• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Siyaset ve Japon BA (Onur)

Politics and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Ekonomi BA (Onur)

Law and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA Müzeler, Miras ve Maddi Kültür Çalışmaları

MA Museums, Heritage and Material Culture Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birmanya ve Dilbilim BA (Onur)

Burmese and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat/Arkeoloji tarihi BA (Onur)

History of Art/Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yönetimi Doktora

Finance and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Endonezya BA (Onur)

Music and Indonesian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat/Arkeoloji ve Dinler tarihi Çalışma BA (Onur)

History of Art/Archaeology and Study of Religions BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

Politics and Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında (Yıl) Sanat ve Arkeoloji Güney Asya Çalışmaları ve Tarih BA (Onur)

South Asian Studies and History of Art and Archaeology (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Hakları, Çatışma ve Adalet LLM

Human Rights, Conflict and Justice LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Türk ve Müzik BA (Onur)

Turkish and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Çin BA (Onur)

Music and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Çin Çalışmaları MA

Advanced Chinese Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kalkınma Doktora

International Development PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sosyal Antropoloji ve Farsça BA (Onur)

Social Anthropology and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Dilleri MA Yakınlarındaki antik

Ancient Near Eastern Languages MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yönetim (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) BSc (Onur)

International Management (Middle East and North Africa) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Finans ve Kalkınma yüksek lisans

International Finance and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası ve Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku LLM

International and Comparative Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Kore BA (Onur)

International Relations and Korean BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Şiddet Çatışma ve Geliştirme MSc

Violence Conflict and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Çalışmalar ve Diplomasi MA/PGDip

International Studies and Diplomacy MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre, Siyaset ve Kalkınma yüksek lisans

Environment, Politics and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin ve Japon Çalışmaları BA (Onur)

Chinese and Japanese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Afrika Çalışmaları BA (Onur)

Economics and African Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin Çalışmaları MA

Chinese Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çince ve Sanat Tarihi/Arkeoloji BA (Onur)

Chinese and History of Art/Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon ve Dilbilim BA (Onur)

Japanese and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güney Asya Çalışmaları ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

South Asian Studies and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropolojik Araştırma Yöntem ve Nepalli MA

Anthropological Research Methods and Nepali MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Türkçe ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Turkish and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İslam Hukuku MA

Islamic Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geliştirme Çalışmaları ve Çin BA (Onur)

Development Studies and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk.

Law MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Afrika Çalışmaları BA (Onur)

International Relations and African Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim Doktora

Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Ekonomi ve Tibet BA (Onur)

Economics and Tibetan BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Edebiyat Yolu) Kore Çalışmaları MA

Korean Studies (Literature Pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat/Arkeoloji ve Sosyal Antropoloji BA Tarihi 14.

History of Art/Archaeology and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japon Çalışmalar ve Siyaset BA (Onur)

Japanese Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Hindistan Çalışmaları MSc

Contemporary India Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat/Arkeoloji tarihi ve Türk BA (Onur)

History of Art/Archaeology and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans MMus

Performance MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat/Arkeoloji ve Tarih Güney Asya Çalışmaları BA (Onur)

History of Art/Archaeology and South Asian Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Antropoloji ve Afrika Çalışmaları BA (Onur)

Social Anthropology and African Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA Çeviri

MA Translation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Afrika Çalışmaları BA (Onur)

Politics and African Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat/Arkeoloji tarih ve Vietnam BA (Onur)

History of Art/Archaeology and Vietnamese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Çalışmalar Mphil

Global Studies Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İbranice ve Sanat Tarihi/Arkeoloji BA (Onur)

Hebrew and History of Art/Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Dilbilim BA (Onur)

History and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yoga ve Meditasyon MA gelenekler

Traditions of Yoga and Meditation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Doktora

Politics and International Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Finans ve Yönetim.

Finance and Management MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropolojik Araştırma Yöntemleri MA

Anthropological Research Methods MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Antropoloji ve Arapça BA (Onur)

Social Anthropology and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vietnam ve Siyaset BA (Onur)

Vietnamese and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim (Çin) BSc (Onur)

International Management (China) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi (Asya, Afrika, Avrupa) BA (Onur)

History of Art (Asia, Africa, Europe) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dinlerin çalışma ve İbranice BA (Onur)

Study of Religions and Hebrew BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Chinese and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din Küresel Siyasette MA

Religion in Global Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kore ve Endonezya Çalışmaları BA (Onur)

Korean Studies and Indonesian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Karşılaştırmalı Siyasal Düşünce MSc

Comparative Political Thought MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Japon Çalışmaları BA (Onur)

International Relations and Japanese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Journalisms MA

International Journalisms MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Japon Çalışmaları ve Sanat Tarihi/Arkeoloji BA (Onur)

Japanese Studies and History of Art/Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Afrika Çalışmaları BA (Onur)

History and African Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Türkçe ve Farsça BA (Onur)

Turkish and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kore Çalışmaları ve Ekonomi BA (Onur)

Korean Studies and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vietnam ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Vietnamese and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sosyal Antropoloji ve Ekonomi BA (Onur)

Social Anthropology and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Japon BA (Onur)

Music and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Medya ve Post-Ulusal İletişim MA

Global Media and Post-National Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Dilbilim BA (Onur)

International Relations and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültür, Edebiyat ve sömürge sonrası Çalışmalar MPhil

Cultural, Literary and Postcolonial Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Geliştirme Çalışmaları ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Development Studies and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya ve Afrika MA dinler

Religions of Asia and Africa MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Din BA Kore Çalışmaları ve Çalışma

Korean Studies and Study of Religions BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Çin BA (Onur)

Economics and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dinlerin çalışma ve Müzik BA (Onur)

Study of Religions and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Politics and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Yurtdışı Dahil Yıl) Dinlerin Güney Asya Çalışmaları ve Çalışma BA

South Asian Studies and Study of Religions (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Orta Doğu ve Kuzey Yurtdışında bir Yıl ile Afrika) uluslararası Yönetim BSc (Onur)

International Management (Middle East and North Africa with Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İslam Orta Doğu MA Sanat Tarihi ve Mimari

History of Art and Architecture of the Islamic Middle East MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Çin Çalışmaları MSc

Contemporary China Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Politika Yüksek Lisans

International Politics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Tarih BA (Onur)

Politics and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve Türk BA (Onur)

Linguistics and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Türk ve Tarih BA (Onur)

Turkish and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Dilbilim BA (Onur)

English and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma Ekonomisi Yüksek Lisans

Development Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Japon ve Ekonomi BA (Onur)

Japanese and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Swahili ve Dinlerin Çalışma BA (Onur)

Swahili and Study of Religions BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Türk ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Turkish and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışında Yıl ile Japonya uluslararası Yönetim BSc (Onur)

International Management (Japan with Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endonezya ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Indonesian and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Dinlerin çalışma ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Study of Religions and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarihi Araştırma Yöntemleri ve Yoğun Dil MA

Historical Research Methods and Intensive Language MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Tibet BA (Onur)

English and Tibetan BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya Siyaseti MSc

Asian Politics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Afrika Çalışmaları ve Dilbilim BA (Onur)

African Studies and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Din BA Japonca Çalışmaları ve Çalışma

Japanese Studies and Study of Religions BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güney Doğu Asya Çalışmaları ve Uluslararası Yönetim BA (Onur)

South East Asian Studies and International Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Vietnamca BA (Onur)

English and Vietnamese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Enerji ve İklim Politikası MSc

Global Energy and Climate Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Göç, Hareketlilik ve Geliştirme MSc

Migration Mobility and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat/Arkeoloji ve Tarih Güney-Doğu Asya Çalışmaları BA (Onur)

History of Art/Archaeology and South-East Asian Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat/Arkeoloji ve Dünya Tarihi Felsefe BA (Onur)

History of Art/Archaeology and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Afrika Çalışmaları ve Dünya Felsefe BA (Onur)

African Studies and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat/Arkeoloji tarih ve Swahili BA (Onur)

History of Art/Archaeology and Swahili BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vietnam ve Dinlerin Çalışma BA (Onur)

Vietnamese and Study of Religions BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Vietnam BA (Onur)

International Relations and Vietnamese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Antropoloji ve Çin BA (Onur)

Social Anthropology and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Türk BA (Onur)

International Relations and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları MA

Near and Middle Eastern Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İran ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Persian and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Tarih BA (Onur)

Music and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik MPhil

Music MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dinler BA Türk ve Çalışma Alanlarında

Turkish and Study of Religions BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Farsça BA (Onur)

International Relations and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin Hukuk MA

Chinese Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Endonezya BA (Onur)

English and Indonesian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güney Asya Bölge Çalışmaları MA

South Asian Area Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tay ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Thai and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kore ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Korean and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dinlerin çalışma ve Siyaset BA (Onur)

Study of Religions and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İslam Hukuku LLM

Islamic Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geliştirme Çalışmaları (Filistin Yol) MSc

Development Studies (Palestine Pathway) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Dünya Felsefe BA (Onur)

English and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Güney-Doğu Asya Çalışmaları BA (Onur)

Politics and South-East Asian Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat/Arkeoloji ve Tarih Tay BA (Onur)

History of Art/Archaeology and Thai BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endonezya ve Ekonomi BA (Onur)

Indonesian and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya ve Afrika MA Çağdaş Sanat ve Sanat Kuramı

Contemporary Art and Art Theory of Asia and Africa MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim ve Müzik BA (Onur)

Linguistics and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Güney Doğu Asya Çalışmaları BA (Onur)

International Relations and South East Asian Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Antropoloji ve Birmanya BA (Onur)

Social Anthropology and Burmese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Kamu Mali Yönetimi

MSc Public Financial Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Uluslararası İşletme

MSc International Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Kore Çalışmaları ve Dilbilim BA (Onur)

Korean Studies and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanun, Kalkınma ve Küreselleşme yüksek lisans

Law, Development and Globalisation LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Law and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Çin BA (Onur)

International Relations and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve Arkeoloji Doktora

History of Art and Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Filistin Çalışmaları MA

Palestine Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Güney-Doğu Asya Çalışmaları BA (Onur)

Economics and South-East Asian Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Economics and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Geliştirme MA

Media in Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Tay BA (Onur)

International Relations and Thai BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Online Öğrenme)MA Küresel Diplomasi

MA Global Diplomacy (Online Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sosyal Antropoloji ve Siyaset BA (Onur)

Social Anthropology and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kore dili ve Edebiyatı BA (Onur)

Korean and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genel Program) yasal Çalışmalar MA

Legal Studies (General Programme) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve İbranice BA (Onur)

History and Hebrew BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Din BA Güney-Doğu Asya Çalışmaları ve Çalışma

South-East Asian Studies and Study of Religions BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Antropoloji ve Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

Social Anthropology and Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dinlerin çalışma ve Hukuk BA (Onur)

Study of Religions and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültür, Edebiyat ve sömürge sonrası Çalışmaları Doktora

Cultural, Literary and Postcolonial Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Yurtdışı Dahil Yıl) Güney Asya Çalışmaları ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

South Asian Studies and Social Anthropology (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Afrika Çalışmaları ve Sanat Tarihi/Arkeoloji BA (Onur)

African Studies and History of Art/Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kore Çalışmaları ve Sanat Tarihi/Arkeoloji BA (Onur)

Korean Studies and History of Art/Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güney Asya Çalışmaları ve Tarih BA (Onur)

South Asian Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Din ve Felsefe Doktora

Religions and Philosophies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İbranice ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Hebrew and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji ve Sosyoloji MPhil

Anthropology and Sociology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Japon Çalışmaları ve Dilbilim BA (Onur)

Japanese Studies and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tibet ve Dinlerin Çalışma BA (Onur)

Tibetan and Study of Religions BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Geliştirme Çalışmaları ve Tibet BA (Onur)

Development Studies and Tibetan BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kore Çalışmaları ve Siyaset BA (Onur)

Korean Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda MA antropoloji

Anthropology of Food MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplumsal Hareketler çalışma ve Geliştirme MSc

Labour Social Movements and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim ve Güney Asya Çalışmaları BA (Onur)

Linguistics and South Asian Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güney Asya Çalışmaları ve Uluslararası Yönetim BA (Onur)

South Asian Studies and International Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kore ve Endonezya BA (Onur)

Korean and Indonesian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Antropoloji MA

Medical Anthropology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çevrimiçi Öğrenme)Küresel Diplomasi PGCert

Global Diplomacy PGCert (Online Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Endonezya BA (Onur)

International Relations and Indonesian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japon ve Tarih BA (Onur)

Japanese and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İbranice BA (Onur)

International Relations and Hebrew BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Doğu Asya Arkeolojisi tarihi ve Yoğun Dil MA

History of Art and Archaeology of East Asia and Intensive Language MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İslam Orta Doğu ve Yoğun Arapça MA Sanat Tarihi ve Mimari

History of Art and Architecture of the Islamic Middle East and Intensive Arabic MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kore ve Geliştirme Çalışmaları BA (Onur)

Korean and Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon Çalışmalar ve Ekonomi BA (Onur)

Japanese Studies and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Hukuku LLM

Environmental Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Antropoloji ve Japon BA (Onur)

Social Anthropology and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Swahili ve Tarih BA (Onur)

Swahili and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat/Arkeoloji, tarih ve Müzik BA (Onur)

History of Art/Archaeology and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat (Afrika ve Asya) MA

Comparative Literature (Africa and Asia) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kore Çalışmaları ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Korean Studies and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve Vietnam BA (Onur)

Linguistics and Vietnamese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kore ve Japon Çalışmaları BA (Onur)

Korean Studies and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Endonezya BA (Onur)

Law and Indonesian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Farsça ve Arapça BA (Onur)

Persian and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalkınma Ekonomisi BSc (Onur)

Development Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İslam Toplumları ve Kültürleri MA

Islamic Societies and Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güneydoğu Asya Çalışmaları (Doktora) araştırma Derece

Research Degrees (PhD) in South East Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Tay ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Thai and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Korece çalışma ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Korean Studies and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Din BA Orta Doğu Çalışmaları ve Çalışma

Middle Eastern Studies and Study of Religions BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İran Araştırmaları MA

Iranian Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Seyahat ve Turizm yüksek lisans antropoloji

Anthropology of Travel and Tourism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Swahili ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Swahili and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vietnam ve Ekonomi BA (Onur)

Vietnamese and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japon çalışma ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Japanese Studies and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Antropoloji ve Dünya Felsefe BA (Onur)

Social Anthropology and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etnomüzikoloji MMus

Ethnomusicology MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Orta Doğu Çalışmaları ve Ekonomi BA (Onur)

Middle Eastern Studies and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arapça ve Dilbilim BA (Onur)

Arabic and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ekonomi Politikası)MSc Finans

MSc Finance (Economic Policy)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma Çalışmaları BA (Onur)

International Relations and Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Near and Middle Eastern Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çin siyaset MSc

Politics of China MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kore ve Japon Çalışmaları BA (Onur)

Korean and Japanese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk MA

International Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Dünya Felsefe BA (Onur)

International Relations and World Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve Tibet BA (Onur)

Linguistics and Tibetan BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Maliye ve Mali Hukuk yüksek lisans

Finance and Financial Law MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Afrika Çalışmaları MPhil

African Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endonezya ve Arapça BA (Onur)

Indonesian and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuk ANNE Çalışmalar

Postcolonial Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kore Çalışmaları MA

Korean Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kore ve Ekonomi BA (Onur)

Korean and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japonca ve Korece Çalışmaları Doktora

Japanese and Korean Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Japon ve Çin Çalışmaları BA (Onur)

Japanese and Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Doğu Araştırmaları ve Geliştirme Çalışmaları BA (Onur)

Middle Eastern Studies and Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve Swahili BA (Onur)

Linguistics and Swahili BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dinlerin çalışma ve Birmanya BA (Onur)

Study of Religions and Burmese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pasifik Asya Araştırmaları MA

Pacific Asian Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Kore BA (Onur)

Politics and Korean BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset ve Birmanya BA (Onur)

Politics and Burmese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl