• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Klasikleri M. A.

M.A. in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dini Araştırmalar yüksek lisans

M.A. in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sağlık Çalışmaları (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Health Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilimler Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Applied Science in GeoEngineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kineziyoloji ve Sağlık Çalışmalarında M. A.

M.A. in Kinesiology and Health Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Hemşirelik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl tam zamanlı
Çevre Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in GeoEngineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 veya 4 yıl
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Uygulamalı Bilim Master ve İstatistikler

Master of Applied Science in Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 18 - 24
Uygulamalı Sürdürülebilirlik Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Applied Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim Yenilik Master ve Girişimcilik

Master of Management Innovation and Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(J. D.) İktisat / Juris Doktor yüksek lisans Hukuk

Master of Arts in Economics / Juris Doctor (J.D.) in Law

Yüksek Lisans
J. D. MA, 2 için tam Zamanı - 3 yıl (1)
İnşaat Mühendisliği Uygulamalı Bilimler lisans diploması

Bachelor of Applied Science in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Liderliğinde M. A.

M.A. in Arts Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
(4 ay) tam Zamanı - 2 akademik dönem ve ya proje veya staj
Kimya Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İşbirlikçi)Biyoistatistik

Biostatistics (Collaborative)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
M. Sc. Matematik ve İstatistik

M.Sc. in Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - M. Sc. 18 - 24 ay desen:; M. Sc. Desen II: 12 ay
M. Sc. Yönetimi

M.Sc. in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Çalışmaları Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Toprak ve Enerji Kaynakları Liderlik Yüksek Lisans

Master Degree in Earth and Energy Resources Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 20 Ay - Part-time
Hemşirelik Bilim Master (MNSc)

Master of Nursing Science (MNSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi yüksek lisans

M.A. in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hayat (Onur) lisans Bilimler

Bachelor of Science (Honours) in Life Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Kalkınma Çalışmaları (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Global Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Siyasi ve Hukuki Düşünce yüksek lisans - Uzmanlık

Master of Arts - Specialisation in Political and Legal Thought

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hukuk Master (LL.M.)

Master of Law (LL.M.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Fizik Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Engineering Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kanser Araştırma Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Cancer Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
M. Sc. Nörobilim

M.Sc. in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans programı Bilgisayar

Bachelor of Arts in Computing

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Drama (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans eğitimi

Bachelor of Nursing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Mathematical Engineering

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 18 - 24
Biyoloji Bilim lisans (Onur) ve Matematik

Bachelor of Science (Honours) in Biology and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet
Felsefe Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Management

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
(M. A. C.) Sanat eserlerinin Korunması Master - Tedavi Stream

Master of Art Conservation (M.A.C.) - Treatment Stream

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik ve İstatistik Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Mathematics and Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl - Onur, 3 yıl Genel
Filmde (Onur) lisans ve Medya

Bachelor of Arts (Honours) in Film and Media

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
M. Sc. Anatomik Bilimler

M.Sc. in Anatomical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Kentsel ve Bölgesel Planlama Master

Master of Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji lisans eğitimi

Bachelor of Science in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaşlanma ve Sağlık Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Aging and Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 48 ay
Müzik lisans (B. Muş.) (B. Ed.), Eğitim ve Lisans

Bachelor of Music (B.Mus.) and Bachelor of Education (B.Ed.)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ticaret lisans (Onur)

Bachelor of Commerce (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maden Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Mining Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik lisans

Bachelor of Music

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yahudi Çalışmaları (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Jewish Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rehabilitasyon Bilim Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maden Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Mining Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu Yönetimi/Juris Doktora toplam Master

Combined Master of Public Administration/Juris Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Psikoloji

M.Sc. in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Coğrafya (Onur) lisans Bilimler ve Planlama

Bachelor of Sciences (Honours) in Geography and Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Sosyoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Biyomedikal ve Moleküler Bilimler

M.Sc. in Biomedical and Molecular Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Mini Ustaları Doktora (hızlandırılmış giriş): 1.5 yıl
Müzik lisans/Müzik ve Dijital Medya Diploma

Bachelor of Music/Music and Digital Media Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik yüksek lisans, Fizik, Mühendislik ve Astronomi

Master of Science in Physics, Engineering Physics and Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Sanatlar Güzel Sanatlar lisans (Onur)

Bachelor of Fine Art (Honours) in Visual Art

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Jeoloji Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Geological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Engineering Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Elektrik Felsefe Doktoru ve Bilgisayar Mühendisliği

PhD - Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji ve Psikoloji Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Biology and Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Kimya

M.Sc. in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - M. Sc. ve M. A. Sc.: 2 yıl
M. Sc. Jeoloji Mühendisliği

M.Sc. in Geological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yüksek lisans

M.A. in Gender Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl; Tez seçeneği - 2 yıl
Siyasi Çalışmalarda (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Political Studies

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Doktora - Eğitim Felsefe Doktor (Araştırma)

PhD - Doctor of Philosophy in Education (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 yıl
İngilizce (Onur) lisans ve Edebiyatı

Bachelor of Arts (Honours) in English Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Epidemiyoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Engineering Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Fizik Doktora, Fizik, Mühendislik ve Astronomi

PhD - Doctor of Philosophy in Physics, Engineering Physics and Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Kimya Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Master (LL.M.) Siyasi ve Hukuki Düşünce ihtisas (PLT)

Master of Law (LL.M.) Specialization in Political and Legal Thought (PLT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal ve Moleküler Bilimler Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biomedical and Molecular Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilde (Onur) lisans, Edebiyatları ve Kültürleri

Bachelor of Arts (Honours) in Languages, Literatures and Cultures

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Eğitim Master (Araştırma)

Master of Education (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 18 ay
Bir Cornell - Queen's İş Ortaklığı İdaresi Amerika MBA - Master -

Executive MBA - Master of Business Administration Americas - A Cornell - Queen’s Partnership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 17 ay
M. Sc. Kanser araştırmalarında

M.Sc. in Cancer Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Çevre Çalışmaları Sanatlar lisans (Onur)

Bachelor of Arts (Honours) in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Biyoloji Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Arts Management

Yüksek Lisans
Dersler Online/Uzaktan - 12 adet
Endüstriyel İlişkiler yüksek lisans (MIR)

Master of Industrial Relations (MIR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 - 12 ay
İngilizce M. A.

M.A. in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji M. A.

M.A. in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Kültürel Çalışmalar, Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Cultural Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Hukuk Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Uygulamalı Bilim Master ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Applied Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
İktisat Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Planlama yüksek lisans

M.A. in Geography and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Jeoloji Bilimi

M.Sc. in Geological Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl veya 2 yıl
Din Bilimleri (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Mekanik Mühendislik Master ve Malzeme Mühendisliği

Master of Engineering in Mechanical and Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
M. Sc. Bilgisayar

M.Sc. in Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Araştırma - 2 yıl; Proje - 2-3 açısından; Ders - 2 dönem
M. Sc. Patoloji ve Moleküler Tıp

M.Sc. in Pathology and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik ve İstatistik (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Mathematics and Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl - Onur, 3 yıl Genel
Endüstri İlişkileri yüksek lisans (M. I. R.)/J. D

Master of Industrial Relations (M.I.R.)/J.D

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 3 - 3,5
M. Sc. Fizik Tedavi

M.Sc. in Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Geological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Koruma Master (M. A. C.) - Araştırma Stream

Master of Art Conservation (M.A.C.) - Research Stream

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Jeoloji Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in History

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Sağlık Kalite Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Health Quality

Yüksek Lisans
Yarı zamanlı eğitim Online/Uzaktan - 2 tam yıl
Müzik (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Music

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
İngilizce Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik Uygulamalı Bilim Master ve Malzeme Mühendisliği

Master of Applied Science in Mechanical and Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astronomi ve Astrofizik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Astronomy and Astrophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Sürdürülebilirlik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Applied Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar lisans (Genel)

Bachelor of Computing (General)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; 90 adet
Uluslararası İşletme yüksek lisans

Master of International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Sanat Tarihi lisans programı

Bachelor of Arts in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
İktisat M. A.

M.A. in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maden Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mining Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Yaşlanma ve Sağlık

M.Sc. in Aging and Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Tarihte M. A.

M.A. in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 1 ya da 2 yıl
Psikoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology

Yüksek Lisans
Klinik öğrenci için tam Zamanı 4 yıl (+1 yıl staj)
Jeoloji Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Geological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (Genel) lisans ve Astronomi

Bachelor of Arts (General) in Physics and Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
M. Sc. Kineziyoloji ve Sağlık Çalışmaları

M.Sc. in Kinesiology and Health Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Fizik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Engineering Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Jeolojik Bilim Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Geological Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Astronomi ve Astrofizik

M.Sc. in Astronomy and Astrophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyasi Çalışmalarda M. A.

M.A. in Political Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kinezyoloji Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Çalışmaları Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Rehabilitasyon Bilimi

M.Sc. in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik ve Mühendislik

Bachelor of Science in Engineering - Mathematics and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasi Bilimler Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Political Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Patoloji ve Moleküler Tıp Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Pathology and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Epidemiyoloji içinde

M.Sc. in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Temel Sağlık Hemşire Uygulayıcısı

Master of Nursing - Primary Health Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Klasikleri lisans programı

Bachelor of Arts in Classics

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
Çevre Çalışmaları yüksek lisans (MES)

Master of Environmental Studies (MES)

Yüksek Lisans
Tabanlı tam Zamanı merkezli Araştırma: 24 Ay; Ders: 16-20 ay
Kineziyoloji ve Sağlık Çalışmaları Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Kinesiology and Health Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay, tam zamanlı, 12 ay MPH Hızlandırılmış
Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar lisans (Onur)

Bachelor of Computing (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - Onur - 4 yıl; Genel 3 yıl
İnşaat Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora Mekanik Doktora ve Malzeme Mühendisliği

PhD - Doctor of Philosophy in Mechanical and Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in Global Development Studies

Yüksek Lisans
Temel seçeneği: 1 yıl; Araştırmaya dayalı seçenek: 2 yıl tam Zamanlı - Tabi ki-
Makine Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve İstatistik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc. Mesleki Terapi

MSc. in Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay