• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji yüksek lisans

Molecular Biology and Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Çalışmaları ile Mscı Biyokimya (Onur)

Biochemistry with Professional Studies MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hemşirelik ve Ebelik MPhil

Nursing and Midwifery MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çeviri MA

Translation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MPhil

Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PgDip)Hemşirelik: Uzman Uygulama

Nursing: Specialist Practice in Nursing (PgDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teoloji Dersi

Theology MTh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İngilizce) PGCE eğitim: Lisansüstü Sertifika

Education: Postgraduate Certificate in (English) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Deneyim BEng dahil olmak üzere bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science including Professional Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikrop ve Patojen Biyoloji MPhil

Microbes and Pathogen Biology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik Bilimler Mscı (Onur)

Biological Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız muhasebe BSc (Onur)

Accounting with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik ve Fizik BSc (Onur)

Applied Mathematics and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Sosyoloji BA (Onur)

History and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrop ve Patojen Biyoloji Doktora

Microbes and Pathogen Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA çeviri

Interpreting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ürün Tasarım Mühendisliği. MEng (Onur)

Product Design Engineering. MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Kimya (Sektöründe bir Yıl) Mscı

Medicinal Chemistry (with a Year in Industry) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekosistem Biyoloji ve Sürdürülebilirlik Doktora

Ecosystem Biology and Sustainability PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Çalışmaları ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Professional Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Dilbilim BA (Onur)

English and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Risk ve Yatırım Yönetimi MSc

Risk and Investment Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya MPhil

Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nano Yapılı Medya MPhil

Nanostructured Media MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ruh Sağlığı) Uygulanan Sosyal Bilgiler PgDip

Applied Social Studies (Mental Health) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Kalitesi, Güvenliği ve Beslenme Mscı (Onur)

Food Quality, Safety and Nutrition MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Yönetimi ve Kültür politikaları Doktora

Arts Management and Cultural Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Analizi MSc

Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alanlarında Profesyonel Çalışmalar Mscı biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Professional Studies MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Sektöründe bir Yıl) Mscı

Chemistry (with a Year in Industry) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Yorumlama

Interpreting PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Teknolojisi MEng (Onur)

Chemical Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi Doktora

Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Çalışmaları ile Çevre Yönetim BSc (Onur)

Environmental Management with Professional Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa BSc Genişletilmiş Çalışmaları ile matematik (Onur)

Mathematics with Extended Studies in Europe BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler PgDip

International Relations PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kaynaştırma ve Özel Eğitim MEd

Inclusion and Special Needs Education MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gıda Güvenliği), Küresel Gıda Güvenliği - PgCert

Global Food Security (Food Safety) - PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Yönetim MPhil

Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Film ve Görsel Çalışmalar MPhil

Film and Visual Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kantitatif Finans Yüksek Lisans

Quantitative Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teorik Atomik, Moleküler ve Optik Fizik Doktora

Theoretical Atomic, Molecular and Optical Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mimarlık MEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biliş ve Kültür Doktora

Cognition and Culture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce (Yaratıcı Yazma) PGDip

English (Creative Writing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl), MEng (Onur)

Civil Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji MPhil

Archaeology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Çalışmalar ve Siyaset BA (Onur)

International Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi MPhil

Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eczacılık Bilimleri BSc (Onur)

Pharmaceutical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Portekizce BA ile Arkeoloji (Onur)

Archaeology with Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Analizleri MSc

Pharmaceutical Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Teknoloji Ortaklığı BEng ile Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with Digital Technology Partnership BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset MA

Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Planlama, Çevre ve Kalkınma BSc (Onur)

Planning, Environment and Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı MCh

Public Health MCh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik ve Ebelik Doktora

Nursing and Midwifery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Proje Yönetimi MSc

Construction and Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim EdD doktora

Doctorate in Education EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çatışma Dönüşüm ve Sosyal Adalet MA

Conflict Transformation and Social Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik ve Ses Üretimi BA (Onur)

Music and Audio Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk Sıkıntılı bir psikoloji PgDip

Psychology of Childhood Adversity PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl) BEng (Onur)

Chemical Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa BSc Genişletilmiş Çalışmalar ile fizik (Onur)

Physics with Extended Studies in Europe BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik ve Fizik Mscı (Onur)

Applied Mathematics and Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MPhil

Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Atomik Simülasyon MPhil

Atomistic Simulation MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gıda Bilimi ve Gıda Güvenliği Mscı (Onur)

Food Science and Food Security MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Güvenliği ve Beslenme MPhil

Food Safety and Nutrition MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Plazma Fizik Doktora

Plasma Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çocuklar') hemşirelik;s BSc (Onur)

Nursing (Children's) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' çocuklar;Hakları MSc

Children's Rights MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Din Eğitimi) PGCE eğitim: Lisansüstü Sertifika

Education: Postgraduate Certificate in (Religious Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Staj MSc ile inşaat ve Proje Yönetimi

Construction and Project Management with Industrial Internship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öteleme Tıp.

Translational Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojik Bilim MSc

Psychological Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Environmental Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Çalışmaları ile Zooloji BSc (Onur)

Zoology with Professional Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Proje Yönetimi PGDip

Construction and Project Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve İnşaat Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl), MEng (Onur)

Environmental and Civil Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe Doktora

Accounting PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Sektöründe bir Yıl) BSc (Onur)

Chemistry (with a Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapısal Mühendislik Tasarımı ve Yönetimi Yüksek Lisans

Structural Engineering Design and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Siyaset & Çatışma Çalışmaları BA (Onur)

International Politics & Conflict Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eczacılık MPhil

Pharmacy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik MPhil

Mathematics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyolca ile muhasebe BSc (Onur)

Accounting with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Klinik Eczacılık Uygulamaları PgCert

Advanced Clinical Pharmacy Practice PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İngilizce ve Felsefe BA (Onur)

English and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nano Yapılı Medya Doktora

Nanostructured Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Avukat) Profesyonel Hukuki Çalışmalar PgDip

Professional Legal Studies (Barrister) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yaratıcı Yazma) İngilizce MA

English (Creative Writing) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
2 (kontrol grubunda/RİBA Bölümü) mimari Mart

Architecture (ARB/RIBA Part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Antropoloji ve İspanyolca BA (Onur)

Anthropology and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik Yüksek Lisans

Educational Leadership MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız Mscı ile kimya (Onur)

Chemistry with French MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Klinik Eczacılık Uygulamaları MSc

Advanced Clinical Pharmacy Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
MPhil Planlama

Planning MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekosistem Biyoloji ve Sürdürülebilirlik MPhil

Ecosystem Biology and Sustainability MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Film ve Görsel Çalışmalar Doktora

Film and Visual Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım ve Elektronik Sistemleri Mühendisliği MEng (Onur)

Software and Electronic Systems Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk MLaw Masterları

MLaw Masters in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset ve İspanyol BA (Onur)

Politics and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl), MEng (Onur)

Mechanical Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Antropoloji MA

Anthropology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otistik Spektrum Bozukluğu MSc

Autism Spectrum Disorders MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film MA

Film MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hassas Kanser İlacı MCh

Precision Cancer Medicine MCh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Proje Yönetimi PGCert

Construction and Project Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık (Sektöründe bir Yıl) Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PGCE (Matematik) eğitim: Lisansüstü Sertifika

Education: Postgraduate Certificate in (Mathematics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik MSc

Electronics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Deneyim BSc de dahil olmak üzere işletme Bilişim Teknolojisi (Onur)

Business Information Technology including Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık (Sektöründe bir Yıl), MEng ile yapısal Mühendislik (Onur)

Structural Engineering with Architecture (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çocuklar ve Karmaşık Sağlık ile Gençler için bakım MSc İhtiyacı var

Caring for Children and Young People with Complex Health Needs MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği PGDip

Environmental Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Psikoloji DClinPsych

Clinical Psychology DClinPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca Mscı ile kimya (Onur)

Chemistry with Spanish MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dal ve Patojen Biyoloji PgDip

Parasitology and Pathogen Biology PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Avukat) Profesyonel Hukuki Çalışmalar PgDip

Professional Legal Studies (Solicitor) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset PgDip

Politics PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film ve Tiyatro Yapmaya BA (Onur)

Film and Theatre Making BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Şiir: Yaratıcılık ve Eleştiri) İngilizce PGDip

English (Poetry: Creativity and Criticism) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve İstatistik & Operasyonel Araştırma BSc (Onur)

Mathematics and Statistics & Operational Research BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Electrical and Electronic Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Aktüerya ve Risk Yönetimi BSc (Onur)

Actuarial Science and Risk Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilim Araştırma PgDip

Social Science Research PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarımsal Teknoloji BSc (Onur)

Agricultural Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmasötik Biyoteknoloji BSc (Onur)

Pharmaceutical Biotechnology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe MPhil

Accounting MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesleki Deneyim MEng dahil olmak üzere bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science including Professional Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yasama Çalışmaları ve Uygulama MA

Legislative Studies and Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat ve Muhasebe BSc (Onur)

Economics and Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Ceza Hukuku LLM

Criminology and Criminal Justice LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Çalışmaları ile Mscı kimya (Onur)

Chemistry with Professional Studies MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Enstitü Route) sosyal hizmet BSW (Onur)

Social Work (Relevant Graduate Route) BSW (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği EdD

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ile fizik Mscı (Onur)

Physics with Astrophysics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe Yıl yazılım ve Elektronik Sistemleri Mühendisliği () BEng (Onur)

Software and Electronic Systems Engineering (with Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sosyal Bilimler) PGCE eğitim: Lisansüstü Sertifika

Education: Postgraduate Certificate in (Social Science) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Çalışmalar Mscı ile deniz Biyolojisi (Onur)

Marine Biology with Professional Studies MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Etnomüzikoloji Doktora

Ethnomusicology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eczacılık Bilimleri (Sandviç) BSc

Pharmaceutical Sciences (Sandwich) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı MPhil

Public Health MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Doktora

Architecture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet MPhil

Sociology, Social Policy and Social Work MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi ile Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yayın Üretimi BA (Onur)

Broadcast Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Klinik Eczacılık Uygulamaları PgDip

Advanced Clinical Pharmacy Practice PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İspanyolca ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Çalışmalar Mscı ile tıbbi Kimya (Onur)

Medicinal Chemistry with Professional Studies MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim PGCE eğitim: Lisansüstü Sertifika

Education: Postgraduate Certificate in Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hassas Kanser İlacı MPhil

Precision Cancer Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Maliye MPhil

Finance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyol BA ile Arkeoloji (Onur)

Archaeology with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Mscı (Onur)

Mathematics and Computer Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Davranışları ve Refahı MSc

Animal Behaviour and Welfare MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser PgDip moleküler Patoloji

Molecular Pathology of Cancer PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Staj MSc ile elektronik

Electronics with Professional Internship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlahiyat Lisans Diploması

Theology Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmasötik Biyoteknoloji (Sandviç) BSc

Pharmaceutical Biotechnology (Sandwich) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Kalitesi, Profesyonel Çalışmaları BSc ile Güvenliği ve Beslenme (Onur)

Food Quality, Safety and Nutrition with Professional Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Doktora

Sociology, Social Policy and Social Work PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora eğitim, Çocuk ve Ergen Psikolojisi (DECAP -)

Educational, Child and Adolescent Psychology (DECAP - Doctorate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya ve Kimya Mühendisliği MPhil

Chemistry and Chemical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ve Uluslararası Çalışmalarda BA (Onur)

History and International Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Uygulamalar Mscı ile fizik (Onur)

Physics with Medical Applications MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Yönetimi MA

Arts Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ürün Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)

Product Design Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik Adalet PgDip

Youth Justice PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Çalışmaları ile Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology with Professional Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Mesleki Staj MSc ile Siber Güvenlik

Applied Cyber Security with Professional Internship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarım iş-Gıda ve Kırsal İşletme yüksek lisans

Business for Agri-Food and Rural Enterprise MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Profesyonel ve Klinik Uygulama PgDip

Advanced Professional and Clinical Practice PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bilim) PGCE eğitim: Lisansüstü Sertifika

Education: Postgraduate Certificate in (Science) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji & Palaeoecology ve Coğrafya BSc (Onur)

Archaeology & Palaeoecology and Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar PGCE

Information Technology and Computing PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Gelişmiş Profesyonel Uygulama

Advanced Professional Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sektöründe Yıl yazılım ve Elektronik Sistemleri Mühendisliği () MEng (Onur)

Software and Electronic Systems Engineering (with Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Avrupa Mscı Genişletilmiş Çalışmalar ile fizik (Onur)

Physics with Extended Studies in Europe MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Deneysel Tıp MPhil

Experimental Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetimi PgDip ile Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Management PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı PgDip

Mental Health PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deneysel Tıp Doktora

Experimental Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Edebi Çalışmalar PGDip

English Literary Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Felsefe BA (Onur)

History and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ürün Tasarım Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl), MEng (Onur)

Product Design Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl