• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Mimarlıkta araştırma, İnşaat ve Haritacılık Doktora

Research in Architecture, Construction and Surveying PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yasal Uygulama Diploma

Professional Legal Practice Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 26 hafta
Mekanik ve Deniz Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Offshore Engineering MEng (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi Çalışmaları

Management Studies Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 hafta
Uluslararası Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

International Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14 ay
Bilgi Yönetimi MSc

Information Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Pazarlama BA ile yönetim (Onur)

Management with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda & Tekstil MA/PgDip/PgCert

Fashion & Textiles MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Gaz Finans MSc

Oil and Gas Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk BSc (Onur)

Sport Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kurumsal Sosyal Sorumluluk MSc/PgCert/PgDip

Corporate Social Responsibility MSc/PgCert/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve Deniz Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Offshore Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Laboratuvar, Biyomedikal ve Spor Bilimleri.

Laboratory, Biomedical and Sports Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş araştırma, Yönetim ve Muhasebe Doktora

Research in Business, Management and Accounting Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticari Fotoğraf BA

Commercial Photography BA

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Hemşirelik Uygulamaları - Sağlık MSc Ziyaret

Advanced Nursing Practice - Health Visiting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Sosyal hizmet ve Sosyal Bilimler.

Social Work and Social Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Meslek MPhil

Health Professions MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat ve Tasarım.

Art and Design MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme DBA doktor

Doctor of Business Administration DBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tanı Radyografi BSc (Onur)

Diagnostic Radiography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Yönetimi Yüksek Lisans

Fashion Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14 ay
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Purchasing and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Mimarlıkta araştırma, İnşaat ve Haritacılık MPhil

Research in Architecture, Construction and Surveying MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk ve Yönetim BA (Onur)

Law and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Ağ Yönetimi ve Tasarım BSc (Onur)

Computer Network Management and Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Petrol ve Gaz Hukuku LLM

Oil and Gas Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Laboratuvar, Biyomedikal ve Spor Bilimleri Doktora

Laboratory, Biomedical and Sports Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eczacı Bağımsız Reçete

Pharmacist Independent Prescribing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mücevher MA/PgDip/PgCert

Jewellery MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat araştırma ve Tasarım Doktora

Research in Art and Design Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Hukuku ve Tahkim LLM

Construction Law and Arbitration LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Enerji Sektörleri için ticari uygulamalar MSc

Commercial Practice for the Energy Sectors MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilgi Lisansüstü Sertifika Çalışmaları

Information Studies Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
Sağlık, Güvenlik ve Risk Yönetimi MSc

Health, Safety and Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Analitik Bilimler - İlaç Analizleri ve Toksikoloji yüksek lisans

Analytical Sciences - Drug Analysis and Toxicology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Mühendislik Programı Yüksek Lisans

Professional Engineering Programme MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3.5 yıl
İletişim Tasarımı BA (Onur)

Communication Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Araştırma Doktora

Computing Research Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Petrol ve Gaz Kanunu MSc

Oil and Gas Law MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Klinik Eczacılık Hizmet Geliştirme MSc

Clinical Pharmacy Service Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ile yönetim BA (Onur)

Management with Human Resources Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Üretim Mühendisliği MSc

Petroleum Production Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 45 hafta
İş Kanunu ve Uygulama LLM

Employment Law and Practice LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Mühendislik MPhil

Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc/PgCert/PgDip

Computer Science MSc/PgCert/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler MSc

Corporate Communications and Public Affairs MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14 ay
14. Biyomedikal Bilim BSc ile arasında

Biosciences with Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme ve beslenme bilimi BSc (Onur)

Nutrition and Dietetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt fizyoterapi (Ön) MSc

Physiotherapy (Pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Meslek Doktora

Health Professions Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar MA/PgDip/PgCert

Fine Art MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc/PgDip

Human Resource Management MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Mart Bölüm 2

Architecture MArch Part 2

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Analitik Bilim - Gıda Analiz Orjinallik & Güvenlik MSc

Analytical Science - Food Analysis Authenticity & Safety MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyoterapi doktora DPT

Doctorate of Physiotherapy DPT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 ay
Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Hukuku ve Tahkim MSc

Construction Law and Arbitration MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Gelişmiş Hemşirelik Uygulama Hemşirelik Yüksek Lisans

Advanced Nursing Practice - District Nursing MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Yönetimi MSc/PgCert/PgDip

Management MSc/PgCert/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 45 hafta
Mühendislik MSc/PgCert/PgDip

Engineering MSc/PgCert/PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3.5 yıl
Tanısal Görüntü PgCert Raporlama

Diagnostic Image Reporting PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Varlık Bütünlüğü Yönetimi MSc

Asset Integrity Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 ay
Mimarlıkta araştırma, İnşaat ve Haritacılık.

Research in Architecture, Construction and Surveying MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc (Çevre Analizi) Analitik Bilimler

Analytical Sciences (Environmental Analysis) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik - Çocuklar ve Gençler'in Hemşirelik BN

Nursing - Children and Young People's Nursing BN

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi MSc/PgDip/PgCert

Information Technology MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
Adli ve Analitik Bilimi BSc (Onur)

Forensic and Analytical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Pazarlama MSc

Digital Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Eczacılık Uygulamaları MSc

Clinical Pharmacy Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 90 hafta
Gıda, Beslenme ve İnsan Sağlığı BSc (Onur)

Food, Nutrition and Human Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalite Yönetimi Yüksek Lisans

Quality Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İş araştırma, Yönetim ve Muhasebe.

Research in Business, Management and Accounting MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Eczacılık Uygulamaları PgDip

Clinical Pharmacy Practice PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 hafta
Bilgisayar (Uygulama Yazılım Geliştirme) BSc (Onur)

Computing (Application Software Development) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi, İletişim ve Medya PhD

Information, Communication and Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal hizmet ve Sosyal Bilimler PD

Social Work and Social Sciences PD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik MSc/PgDip/PgCert ile Bilgi Teknolojisi

Information Technology with Cyber Security MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
Olaylar Yönetimi BA (Onur)

Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Güvenlik BSc (Onur)

Cyber Security BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
(Yüksek Lisans Giriş) Sosyal Hizmet Yüksek Lisans

Social Work (Postgraduate Entry) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk Fakültesi MPhil

Law School MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Spor Performans Analizi Yüksek Lisans

Applied Sports Performance Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Laboratuvar, Biyomedikal ve Spor Bilimleri MPhil

Laboratory, Biomedical and Sports Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım Yenilik MSc

Architectural Design Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Sanat Uygulama BA (Onur)

Contemporary Art Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Doktora EngD

Engineering Doctorate EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı ve Sağlık Teşviki yüksek lisans

Public Health and Health Promotion MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hemşirelik ve Ebelik) öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme PgCert

Learning, Teaching and Assessment (Nursing and Midwifery) PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Ağ Yönetimi MSc/PgDip/PgCert ile Bilgi Teknolojisi

Information Technology with Network Management MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
Mekanik Ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda ve Tekstil Tasarımı BA (Onur)

Fashion and Textiles Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz, Sağlık ve Sağlıklı yaşam Koçluğu MSc

Exercise, Health and Wellness Coaching MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Bilgi, İletişim ve Medya.

Information, Communication and Media MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi, İletişim ve Medya MPhil

Information, Communication and Media MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 45 hafta
Bilgisayar Araştırma.

Computing Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Hemşirelik Uygulamaları - Klinik Uygulama MSc

Advanced Nursing Practice - Clinical Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Mühendisliği

Engineering Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Sondaj ve MSc Mühendislik

Drilling and Well Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 45 hafta
İş Zekası MSc/PgDip/PgCert ile Bilgi Teknolojisi

Information Technology with Business Intelligence MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
İletişim Tasarımı MA/PgDip/PgCert

Communication Design MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
LLM Hukuk

LLM Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal hizmet ve Sosyal Bilimler Doktora

Social Work and Social Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Kadar muhasebe ve Finans - Profesyonel Üst

Accounting and Finance - Professional Top Up MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
Moda Yönetimi BA (Onur)

Fashion Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Bilim profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Applied Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Veri Yönetimi Lisansüstü Sertifika

Petroleum Data Management Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 45 hafta
Hemşirelik Uygulamaları İlerleyen Okul Hemşireliği MSc/PgCert/PgDip

Advancing Nursing Practice - School Nursing MSc/PgCert/PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Hukuk Fakültesi.

Law School MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küratör MA/PgDip/PgCert Çalışmalar

Curatorial Studies MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik.

Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Meslek.

Health Professions MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Gaz Yönetimi MBA

Oil and Gas Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 54 hafta
Mekanik Ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl