• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Biyokimya alanında lisans eğitimi (Kimya)

Bachelor of Science in Biochemistry (Chemistry)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Patoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Cytotechnology lisans

Bachelor of Science in Cytotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Liderlik (M. A.) yüksek lisans ve Kurumsal Gelişim

Master of Arts (M.A.) in Leadership and Organizational Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Bilgi Teknolojileri Man İş lisans (B. S.) Yönetim Konsantrasyon ...

Bachelor of Science (B.S.) in Business Administration Concentration in Information Technology Man ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
İngilizce Lisans Programı (Yaratıcı Yazma Konsantrasyon)

Bachelor of Arts in English (Creative Writing Concentration)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(M. A.) yüksek lisans İngilizce

Master of Arts (M.A.) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Anatomi (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Anatomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Yunan ve Latin Dili ve Edebiyatı lisans programı (Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri)

Bachelor of Arts in Greek and Latin Language and Literature (Languages, Literatures, and Cultures)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Kentsel Planlama ve Geliştirme (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Urban Planning and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Eğitim doktor (Ed.D.) Müfredat ve Öğretim yılında

Doctor of Education (Ed.D.) in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
M. P. Kamu Sağlık Uygulama Konsantrasyon/M. S. Beslenme ve Diyet H.

M.P.H. in Public Health Practice Concentration/M.S. in Nutrition and Dietetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik psikoloji, kamu sağlık/Doktora yüksek lisans

M.S. in public health/Ph.D. in clinical psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(M. P. A.)Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration (M.P.A.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Çevre Bilimi lisans programı (Toprak ve Atmosfer Bilimleri)

Bachelor of Arts in Environmental Science (Earth and Atmospheric Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Psikoloji lisans eğitimi

Bachelor of Science in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(B. S.) lisans Fizik

Bachelor of Science (B.S.) in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
İspanyol Çalışmaları Sanatlar lisans (Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri)

Bachelor of Arts in Spanish Studies (Languages, Literatures, and Cultures)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(M. A.) yüksek lisans Matematik

Master of Arts (M.A.) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in International Business and Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 57 kredi saat
Juris Doktor Programı

Juris Doctor Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 91 krediyi
Halk Sağlığı lisans

Bachelor of Science in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Sosyal hizmetler alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Özel Eğitim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yüksek Öğrenim Yönetimi (M. A.) yüksek lisans

Master of Arts (M.A.) in Higher Education Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Kamu Yönetimi Sosyal hizmet yüksek lisans ve Master

Master of Social Work and Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Sosyal hizmet yüksek lisans ve Juris Doktor

Master of Social Work and Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. A.) yüksek lisans eğitimi kurumlarında

Master of Arts (M.A.) in Educational Foundations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Fransızca lisans (Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri)

Bachelor of Arts in French (Languages, Literatures, and Cultures)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme lisans (B. S.) Pazarlama Konsantrasyon

Bachelor of Science (B.S.) in Business Administration Concentration in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Halk Sağlığı alanında yüksek lisans (M. S.)

Master of Science in Public Health (M.S.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 - 39 kredi saat
Kadınlar' lisans;s ve Cinsiyet Çalışmaları

Bachelor of Science in Women's and Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Juris Doktor ve Master Araştırma ve Değerlendirme Bilimler Sonuçlar

Juris Doctor and Master of Science in Health Outcomes Research and Evaluation Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora) Endüstriyel doktora-Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial-Organizational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 68 kredi saat
İktisat İşletme lisans (B. S.) Yönetimi Konsantrasyon

Bachelor of Science (B.S.) in Business Administration Concentration in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Jeoloji Bölümü (Dünya ve Atmosferik Bilimler)

Bachelor of Arts in Geology (Earth and Atmospheric Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Biyoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Bilimleri (M. S.) yüksek lisans ve Bozuklukları

Master of Science (M.S.) in Communication Sciences and Disorders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46 kredi saat
(M. Kadın ve toplumsal Cinsiyet Çalışmaları A) Yüksek Lisans

Master of Arts (M.A.) in Women’s and Gender Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kriminoloji (M. S.) yüksek lisans ve Mesleki Uygulama

Master of Science (M.S.) in Criminology and Professional Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Latin Amerika Çalışmaları lisans programı (Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri)

Bachelor of Arts in Latin American Studies (Languages, Literatures, and Cultures)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi (B. S.) Yönetimi Konsantrasyon

Bachelor of Science (B.S.) in Business Administration Concentration in Human Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Muhasebe Juris Doktor ve Master

Juris Doctor and Master of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 103 kredi saat
Nörobilim lisans eğitimi

Bachelor of Science in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(M. S.) yüksek lisans Sağlık Sonuçları Araştırma ve Değerlendirme Bilimler

Master of Science (M.S.) in Health Outcomes Research and Evaluation Sciences

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Yüksek Eğitim Yönetimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Higher Education Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Yüksek lisans (M. S.) Ondokuz Mayıs

Master of Science (M.S.) in Geosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 kredi saat
Meteoroloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Meteorology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
İlahiyat lisans

Bachelor of Science in Theological Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(B. S.) lisans Mühendisliği Fizik

Bachelor of Science (B.S.) in Engineering Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Nükleer Tıp Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Nuclear Medicine Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Kamu (Doktora)ve Sosyal Politika

Doctor of Philosophy (PhD) in Public and Social Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Radyasyon Terapisi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Radiation Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(M. A.) Sanat Master İspanyolca

Master of Arts (M.A.) in Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Meteoroloji lisans (Dünya ve Atmosferik Bilimler)

Bachelor of Science in Meteorology (Earth and Atmospheric Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Öğretim of Arts Master (M. A. T)

Master of Arts in Teaching (M.A.T)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
(M. A.) yüksek lisans Biyoloji

Master of Arts (M.A.) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Elektrik Mühendisliği (B. S.) lisans eğitimi

Bachelor of Science (B.S.) in Electrical engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Sosyal Çalışma yüksek lisans (M. S. W.)

Master of Social Work (M.S.W.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 57 kredi saat
Entegre Felsefe doktor (Ph. D.) ve Uygulamalı Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Integrated and Applied Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Amerikan Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Fizik tedavi Bachelor of Science (B. S.) egzersiz Bilimi ve Doktor (D. P. T.) programı

Bachelor of Science (B.S.) in exercise science and Doctor of physical therapy (D.P.T.) program

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(M. A.) yüksek lisans Tıp Aile Terapisi

Master of Arts (M.A.) in Medical Family Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(M. S.) yüksek lisans Uygulamalı Analitik

Master of Science (M.S.) in Applied Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Finans İş lisans (B. S.) Yönetimi Konsantrasyon

Bachelor of Science (B.S.) in Business Administration Concentration in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
İletişim Bilimleri Bölümü ve Bozuklukları

Bachelor of Arts in Communication Sciences and Disorders

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Muhasebe Master (M. Acc.)

Master of Accounting (M.Acc.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(O. T. D.)Mesleki Terapi doktor

Doctor of Occupational Therapy (O.T.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
İnsan Kaynakları Hukuk alanında yüksek lisans

Master of Science in Human Resource Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Atletik Eğitim yüksek lisans (M. A. T.)

Master of Athletic Training (M.A.T.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Farmakoloji (Doktora) Felsefe doktoru ve Fizyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmacology and Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(M. S.) yüksek lisans Meteorolojide

Master of Arts (M.S.) in Meteorology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Papaz Yardımcısı için manevi bakımdan önemli Sanat Sosyal hizmet yüksek lisans ve Master çalışmalarını

Master of Social Work and Master of Arts with a major in spiritual care for deaconess studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Bölümü

Bachelor of Arts in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Siyaset Bilimi Sanatlar Kamu Yönetimi Yüksek Lisans ve Master

Master of Public Administration and a Master of Arts in political science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi saat
Çevre Bilimleri lisans (Dünya ve Atmosferik Bilimler)

Bachelor of Science in Environmental Science (Earth and Atmospheric Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Sağlık M. P. H. Yönetimi ve Politikası Konsantrasyon/J. D.

M.P.H. in Health Management and Policy Concentration/J.D.

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Görüntüleme (M. S.) yüksek lisans ve Therapeutics

Master of Science (M.S.) in Molecular Imaging and Therapeutics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Etik Felsefe Juris Doktor ve Doktor

Juris Doctor and Doctor of Philosophy in Health Care Ethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası işletme İşletme lisans (B. S.) Yönetimi Konsantrasyon

Bachelor of Science (B.S.) in Business Administration Concentration in International business

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Sosyal hizmet Juris Doktor ve Master

Juris Doctor and Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş Hekimliği (M. S.) yüksek lisans (Diş)

Master of Science (M.S.) in Dentistry (Endodontics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu yönetiminde Sanat Juris Doktor ve Master

Juris Doctor and Master of Arts in Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (B. S.) lisans eğitimi

Bachelor of Science (B.S.) in Computer engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Beslenme (M. S.) yüksek lisans ve Diyet

Master of Science (M.S.) in Nutrition and Dietetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(M. A.) Yüksek Lisans Eğitim Liderlik

Master of Arts (M.A.) in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Acil durum Yönetimi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Emergency Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Spor İş İş lisans (B. S.) Yönetimi Konsantrasyon

Bachelor of Science (B.S.) in Business Administration Concentration in Sports Business

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(B. S.) lisans Biyomedikal Mühendisliği

Bachelor of Science (B.S.) in Biomedical engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Biyoenformatik (M. S.) yüksek lisans ve Hesaplamalı Biyoloji

Master of Science (M.S.) in Bioinformatics and Computational Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim doktor (Ed.D.) Eğitim Liderlik

Doctor of Education (Ed.D.) in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
(Doktora)eğitim programları ve Öğretim

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Fizik Tedavi doktor (D. P. T.) Programı

Doctor of Physical Therapy (D.P.T.) Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Biyokimya (Doktora)ve Moleküler Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Biochemistry and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
(M. A.) yüksek lisans Siyaset Bilimi

Master of Arts (M.A.) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Alman Çalışmaları Sanatlar lisans (Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri)

Bachelor of Arts in German Studies (Languages, Literatures, and Cultures)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Tarihsel Teoloji Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Theology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Vakıfları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Foundations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Havacılık (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Aviation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 kredi saat
(Doktora)Amerika Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
(M. A.) yüksek lisans İletişim

Master of Arts (M.A.) in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme lisans (B. S.) Yönetim Konsantrasyon Muhasebe

Bachelor of Science (B.S.) in Business Administration Concentration in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Sağlık Etiği

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Care Ethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Moleküler Mikrobiyoloji (Doktora)ve İmmünoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik lisans

Bachelor of Arts in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Deneysel Psikoloji alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Experimental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 59 kredi saat
Sosyoloji (M. A.) yüksek lisans ve Antropoloji

Master of Arts (M.A.) in Sociology and Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Uluslararası Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Hemşirelik lisans (B. S. N.)

Bachelor of Science in Nursing (B.S.N.)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Hekimliği (M. S.) yüksek lisans (Ortodonti)

Master of Science (M.S.) in Dentistry (Orthodontics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Havacılık Yönetimi Havacılık yönetimi (B. S.), Konsantrasyon

Bachelor of Science (B.S.) in Aeronautics, Concentration in Aviation Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Mesleki Terapi yüksek lisans (M. O. T.)

Master of Occupational Therapy (M.O.T.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 - 72 kredi saat
(M. A.) yüksek lisans Fransızca

Master of Arts (M.A.) in French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Halk Sağlığı Sosyal hizmet yüksek lisans ve Master

Master of Social Work and Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal hizmet Kamu Sağlık Uygulama Konsantrasyon/Master M. P. H.

M.P.H. in Public Health Practice Concentration/Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Sağlık İdaresi Juris Doktor ve Master

Juris Doctor and Master of Health Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilimler alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Forensic science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
İlahiyat Sosyal hizmet yüksek lisans ve Master

Master of Social Work and Master of Divinity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim Sanatlar lisans (Reklam ve Halkla İlişkiler)

Bachelor of Arts in Communication (Advertising and Public Relations)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Siyaset Bilimi J. D. ve M. A.

J.D. and M.A. in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(B. S.) lisans Uzay Mühendisliği

Bachelor of Science (B.S.) in Aerospace engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(M. A.) yüksek lisans Tarih

Master of Arts (M.A.) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Hemşirelik lisans (Hemşirelik Hızlandırılmış)

Bachelor of Science in Nursing (Accelerated Nursing)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(M. A.) yüksek lisans Amerika Çalışmaları

Master of Arts (M.A.) in American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme Juris Doktor ve MBA - Master

Juris Doctor and MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
(Doktora)Klinik Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Diş Hekimliği (M. S.) yüksek lisans (Tedavi)

Master of Science (M.S.) in Dentistry (Periodontics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(E. M. H. A.)Sağlık Yönetimi icra Master

Executive Master of Health Administration (E.M.H.A.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Sağlık Hukuku Yasaların Master

Master of Laws in Health Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet lisans programı

Bachelor of Arts in Criminology and Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Anatomi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Anatomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
İletişim Bölümü (Gazetecilik ve Medya Çalışmaları)

Bachelor of Arts in Communication (Journalism and Media Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
İspanyolca Çalışmalarda Bilim lisans (Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri)

Bachelor of Science in Spanish Studies (Languages, Literatures, and Cultures)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Uygulamalı Davranış Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Analizi

Master of Science (M.S.) in Applied Behavior Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Biyokimya Bölümü (Kimya)

Bachelor of Arts in Biochemistry (Chemistry)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Stüdyo Sanat lisans programı

Bachelor of Arts in Studio Art

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Matematik lisans programı

Bachelor of Arts in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Eğitim doktor (Ed.D.) Eğitim Temelleri

Doctor of Education (Ed.D.) in Educational Foundations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
İletişim Bölümü (İletişim Araştırmaları)

Bachelor of Arts in Communication (Communication Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(Doktora)Halk Sağlığı Çalışmalarında

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
(M. A.) Sanat Master eğitim programları ve Öğretim yılında

Master of Arts (M.A.) in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Tıbbi Laboratuvar Bilim lisans

Bachelor of Science in Medical Laboratory Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(M. A.) yüksek lisans Özel Eğitim

Master of Arts (M.A.) in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
İş Bilim lisans

Bachelor of Science in Occupational Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 41 kredi saat
Meteoroloji lisans programı (Dünya ve Atmosferik Bilimler)

Bachelor of Arts in Meteorology (Earth and Atmospheric Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Teoloji Sanatları Sosyal hizmet yüksek lisans ve Master

Master of Social Work and Master of Arts in theology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Biyoistatistik lisans

Bachelor of Science in Biostatistics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
İtalyan Çalışmaları Sanatlar lisans (Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri)

Bachelor of Arts in Italian Studies (Languages, Literatures, and Cultures)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Araştırmacı ve Tıp Bilimlerinde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Investigative and Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
İlahiyat lisans programı

Bachelor of Arts in Theological Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(B. S.) lisans eğitimi Makine Mühendisliği

Bachelor of Science (B.S.) in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Kadınlar' Lisans Programı;ve Cinsiyetle s

Bachelor of Arts in Women's and Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Sosyoloji Sanat Juris Doktor ve Master

Juris Doctor and Master of Arts in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 106 kredi saat
Sanat Tarihi lisans programı

Bachelor of Arts in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Halk Sağlığı Master (M. P. H.)

Master of Public Health (M.P.H.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 - 48 kredi saat
Uygulamalı Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans

Master of Science in Applied Financial Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Halk Sağlığı Juris Doktor ve Master - Sağlık Politikası

Juris Doctor and Master of Public Health - Health Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Lisans Programı (Retorik, Yazma ve Teknoloji Konsantrasyon)

Bachelor of Arts in English (Rhetoric, Writing, and Technology Concentration)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Manyetik Rezonans Görüntüleme lisans

Bachelor of Science in Magnetic Resonance Imaging

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Siyaset Bilimi Sanatlar Juris Doktor ve Master

Juris Doctor and Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bir yıl)İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (One year)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Jeoloji mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Geosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Kimya lisans programı

Bachelor of Arts in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Müzik Bölümü (Güzel Sanatlar ve Sahne Sanatları)

Bachelor of Arts in Music (Fine and Performing Arts)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(Doktora)Sosyal Çalışma

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Toplum içinde M. P. H. Sağlık Uygulama Konsantrasyon/M. D.

M.P.H. in Public Health Practice Concentration/M.D.

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Coğrafi Bilgi Bilimi (M. S) yüksek lisans

Master of Science (M.S) in Geographic Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Çevre Çalışmaları lisans programı (Dünya ve Atmosferik Bilimler)

Bachelor of Arts in Environmental Studies (Earth and Atmospheric Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Erken çocukluk döneminde eğitim (B. A.) lisans, konsantrasyon

Bachelor of Arts (B.A.) in education, concentration in early childhood education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Felsefe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Halk Sağlığı Beslenme, yüksek lisans ve Eğitim Bilimleri/yüksek lisans (M. S. /M. P. H.)

Master of Science in Nutrition and Dietetics/Master of Public Health (M.S. /M.P.H.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
(M. A.) yüksek lisans Teoloji

Master of Arts (M.A.) in Theology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
B. S. N. Hemşirelik lisans ( * )

Bachelor of Science in Nursing (RN to B.S.N.)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Sağlık Yönetimi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Health Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Yüksek lisans (M. S.) Sağlık Verileri Bilim

Master of Science (M.S.) Health Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Havacılık alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Aviation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 kredi saat
Kimya (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kentsel Planlama ve Geliştirme J. D. /M. S.

J.D. /M.S. in Urban Planning and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 47 kredi saat
Coğrafi Bilgi Bilim yüksek lisans

Master of Science in Geographic Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(M. H. A.)Sağlık Yönetimi Master

Master of Health Administration (M.H.A.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(B. S.) Bilim disiplinler arası mühendislik alanında lisans

Bachelor of Science (B.S.) in interdisciplinary engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(Doktora)Sürdürülebilirlik Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Sustainability Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Jeofizik lisans (Dünya ve Atmosferik Bilimler)

Bachelor of Science in Geophysics (Earth and Atmospheric Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Science in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)İngilizce

Doctor of Philosophy (PhD) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 kredi saat
(B. S.) lisans İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Science (B.S.) in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Ortaçağ Çalışmalarda Sanat lisans

Bachelor of Arts in Medieval Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Afro-Amerikan Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in African American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi