• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Cinsel ve Üreme Sağlığı MSc

Sexual and Reproductive Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön Kayıt) Dil Ve Konuşma Terapisi PgDip/MSc

Speech And Language Therapy (Pre-Registration) PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 ay
Turizm MSc uluslararası Yönetim ve Liderlik

International Management and Leadership with Tourism MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aile ile uluslararası Yönetim ve Liderlik ve Küçük İşletmeler MSc

International Management and Leadership with Family and Smaller Enterprises MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yönetim ve Liderlik MSc Olaylar

International Management and Leadership with Events MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kırılgan ve Çatışma sağlık Etkilenen Devletleri PgCert

Health in Fragile and Conflict-Affected States PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Associate - Olaylar Yönetimi BA (Onur)

Associate - Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Psikoterapi (Uluslararası) Yüksek Lisans

Art Psychotherapy (International) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halkla İlişkiler ve Medya BA (Onur)

Public Relations and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Gıda Bilimi BSc (Onur)

Nutrition and Food Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ön Kayıt) Odyoloji PgDip

Audiology (Pre-Registration) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sahne Yönetimi MA

Stage Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ayak MSc

Podiatry MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
İnsan Merkezli Uygulama MSc/ PgDip/ PgCert

Person-Centred Practice MSc/ PgDip/ PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel ve Yüksek Eğitim MSc/PgDip

Professional and Higher Education MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Diyet PgDip

Dietetics PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 19 ay
Profesyonel Doktora

Professional Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik İletişim ve Halkla İlişkiler yüksek lisans

Strategic Communication and Public Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Associate Uygulamalı Farmakoloji BSc

Associate - Applied Pharmacology BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat, Festival ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans

Arts, Festival and Cultural Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Sosyal Kalkınma PgCert

Applied Social Development PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Gelişim ve Sağlık yüksek lisans

Social Development and Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlık Ziyaret) İnsan Merkezli Uygulama PgDip

Person-Centred Practice (Health Visiting) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Refah BSc (Onur)

Physical Activity, Health and Wellbeing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doçent - Uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

Associate - International Hospitality and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Radyoterapi ve Onkoloji PgDip/ MSc

Radiotherapy and Oncology PgDip/ MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Psychology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tanı Radyografi BSc (Onur)

Diagnostic Radiography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt fizyoterapi (Ön) PgDip/ MSc

Physiotherapy (Pre-registration) PgDip/ MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Önlisans - İşletme Yönetimi BA (Onur)

Associate - Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Terapisi MSc

Music Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Olaylar BA (Onur)

Public Relations, Marketing and Events BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ön Kayıt) Ergoterapi Yüksek Lisans

Occupational Therapy (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diyabet MSc

Diabetes MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Uluslararası Yönetim ve Liderlik yüksek lisans

International Management and Leadership MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Merkezli Uygulama (Hemşirelik) PgDip

Person-Centred Practice (District Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Sağlık (Trop Ed) MSc

International Health (Trop Ed) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil ve konuşma Terapisi BSc (Onur)

Speech and Language Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sahne ve Ekran BA için oyunculuk (Onur)

Acting for Stage and Screen BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kostüm Tasarım ve İnşaat BA (Onur)

Costume Design and Construction BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İslam Ameliyatı teorisi yüksek lisans

Theory of Podiatric Surgery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortak Çalışma: Eğitim ve Terapi PgCert

Collaborative Working: Education and Therapy PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İnsan Merkezli Uygulama (Ortak Sağlık ve Refah) MSc/ PgDip

Person-Centred Practice (Public Health and Wellbeing) MSc/ PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Kamu Yönetimi Master MPA

Master of Public Administration MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön Kayıt) Tanı Radyografi MSc

Diagnostic Radiography (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 26 ay
(Ön Kayıt) Odyoloji Yüksek Lisans

Audiology (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Kamu Sosyoloji BSc (Onur)

Public Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel ve Yüksek Öğretim e-PgCert

Professional and Higher Education e-PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl