• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Mimarlık ve Tasarım) Tasarım yüksek lisans - Araştırma

Master of Design (Architecture and Design) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Teknoloji yüksek lisans (Moda ve Tekstil) Tarafından yapılan bir Araştırma

Master of Technology (Fashion and Textiles) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Analytics Master

Master of Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Güzel Sanatlar)lisans

Bachelor of Arts (Fine Art)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Electrical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe (İş)doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kimya Mühendisliği) Mühendislik yüksek lisans - Araştırma

Master of Engineering (Chemical Engineering) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Doktora (Matematik Bilimleri)

PhD - Doctor of Philosophy (Mathematical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İş (Kimya Mühendisliği) Mühendislik programları (Onur)/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel Tasarım (Makine Mühendisliği Lisans(Onur)/Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)(Honours)/Bachelor of Industrial Design (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Iş lisans (Yönetim)

Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Mühendisliği Lisans (İnşaat ve Altyapı) (Onur)/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Engineering (Civil and Infrastructure) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İletişim lisans (Medya)

Bachelor of Communication (Media)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Master (Telekomünikasyon ve Ağ Mühendisliği)

Master of Engineering (Telecommunication and Network Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Psikoloji) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Psychology) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yorumlama ileri Diploma (MİKTAR-İngilizce)

Advanced Diploma of Interpreting (LOTE-English)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina Tasarımı gelişmiş Diploma (Mimari)

Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

Lisans
Tam Zamanlı - Tam zamanlı 2.5 yıl veya 2 yıl hızlandırılmış
Yazılım Mühendisliği Lisans

Bachelor of Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasal ve İhtilaf Araştırmaları lisans

Bachelor of Legal and Dispute Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ceza Adalet lisans

Bachelor of Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilgisayar ve Ağ Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Computer and Network Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık lisans Bilimler

Bachelor of Pharmaceutical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknolojisi gelişmiş Diploma -

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Profesyonel Pilotlar)Havacılık Önlisans

Associate Degree in Aviation (Professional Pilots)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Uzay Mühendisliği) Mühendislik yüksek lisans - Araştırma

Master of Engineering (Aerospace Engineering) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Uygulamalı Bilimler)

Bachelor of Science (Applied Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Mühendislik yüksek lisans (Makine Mühendisliği)

Master of Engineering (Mechanical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

Master of Engineering (Electrical and Electronic Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Bilim lisans (Proje Yönetimi) (Onur)

Bachelor of Applied Science (Project Management) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Elektrik Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Doktora (Mekanik ve İmalat Mühendisliği)

PhD - Doctor of Philosophy (Mechanical and Manufacturing Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Reklam Master

Master of Advertising

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Havacılık)

Master of Engineering (Aerospace)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güzel Sanatlar ustası

Master of Fine Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mobilya)Tasarım Önlisans

Associate Degree in Design (Furniture)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans (Fizik)

Bachelor of Science (Physics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji yüksek lisans (Klinik Mikrobiyoloji)

Master of Biotechnology (Clinical Microbiology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Sürdürülebilir Enerji)

Master of Engineering (Sustainable Energy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Coğrafi Bilim Master

Master of Geospatial Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(CPA Avustralya Uzantısı)Profesyonel yüksek lisans Muhasebe

Master of Professional Accounting (CPA Australia Extension)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mimarlık ve Tasarım)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture and Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uygulamalı Kimya) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Applied Chemistry) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim (Kimya Mühendisliği) Mühendislik programları (Onur)/Lisans (Biyoteknoloji)

Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)/Bachelor of Science (Biotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Koruma ve Arazi Yönetimi Diploma

Diploma of Conservation and Land Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisansüstü Diploma Çeviri ve Yorumlama

Graduate Diploma in Translating and Interpreting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gençlik Çalışmaları)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Youth Work)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İşletme ve Hukuk) İşletme yüksek lisans - Araştırma

Master of Business (Business and Law) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Psikoloji)Sosyal Bilimler (Onur) lisans/Lisans

Bachelor of Social Work (Honours)/Bachelor of Social Science (Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekran Önlisans ve Medya Üretimi

Associate Degree in Screen and Media Production

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Doktora (Coğrafi Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Geospatial Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Yönetimi Master

Master of Information Management

Yüksek Lisans
Tam zamanlı 2 yıl veya 1.5 yıl tam Zamanlı - hızlandırılmış
(Ekonomi, Finans ve Pazarlama)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Economics, Finance and Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Uluslararası Çalışmalar)

Bachelor of Arts (International Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Iş lisans (Bilgi Sistemleri)

Bachelor of Business (Information Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uygulamalı)lisans (Bilgi Sistemleri)

Bachelor of Business (Information Systems) (Applied)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Pharmaceutical Sciences (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Supply Chain and Logistics Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Yüksek lisans (Uygulamalı Fizik) - Araştırma

Master of Science (Applied Physics) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans

Master of International Business

Yüksek Lisans
Tam zamanlı 2 yıl veya 1.5 yıl tam Zamanlı - hızlandırılmış
(Ses Üretimi)Müzik Endüstrisi Diploma

Diploma of Music Industry (Sound Production)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans eğitimi (İstatistikler) (Onur)

Bachelor of Science (Statistics) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kanun)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim lisans (Reklam)

Bachelor of Communication (Advertising)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Diploma

Diploma of Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (Bilgisayar ve Ağ Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans

Bachelor of Engineering (Computer and Network Engineering) (Honours)/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İstatistik ana ve İşlemleri Araştırma

Master of Statistics and Operations Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Güzel Sanatlar) lisans (Onur)

Bachelor of Arts (Fine Art) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans (Uluslararası Çalışmalar) (Onur)

Bachelor of Arts (International Studies) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans - Araştırma

Master of Engineering (Electrical and Electronic Engineering) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Doktora (Uygulamalı Kimya)

PhD - Doctor of Philosophy (Applied Chemistry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Çin Tıbbı)Uygulamalı Bilimler Sağlık lisans/Lisans

Bachelor of Health Science/Bachelor of Applied Science (Chinese Medicine)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel Tasarım lisans (Onur)

Bachelor of Industrial Design (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Laboratuvar ve Klinik Bilim)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Laboratory and Clinical Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Iş lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Bachelor of Business (Human Resource Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama lisans (Onur)

Bachelor of Urban and Regional Planning (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (uçuşa elverişlilik)

Master of Engineering (Airworthiness)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlık ve Fiziksel Eğitim)Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science (Health and Physical Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Doktora (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

PhD - Doctor of Philosophy (Electrical and Electronic Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Lisans eğitimi (Biyolojik Bilimler)

Bachelor of Science (Biological Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretmenlik Uygulaması Master (İlköğretim)

Master of Teaching Practice (Primary Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Psikoloji)Uygulamalı Bilimler lisans diploması

Bachelor of Applied Science (Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnşaat Mühendisliği)Mühendislik yüksek lisans

Master of Engineering (Civil Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yönetim) İşletme yüksek lisans - Araştırma

Master of Business (Management) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Master (Elektronik Mühendisliği)

Master of Engineering (Electronic Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya Master

Master of Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Nanoteknoloji)/Lisans (Uygulamalı Bilimler)

Bachelor of Science (Nanotechnology)/Bachelor of Science (Applied Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Havacılık Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Engineering (Aerospace Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilim lisans (Gıda Teknolojisi ve Beslenme)

Bachelor of Science (Food Technology and Nutrition)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uygulamalı Bilimler) lisans (Onur)

Bachelor of Science (Applied Sciences) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans (Girişimcilik)

Bachelor of Business (Entrepreneurship)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gıda Bilimi) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Food Science) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ekonomi, Finans ve Pazarlama) İşletme yüksek lisans - Araştırma

Master of Business (Economics, Finance and Marketing) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanatları ustası (Sanat Yönetimi)

Master of Arts (Arts Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Grafik Tasarım Diploma

Diploma of Graphic Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Master (Uluslararası Otomotiv Mühendisliği)

Master of Engineering (International Automotive Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yönetim)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Uygulama ustası

Master of Sustainable Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tasarım yüksek lisans (Moda ve Tekstil) Tarafından yapılan bir Araştırma

Master of Design (Fashion and Textiles) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Biyomedikal Bilimler) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Biomedical Science) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Muhasebe) İşletme yüksek lisans - Araştırma

Master of Business (Accountancy) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Doktora (Küresel, Kentsel ve Sosyal Çalışmalar)

PhD - Doctor of Philosophy (Global, Urban and Social Studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (Yönetim)

Master of Engineering (Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuruluş Çalışmaları Bilim, Mühendislik ve Sağlık

Foundation Studies: Science, Engineering and Health

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretmenlik Uygulaması Master (ikinci Öğretim)

Master of Teaching Practice (Secondary Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İnteraktif Medya)Ekran Diploma ve Medya

Diploma of Screen and Media (Interactive Media)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tamamlayıcı Tıp)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Complementary Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Doktora - Doktora (Uygulamalı Fizik)

PhD - Doctor of Philosophy (Applied Physics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İnşaat Mühendisliği) Mühendislik yüksek lisans - Araştırma

Master of Engineering (Civil Engineering) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Diploma

Diploma of Information Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Doktora (İşletme Bilgi Sistemleri)

PhD - Doctor of Philosophy (Business Information Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar yüksek lisans - Araştırma

Master of Fine Art - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Iş lisans (Uluslararası İşletme)

Bachelor of Business (International Business)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş (Otomotiv Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimari Tasarım lisans

Bachelor of Landscape Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora (İnşaat Mühendisliği)

PhD - Doctor of Philosophy (Civil Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Finansal Hizmetler Diploma

Diploma of Financial Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(International Business) lisans (Uygulamalı)

Bachelor of Business (International Business) (Applied)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Doktora (Medya ve İletişim)

PhD - Doctor of Philosophy (Media and Communication)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (Robotik ve Mekatronik Mühendisliği)

Master of Engineering (Robotics and Mechatronics Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Muhasebe)İşletme (Finansal Planlama) lisans/Lisans

Bachelor of Business (Financial Planning)/Bachelor of Business (Accountancy)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adalet Master ve Kriminoloji

Master of Justice and Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Çevre Mühendisliği) Mühendislik yüksek lisans - Araştırma

Master of Engineering (Environmental Engineering) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Uygulamalı Kimya)

Bachelor of Science (Applied Chemistry)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
(Egzersiz ve Spor Bilimi)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme ileri Diploma

Advanced Diploma of International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Lisans (Tekstil Tasarımı)

Bachelor of Arts (Textile Design)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Otomotiv Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans (Erken Çocukluk Eğitimi)

Bachelor of Education (Early Childhood Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Finansal Planlama)lisans

Bachelor of Business (Financial Planning)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora (Moda ve Tekstil)

PhD - Doctor of Philosophy (Fashion and Textiles)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Önlisans Bilimler

Associate Degree in Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siber Güvenlik yüksek lisans

Master of Cyber Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans (Biyoteknoloji)

Bachelor of Science (Biotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ileri Diploma

Advanced Diploma of Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve Toplum lisans

Bachelor of Environment and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım sertifika IV

Certificate IV in Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 ay
(Tasarım Teknolojisi)Moda bekarlığa veda

Bachelor of Fashion (Design Technology)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tasarım) Tekstil lisans (Onur)

Bachelor of Textiles (Design) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ürün Tasarımı Diploma

Diploma of Product Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar (Telekomünikasyon Mühendisliği Lisans(Onur)/Lisans

Bachelor of Engineering (Telecommunications Engineering)(Honours)/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İç Dekorasyon ve Tasarım Önlisans

Associate Degree in Interior Decoration and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Önlisans

Associate Degree in Fashion Design and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel Planlama yüksek lisans ve Çevre

Master of Urban Planning and Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş (Gıda Teknolojisi) lisans/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Science (Food Technology)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tedarik Zinciri ve Lojistik) İşletme yüksek lisans - Araştırma

Master of Business (Supply Chain and Logistics) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Bina)Bina ve İnşaat Diploma

Diploma of Building and Construction (Building)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mülk ve Değerleme) Uygulamalı Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Applied Science (Property and Valuation) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Gıda Bilimi)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Food Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Uygulamalı Biyoloji ve Biyoteknoloji) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Applied Biology and Biotechnology) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim (Makine Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans (Biyoteknoloji)

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)/Bachelor of Science (Biotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Pazarlama Master

Master of Marketing

Yüksek Lisans
Tam zamanlı 2 yıl veya 1.5 yıl tam Zamanlı - hızlandırılmış
MBA - İşletme yüksek lisans (Executive)

MBA - Master of Business Administration (Executive)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sağlık ve Biyomedikal Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Health and Biomedical Sciences (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hemşirelik) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Nursing) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gıda Bilimi)Biyoteknoloji yüksek lisans

Master of Biotechnology (Food Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre ve Toplum Çevre Bilimi/Lisans

Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Environment and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dean'Alim ler) Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Dean's Scholar) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel Sanatlar Diploma

Diploma of Visual Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim Tasarımı yüksek lisans

Master of Communication Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Bilim Master (Yapılı Çevre) Tarafından yapılan bir Araştırma

Master of Applied Science (Built Environment) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat lisans (Fotoğraf)

Bachelor of Arts (Photography)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda Diploma Şekillendirme

Diploma of Fashion Styling

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yönetici)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Administration (Executive)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilgi Teknolojisi Önlisans

Associate Degree in Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Bilim Master (Küresel, Kentsel ve Sosyal Çalışmalar) - Araştırma

Master of Social Science (Global, Urban and Social Studies) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Çevre Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarımın ana Yenilik ve Teknoloji

Master of Design Innovation and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (Elektrik Mühendisliği) Mühendislik lisans İşletme/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlaç(Kimya Mühendisliği) Mühendislik programları(Onur)/Lisans Bilimler

Bachelor of Engineering(Chemical Engineering)(Honours)/Bachelor of Pharmaceutical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Grafik Tasarım Önlisans

Associate Degree in Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Tasarım (Sürdürülebilir Sistemleri Mühendisliği) Mühendisliği Lisans(Onur)/Lisans(Onur)

Bachelor of Engineering (Sustainable Systems Eng)(Honours)/Bachelor of Industrial Design(Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kuruluş Çalışmaları Sanat, Tasarım ve Mimarlık

Foundation Studies: Art, Design and Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim lisans (Halkla İlişkiler)

Bachelor of Communication (Public Relations)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Havacılık)

Master of Science (Aviation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans (Yaratıcı Yazarlık)

Bachelor of Arts (Creative Writing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam zamanlı 2 yıl veya 1.5 yıl tam Zamanlı - hızlandırılmış
Muhasebe diploması

Diploma of Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Pazarlama)lisans

Bachelor of Business (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji yüksek lisans

Master of Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Bilim lisans (Laboratuar Tıbbı)

Bachelor of Biomedical Science (Laboratory Medicine)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Biyomedikal Bilimler)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Biomedical Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Telekomünikasyon Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Telecommunications Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Doktora (Uygulamalı Biyoloji ve Biyoteknoloji)

PhD - Doctor of Philosophy (Applied Biology and Biotechnology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Doktora - Doktora (Uzay Mühendisliği)

PhD - Doctor of Philosophy (Aerospace Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam zamanlı 2 yıl veya 1.5 yıl tam Zamanlı - hızlandırılmış
Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Tasarım (Otomotiv Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) (Honours)/Bachelor of Industrial Design (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Görsel Mağazacılık Diploma

Diploma of Visual Merchandising

Mesleki
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Pazarlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Doktora - Doktora (Yapılı Çevre)

PhD - Doctor of Philosophy (Built Environment)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İnşaat Yönetimi) Uygulamalı Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Applied Science (Construction Management) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ölçme) Uygulamalı Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Applied Science (Surveying) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Müzik Endüstrisinin)lisans

Bachelor of Arts (Music Industry)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Osteopati)Uygulamalı Bilimler Sağlık lisans/Lisans

Bachelor of Health Science/Bachelor of Applied Science (Osteopathy)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klinik Psikoloji yüksek lisans

Master of Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gıda Ana Bilim Ve Teknoloji

Master of Food Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Computer Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim lisans (İlköğretim ve Sakatlık Çalışmaları)

Bachelor of Education (Primary Education and Disability Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Doktora - Doktora (Psikoloji)

PhD - Doctor of Philosophy (Psychology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Sağlık ve Tıbbi Fizik) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans - Araştırma

Master of Applied Science (Health and Medical Physics) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ankara (Onur) (Elektrik Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (Honours)/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fotoğraf ustası

Master of Photography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Laboratuvar Tıp ana

Master of Laboratory Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İşletme Bilgi Teknolojisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Onur) (Zarf İmalat ve Mekatronik Mühendisliği Lisans İşletme/Lisans(İnternati ...

Bachelor of Engineering (Adv Manufacturing and Mechatronics)(Hons)/Bachelor of Business(Internati ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Bilim lisans Sağlık Bilimleri/Lisans (Chiropractic)

Bachelor of Health Science/Bachelor of Applied Science (Chiropractic)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ekonomi ve Maliye) lisans (Uygulamalı)

Bachelor of Business (Economics and Finance) (Applied)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İletişim Tasarımı)Tasarım lisans

Bachelor of Design (Communication Design)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Zarf İmalat ve Mekatronik Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Adv Manufacturing and Mechatronics) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sivil ve Altyapı) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Civil and Infrastructure) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yönetim)İş Bilim lisans (Uygulamalı Bilimler)/Lisans

Bachelor of Science (Applied Science)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Onur)

Bachelor of Business (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans Master

Master of Finance

Yüksek Lisans
Tam zamanlı 2 yıl veya 1.5 yıl tam Zamanlı - hızlandırılmış
Iş lisans (Ekonomi ve Finans)

Bachelor of Business (Economics and Finance)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Animasyon ustası, Oyun ve Etkileşim

Master of Animation, Games and Interactivity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi (İstatistik)

Bachelor of Science (Statistics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Master

Master of Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam zamanlı 2 yıl veya 1.5 yıl tam Zamanlı - hızlandırılmış
Tasarım ustası (Medya ve İletişim)

Master of Design (Media and Communication)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ön lisans (Bilgisayar Çalışmaları)

Bachelor of Technology (Computing Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İş Çevre Bilimi/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mikro)Mühendislik usta-Nano Mühendislik

Master of Engineering (Micro-Nano Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Yazma ve Düzenleme Önlisans

Associate Degree in Professional Writing and Editing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ticaret Diploma

Diploma of Commerce

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gazetecilik)İletişim lisans

Bachelor of Communication (Journalism)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çevre Mühendisliği) Mühendislik Çevre Bilimi/Lisans (Onur)

Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (Oyun ve Grafik Programlama)

Bachelor of Information Technology (Games and Graphics Programming)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi Master

Master of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme diploması

Diploma of International Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme yüksek lisans (İşletme Bilgi Sistemleri) Tarafından yapılan bir Araştırma

Master of Business (Business Information Systems) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekran Diploma ve Medya

Diploma of Screen and Media

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ana Enerji Verimli ve Sürdürülebilir Yapı

Master of Energy Efficient and Sustainable Building

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tıbbi Radyasyon Bilim)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Medical Radiations Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Moda Master (Tasarım)

Master of Fashion (Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gıda Mikrobiyolojisi)Biyoteknoloji yüksek lisans

Master of Biotechnology (Food Microbiology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi (Matematik) (Onur)

Bachelor of Science (Mathematics) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Mental Health Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret Master

Master of Commerce

Yüksek Lisans
Tam zamanlı 2 yıl veya 1.5 yıl tam Zamanlı - hızlandırılmış
Mühendislik Master (Üretim)

Master of Engineering (Manufacturing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tasarımı) Moda lisans (Onur)

Bachelor of Fashion (Design) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Bilim lisans

Bachelor of Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (Profesyonel Muhasebe)

Bachelor of Business (Professional Accountancy)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği ileri Diploma

Advanced Diploma of Computer Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji lisans ve Psikoloji

Bachelor of Criminology and Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kimya Mühendisliği) Mühendislik lisans eğitimi Kimya (Uygulamalı)/Lisans (Onur)

Bachelor of Science (Applied Chemistry)/Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eczacılık lisans (Onur)

Bachelor of Pharmacy (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Master (Girişimcilik)

Master of Fashion (Entrepreneurship)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kent ve Çevre Yönetimi Master

Master of International Urban and Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Supply Chain and Logistics Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu Politikası Yüksek Lisans

Master of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tasarım lisans (Animasyon ve İnteraktif Medya)

Bachelor of Design (Animation and Interactive Media)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazma Master ve Yayıncılık

Master of Writing and Publishing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Fotoğraf) Lisans (Onur)

Bachelor of Arts (Photography) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Görsel Sanatlar sertifika IV

Certificate IV in Visual Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 ay
Çeviri ileri Diploma

Advanced Diploma of Translating

Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Muhasebe)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Accountancy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Biyoteknoloji)Laboratuvar Teknolojisi Diploma

Diploma of Laboratory Technology (Biotechnology)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Tasarım lisans (Onur)

Bachelor of Interior Design (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Computer Science) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tedarik Zinciri Yönetimi) lisans (Uygulamalı)

Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management) (Applied)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Özel sertifika IV Ayakkabı Yaptı

Certificate IV in Custom-Made Footwear

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fotoğrafçılık ve Fotoğraf Görüntüleme sertifika IV

Certificate IV in Photography and Photo Imaging

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş (Makine Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ileri Diploma

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Önlisans

Associate Degree in Business

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Master (Yapılar ve Adli Tıp)

Master of Engineering (Structures and Forensics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Coğrafi Bilimi) Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Geospatial Science) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş (Sürdürülebilir Sistemleri Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans(Yönetim)

Bachelor of Engineering (Sustainable Systems Engineering) (Honours)/Bachelor of Business(Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Kimya Mühendisliği) Mühendislik Bachelor of Science (Gıda Teknolojisi ve Beslenme)/Lisans ...

Bachelor of Science (Food Technology and Nutrition)/Bachelor of Engineering(Chemical Engineering) ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tıbbi Radyasyon Bilimleri) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Medical Radiations Science) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi (Matematik)

Bachelor of Science (Mathematics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım lisans (Oyun)

Bachelor of Design (Games)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora (Kimya Mühendisliği)

PhD - Doctor of Philosophy (Chemical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Mekanik ve İmalat Mühendisliği Yüksek Lisans - Araştırma

Master of Engineering (Mechanical and Manufacturing Engineering) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel Tasarım yüksek lisans

Master of Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği ileri Diploma (Uçak)

Advanced Diploma of Engineering (Aeronautical)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Psikoloji) ve Uygulamalı Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Applied Science (Psychology) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medikal Fizik yüksek lisans

Master of Medical Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Pazarlama) lisans (Uygulamalı)

Bachelor of Business (Marketing) (Applied)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Makine Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)lisans

Bachelor of Social Work (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği ileri Diploma (Mekanik)

Advanced Diploma of Engineering (Mechanical)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl