• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilim lisans, Teknoloji ve Toplum

Bachelor of Science in Science, Technology and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol yüksek Mühendisi

Master of Science in Petroleum Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
(Doktora)Genetik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Genetics

Yüksek Lisans
Yüksek lisans çalışmasının tam Zamanı - dört ila beş yıl
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
MA Stanford Öğretmenliği Ortaöğretim

MA in Stanford Teacher Education Program Secondary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İletişimde yüksek lisans (Gazetecilik)

Master of Arts in Communication (Journalism)

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Hesaplamalı Bilim Master ve Matematik Mühendisliği

Master of Science in Computational and Mathematical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
(Doktora)İstatistikleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Kanser Biyolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cancer Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Dilbilim lisans programı

Bachelor of Arts in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Müzikolojide içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Musicology

Yüksek Lisans
135 akademik birimler tam Zamanı - minimum
Politikada MA, Organizasyon ve Liderlik Çalışmaları

MA in Policy, Organization, and Leadership Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Doktora)Eğitimi Tarihi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
İşletme Ortamı ve Kaynakları/MBA MS - Master

MS in Environment and Resources/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 129 üniteleri
Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Japonca

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Japanese

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sanat Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
(Doktora) Felsefe Gelişim ve Psikolojik Bilimler doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Developmental and Psychological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
(Doktora)Dilbilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Linguistics

Yüksek Lisans
135 adet tam Zamanı - minimum
Müzik yüksek lisans

Master of Arts in Music

Yüksek Lisans
45 akademik birimler tam Zamanı - minimum
(Doktora)Uygulamalı Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Applied Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar alanında doktora (Ph. D.)-Müzik Teorisi ve Akustik Tabanlı

Doctor of Philosophy degree (Ph.D.) in Computer-Based Music Theory and Acoustics

Yüksek Lisans
135 akademik birimler tam Zamanı - minimum
Yönetim Bilimi ve Mühendislik Bilim Master - Mali Analitik

Master of Science in Management Science and Engineering - Financial Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora) Felsefe Matematik ve Hesaplama Mühendisliğinde doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computational and Mathematical Engineering

Yüksek Lisans
135 adet tam Zamanı - minimum
(Doktora)Pazarlama

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih lisans - Tarih ve Hukuk

Bachelor of Arts in History - History and Law

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Tarih/Sosyal Bilimler Eğitiminde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History/Social Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
(Doktora)Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 Asgari birimler
Epidemiyoloji yüksek lisans ve Klinik Araştırma

Master of Science in Epidemiology and Clinical Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
Eğitimde Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans- Tematik Konsantrasyon

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Concentration in Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Eğitim Dilbilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Chicana/o Bölümü-Latin/o Çalışmaları

Bachelor of Arts in Chicana/o-Latina/o Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Kaynakları/JD, MS

MS in Environment and Resources/JD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Belgesel Film, Güzel Sanatlar Master ve Video

Master of Fine Arts in Documentary Film and Video

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki yıl Tamamlanıyor
İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
Klasikleri lisans programı

Bachelor of Arts in Classics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sınıfta Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans- Tematik Konsantrasyon

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Concentration in Class

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Klasikleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans - Karar ve Risk Analizi

Master of Science in Management Science and Engineering - Decision and Risk Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Gelişim Biyolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Developmental Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Japonca yüksek lisans

Master of Arts in Japanese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doğu Asya Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in East Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Eğitimi/MBA yüksek lisans

MA in Education/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Asya Amerikan Çalışmaları lisans programı (AAS)

Bachelor of Arts in Asian American Studies (AAS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Asya Araştırmaları Bölümü, Kore Subplan

Bachelor of Arts in East Asian Studies, Korea Subplan

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Politika Çalışmaları alanında yüksek lisans (IPS)

Master of Arts in International Policy Studies (IPS)

Yüksek Lisans
Birimlerin tam Zamanı - 73 minimum sayı
(Doktora)Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 ders üniteleri
İşletme JD/MBA - Master

JD/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeofizik yüksek lisans

Master of Science in Geophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
İşletme Elektrik Mühendisliği/MBA MS - Master

MS in Electrical Engineering/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikleri Sanatları Master

Master of Arts in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Eğitim (Doktora)İktisat

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sembolik Sistemleri, yüksek lisans

Master of Science in Symbolic Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Sanat Tarihi lisans programı

Bachelor of Arts in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe (Doktora)ve Edebiyatı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Modern Thought and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerli Amerikan Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Native American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Slav Dilleri ve Edebiyatları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Slavic Languages and Literatures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 adet
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
21 adet tam Zamanı - minimum
Doğu Asya Araştırmaları ve Eğitim M. A.

M.A. in East Asian Studies and Education

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Dini Çalışmalarda yüksek lisans

Master of Arts in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)programı Politik Ekonomi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çince yüksek lisans

Master of Arts in Chinese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk Latin Amerika Çalışmaları yüksek lisans ve Doktora (J. D.)

M.A. in Latin American Studies and Doctor of Jurisprudence (J.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık dört akademik yıl
İngilizce yüksek lisans

Master of Arts in English

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
Doğu Asya Çalışmalarda M. A. (J. D.)Hukuk Doktoru/

M.A. in East Asian Studies/Doctor of Jurisprudence (J.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Mathematical and Computational Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Afrika Amer Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans-Tematik Konsantrasyon ...

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Concentration in African Amer ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Lisans Programı - Uluslararası İlişkiler ve Dünya Tarihi Takip

Bachelor of Arts in History - Global Affairs and World History Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Biyomedikal bilişim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biomedical informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 adet
Yeryüzünde Bilimin ana Sistem Bilimi

Master of Science in Earth System Science

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
Kimlik, Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans-Tematik Konsantrasyon, Di ...

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Concentration in Identity, Di ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BUZ)MA Uluslararası Eğitim Politikası Analizi (İEPA)/Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim

MA in International Education Policy Analysis (IEPA)/International Comparative Education (ICE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 48 adet
Afrika Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in African Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Nörobilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Neurosciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tarih lisans programı - Kamu Tarih/Kamu Hizmeti

Bachelor of Arts in History - Public History/Public Service

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat (Doktora) Felsefe J. D./Doktor

J.D./Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Nörobilim doktora (Ph. D.) J. D./

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Neurosciences/J.D.

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 fazla ünite
Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programı

Bachelor of Arts in Comparative Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans Programı (Havacılık ve Uzay)

Bachelor of Science in Engineering (Aeronautics and Astronautics)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Tarihi Lisans Programı ve Felsefe

Bachelor of Arts in History and Philosophy of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Moleküler ve Hücresel Fizyoloji doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Molecular and Cellular Physiology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İngilizce Lisans - Edebiyat ve Felsefe

Bachelor of Arts in English - Literature and Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Bölümü

Bachelor of Arts in Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği JD/M. S.

JD/M.S. in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yönetimi Yüksek Lisans Bilim ve Mühendislik Hesaplamalı Sosyal Bilimler

Master of Science in Management Science and Engineering - Computational Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Örgütsel Davranış (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Organizational Behavior

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji alanında doktora (Ph. D.) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geological Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sürdürülebilirlik Fen Bilimleri Enstitüsü ve Pratik

Master of Arts in Sustainability Science and Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 Asgari birimler
Politika, Örgüt MA ve Liderlik Çalışmaları/MPP Ortak Lisans Programı

MA in Policy, Organization, and Leadership Studies/MPP Joint Degree Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Art History

Yüksek Lisans
135 adet tam Zamanı - minimum
(Doktora)Eğitim Politikası

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Kimyasal ve Sistemleri Biyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical and Systems Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)İber ve Latin Amerika Kültürlerinde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Iberian and Latin American Cultures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yahudi Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Jewish Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans - Sağlık Sistemleri Modelleme

Master of Science in Management Science and Engineering - Health Systems Modeling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Eğitim felsefesinde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Philosophy of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Antropoloji yüksek lisans

Master of Arts in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Sanat Psikoloji yüksek lisans

Master of Arts in Psychology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İngilizce Lisans - Edebiyat ve Disiplinlerarası Çalışmalar

Bachelor of Arts in English - Literature and Interdisciplinary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Düşünce yüksek lisans ve Edebiyatı

Master of Arts in Modern Thought and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
(Doktora)Çince

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chinese

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mühendislik, yüksek lisans, Biyomekanik Mühendisliği

Master of Science in Engineering, Biomechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Slav Dilleri ve Edebiyatları lisans - Rusça Dil, Kültür ve Tarih

Bachelor of Arts in Slavic Languages and Literatures - Russian Language, Culture, and History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomühendislik (Doktora) Felsefe JD/Doktora

JD/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 adet
Tiyatro Bölümü ve Performans Çalışmaları

Bachelor of Arts in Theater and Performance Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)İktisat

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics

Yüksek Lisans
135 tamamlanan ünitelerin tam Zamanı - minimum
Veri Bilim, Pazarlar ile Sosyoloji Lisans Programı ve Yönetim Subplan

Bachelor of Arts in Sociology with Data Science, Markets, and Management Subplan

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş İdaresi yüksek lisans Eğitimi/MBA - Master

MA Education/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) Felsefe doktora Finans

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kök, yüksek lisans Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp

Master of Science in Stem Cell Biology and Regenerative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
Doğu Asya Araştırmaları Bölümü, Çin Subplan

Bachelor of Arts in East Asian Studies, China Subplan

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre, yüksek lisans ve Kaynaklar

Master of Science in Environment and Resources

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
(Doktora) Felsefe İlköğretim doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Yeryüzünde (Doktora)Sistemi Bilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Earth System Science

Yüksek Lisans
135 adet tam Zamanı - minimum
Film Lisans Programı ve Medya Çalışmaları

Bachelor of Arts in Film and Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Öğretmen Eğitiminde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Teacher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Dilbilim, Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans-Tematik Konsantrasyon

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Concentration in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rusça yüksek lisans, Doğu Avrupa ve Avrasya Çalışmaları

Master of Arts in Russian, East European and Eurasian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(CTE)Müfredat Çalışmaları ve Öğretmen Eğitimi yüksek lisans

MA in Curriculum Studies and Teacher Education (CTE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
Alman Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in German Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Genetiği, yüksek lisans

Master of Science in Human Genetics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Master

Master of Science in Aeronautics and Astronautics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 çeyrek birimleri
(Doktora)Bilim ve Çevre Eğitimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Science and Environmental Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Amerika'da Irk ve Etnik köken Karşılaştırmalı Çalışmalarda lisans - Tematik Konsantrasyon ...

Bachelor of Arts in Comparative Studies in Race and Ethnicity - Thematic Concentration in America ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Afrika'da Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans- Tematik Vurgu

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Emphasis in Africa

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
JD Biyomühendislik yüksek lisans/

JD/M.S. in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Elektrik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İletişim (Doktora) Felsefe J. D./Doktor

J.D./Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 192 çeyrek birimleri
Yaratıcı Yazma ağırlıklı İngilizce Lisans - Edebiyat

Bachelor of Arts in English - Literature with Creative Writing Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji Bilim Master

Master of Science in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
(Doktora)Eğitimi Sosyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Sociology of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 mezun en az düzey birimleri
Yönetim Bilimi lisans ve Mühendisliği

Bachelor of Science in Management Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve İtalyanca (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in French and Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 birime
Çevre Sistemleri Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Environmental Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Bölümü, Teknoloji ve Toplum

Bachelor of Arts in Science, Technology and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Slav Dilleri ve Edebiyatları yüksek lisans

Master of Arts in Slavic Languages and Literatures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Sanat Pratikte lisans (Studio)

Bachelor of Arts in Art Practice (Studio)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Epidemiyoloji ve Klinik Araştırma doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Epidemiology and Clinical Research

Yüksek Lisans
135 adet tam Zamanı - minimum
(Doktora)İmmünoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 adet
(Doktora)Biyokimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 adet
(Doktora) Felsefe Mikrobiyoloji ve İmmünoloji doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Toplum içinde Irk ve Etnik köken Karşılaştırmalı Çalışmalarda lisans - Tematik Konsantrasyon ...

Bachelor of Arts in Comparative Studies in Race and Ethnicity - Thematic Concentration in Public ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi lisans Bilim ve Mühendislik

Bachelor of Science in Materials Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Asya Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in East Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46 adet
Kamu Politikası Yüksek Lisans (M. P. P.)

Master of Public Policy (M.P.P.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
(Doktora)Fransızca

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 birime
Sembolik Sistemler lisans

Bachelor of Science in Symbolic Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler lisans programı

Bachelor of Arts in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca lisans

Bachelor of Arts in French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Kök Hücre Biyolojisi ve Yenileyici Tıp doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Stem Cell Biology and Regenerative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 adet
Yüksek lisans Biyomühendislik

Master of Science in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
İşletme Doğu Asya Araştırmaları/MBA yüksek lisans - Master

M.A. in East Asian Studies/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Feminist, Cinsiyet Bölümü, ve Cinsellik Çalışmaları

Bachelor of Arts in Feminist, Gender, and Sexuality Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Politikası Yüksek Lisans

Master of Science in Health Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
MA Stanford Öğretmenliği İlköğretim

MA in Stanford Teacher Education Program Elementary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Enerji Kaynakları, yüksek lisans Mühendisliği

Master of Science in Energy Resources Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Lisans programı İtalyan

Bachelor of Arts in Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Politika Çalışmaları Sanatlar Juris Doktor ve Master (J. D./M. A.)

Juris Doctor and Master of Arts in International Policy Studies (J.D./M.A.)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans - Teknoloji ve Mühendislik Yönetimi

Master of Science in Management Science and Engineering - Technology and Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karışık Irk Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans-Tematik Konsantrasyon

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Concentration in Mixed Race

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası Derecesi Yönetimi Bilim alanında ortak lisans ve Mühendislik ve Master

Joint MS in Management Science and Engineering and Master of Public Policy Degree

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Alman Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in German Studies

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
Educati Irk ve Etnik köken Karşılaştırmalı Çalışmalarda lisans - Tematik Konsantrasyon ...

Bachelor of Arts in Comparative Studies in Race and Ethnicity - Thematic Concentration in Educati ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)İletişimde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 adet
Operasyon, Bilgi (Doktora)ve Teknoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Operations, Information, and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeofizik lisans

Bachelor of Science in Geophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Teoride Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans- Tematik Konsantrasyon

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Concentration in Theory

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dini Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Muhasebe

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik yüksek lisans

Master of Science in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 adet
Kimyasal ve Sistemleri Biyoloji yüksek lisans

Master of Science in Chemical and Systems Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Eğitimi Antropoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Anthropology of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
Teknolojisi (Biyomühendislik)

Bachelor of Science in Engineering (Bioengineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnterse Irk ve Etnik köken Karşılaştırmalı Çalışmalarda lisans - Tematik Konsantrasyon ...

Bachelor of Arts in Comparative Studies in Race and Ethnicity - Thematic Concentration in Interse ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmmünoloji yüksek lisans

Master of Science in Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
(Doktora)Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in International Comparative Education

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans - Enerji ve Çevre

Master of Science in Management Science and Engineering - Energy and Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Biyolojisi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Human Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü - Rus ve Felsefe

Bachelor of Arts in Slavic Languages and Literatures - Russian and Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeryüzünde Bilimin ana Sistemleri

Master of Science in Earth Systems

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
Doğu Asya Çalışmaları alanında lisans, Japon Dili Subplan

Bachelor of Arts in East Asian Studies, Japanese Language Subplan

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih lisans programı - Bilim Tarihi ve Tıp

Bachelor of Arts in History - History of Science and Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Tarihi (Doktora) Felsefe doktoru ve Felsefe

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History and Philosophy of Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemistry

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kamu Politikası Ekonomi alanında doktora (Ph. D.)/Master

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics/Master of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - M. P. P. müfredat 45 adet
İnsan Biyolojisi lisans programı

Bachelor of Arts in Human Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
Tarih lisans - Genel Tarih

Bachelor of Arts in History - General History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimde bireysel olarak Tasarlanan M. A.

Individually Designed M.A. in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
İber ve Latin Amerika Kültürleri Bölümü

Bachelor of Arts in Iberian and Latin American Cultures

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Biyomühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Bioengineering

Yüksek Lisans
135 adet tam Zamanı - minimum
Havacılık ve Uzay alanında doktora (Ph. D.)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Aeronautics and Astronautics

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - 90 adet M. S. ötesinde gereklidir
(Doktora)Kimya Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
135 tamamlanan ünitelerin tam Zamanı - minimum
Yarışta Irk ve Etnik köken Karşılaştırmalı Çalışmalarda lisans - Tematik bir Konsantrasyon ...

Bachelor of Arts in Comparative Studies in Race and Ethnicity - Thematic Concentration in Race an ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe MD/Doktora Biyomühendislik

MD/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çince doktora (Ph. D.), Arkeoloji Subplan

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chinese, Archaeology Subplan

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Jeofizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geophysics

Yüksek Lisans
135 adet tam Zamanı - minimum
(Doktora)Dini Çalışmalar

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Religious Studies

Yüksek Lisans
135 adet tam Zamanı - minimum
(Doktora) Felsefe Çevre ve Kaynaklar doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Environment and Resources

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İktisat yüksek lisans

Master of Arts in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Petrol Mühendisliği veya Enerji Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Petroleum Engineering or Energy Resources Engineering

Yüksek Lisans
Yüksek lisans dışında tam Zamanı - toplam lisansüstü 135 adet (90 adet)
(Doktora)Antropoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora) Felsefe Karşılaştırmalı Edebiyat doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Comparative Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(J. D.)Hukuk Rusça yüksek lisans, Doğu Avrupa ve Avrasya Çalışmaları/ Doktor

Master of Arts in Russian, East European and Eurasian Studies/ Doctor of Jurisprudence (J.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık dört akademik yıl
Doğu Asya Çalışmaları alanında lisans, Japonya Subplan

Bachelor of Arts in East Asian Studies, Japan Subplan

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Fizik yüksek lisans

Master of Science in Applied Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
(Doktora)İtalyanca

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Italian

Yüksek Lisans
Yüksek lisans düzeyinde çalışmanın tam Zamanlı - 135 birime
(Doktora)Alman Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in German Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 toplam birimler
Yüksek Mühendisi - Havacılık ve Uzay

Master of Science in Engineering - Aeronautics and Astronautics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
(Doktora) Felsefe Yapısal Biyoloji doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Structural Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği JD/ Master

JD/ Master of Science in Management Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 birimden fazla
Ortak MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans ve Kamu Politikası (MBA/MPP)Master

Joint MBA - Master of Business Administration and Master in Public Policy (MBA/MPP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MD/MBA - Master

MD/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Bilişim, yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 Stanford üniteleri
(Doktora)Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji Tasarım

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Learning Sciences and Technology Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Cinsiyet Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans-Tematik Konsantrasyon

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Concentration in Gender

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneyimli Liderler Programı için Yönetim yüksek lisans (MSx)

Master of Science in Management for Experienced Leaders Program (MSx)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Yüksek Öğretimde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Okuma-yazma, Dil (Doktora)ve İngilizce Eğitim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Literacy, Language, and English Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Eğitimi/JD ortak MA

Joint MA in Education/JD in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca yüksek lisans

Master of Arts in French

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
(Doktora)Sağlık Politikası

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Health Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası Yüksek Lisans (M. A.)

Master of Arts in Public Policy (M.A.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Lisans - Edebiyat

Bachelor of Arts in English - Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kompozisyon (D. M. A.) Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts (D.M.A.) in Composition

Yüksek Lisans
135 akademik birimler tam Zamanı - minimum
Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Eğitimi

Master of Science in Computer Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Malzemeler (Doktora)Bilim ve Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
135 adet tam Zamanı - minimum
Diaspora Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans- Tematik Konsantrasyon

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Concentration in Diaspora

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü - Rus Dili ve Edebiyatı

Bachelor of Arts in Slavic Languages and Literatures - Russian Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro (Doktora)ve Performans Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Theater and Performance Studies

Yüksek Lisans
135 adet tam Zamanı - minimum
Enerji Kaynakları Coterminal B. S. ve M. S. Programı Mühendislik

Coterminal B.S. and M.S. Program in Energy Resources Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - Bir iki yıl
Kimya Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
45 tamamlanan ünitelerin tam Zamanı - minimum
İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
(M. A./M. P. P.)Kamu Politikası, Uluslararası Politika Çalışmaları alanında yüksek lisans ve Master

Master of Arts in International Policy Studies and Master of Public Policy (M.A./M.P.P.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bilgisayar Mühendisliği/MBA MS - Master

MS in Computer Science/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği (Doktora) Felsefe JD/ Doktora

JD/ Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 fazla birimleri
(Doktora) Felsefe doktora Felsefe

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Philosophy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yeryüzünde lisans Sistemleri

Bachelor of Science in Earth Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Kaynakları Yönetimi Mühendislik

Bachelor of Science in Energy Resources Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası lisans programı

Bachelor of Arts in Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin Amerika Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in Latin American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 en Az lisansüstü birimler
J. D./M. A. İktisat

J.D./M.A. in Economics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora) Felsefe Siyaset Bilimi doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tarihi P, Afrika ve Afro - Amerikan Çalışmalarda lisans-Tematik Konsantrasyon ...

Bachelor of Arts in African and African American Studies - Thematic Concentration in Historical P ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomik Analizi (Doktora)ve Politika

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economic Analysis and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi Ana Bilim Mühendislik

Master of Science in Materials Science Engineering

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
İber ve Latin Amerika Kültürlerinde yüksek lisans

Master of Arts in Iberian and Latin American Cultures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 mezun en az düzey birimleri
İşletme Uluslararası Politika Çalışmaları/MBA yüksek lisans

MA in International Policy Studies/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çince yüksek lisans, Arkeoloji Subplan

Master of Arts in Chinese, Archaeology Subplan

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Laboratuvar Hayvan Biliminin Master

Master of Science in Laboratory Animal Science

Yüksek Lisans
Akademik çalışmanın tam Zamanı - en az 45 adet