• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Pazarlama Yönetimi ( temel yıl) BA (Onur)

Marketing Management ( With foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polislik ve adli Soruşturma Mscı

Policing and Criminal Investigation MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Gelecekler: Çağdaş Sanat Pratiği

Creative Futures: Contemporary Art Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Spor Bilimleri Doktora

Sport Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Psikolojisi Profesyonel Doktora

Health Psychology Professional Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İslami Finans ve Muhasebe yüksek lisans

Islamic Finance and Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Oyunları Geliştirme (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Games Development (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Psikoloji Profesyonel Doktora

Clinical Psychology Professional Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Danışmanlık BSc (Onur)

Psychology and Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Bilişim MSc

Professional Computing MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Beşeri MPhil

Humanities MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Eylül Giriş Stafford) (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing Practice (Adult) (September Entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilişim (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Forensic Computing (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Film ve TELEVİZYON Üretim BA (Onur)

Digital Film and TV Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfın bir yıl iş Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği (temel yıl) BSc (Onur)

Software Engineering (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji MPhil

Ecology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar

Computing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Dijital Adli Tıp ve Siber suç Analizi MSc

Digital Forensics and Cybercrime Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
14. yerleştirme bir yıl ile dijital Film ve Post Prodüksiyon Teknolojisi BSc

Digital Film and Post Production Technology (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Şeylerin Internet Mühendisliği

Internet of Things Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Gelecekler: Resimde

Creative Futures: Illustration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Adli Biyoloji (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Forensic Biology (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji MA

Sociology MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Vakfın bir yıl ile Web Tasarım () BSc (Onur)

Web Design (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Oyunları (Sanal Gerçeklik) Programlama BSc (Onur)

Computer Games Programming (Virtual Reality) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir vakıf yıl bilgisayar () BSc (Onur)

Computing (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Sanat ve Animasyon BA (Onur)

Games Art and Animation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil Biyoloji

Secondary Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği MSc

Electrical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Oyun Tasarım ve Üretim BSc (Onur)

Computer Gameplay Design and Production BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Oyunları Geliştirme (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Computer Games Development (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Tarih MA

International History MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi MPhil

Computing Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji Doktora

Ecology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Pazarlama Yönetimi

Digital Marketing Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Spor Koçluğu ve Beden Eğitimi FdSc

Sports Coaching and Physical Education FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Polislik ve adli Soruşturma BSc (Onur)

Policing and Criminal Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm Yönetimi (üst) BA (Onur)

Tourism Management (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik/Elektronik Mühendisliği

Electrical/Electronic Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MPhil

Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji MPhil

Biology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
3D Tasarımcı maker (Zanaat) BA (Onur)

3D Designer maker (Craft) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik İletişim İllüstrasyon BA (Onur)

Graphic Communication Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Oyunları Programlama yerleştirme bir yıl ile (Sanal Gerçeklik) () BSc (Onur)

Computer Games Programming (Virtual Reality) (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Web Tasarım (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Web Design (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi PGDip

Sport and Exercise Psychology PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Müzik Üretimi BA (Onur)

Music Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yukarıda) Film ve Televizyon Üretim Teknolojisi BSc (Onur)

Film and Television Production Technology (Top Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat ve Tasarım MPhil

Art and Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Özel Eğitime muhtaç ve Özürlü Yataklı eğitim (Onur)

Education with Special Education Needs and Disability BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kompozisyon ve Performans) elektronik Müzik BA (Onur)

Electronic Music (Composition and Performance) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Gelecekler: Tasarım

Creative Futures: Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Tıp Eğitimi PGDip

Medical Education PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Beden Eğitimi ve Gençlik Spor Koçluk BSc (Onur)

Physical Education and Youth Sport Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (yerleştirme bir yıl) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with a placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Refah Çalışmaları MPhil

Health and Welfare Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan ile FdSc Davranış Bilimleri hayvan

Animal Science with Animal Behaviour FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık Mühendisliği

Aeronautical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Yaratıcı Gelecekler: Yazma

Creative Futures: Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Bilgisayar Bilimleri (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaşlanma, Ruh Sağlığı ve Bunama MSc

Ageing, Mental Health and Dementia MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çağdaş Yaratıcı Uygulama: Moda (yukarıda) BA (Onur)

Contemporary Creative Practice: Fashion (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Bilimi (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Pharmaceutical Science (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilimler Doktora

Social Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Eğitimi PGCert

Medical Education PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Coğrafya Doktora

Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Vakıf bir yıl BA (Onur), spor Koçluğu

Sports Coaching (with a foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Soruşturma (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Forensic Investigation (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik PGCE

Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses Tasarımı (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Sound Design (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Ses Üretimi FdSc

Music and Audio Production FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Futbol Koçluk ve Geliştirme FdA

Football Coaching and Development FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sahne Sanatları (Müzikal Tiyatro) FdA

Performing Arts (Musical Theatre) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Gelecekler: Uygulamalı Tiyatro

Creative Futures: Applied Theatre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Temel yıl) bilgisayar BA (Onur)

Computing (with a foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yerleştirme bir yıl BSc (Onur), Web Geliştirme

Web Development (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi yüksek lisans

Sport and Exercise Psychology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tarih (Modern ve Uluslararası) BA (Onur)

History (Modern and International) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Yaratıcı Uygulama: Grafik Tasarım (kontör) BA (Onur)

Contemporary Creative Practice: Graphic Design (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi işlem (üst) BSc (Onur)

Computing (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Makine Mühendisliği MEng

Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Chemistry (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı PGCert

Public Health PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kıta Felsefesi MA

Continental Philosophy MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Yetişkin) (Mart Giriş Shrewsbury) BSc (Onur)

Nursing Practice (Adult) (March Entry Shrewsbury) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Büyük Veri MSc

Big Data MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik ve Elektronik Teknoloji FdSc

Electrical and Electronic Technology FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik Uygulamaları (Eylül Giriş Stoke) BSc

Nursing Practice (Adult) (September Entry Stoke) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme bir yıl iş Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Web Geliştirme (yerleştirme yıl üst üste) BSc

Web Development (top up with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Mesleki Uygulama, Bağlamsal Bakanlığı ve Pratik Teoloji BA (Onur)

Professional Practice, Contextual Ministry and Practical Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Eğitimi Yüksek Lisans

Medical Education MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Bilimi PGDip

Applied Sport and Exercise Science PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tarih (Modern) BA (Onur)

History (Modern) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ağ Bilgisayar (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Network Computing (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüzey Desen ve Tekstil Tasarımı BA (Onur)

Surface Pattern and Textile Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ağ Bilgisayar (temel yıl) BSc (Onur)

Network Computing (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilim (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Forensic Science (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji ve Koruma Uygulama BSc (Onur)

Ecology and Conservation Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi (temel yıl) BA (Onur)

Business Management (with a foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro uygulamaları Müzakere yoluyla Öğrenme

Theatre Practice by Negotiated Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Bilgisayar Oyunları MSc Programlama

Computer Games Programming MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Uluslararası Politika ve Diplomasi MA

International Policy and Diplomacy MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Kimya (temel yıl) BSc (Onur)

Chemistry (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Koçluk

Sports Coaching

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Film, Televizyon ve Radyo BA (Onur)

Film, Television and Radio BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Bilimleri MPhil

Sport Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık PGCert için grafik Tasarım

Graphic Design for Healthcare PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Terör ve Kriminoloji BA (Onur)

Terrorism and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv Mühendisliği (yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Automotive Engineering (with placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomekanik MPhil

Biomechanics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı sağlık ve Sosyal Bakım () BSc (Onur)

Health and Social Care (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon Üretim Teknolojisi FdSc

Film and Television Production Technology FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Teknoloji BSc (Onur)

Music Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Üretimi FdA

Digital Media Production FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi ve İş Eğitim PGCE

Economics and Business Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Fotoğraf PGCert

Clinical Photography PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
14. Özel Eğitim BA Edu ile erken Çocukluk Çalışmaları

Early Childhood Studies with Special Education BA Edu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilim PGCert

Forensic Science PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi.

Computing Science MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yaratıcı Gelecekler: Fotoğrafçılık

Creative Futures: Photography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Biyomedikal Bilim ( yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Biomedical Science ( with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Motorsporları Mühendisliği (yerleştirme bir yıl) BEng

Motorsport Engineering (with a placement year) BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yayınlanan İş Sağlığı Çalışmaları Doktora

Health Studies By Published Work PhD

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Onur) (temel yıl) İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA

English and Creative Writing (with a foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Daha pek çok eğlenceli (temel yıl) BA (Onur)

Esports (with a foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme bir yıl ile Film Üretim Teknolojisi BSc

Film Production Technology (with a placement year) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (temel yıl) LİSANS (Onur)

Law (with a foundation year) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi işlem (üst, yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Computing (top-up, with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Sosyoloji, Kriminoloji ve Sapma BA (Onur)

Sociology, Criminology and Deviance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Ruh Sağlığı) (Mart Giriş Stafford) BSc (Onur)

Nursing Practice (Mental Health) (March Entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilim PGDip

Forensic Science PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Adli Bilim MPhil

Forensic Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Gelecekler: GE

Creative Futures: VFX

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Yangın Soruşturma MSc

Fire Investigation MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Onur)olaylar Yönetimi (temel yıl) BA

Events Management (with foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslar ötesi Organize Suç MA

Transnational Organised Crime MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Yaratıcı Gelecekler: Animasyon

Creative Futures: Animation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Oyunları Çalışmaları (temel yıl) BA (Onur)

Games Studies (With a foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mobil Cihaz Uygulama Geliştirme MSc

Mobile Device Application Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gençler ve Çocuklar'in çalışma ve Pratik Teoloji BA (Onur)

Youth and Children's Studies and Practical Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya (Film) Üretimi BA (Onur)

Media (Film) Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik/Elektronik Mühendisliği MPhil

Electrical/Electronic Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım BSc (Onur)

Health and Social Care BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Psikoloji BSc (Onur)

Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Soruşturma Mscı

Forensic Investigation MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Psychology and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yayınlanan İş Sağlığı Çalışmaları MPhil

Health Studies By Published Work MPhil

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Deneysel Film yapım BA (Onur)

Experimental Film Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı MPH

Public Health MPH

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2.5 yıl
Sosyal ve Kültürel Teori MA

Social and Cultural Theory MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Spor Gazeteciliği (PR) BA (Onur)

Sports Journalism (PR) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya (Fiziki) BSc (Onur)

Geography (Physical) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik ve Dijital Tasarım FdA

Graphics and Digital Design FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng

Electrical and Electronic Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (temel yıl) BEng (Onur)

Engineering (with a foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
CGI ve Görsel Efekt BSc (Onur)

CGI and Visual Effects BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Eylül giriş Stafford) paramedik Bilim BSc (Onur)

Paramedic Science (September entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği Doktora

Mechanical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomekanik Doktora

Biomechanics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Bilimi yüksek lisans

Applied Sport and Exercise Science MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Film Üretim Teknolojisi (Üst) BSc (Onur)

Film Production Technology (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İşletme Bilişim Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme bir yıl bilgisayar () BSc (Onur)

Computing (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanal Gerçeklik Tasarımı (yerleştirme bir yıl ile BA (Onur)

Virtual Reality Design (with a placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda (yerleştirme bir yıl ile BA (Onur)

Fashion (with a placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilim Yüksek Lisans

Forensic Science MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Müzik ve Ses Üretimi FdA

Music and Audio Production FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Eylül Giriş Stafford) (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing Practice (Child) (September Entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Üst) BSc (Onur)Ağları

Computer Networks (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Teknolojisi (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Music Technology (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzakere ile sanat ve Yaratıcı Teknolojileri Öğrenme

Arts and Creative Techonologies by Negotiated Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(İki yıl hızlandırılmış) futbol Koçluk ve Performans BSc (Onur)

Football Coaching and Performance (Two year accelerated) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Hukuk, Politika ve Tavsiye Uygulama MA

Social Welfare Law, Policy and Advice Practice MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Adli Biyoloji BSc (Onur)

Forensic Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Üst) çağdaş Yaratıcı Uygulama: Güzel Sanatlar BA

Contemporary Creative Practice: Fine Art (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Eylül Giriş Shrewsbury) (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing Practice (Adult) (September Entry Shrewsbury) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Oyunları Tasarım ve Programlama BSc (Onur)

Computer Games Design and Programming BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Aktivite ve Halk Sağlığı PGDip

Physical Activity and Public Health PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi PGCert

Sport and Exercise Psychology PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
3D Bilgisayar Oyunları Tasarımı MSc

3D Computer Games Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Oyunculuk ve Ekran Performansı BA (Onur)

Acting and Screen Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Performansı ve Sanayi BA (Onur)

Music Performance and Industry BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik (temel yıl) BSc (Onur)

Cyber Security (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyunlar Sanat (temel yıl) BA (Onur)

Games Art (with a foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziksel Aktivite ve Halk Sağlığı PGCert

Physical Activity and Public Health PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film Üretim Teknolojisi BSc (Onur)

Film Production Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilim (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Biological Science (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yukarı (Üst) profesyonel Müzikal Tiyatro BA (Onur)

Professional Musical Theatre (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş MPhil

Business MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Soruşturma BSc (Onur)

Forensic Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Üretim Teknolojisi FdSc

Manufacturing Technology FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekanik Teknoloji FdSc

Mechanical Technology FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Hukuk, Politika ve Tavsiye Uygulama BA (Onur)

Social Welfare Law, Policy and Advice Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor MSc Koçluk

Sports Coaching MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Olay Yeri İnceleme MSc

Crime Scene Investigation MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
3D Tasarımcı Maker (Mücevher ve Moda Aksesuarları) BA (Onur)

3D Designer Maker (Jewellery and Fashion Accessories) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ağ Bilgisayar BSc (Onur)

Network Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfın bir yıl ile sanat ve Tasarım () BA (Onur)

Art and Design (with a foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yayın Gazetecilik MA

Broadcast Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Yaratıcı Gelecekler: 3D Tasarım

Creative Futures: 3D Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Müzik İş ve Üretim BA (Onur)

Music Business and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diyabetik Ayak mekaniği PGCert

Mechanics of the Diabetic Foot PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İlköğretim (Genel) PGCE

Primary Education (General) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Bilimi BSc (Onur)

Pharmaceutical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Gelecekler: Tekstil Tasarımı

Creative Futures: Textile Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Bilgisayar Ağları Ve Güvenlik

Computer Networks And Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Çağdaş Sanat Pratiği FdA

Contemporary Art Practice FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi (üst) BA (Onur)

Business Management (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
( Temel yıl) uluslararası İşletme Yönetimi BSc

International Business Management ( with Foundation year) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Suçlu Yönetim kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Offender Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans Performansı ve Sanayi FdA

Dance Performance and Industry FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Ve Tasarım

Art And Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanal Gerçeklik Tasarım BA (Onur)

Virtual Reality Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küreselleşme ve Avrupa Entegrasyonu ekonomi (EGEİ) MA

Economics of Globalisation and European Integration (EGEI) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Seramik Tasarım MA

Ceramic Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Hastalık PGCert Moleküler Temelleri

Molecular Basis Of Disease PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 ay
Çağdaş Yaratıcı Uygulama: Resimde (yukarıda) BA (Onur)

Contemporary Creative Practice: Illustration (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Ağları ve Güvenlik Yüksek Lisans

Computer Networks and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Şeylerin Internet

Internet of Things

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Film, Medya Ve Müzik Doktora

Film, Media And Music PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya (İnsan) BSc (Onur)

Geography (Human) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Grafik Tasarım) Grafik İletişim BA (Onur)

Graphic Communication (Graphic Design) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji (Dönüşüm)

Psychology (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ruh Sağlığı) Hemşirelik Uygulamaları( Eylül Giriş Shrewsbury) BSc (Onur)

Nursing Practice (Mental Health)( September Entry Shrewsbury) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Bilimi Mscı

Pharmaceutical Science MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Ağları ve Güvenliği (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Networks and Security (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Terapi BSc (Onur)

Sports Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyolojisi (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Human Biology (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl