• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(BHSc) Sağlık Bilimleri lisans - Ebelik

Bachelor of Health Sciences (BHSc) - Midwifery

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Medikal Fizik

Bachelor of Science - Medical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Yaratıcı Sektörlerde lisans

Bachelor of Arts in Creative Industries

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık lisans eğitimi

Bachelor of Architectural Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Mühendisliği Lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Civil Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
(BSW)lisans

Bachelor of Social Work (BSW)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; İkinci Yıl için Ayakta Gelişmiş
Lisans - Biyomedikal Bilim

Bachelor of Science - Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Resim Sanat Güzel Sanatlar lisans Film Çalışmaları

Bachelor of Fine Arts in Image Arts - Film Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Yeni Medya Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in New Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil (Onur) lisans ve Kültürler arası İlişkiler

Bachelor of Arts (Honours) in Language and Intercultural Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Beslenme ve Gıda

Bachelor of Applied Science - Nutrition and Food

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Matematik ve Uygulamaları

Bachelor of Science - Mathematics and its Applications

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Gazetecilik lisans

Bachelor of Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans - Makine Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Mechanical Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
Uluslararası Ekonomi alanında lisans ve Finans

Bachelor of Arts in International Economics and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Çağdaş Çalışmaları (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Arts and Contemporary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasette (Onur) lisans ve Yönetim

Bachelor of Arts (Honours) in Politics and Governance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Resim Sanat Güzel Sanatlar lisans - Fotoğraf Çalışmaları

Bachelor of Fine Arts in Image Arts - Photography Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans Güzel Sanatlar lisans - Dans

Bachelor of Fine Arts in Performance - Dance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans - İşletme Teknoloji Yönetimi

Bachelor of Commerce - Business Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
İngilizce Sanatlar lisans (Onur)

Bachelor of Arts (Honours) in English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İşçi ve Kamu Sağlığı BASc) Uygulamalı Bilim lisans - İş Sağlığı ve Sa ...

Bachelor of Applied Science (BASc) in Occupational and Public Health - Occupational Health and Sa ...

Lisans
Üniversite Mezunları için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; kooperatif seçeneği için 5 yıl; 2 yılı opsiyonlu
Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Computer Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
Lisans - Spor Medya

Bachelor of Arts - Sport Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans - Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Electrical Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
Lisans - Profesyonel İletişim

Bachelor of Arts - Professional Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi Analizi (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Geographic Analysis

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Performans Güzel Sanatlar lisans - Oyunculuk

Bachelor of Fine Arts in Performance - Acting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama lisans (BURPİ)

Bachelor of Urban and Regional Planning (BURPI)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ankara Otelcilik ve Turizm Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Commerce in Hospitality and Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Performans Güzel Sanatlar lisans - Üretim

Bachelor of Fine Arts in Performance - Production

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım lisans - Moda Tasarımı

Bachelor of Design - Fashion Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İşçi ve Kamu Sağlığı BASc) Uygulamalı Bilim lisansı - Kamu Sağlığı ve Güvenliği

Bachelor of Applied Science (BASc) in Occupational and Public Health - Public Health and Safety

Lisans
Üniversite Mezunları için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; kooperatif seçeneği için 5 yıl; 2 yılı opsiyonlu
Grafik İletişim Yönetimi ön lisans

Bachelor of Technology in Graphic Communications Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans - Havacılık ve uzay Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Aerospace Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 yıl endüstriyel staj programı
Sosyoloji (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Kentsel Sürdürülebilirlik (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Environment and Urban Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Finansal Matematik

Bachelor of Science - Financial Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Lisans - Medya Üretimi

Bachelor of Arts - Media Production

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans - Perakende Yönetimi

Bachelor of Commerce - Retail Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
İç Tasarım lisans

Bachelor of Interior Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Çocuk ve Gençlik Bakımı

Bachelor of Arts - Child and Youth Care

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans - Biyomedikal Mühendislik

Bachelor of Engineering - Biomedical Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
Lisans - Erken Çocukluk Çalışmaları

Bachelor of Arts - Early Childhood Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans - Kimya Mühendisliği Co-op

Bachelor of Engineering - Chemical Engineering Co-op

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hemşirelik lisans (BScN) - Hemşirelik İşbirliği Programı

Bachelor of Science in Nursing (BScN) - Nursing Collaborative Program

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans - Muhasebe ve Finans

Bachelor of Commerce - Accounting and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Kriminoloji (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım lisans - Moda İletişim

Bachelor of Design - Fashion Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl