• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Avukatlar için hızlandırılmış MSF

Accelerated MSF for Attorneys

Yüksek Lisans
16 ay 12 tam Zamanı
Halkın, yüksek lisans Ruh Sağlığı Danışmanlık/Master Yönetimi

Master of Science in Mental Health Counseling/Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Çevre Çalışmaları BA, BS

BA, BS in Environmental Studies

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Avukatlar için hızlandırılmış MST

Accelerated MST for Attorneys

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 9 - 16
Bilgisayar Bilimleri/JD BS

BS in Computer Science/JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Ruh Sağlığı Danışmanlık BA veya BS/MS

BA or BS/MS in Mental Health Counseling

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(KKE) BA veya BS Politika, Felsefe ve Ekonomi JD/

BA or BS Politics, Philosophy and Economics (PPE)/JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Ekonomi BA, BS

BA, BS in Economics

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Juris Doktor (JD)

Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam BA, BS

BA, BS in Advertising

Lisans
126 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Matematik/JD BS

BS in Mathematics/JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Kimya BA, BS

BA, BS in Chemistry

Lisans
126 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Lisans, Matematik

B.S. in Mathematics

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
İç Mimarlık yüksek lisans

Master of Arts in Interior Architecture

Yüksek Lisans
Maksimum tam Zamanı - 30 - 85 kredi
Kamu Yönetimi (MPA)/Juris Doktor Master (JD)

Master of Public Administration (MPA)/Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 Ortalama (yıl)
Paralegal Çalışmalarda Bilim ilişkilendirmek

Associate of Science in Paralegal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 64 kredi saat
Avukatlar için İşletme MBA hızlandırılmış - Master

Accelerated MBA - Master of Business Administration for Attorneys

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 - 51 kredi
Psikoloji/JD BS

BS in Psychology/JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Hızlandırılmış MFT CPA

Accelerated MST for CPAs

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 9 - 16
İşletme/Kar amacı gütmeyen Özel Derece MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/Nonprofit Specialized Degree

Yüksek Lisans
21 ay tam Zamanı - Ortalama
Fizik B. S.

B.S. in Physics

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Muhasebe (MSA)/Ana (YAPILDI)

Master of Science in Accounting (MSA)/Master of Science in Finance (MSF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 olarak birkaç ay
İşletme lisans (BSBA) - Yönetim

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) - Management

Lisans
124 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İşletme lisans (BSBA) - Bilgi Sistemleri

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) - Information Systems

Lisans
124 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Hukuk BA, BS

BA, BS in Law

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
İletişim ve Gazetecilik BA/BS - Küresel ve Kültürel İletişim

BA/BS in Communication and Journalism - Global and Cultural Communication

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
CPA için İşletme MBA hızlandırılmış - Master

Accelerated MBA - Master of Business Administration for CPAs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 51 kredi
(Doktora)Klinik Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi
İşletme lisans (BSBA) - Küresel İş

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) - Global Business

Lisans
124 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İş analizi, İşletme/MS MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/MS in Business Analytics

Yüksek Lisans
16 ay tam Zamanı - Ortalama
Halkla İlişkiler ile İletişimin ana ve Reklam Konsantrasyon

Master of Communication with Public Relations and Advertising Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
İngilizce B. A.

B.A. in English

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
İletişim yüksek lisans Bütünleşik Pazarlama İletişimi Konsantrasyon

Master of Communication with Integrated Marketing Communication Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Pazarlama İşletme/MS MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/MS in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Gerekli Toplam Kredi: 51 - 69
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans (MPA)

Master of Public Administration (MPA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12-16 ay Ortalama; 42 kredi
Tiyatro BA, BS

BA, BS in Theatre

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
(BSBA) İşletme Yönetimi – Büyük Veri ve İş analizi

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) – Big Data and Business Analytics

Lisans
124 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Sağlık İdaresi yüksek lisans (MHA)

Master of Healthcare Administration (MHA)

Yüksek Lisans
50 tam Zamanı - 2 yıl Ortalama, minimum kredi:
Biyolojide BA, BS

BA, BS in Biology

Lisans
126 dönem saat tam Zamanı - Minimum
(Suç ve Adalet Konsantrasyon) Sosyoloji BS JD /

BS in Sociology (Crime and Justice Concentration) /JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Ruh Sağlığı Danışmanlık yüksek lisans (MSMHC)

Master of Science in Mental Health Counseling (MSMHC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi
İşletme/Sağlık Uzman Derece MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/Health Specialized Degree

Yüksek Lisans
2 yıl tam Zamanı - Ortalama
(JD)Suç, yüksek lisans ve Adalet Çalışmaları/Juris Doktor

Master of Science in Crime and Justice Studies/Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 104 kredi
(BSBA) İşletme yönetimi - Pazarlama

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) - Marketing

Lisans
124 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Vergilendirme MBA - İşletme yüksek lisans Yönetim/MS

MBA - Master of Business Administration/MS in Taxation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 gibi birkaç ay İçinde; 48 66 kredi
Felsefe BA, BS

BA, BS in Philosophy

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Asya Çalışmaları BA, BS

BA, BS in Asian Studies

Lisans
126 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Finans İşletme/MS MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/MS in Finance

Yüksek Lisans
2 yıl tam Zamanı - Ortalama
Bilgisayar Bilimi, BA, BS

BA, BS in Computer Science

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Tüzel Bilim doktor (SJD)

Doctor of Juridical Science (SJD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - derece veya daha az 4 yıllık bir süre içinde tamamlanacak.
Fizik/JD BS

BS in Physics/JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Sosyoloji BA, BS

BA, BS in Sociology

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Tarih BA, BS

BA, BS in History

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi/ Master, yüksek lisans (MSPS/MPA)

Master of Science in Political Science/ Master of Public Administration (MSPS/MPA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi
Varlık Yönetimi (BSBA) İşletme Yönetimi

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) in Wealth Management

Lisans
124 dönem saat tam Zamanı - Minimum
LL.M. Global Hukuk ve Teknoloji

LL.M. in Global Law and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İkamet süresi 1-1,5 yıl
(BSBA) İşletme Yönetimi – Muhasebe

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) – Accounting

Lisans
124 dönem saat tam Zamanı - Minimum
MSA/Business Analytics MS

MSA/MS in Business Analytics

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 16 - 28
Tarih/JD BA

BA in History/JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Etik, yüksek lisans ve Kamu Politikası

Master of Science in Ethics and Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Finans Business Analytics MS (MSBA) / MS (YAPILDI)

MS in Business Analytics (MSBA) / MS in Finance (MSF)

Yüksek Lisans
2 yıl tam Zamanı - Ortalama
Yüksek Öğrenim Yönetimi, Eğitim Master (MEd)

Master of Education in Administration of Higher Education (MEd)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay; 36 kredi
Radyasyon Bilim dalında lisans

B.S. in Radiation Science

Lisans
126 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Finans yüksek lisans (MSF)/Juris Doktor (JD)

Master of Science in Finance (MSF)/Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSFSB)Mali Hizmetler, yüksek lisans ve Bankacılık

Master of Science in Financial Services and Banking (MSFSB)

Yüksek Lisans
16 ay 12 tam Zamanı
Siyaset Bilimi Bilim Master (MSPS)

Master of Science in Political Science (MSPS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Hükümet BA, BS

BA, BS in Government

Lisans
126 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Marketing MS

MS in Marketing (MSM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9-12 ay
MBA - İşletme Yönetimi/Juris Doktor Master (JD)

MBA - Master of Business Administration/Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Muhasebe Bilim Master (MSA)

Master of Science in Accounting (MSA)

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 9 - 16
(Hukuk ve Kamu Politikası)Devlet/JD BA

BA in Government/JD (Law and Public Policy)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İletişimde İletişim/ MA BA veya BS veya BSJ

BA or BS or BSJ in Communication/ MA in Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Onur BA, BS Bağımsız olarak Hazırlanmış

BA, BS in Honors Independently Crafted

Lisans
126 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Ruh Sağlığı Danışmanlık Bilim, Suç Bilim Master ve Adalet Çalışmaları/Master (MSC ...

Master of Science in Crime and Justice Studies/Master of Science in Mental Health Counseling (MSC ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
İşletme lisans (BSBA) - Finans

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) - Finance

Lisans
124 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Grafik Tasarım yüksek lisans

Master of Arts in Graphic Design

Yüksek Lisans
73 kredi maksimum tam Zamanı - 36 -
Psikoloji BA, BS

BA, BS in Psychology

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Radyasyon Terapisi B. S.

B.S. in Radiation Therapy

Lisans
126 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İş analizi, yüksek lisans (MSBA)

Master of Science in Business Analytics (MSBA)

Yüksek Lisans
10 tam Zamanı - - 16 ay
İspanyolca B. A.

B.A. in Spanish

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Medya ve Film BA, BS

BA, BS in Media and Film

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
BA, Politika, Felsefe alanında lisans ve Ekonomi

BA, BS in Politics, Philosophy, and Economics

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
İşletme/ MBA - Master Muhasebe MS

MBA - Master of Business Administration/ MS in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45-69 kredi
BA/BS/BSJ Halkla İlişkiler

BA/BS/BSJ in Public Relations

Lisans
126 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Grafik Tasarım Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Graphic Design

Lisans
124 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Vergilendirme Bilim Muhasebe Bilim Master (MSA)/Master

Master of Science in Accounting (MSA)/Master of Science in Taxation

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 16 - 28
(BSBA) İşletme Yönetimi - Girişimcilik

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) - Entrepreneurship

Lisans
124 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Yasaların Master (LLM)

Master of Laws (LLM)

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 1 - 1.5
İç Tasarım Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Interior Design

Lisans
124 kredi tam Zamanı - Minimum
Sanat Önlisans

Associate of Arts Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 64 kredi saat
Felsefe/JD BA veya BS

BA or BS in Philosophy/JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Finans alanında yüksek lisans (YAPILDI)

Master of Science in Finance (MSF)

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 9 - 16
Biyokimya BA, BS

BA, BS in Biochemistry

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Siyaset Bilimi kamu yönetimi / MS BA veya BS

BA or BS in Government / MS in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Tarihi B. A.

B.A. in Art History

Lisans
126 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Bilim Derecesi Associate

Associate of Science Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 64 kredi saat