• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Dijital Tasarım BA

BA in Digital Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim/Yetişkin Eğitimi alanında yüksek lisans ve Eğitim

Master of Arts in Education/Adult Education and Training

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - Minimum
İlahiyat Master

Master of Divinity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ana/Özel Eğitim

Master of Education/Special Education

Yüksek Lisans
48 kredilik tam Zamanı - Minimum
Sanat Tarihi BA

BA in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans çalışmalarında kullanılır.

Master of Science in Computer Science (MSCS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 47 yüksek lisans kredisi
Yazılım Mühendisliği alanında yüksek lisans (MSE)

Master of Science in Software Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 47 yüksek lisans kredisi
Siyaset Bilimi BA

BA in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans İşletme lisans programı

Bachelor of Arts in Business Administration in Finance

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Lisans programı Liderlik için Beşeri

Bachelor of Arts in Humanities for Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans alanında yüksek lisans

Master of Science in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji BA

BA in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya BA

BA in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat Lisans Programı ve Din Bilimleri

Bachelor of Arts in Theology and Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çift ve Aile Terapisi yüksek lisansını

Master of Arts in Couples and Family Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ceza Adalet Sanatlar Araştırma Kriminolojide İhtisas Master

Master of Arts in Criminal Justice with Specialization in Investigative Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
Stratejik İletişim BA

BA in Strategic Communications

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme köprü MBA - Master

Bridge MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretmenlik için Beşeri Fizik BA - Uzmanlık

BA in Physics - Specialization in Humanities for Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire-Ebelik

Master of Science in Nursing - Nurse-Midwifery

Yüksek Lisans
74 80 kredi tam Zamanı - Minimum
Pastoral Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in Pastoral Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetimi İşletme lisans programı

Bachelor of Arts in Business Administration in Management

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Öğretmenlik için Beşeri Bilimler ve Matematik BA - Uzmanlık

BA in Mathematics - Specialization in Humanities for Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Teknoloji BA ve Kültürler

BA in Digital Technology and Cultures

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Eğitim yüksek lisans Yetişkin Eğitimi ve Eğitim/

Master of Education/Adult Education and Training

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - Minimum
Sanat Liderlik Güzel Sanatlar yüksek lisans

Master of Fine Arts degree in Arts Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Matematik BA

BA in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri bilimler alanında lisans

Bachelor of Arts in Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz ve Koruma Biyolojisi alanında lisans

BS in Marine and Conservation Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe BA

BA in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(JD/MSAL)Spor Yönetimi ve Liderlik Juris Doktor/Master

Juris Doctor/Master in Sport Administration and Leadership (JD/MSAL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Toplum Halk Sağlığı

Master of Science in Nursing - Advanced Community Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetişkinler/Yaşlılar Hemşire Pr Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma (...

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Adult/Gerontological Nurse Pr ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 103 106 kredi
Disiplinlerarası Liberal Çalışmaları İlköğretimde bir Uzmanlık ile BA

BA in Interdisciplinary Liberal Studies with a Specialization in Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Disiplinlerarası Sanat Fotoğrafçılığı bir Uzmanlık ile BA

BA in Interdisciplinary Arts with a Specialization in Photography

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Adli Tıp Uzmanlaşma ile Ceza Adalet BS

BS in Criminal Justice with Forensic Science Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 192 krediyi
Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Science in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Civil Engineering

Lisans
192 kredi tam Zamanı - Minimum
Tanı Ultrason lisans

Bachelor of Science in Diagnostic Ultrasound

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışmalar BA

BA in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BS

BS in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kar amacı gütmeyen Liderlik Master

Master of Nonprofit Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Çevre Eğitimi bir Uzmanlık ve Haberleşme ile Çevre Çalışmaları BA

BA in Environmental Studies with a Specialization in Environmental Education and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin/İstanbul Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Adult/Gerontological Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Disiplinlerarası Liberal Çalışmaları BA

BA in Interdisciplinary Liberal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bireyselleştirilmiş Büyük İşletme lisans programı

Bachelor of Arts in Business Administration in Individualized Major

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Eğitim alanında yüksek lisans/Okul Danışmanlığı

Master of Arts in Education/School Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
Siyaset bir Uzmanlık, Politika ile Çevre Çalışmaları BA ve Adalet

BA in Environmental Studies with a Specialization in Politics, Policy, and Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Psikoloji Uzmanlaşma ile Ceza Adalet BS

BS in Criminal Justice with Forensic Psychology Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Matematik Bilim lisans - Uzmanlık

Bachelor of Science in Mathematics - Specialization in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA Bilgisayar Bilimi

BA in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ceza Adalet sisteminde Adli Psikoloji Uzmanlık ile BA

BA in Criminal Justice with Forensic Psychology Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş analizi, yüksek lisans (MSBA)

Master of Science in Business Analytics (MSBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 45 kredi
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Eğitim yüksek lisans/Öğrenci Gelişim Yönetimi

Master of Education/Student Development Administration

Yüksek Lisans
51 kredi tam Zamanı - Minimum
İş (BSC'LER), Bilgisayar Bilimleri lisans - Uzmanlık

Bachelor of Science in Computer Science (BSCS) - Specialization in Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA İngilizce Edebiyat

BA in English Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet Teorisi Uzmanlaşma ile Ceza Adalet BA

BA in Criminal Justice with Criminology and Criminal Justice Theory Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aile Psikiyatrik Zihinsel Hea Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma (...

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Family Psychiatric Mental Hea ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 116 119 kredi
Hemşirelik yüksek lisans - Aile Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme İşletme lisans programı

Bachelor of Arts in Business Administration in International Business

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma (Gelişmiş Toplum Kamu Hea ...

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Advanced Community Public Hea ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 113 116 kredi
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans programı Pazarlama

Bachelor of Arts in Business Administration in Marketing

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Uzmanlaşma ile Ceza Adalet Sanatlar ana kurban seçiminde

Master of Arts in Criminal Justice with Specialization in Victimology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
Matematik (BSC'LER), Bilgisayar Bilimleri lisans - Uzmanlık

Bachelor of Science in Computer Science (BSCS) - Specialization in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(JD/MBA)İşletme Juris Doktor/MBA - Master

Juris Doctor/MBA - Master of Business Administration (JD/MBA)

Yüksek Lisans
Dört yıl tam Zamanı - Minimum
Sanat/Öğrenci Gelişim Yönetimi Master

Master of Arts/Student Development Administration

Yüksek Lisans
51 kredi tam Zamanı - Minimum
Disiplinlerarası Sanat Tiyatrosu Uzmanlığı ile BA

BA in Interdisciplinary Arts with a Specialization in Theatre

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Öğretim yüksek lisans

Master in Teaching

Yüksek Lisans
440 saat tam Zamanı - Minimum
Fizik BA

BA in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Aile Hemşire Uygulayıcı)Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Family Nurse Practitioner)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 113 116 kredi
Disiplinlerarası Sanat Müzik Uzmanlığı ile BA

BA in Interdisciplinary Arts with a Specialization in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretmenlik için Beşeri Kimya BA - Uzmanlık

BA in Chemistry - Specialization in Humanities for Teaching

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Eğitim yöneticisi/Eğitim Yönetimi Program Yönetimi Uzmanlık

Master of Education/Educational Administration Program Administration Specialization

Yüksek Lisans
50 Kredi tam Zamanı - Minimum
Gazetecilik BA

BA in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 57 kredi saat
İletişim Çalışmaları BA

BA in Communication Studies

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Eğitim yöneticisi/Eğitim Yönetimi Asıl Uzmanlık

Master of Education/Educational Administration Principal Specialization

Yüksek Lisans
51 kredi tam Zamanı - Minimum
Kültürel Antropoloji BA

BA in Cultural Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diğer Diller Eğitimi/İngilizce Öğretmenliği yüksek lisansını Hoparlörler

Master of Arts in Education/Teaching English to Speakers of Other Languages

Yüksek Lisans
48 kredilik tam Zamanı - Minimum
Manevi Yönde İlahiyat ve Master' Post Master;Sertifika s

Master of Divinity and Post-Master's Certificate in Spiritual Direction

Yüksek Lisans
123 kredi tam Zamanı - Minimum
İşletme Ekonomisi İşletme lisans programı

Bachelor of Arts in Business Administration in Business Economics

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Eğitim alanında yüksek lisans/Klinik Ruh Sağlığı Danışmanlığı

Master of Arts in Education/Clinical Mental Health Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
Dönüşüm maneviyatta MA - Manevi Yönü İhtisas

MA in Transforming Spirituality - Spiritual Direction Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ceza hukukunda yüksek lisans (MACJ)

Master of Arts in Criminal Justice (MACJ)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevresel Çalışmalarda Ekolojik Sistemleri Uzmanlığı ile BA

BA in Environmental Studies with a Specialization in Ecological Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(JD/MPAC)Profesyonel Juris Doktor/Master Muhasebe

Juris Doctor/Master of Professional Accounting (JD/MPAC)

Yüksek Lisans
Dört yıl tam Zamanı - Minimum
Psikoloji BS

BS in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dize Performans Müzik lisans

Bachelor of Music in String Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Uzmanı/Özel Eğitim (ED)

Educational Specialist/Special Education (EDS)

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - Minimum
Disiplinlerarası Sanatlar Görsel Sanatlar Uzmanlığı ile BA

BA in Interdisciplinary Arts with a Specialization in Visual Arts

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
İngilizce BA - Yaratıcı Yazma

BA in English - Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi ve Liderlik yüksek lisans

Master of Sport Administration and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
BA Kentsel Sürdürülebilirlik Uzmanlığı ile Çevre Çalışmaları

BA in Environmental Studies with a Specialization in Urban Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği diplomasına sahip Elektrik Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Electrical Engineering with Computer Engineering Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dönüşümcü Liderlik Sanatları Master

Master of Arts in Transformational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aktüeryal Matematik Matematik lisans eğitimi - Uzmanlık

Bachelor of Science in Mathematics - Specialization in Actuarial Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Uzmanı/Okul Psikolojisi (ED)

Educational Specialist/School Psychology (EDS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İçin sosyal bilimler alanında lisans Öğretim

Bachelor of Arts in Humanities for Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim yöneticisi/Eğitim Yönetimi Genel Yönetim Uzmanlık

Master of Education/Educational Administration General Administration Specialization

Yüksek Lisans
48 kredilik tam Zamanı - Minimum
Yapı Mühendisliğinde yüksek lisans (MSST)

Master of Science in Structural Engineering (MSST)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 yüksek lisans kredisi
Sanat Psikoloji yüksek lisans

Master of Arts in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Siyaset Bilimi Yasal Çalışmalarda Uzmanlık ile BA

BA in Political Science with Specialization in Legal Studies

Lisans
Değişken tam Zamanı
Disiplinlerarası Sanat Sanat Liderlik alanında Uzmanlaşma ile BA

BA in Interdisciplinary Arts with a Specialization in Arts Leadership

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Eğitim ana/Eğitimi ana dili İngilizce Olmayan

Master of Education/Educating Non-Native English Speakers

Yüksek Lisans
48 kredilik tam Zamanı - Minimum
Diğer Diller Eğitimi Ana/İngilizce Öğretmenliği için Hoparlörler

Master of Education/Teaching English to Speakers of Other Languages

Yüksek Lisans
48 kredilik tam Zamanı - Minimum
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dönüşümcü Liderlik Sanatlar Juris Doktor/Master (JD/MATL)

Juris Doctor/Master of Arts in Transformational Leadership (JD/MATL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji BA

BA in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Aile Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Family Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adalet Yönetimi Özel ile Adalet BA

BA in Criminal Justice with Administration of Justice Specialty

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans alanında yüksek lisans Profesyonel Muhasebe/yüksek lisans Ortak Derece)

Master of Professional Accounting/Master of Science in Finance (Joint Degree)

Yüksek Lisans
73 çeyrek kredi saat tam Zamanı - Minimum
Maneviyat Uzmanlık değişiminin maneviyatta MA - Çalışmaları

MA in Transforming Spirituality - Studies in Spirituality Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği lisans eğitimi - Çevre İhtisas

Bachelor of Science in Civil Engineering - Environmental Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 192 krediyi
Tiyatro Bölümü

Bachelor of Arts in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans Bilim Juris Doktor/Master (JD/YAPILDI)

Juris Doctor/Master of Science in Finance (JD/MSF)

Yüksek Lisans
Dört yıl tam Zamanı - Minimum
Öğretim Master (MİT) Özel Eğitim Desteğini

Master in Teaching (MIT) with Special Education Endorsement

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 kredi saat
Öğretmenlik için Beşeri Biyolojide BA - Uzmanlık

BA in Biology - Specialization in Humanities for Teaching

Lisans
180 çeyrek kredi tam Zamanı - Minimum
Ekonomi alanında lisans - Uluslararası Ekonomik Kalkınma

Bachelor of Arts in Economics - International Economic Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl