• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Veteriner Geçidi Programı Hazırlık Sertifikası

Veterinary Gateway Programme Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Hızlandırılmış Veteriner BVetMed

Accelerated Veterinary Medicine BVetMed

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bioveterinary Bilimleri BSc (Onur)

Bioveterinary Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Bioveterinary Araştırma Mscı (Onur)

Applied Bioveterinary Research MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ara seviyelerinden BSc Yıl veteriner BVetMed

Veterinary Medicine with Intercalated BSc Year BVetMed

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Veteriner Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı yüksek lisans/Diploma/Sertifika

Veterinary Epidemiology and Public Health MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Veteriner BVetMed

Veterinary Medicine BVetMed

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çalışma Belgesi ile biyolojik Bilimler-Öğrenme & göre; Araştırma BSc (Onur)

Biological Sciences with Certificate in Work-based Learning & Research BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Hemşirelik Lisans Diploması

Veterinary Nursing Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 29 ay
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bulaşıcı Hastalıklar) Sağlık/PGDip MSc

One Health (Infectious Diseases) MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler Mscı (Onur)

Biological Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik (Hayvan Davranışları, Refahı ve Etiği) Bilimleri BSc (Onur)

Biological Sciences (Animal Behaviour, Welfare and Ethics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma Belgesi ile Bioveterinary Bilimleri-Öğrenme & göre; Araştırma BSc (Onur)

Bioveterinary Sciences with Certificate in Work-based Learning & Research BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Eğitim yüksek lisans/Diploma/Sertifika/İlkeleri & Uygulama II/İlkeleri & Uygulama I

Veterinary Education MSc/Diploma/Certificate/Principles & Practice II/Principles & Practice I

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Bioveterinary Bilimler Mscı (Onur)

Bioveterinary Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yoğun Hayvan Sağlığı ve Üretimi yüksek lisans/Sertifika

Intensive Livestock Health and Production MSc/Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Veteriner Epidemiyoloji MSc/PGDip

Veterinary Epidemiology MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl