• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Turizm Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Tourism Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
Küresel Liderlik yüksek lisans

Master of Arts in Global Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Afet ve Acil durum Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Disaster and Emergency Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Profesyonel İletişim lisans programı

Bachelor of Arts in Professional Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Liderlik Sanatlar Master Sağlık konusunda Uzmanlaşmış

Master of Arts in Leadership Specialising in Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Science in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mezun Sistemleri Liderlik Yüksek Öğrenim Belgesi

Graduate Certificate in Systems Leadership in Higher Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 ay
Liderlik Sanatları Master

Master of Arts in Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çevresel Uygulama, yüksek lisans

Master of Science in Environmental Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3+ yıl
Çevre Eğitimi ve İletişim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Environmental Education and Communication

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Disiplinlerarası Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies

Lisans
(Lisans tamamlama) Online/Uzaktan - 2-3 yıl
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Strategic Human Resources Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Yüksek Eğitim Yönetimi ve Liderlik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Higher Education Administration and Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Öğretim Tasarımı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Instructional Design

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 ay
Küresel Yönetim yüksek lisans

Master of Global Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Pratikte lisans

Bachelor of Arts in Environmental Practice

Lisans
(Lisans tamamlama) Online/Uzaktan - 2.5+ yıl
Organizasyon Tasarım ve Geliştirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Organization Design and Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Çevre Pratikte lisans eğitimi

Bachelor of Science in Environmental Practice

Lisans
(Lisans tamamlama) Online/Uzaktan - 2.5+ yıl
Değerleri-yüksek lisans Belgesi Liderlik Tabanlı

Graduate Certificate in Values-Based Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Profesyonel İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Communication Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Çevre Pratikte yüksek lisans

Master of Arts in Environmental Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3+ yıl
Çevre ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Environment and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Ticaret Girişimcilik Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Commerce in Entrepreneurial Management

Lisans
(Lisans tamamlama) tam Zamanı - 12 ay veya 24 ay seçenekleri
Liderlik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 11 hafta
Afet ve Acil durum Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Disaster and Emergency Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Kurumsal Sosyal Yenilik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Corporate Social Innovation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Değişim Yönetimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Change Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Disiplinler arası Çalışmalar alanında yüksek lisans

Master of Arts in Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
Yaklaşık Online/Uzaktan - 2 yıl ()
Uyuşmazlık Analizi yüksek lisansını ve Yönetimi

Master of Arts in Conflict Analysis and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çevre Yönetimi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Environmental Management

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İşletme lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Sustainability and International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Adalet alanında yüksek lisans Çalışmaları

Master of Arts in Justice Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sürdürülebilir Toplum Geliştirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Sustainable Community Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Profesyonel İletişimde yüksek lisans

Master of Arts in Professional Communication

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Gelişmiş Koçluk Uygulamaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Advanced Coaching Practices

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Adalet Sanatlar lisans Çalışmaları

Bachelor of Arts in Justice Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Environment and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çevre Eğitimi alanında yüksek lisans ve İletişim

Master of Arts in Environmental Education and Communication

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası Otel İşletmeciliği lisans programı

Bachelor of Arts in International Hotel Management

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Eğitim ve İş Geliştirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Development in International Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 ay
Kültürlerarası yüksek lisansını ve Uluslararası İletişim

Master of Arts in Intercultural and International Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Teknoloji alanında lisansüstü Diploma-gelişmiş Öğrenme ve Tasarım

Graduate Diploma in Technology-enhanced Learning and Design

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Adalet lisansüstü Diploma Çalışmaları

Graduate Diploma in Justice Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Uyuşmazlık Analizi ve Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Conflict Analysis and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Educational Leadership and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Küresel Turizm Yönetimi lisans

Bachelor of Arts in Global Tourism Management

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Educational Leadership and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Project Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Çevre Eğitimi ve İletişim alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Environmental Education and Communication

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 ay
Yüksek Eğitim Yönetimi ve Liderlik yüksek lisans

Master of Arts in Higher Education Administration and Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Tourism Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18-3 Ay
Öğrenme yüksek lisans ve Teknoloji

Master of Arts in Learning and Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İşyeri Yenilik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Workplace Innovation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Yönetici Koçluğu yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Executive Coaching

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Lisansüstü Öğrenim ve Teknoloji alanında Diploma

Graduate Diploma in Learning and Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl