• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Dünya dalında lisans eğitimi Bilimleri

Bachelor of Science with Major in Earth Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin Eğitimi yüksek lisans (M. Ad.Ed.)

Master of Adult Education (M.Ad.Ed.)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Eğitim Master (M. Ed)

Master of Education (M.Ed)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Binbaşı ile lisans - Sosyoloji

Bachelor of Arts with Major - Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Matematik

Bachelor of Arts with Major - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İklim ve Çevre Bölümü ve Bilim

Bachelor of Arts and Science in Climate and Environment

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Antropoloji

Bachelor of Arts with Major - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - İspanyolca

Bachelor of Arts with Major - Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ile lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science with Major in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji ile lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science with Major in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Geliştirme Çalışmaları

Bachelor of Arts with Major - Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ile lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science with Major in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans Su Kaynakları Önemli

Bachelor of Science with Major in Aquatic Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ana - Kadın' ile lisans;in ve toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Bachelor of Arts with Major - Women's and Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri ile lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science with Major in Environmental Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Su Kaynakları

Bachelor of Arts with Major - Aquatic Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Fransızca

Bachelor of Arts with Major - French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ile lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science with Major in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans Binbaşı

Bachelor of Science with Major in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Beslenmesi lisans

Bachelor of Science in Human Nutrition

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kinetiği lisans

Bachelor of Science in Human Kinetics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık alanında lisans ve Bilim

Bachelor of Arts and Science in Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası Lisans Programı ve Yönetim

Bachelor of Arts in Public Policy and Governance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Arts with Major - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Dini Çalışmalar

Bachelor of Arts with Major - Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. Sc.) Biyoloji

Master of Science (M.Sc.) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(M. A.) yüksek lisans Celtic Çalışmalarda

Master of Arts (M.A.) in Celtic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Binbaşı ile lisans - İktisat

Bachelor of Arts with Major - Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Katolik Çalışmalar

Bachelor of Arts with Major - Catholic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Müzik

Bachelor of Arts with Major - Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Celtic Çalışmaları

Bachelor of Arts with Major - Celtic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. Sc.) Kimya

Master of Science (M.Sc.) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Binbaşı ile lisans - Felsefe

Bachelor of Arts with Major - Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Psikoloji

Bachelor of Arts with Major - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Tarih

Bachelor of Arts with Major - History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binbaşı ile lisans - Siyaset Bilimi

Bachelor of Arts with Major - Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. Sc.) Bilgisayar Bilimleri

Master of Science (M.Sc.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Yüksek lisans (M. Sc.) Yeryüzünde Bilimler

Master of Science (M.Sc.) in Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay