• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Sosyal Refah lisans

Bachelor of Social Welfare

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Information Technology Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 16 ay parçası-
Bilgi ve Bilgi Yönetimi konusunda Uzmanlaşmış İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration Specialising in Information and Knowledge Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Deniz Bilimleri ve Yönetimi lisans

Bachelor of Marine Science and Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Diploma

Diploma of Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Engineering Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 16 ay parçası-
Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm ve Otel Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of International Tourism and Hotel Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MPA)Master Profesyonel Muhasebe

Master of Professional Accounting (MPA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Turizm ve Otel Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Tourism and Hotel Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sağlık üstad Liderlik

Master of Healthcare Leadership

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - İki yıl part-
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 8 ay parçası-
Muhasebe Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Accounting

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 16 ay parçası-
Ayak lisans

Bachelor of Podiatry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans (Kayıtlı Hemşire yol için Kayıtlı Hemşire)

Bachelor of Nursing (Enrolled Nurse to Registered Nurse pathway)

Lisans
Hemşirelik onaylı Sağlık Eğitim Paketi Diploması tamamlayan öğrenciler için (2 yıl) tam Zamanı - 3 yıl
Dijital lisans

Bachelor of Digital Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İş Hukuku)Kanunların usta

Master of Laws (Business Law)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 16 ay parçası-
Orman Bilim ve Yönetimi Master

Master of Forest Science and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Turizm alanında lisans ve Otelcilik Onur

Bachelor of Business in Tourism and Hospitality Management with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Hukuku yüksek lisans

Master of Business Law

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 16 ay parçası-
Makine Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme doktor

Doctor of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Bilimleri ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Marine Science and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Turizm ve Otelcilik alanında lisans

Bachelor of Business in Tourism and Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Türkiye Acil Tıp ana

Master of Osteopathic Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Yazma Önlisans

Associate Degree of Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesleki Terapi lisans

Bachelor of Occupational Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Business

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 16 ay parçası-
Lisans

Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Information Technology Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - İki yıl part-
Doktora Yeterlik Programı

Postgraduate Qualifying Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0.25 yıl
(Paralegal Çalışmaları)Hukuk Önlisans

Associate Degree in Law (Paralegal Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Bilimleri lisans (Türkiye acil Çalışmalar)

Bachelor of Clinical Sciences (Osteopathic Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Accounting

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 8 ay parçası-
Klinik Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans

Master of Clinical Exercise Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otel İşletmeciliği lisans

Bachelor of Business in Hotel Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerli Felsefelerin doktor

Doctor of Indigenous Philosophies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Mühendislik Yönetimi MBA yüksek lisans - Master

Master of Engineering Management, MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk ve Adalet lisans Çalışmaları

Bachelor of Legal and Justice Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Bilimleri ve Yönetimi Çevre Bilimi/Lisans

Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Marine Science and Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Yasalar Hukuk ve Adalet Çalışmaları lisans, Lisans

Bachelor of Legal and Justice Studies, Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kanunlar lisans (Lisans giriş)

Bachelor of Laws (Undergraduate entry)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ebelik lisans

Bachelor of Midwifery

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Müzik lisans

Bachelor of Contemporary Music

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Orman Bilim ve Yönetimi lisans

Bachelor of Forest Science and Management

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Hizmetleri Yönetimi konusunda Uzmanlaşmış İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration Specialising in Health Services Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
İşletme Önlisans

Associate Degree of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans

Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(EPİQ)Avustralya Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Australian Nursing (EPIQ)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Uluslararası Turizm ve Otel Yönetimi Master

Master of International Tourism and Hotel Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Bilim lisans

Bachelor of Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerli Bilgi lisans

Bachelor of Indigenous Knowledge

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor çocuk ve Egzersiz Bilimi

Bachelor of Sport and Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya ve İletişim lisans

Bachelor of Digital Media and Communications

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Bilim lisans

Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe lisans

Bachelor of Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Orman Bilim ve Yönetimi lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Forest Science and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl