDip

Autism and Related Conditions PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mısır Bilimi Doktora

Egyptology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Matematik BSc (Onur)

Education and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile küresel Çevre Modelleme MSc

Global Environmental Modelling MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl), MEng (Onur)

Civil Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliği MSc

Chemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Amerikan Çalışmaları BA (Onur)

International Relations and American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Alman BA (Onur)

Politics and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika BSc (Onur)

Social Policy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Amerikan Çalışmaları BA (Onur)

History and American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Araştırma tarafından MA Dilbilim

Applied Linguistics MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız ve İspanyol BA (Onur)

French and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl), MEng (Onur)

Chemical Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Sektöründe bir yıl e-ticaret) () İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (e-Business) (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Bilimleri Doktora

Health Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile Turizm) () İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Tourism) (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Bilimleri (Solunum ve Uyku Fizyolojisi) BSc (Onur)

Healthcare Science (Respiratory and Sleep Physiology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cinsiyet ve Kültür MA

Gender and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi (e-İş) BSc (Onur)

Business Management (e-Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile) bilgisayar MEng (Onur)

Computing (with a year abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe BSc (Onur)

Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Beşeri MPhil

Health Humanities MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Malzemeleri Doktora

Materials Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler MPhil

Biological Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ve Tarih BA (Onur)

French and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Finans) İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Finance) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma tarafından MSc arıtma ve Su Yeniden Kullanım

Desalination and Water Re-Use MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler ve Medya BA (Onur)

Public Relations and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve İş BSc (Onur)

Economics and Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk Çalışmaları PGCert

Childhood Studies PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teorik Fizik MPhys

Theoretical Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA ile İngilizce (Onur)

English with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk Çalışmaları PGDip

Childhood Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri ve Yorumlama MA

Translation and Interpreting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya BA (Onur)

Human Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi (İşletme yurtdışında bir yıl ile Analytics) () BSc (Onur)

Business Management (Business Analytics) (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasal Uygulama Ders PGDip

Legal Practice Course PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Diller Research tarafından MA

Modern Languages MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eski Tarih ve Almanca BA (Onur)

Ancient History and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Beşeri Bilimler Doktora

Health Humanities PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik (Yurtdışında bir Yıl) BSc (Onur)

Physics (with a Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans

Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genişletilmiş) Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations (Extended) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (yurtdışında bir yıl ile) işletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Human Resource Management) (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasal Uygulama ve Gelişmiş LLM Hazırlanması

Legal Practice and Advanced Drafting LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl ile) BEng (Onur)

Medical Engineering (with a Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik MPhil

Nursing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(4 yıl) Fransızca BA (Onur)

French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı (Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

English Literature (with a Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik EngD

Engineering EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile coğrafya BSc (Onur)

Geography with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih ve Tarih (Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

Ancient History and History (with a Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma yüksek lisans için sürdürülebilir Mühendislik Yönetimi

Sustainable Engineering Management for International Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Biyolojisi BSc (Onur)

Marine Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Ekonomisi Doktora

Health Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma ve Sosyal Bakım MPhil

Social Work and Social Care MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Malzemeleri Sanayi BEng bir Yıl ile Bilim ve Mühendislik Alanlarında

Materials Science and Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Medya BA (Onur)

English Language and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik (yurtdışı yıl) BSc (Onur)

Mathematics (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık araştırma Meslek Eğitimi (RiHPE) DProf

Research in Health Professions Education (RiHPE) DProf

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(LCMS) uygulanan Analitik Bilim.

Applied Analytical Science (LCMS) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş (yurtdışında bir yıl ile Pazarlama) () Yönetim BSc (Onur)

Business Management (Marketing) (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Alman LİSANS (Onur)

Law and German LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Maliye) (yurtdışında bir yıl ile) işletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Finance) (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce - Çince Çeviri BA (Onur)

English - Chinese Translation and Interpreting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Galler BA (Onur)

Education and Welsh BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim (Pazarlama) Yüksek Lisans

Management (Marketing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Bilimleri MPhil

Health Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Trade Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Politika LİSANS (Onur)

Law and Politics LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Mühendisliği MPhil

Aerospace Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ve Antik Tarih BA (Onur)

History and Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya ve Genetik BSc (Onur)

Biochemistry and Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl ile MEng (Onur)

Chemical Engineering (with a Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çocukluk Çalışmaları MA

Childhood Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nanoteknoloji yüksek lisans için nano-Bilimler

Nanoscience to Nanotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca ve İngilizce Dil BA (Onur)

German and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Savaş ve Toplum BA (Onur)

War and Society BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (yurtdışında bir yıl ile) Mscı (Onur)

Computer Science (with a year abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıbbi Radyasyon Fiziği Yüksek Lisans

Medical Radiation Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika MPhil

Social Policy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beşeri Coğrafya MPhil

Human Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yurtdışında bir Yıl BA (Onur), Cinsiyet ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Gender (with a Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfın bir Yıl uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Bilimleri (Radyasyon Fiziği) BSc (Onur)

Healthcare Science (Radiation Physics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaçağ MA Çalışmaları

Medieval Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Teknolojisi PGCert

Translation Technology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MA TESOL Diğer Dilleri konuşanlara İngilizce öğretme

Teaching English to Speakers of Other Languages TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişim ve Terapötik Oyun PGCert

Developmental and Therapeutic Play PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) uzmanlık ertelenmiş seçim Mühendisliği BEng (Onur)

Engineering with deferred choice of specialism (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve İspanyolca BA (Onur)

English Literature and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile örgü Gauge Teorisi yüksek lisans

Lattice Gauge Theory MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mali Yönetimi PGDip

Financial Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teorik Fizik (sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Theoretical Physics (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gerontoloji ve Yaşlılık Çalışmaları Doktora

Gerontology and Ageing Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Girişimcilik) Yönetim MSc

Management (Entrepreneurship) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik MPhil

Physics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Haberleşme Mühendisliği MSc

Communications Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi (Turizm) MSc

Management (Tourism) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zooloji (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Zoology (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı MPhil

English Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Modern Diller, Çeviri ve Yorumlama BA (Onur)

Modern Languages, Translation and Interpreting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genişletilmiş) uluslararası Güvenlik ve Kalkınma MA

International Security and Development (extended) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (sektöründe bir yıl), MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İtalyan ve İspanyol BA (Onur)

Italian and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Bilim MPhil

Sports Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Savaş ve Toplum MA

War and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti BSc (Onur)

Criminology and Criminal Justice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile spor &Egzersiz Bilimi () BEng (Onur)

Sport & Exercise Science (with a Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymraeg gyda Sbaeneg BA (Onur)

Cymraeg gyda Sbaeneg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TESOL ve Alman BA (Onur)

TESOL and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ruh Sağlığı Doktora

Mental Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama bir yıl ile sektöründe BSc

Marketing with a year in industry BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Amerikan Çalışmaları BA (Onur)

English Literature and American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Geliştirme Çalışmaları MPhil

Development Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klasik Medeniyetin BA (Onur)

Classical Civilisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret ve Deniz Hukuku LLM

International Commercial and Maritime Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyabet Uygulama (Uzaktan Eğitim) PGDip

Diabetes Practice (Distance Learning) PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Uzay Mühendisliği MSc

Aerospace Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma çevre Dynamics MSc

Environmental Dynamics MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Bilgisayar Finans MSc

Mathematics and Computing for Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve yurtdışında bir yıl ile Tarih BA (Onur)

English Literature and History (with a year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim, Medya uygulamaları ve Halkla İlişkiler MA

Communication, Media Practice and Public Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma tarafından MSc Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik Uygarlık ve Ortaçağ Çalışmaları BA (Onur)

Classical Civilisation and Medieval Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical and Electronic Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler MPhil

International Relations MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu politikaları

Public Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Fransızca ve Almanca BA

French and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalkınma ve İnsan Hakları MA

Development and Human Rights MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Gaz Hukuku LLM

Oil and Gas Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 blynedd) BA Cyfryngau Chysylltiadau bir Cyhoeddus Anrhydedd Sengl gyda Blwyddyn aslında Diwydiant B ...

BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (4 blynedd) Anrhydedd Sengl gyda Blwyddyn mewn Diwydiant B ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Physics (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Deniz Hukuku LLM

International Maritime Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fiziki Coğrafya MPhil

Physical Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma Küresel Göç MSc

Global Migration MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih ve İspanyol BA (Onur)

Ancient History and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Doktora

Politics and International Relations PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile görsel ve İnteraktif Bilgisayar MSc

Visual and Interactive Computing MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik - Carmarthen BSc (Onur)

Nursing (Adult) - Carmarthen BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl) BEng (Onur)

Chemical Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Araştırma tarafından MA İlişkiler

International Relations MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mscı (Onur)

Computer Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetiği BSc (Onur)

Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı İşletme Yönetimi FdSc

Applied Business Management FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Modern (üç dil) Dil BA (Onur)

Modern Languages (three languages) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal Araştırma tarafından MSc Mühendislik

Chemical Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Electrical and Electronic Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora

Media and Communication Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl