• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

MSc/PgDip/PgCert Biyomedikal Bilimler

MSc/PgDip/PgCert Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sahne ve Ekran MPhil

Stage and Screen MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun Yazılım Geliştirme MSc

Games Software Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc/PgDip/PgCert Radyoterapi ve Onkoloji

MSc/PgDip/PgCert Radiotherapy and Oncology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
(Onur) (Üst) etkinlik ve Eğlence Yönetimi BSc

Events and Leisure Management (Top Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Yönetimi ve İletişim MA

Fashion Management and Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans – ACCA Hızlı Rota MSc Parça

Accounting and Finance – ACCA Fast Track Route MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Uluslararası (üst) Turizm Yönetimi Olayları BSc (Onur)

International Events Management with Tourism (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Durumu Nitelikli BSc (Onur)

Science with Education and Qualified Teacher Status BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yatırım BA (Onur)

Finance and Investment BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri Güvenliği MSc

Information Systems Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Bilimler MPhil

Social Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Almanca) Turizm ile diller BA

Languages with Tourism (German) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda bireysel Pazarlama ve Ürün Geliştirme MSc

Food Consumer Marketing and Product Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jinekoloji genişletilmiş Derece ve Kimya BSc (Onur)

Extended Degree in Biosciences and Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi BSc (Onur)

International Events Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc/PgDip/PgCert Mesleki Uygulama İlerleyen

MSc/PgDip/PgCert Advancing Professional Practice

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
İspanyol BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi ve Okul Spor BSc (Onur)

Physical Education and School Sport BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc/PgDip/PgCert Sağlık Eğitimi

MSc/PgDip/PgCert Healthcare Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Gıda İşleme Mühendisliği MSc

Food Processing Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
QTS (7-8) PGCE İlköğretim

PGCE Primary Education (5-11) With QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman BA uluslararası Turizm Yönetimi (Onur)

International Tourism Management with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme muhasebe ve Finansman (iki yıl üst üste) BA (Onur)

Accounting and Finance for International Business (two year top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
QTS BA (7-8) İlköğretim (Onur)

Primary Education (5-11) with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc/PgDip/PgCert Radyoterapi Planlama

MSc/PgDip/PgCert Radiotherapy Planning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
14. performans ve Mesleki Uygulama (üst) BA

Performance and Professional Practice (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası etkinlik ve Konferans Yönetimi

International Events and Conference Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Uluslararası Gazetecilik MA

International Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Deneyimsel Pazarlama üzerine yüksek Lisans uluslararası Etkinlik Yönetimi (Onur)

International Events Management with Experiential Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc İnşaat Proje Yönetimi

MSc Construction Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğrenme güçlüğü) hemşirelik ve Sosyal Çalışma BSc (Onur)

Nursing (Learning Disability) and Social Work BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yukarıda) uluslararası Otelcilik İşletme Yönetimi BSc (Onur)

International Hospitality Business Management (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Ekonomi BA (Onur)

Accounting and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konferans ve Etkinlikler üzerine yüksek Lisans uluslararası Otelcilik İşletme Yönetimi (Onur)

International Hospitality Business Management with Conference and Events BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kurumsal Sistemler, Dönüşüm ve Yenilik)mre Hesaplama

MRes Computing (Enterprise Systems, Transformation and Innovation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
MPhil Araştırma Derecesi - Biyomoleküler Bilimleri Araştırma Merkezi

MPhil Research Degree - Biomolecular Sciences Research Centre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Mühendisliği MSc

Sports Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön kayıt) ergoterapi yüksek lisans

Occupational Therapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
MSc Gıda ve Beslenme Bilimleri

MSc Food and Nutrition Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sahne ve Ekran Doktora

Stage and Screen PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halkla İlişkiler ve Medya BA (Onur)

Public Relations and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Almanca) Uluslararası İşletme ile diller BA

Languages with International Business (German) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilimler Doktora

Social Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business and Enterprise Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tasarım (Grafik) MA

Design (Graphics) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım (Moda) MFA

Design (Fashion) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Film ve Medya Üretimi BA (Onur)

Film and Media Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm ve Otelcilik İşletme Yönetimi BSc (Onur)

International Tourism and Hospitality Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Eğlence BA ile uluslararası Etkinlik Yönetimi

International Events Management with Arts and Entertainment BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Games BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maliye ve Ekonomi BA (Onur)

Finance and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma tarafından Hukuk Master LLM

Masters in Law by Research LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA Dijital Medya Yönetimi

MA Digital Media Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ürün Tasarımı: Mobilya BA (Onur)

Product Design: Furniture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MPhil Araştırma Derece Kültürlü, İletişim ve Bilişim Araştırma Enstitüsü

MPhil Research Degree - Cultural, Communication and Computing Research Institute

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler ve Hücre Biyolojisi PGCert

Molecular and Cell Biology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Bilişsel Sinirbilim Yüksek Lisans

Clinical Cognitive Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mutfak Sanatları üzerine yüksek Lisans uluslararası Otelcilik İşletme Yönetimi (Onur)

International Hospitality Business Management with Culinary Arts BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PgCert Maternal ve Perinatal Ruh Sağlığı

PgCert Perinatal and Maternal Mental Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Doktora Araştırma Derecesi - Biyomoleküler Bilimleri Araştırma Merkezi

PhD Research Degree - Biomolecular Sciences Research Centre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora İşletme ve Yönetim Programı

PhD Business and Management Programme

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc/PgDip/PgCert İlaç Analizleri

MSc/PgDip/PgCert Pharmaceutical Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İkincil Coğrafya PGCE

Secondary Geography PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Otelcilik Yüksek Lisans

International Hospitality Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme, Diyet ve Yaşam tarzı BSc (Onur)

Nutrition, Diet and Lifestyle BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil İş Eğitim PGCE

Secondary Business Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Finansal Yönetim BA (Onur)

Business and Financial Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Spor Hukuk alanında yüksek lisans

International Sports Law in Practice LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
MA Yaratıcı Yazma

MA Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fen Bilimleri (Fizik) PGCE

Secondary Science (Physics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ürün) tasarım MFA

Design (Product) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mutfak Sanatları ile uluslararası Otelcilik İşletme Yönetimi (yukarıda) BSc

International Hospitality Business Management with Culinary Arts (top up) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Paramedik Bilim BSc (Onur)

Paramedic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve öğretim Desteği FdA

Education and Learning Support FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. iş Emlak Yönetimi (yukarıda) BSc

Business Property Management (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Emlak BSc (Onur)

Real Estate BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Çalışmaları (yukarıda) MSc

Nursing Studies (top up) MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Tasarım (İç) MFA

Design (Interior) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Çalışmaları BSc (Onur)ile Bilgi Teknolojisi

Information Technology with Business Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (üst) işletme ve İşletme Yönetimi BA

Business and Enterprise Management (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Fransızca) BA (Onur), Uluslararası İş ile dil

Languages with International Business (French) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım (İç) MA

Design (Interior) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Mre

Business MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Proje Yönetimi BSc (Onur)

Construction Project Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yukarıda) gıda Pazarlama Yönetimi BSc (Onur)

Food Marketing Management (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ile matematik ve Öğretmen Durumu Nitelikli BSc (Onur)

Mathematics with Education and Qualified Teacher Status BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Sanatları genişletilmiş Derecesi ve İletişim BA (Onur)

Extended Degree in Media Arts and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarım (Grafik) MFA

Design (Graphics) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(CİMA fast-track) mali Yönetim MSc

Financial Management (CIMA fast-track) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Onaylanmış Ruh Sağlığı uzmanı (AMHP) PgCert

Approved Mental Health Professional (AMHP) PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 ay
Tanı Radyografi BSc (Onur)

Diagnostic Radiography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Mühendislik MSc

Advanced Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Onur) (iki yıl üst üste) işletme ve İşletme Yönetimi BA

Business and Enterprise Management (two year top up) BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Yüksek Hızlı Tren Altyapı Mühendislik CertHE

High Speed Rail Infrastructure Engineering CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (yukarıda) BA (Onur)

Business Management (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Coğrafi Bilgi Sistemleri

MSc Geographical Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng

Electrical and Electronic Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Halk Sağlığı BSc (Onur)

Nutrition and Public Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc/PgDip/PgCert Tıbbi Ultrason Programı

MSc/PgDip/PgCert Medical Ultrasound Programme

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 27 ay
Radyoterapi ve Onkoloji BSc (Onur)

Radiotherapy and Oncology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konferans ve Etkinlikler ile uluslararası Otelcilik İşletme Yönetimi (yukarıda) BSc

International Hospitality Business Management with Conference and Events (top up) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Gelişmiş Malzeme Mühendisliği MSc

Advanced Materials Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Sağlık ve Sosyal Bakım Doktora

Health and Social Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil Vatandaşlık PGCE

Secondary Citizenship PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mre Sosyal Bilimler

MRes Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans (üst) BA (Onur)

International Banking and Finance (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3-7)Erken Yaş ve ilköğretimde PGCE

PGCE Early Years and Primary Education (3-7)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım (Resim) MFA

Design (Illustration) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi (iki yıl üst üste) BA (Onur)

Business and Human Resource Management (two year top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MPhil Eğitim - Araştırma Derece

MPhil Education - Research Degree

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı İnsan Hakları MA

Applied Human Rights MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora Araştırma Derece Kültürlü, İletişim ve Bilişim Araştırma Enstitüsü

PhD Research Degree - Cultural, Communication and Computing Research Institute

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Pazarlama (bir yıl üst üste) BA (Onur)

Business and Marketing (one year top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İki yıl üst üste) İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management (two year top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ve İngilizce yüksek lisans Belgesi Uluslararası Pre-Masters

Graduate Certificate International Pre-Masters in Business and English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 hafta
Spor ve Egzersiz Teknoloji BSc (Onur)

Sport and Exercise Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil Dini Eğitim PGCE

Secondary Religious Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
LLM Uygulanan İnsan Hakları

LLM Applied Human Rights

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi BSc (Onur)

International Tourism Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi yüksek lisans

Sport and Exercise Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarımı (Mücevher ve Metal) MFA

Design (Jewellery and Metalwork) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sahne performansı ve Ekran BA (Onur)

Performance for Stage and Screen BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamada radyoterapi ve Onkoloji yüksek lisans

Radiotherapy and Oncology in Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MSc/PgDip/PgCert Analitik Kimya

MSc/PgDip/PgCert Analytical Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Telekomünikasyon ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Telecommunication and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Radyoterapi ve Onkoloji)MSc/PgDip/PgCert Gelişmiş Uygulama

MSc/PgDip/PgCert Advanced Practice (Radiotherapy and Oncology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
MSc/PgDip/PgCert Spor İşletme Yönetimi

MSc/PgDip/PgCert Sport Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Ekonomi BA (Onur)

Business Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Advanced Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yönetim MBA

Industrial Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora Eğitim - Araştırma Derece

PhD Education - Research Degree

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Emlak MSc

Real Estate MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya Üretimi BA (Onur)

Digital Media Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)moda Yönetimi ve İletişim BA

Fashion Management and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Moda) tasarım MA

Design (Fashion) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Varlık Yönetimi

MSc Wealth Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc/PgDip/PgCert Cihazları

MSc/PgDip/PgCert Diagnostic Imaging

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İspanyol BA uluslararası Turizm Yönetimi (Onur)

International Tourism Management with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. iş ve Finans (üst) BA

Business and Finance (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yukarıda) uluslararası Turizm Yönetimi BSc (Onur)

International Tourism Management (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Finans (iki yıl üst üste) BA (Onur)

Business and Finance (two year top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TESOL ile dil (Fransızca) BA (Onur)

Languages with TESOL (French) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm ile dil (İspanyolca) BA (Onur)

Languages with Tourism (Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık BSc (Onur)

Physical Activity, Sport and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi MSc

International Hospitality and Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
MSc/PgDip/PgCert Toplam Kalite Yönetimi ve Kurumsal Mükemmellik

MSc/PgDip/PgCert Total Quality Management and Organisational Excellence

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası (üst) Sanat ve Eğlence ile Yönetim Olayları BSc (Onur)

International Events Management with Arts and Entertainment (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İkincil Bilgisayar PGCE

Secondary Computing PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil Modern Yabancı Diller PGCE

Secondary Modern Foreign Languages PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İmalat Mühendisliği (üst) BEng (Onur)

Manufacturing Engineering (top up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Fiziksel Aktivite MPhil

Sport and Physical Activity MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Mesleki Rehabilitasyon PGCert

Vocational Rehabilitation PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Onur) (üst) iş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA

Business and Human Resource Management (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ambalaj) tasarım MA

Design (Packaging) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yukarıda) eğitim ve öğretim Destek BA (Onur)

Education and Learning Support (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PGCE İkincil İngilizce

PGCE Secondary English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc/PgDip/PgCert Biyoteknoloji

MSc/PgDip/PgCert Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Biyoloji) Fen Bilimleri PGCE

Secondary Science (Biology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş genişletilmiş Derecesi BA (Onur)

Extended Degree in Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İkincil Beden Eğitimi PGCE

Secondary Physical Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim - Erken Yıl (Üst) BA (Onur)

Education - Early Years (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mücevher ve Metal) tasarım MA

Design (Jewellery and Metalwork) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)pazarlama İletişimi ve Reklam BA

Marketing Communications and Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc/PgDip/PgCert Spor ve Egzersiz Bilimi Uygulamalı

MSc/PgDip/PgCert Applied Sport and Exercise Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. uluslararası Otel ve Resort Yönetimi (yukarıda) BSc

International Hotel and Resort Management (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Sport Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Fiziksel Aktivite Doktora

Sport and Physical Activity PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical Power Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
EYTS (0-5), erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı - Lisansüstü Giriş Rota PGCE

Early Childhood Education and Care (0-5) with EYTS - Graduate Entry Route PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MPhil Araştırma Derecesi - Malzemeler ve Mühendislik Araştırma Enstitüsü

MPhil Research Degree - Materials and Engineering Research Institute

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Üst) İş Teknolojileri BSc (Onur ile Bilgi Teknolojileri)

Information Technology with Business Technologies (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Otelcilik İşletme Yönetimi BSc (Onur)

International Hospitality Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Ambalaj) tasarım MFA

Design (Packaging) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yukarıda) Ağları BSc (Onur ile Bilgi Teknolojileri)

Information Technology with Networks (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Üst) (Polislik Çalışmaları) ceza Adaleti Uygulama BA (Onur)

Criminal Justice Practice (Policing Studies) (Top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Otel Yönetimi BSc (Onur)

International Hotel Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Muhasebe BA (Onur)

Forensic Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Üst), Dijital Medya ile Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Information Technology with Digital Media (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği (üst) BEng (Onur)

Electrical Engineering (top up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yukarıda), uluslararası Turizm ve Otelcilik İşletme Yönetimi BSc (Onur)

International Tourism and Hospitality Business Management (top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (İspanyolca) Uluslararası İş ile diller BA

Languages with International Business (Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl