• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Genel Sağlık, Enfeksiyon ve Bağışıklık MSc

Global Health, Infection and Immunity MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Sağlık, Etik ve Hukuk MSc

Global Health, Ethics and Law MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Clin)Klinik Araştırma.

Clinical Research MRes(Clin)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Sağlık PgCert/PgDip/MSc

Global Health PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genomik Veri PgCert yorumlanması ve Klinik Uygulama

Interpretation and Clinical Application of Genomic Data PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kanser Mre biyomedikal Bilim - Moleküler Mekanizmaları

Biomedical Science - Molecular Mechanisms of Cancer MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıt fizyoterapi (ön) MSc

Physiotherapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Bilim - Genel Sağlık Hastalıklar.

Biomedical Science - Global Health Diseases MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Bilimleri (Fizyolojik Bilimler) BSc (Onur)

Healthcare Science (Physiological Sciences) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Sağlık ve Ruh Sağlığı MSc

Global Health and Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genomik Tıp PgCert/PgDip/MSc

Genomic Medicine PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim - Antibiyotiklere Direnç.

Biomedical Science - Antimicrobial Resistance MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Uygulama PgCert/PgDip/MSc

Healthcare Practice PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim - Üreme ve Gelişme.

Biomedical Science - Reproduction and Development MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim - Enfeksiyon ve Bağışıklık.

Biomedical Science - Infection and Immunity MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tanı Radyografi BSc (Onur)

Diagnostic Radiography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Kardiyoloji MSc/PgDip/PgCert

Sports Cardiology MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl