• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Medya Sanat lisans ve Bilim

Bachelor of Science in Media Arts and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Hemşirelik uygulamaları doktor (DNP)

Doctor of Nursing Practice (DNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Müzik Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Music Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Halkla İlişkiler yönetimi - Medya ve Halkla İlişkiler

Bachelor of Science in Public Affairs - Media and Public Affairs

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Dini Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in Religious Studies

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İktisat yüksek lisans

Master of Arts in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Disiplinlerarası Çalışmalar lisans

Bachelor of Science in Interdisciplinary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kütüphane Bilim Master (M. L. S.)

Master of Library Science (M.L.S.)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
İşletme Yönetimi - Muhasebe

Bachelor of Science in Business - Accounting

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(MPA) Halkla İlişkiler Master - Politika Analizi

Master of Public Affairs (MPA) - Policy Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(M. S. B.) Diş Hekimliği Bilim Tedavi yüksek lisans

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Periodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Almanca lisans

Bachelor of Arts in German

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fotoğrafçılık Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Photography

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği Lisans ve Motorsporları Mühendisliği

Bachelor of Science in Mechanical Engineering and Motorsports Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Sistemleri (MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Liderlik

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Leadership in Health Systems

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
Mühendislik Bilim Master (MSE)

Master of Science in Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Olmayan-tez PROGRAMI DERS çalışma 30 kredi saatlik bir asgari gerektirir ve tez programı 21 kredi saatlik bir asgari gerektirir
Bilgisayar Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri

Bachelor of Science in Computer and Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı - birinci basamak

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Nurse Practitioner - Primary Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Amerikan İşaret Dili/İngilizce Sözlü lisans

Bachelor of Science in American Sign Language/English Interpretation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Epidemiyoloji Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Public Health in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(MPA) Halkla İlişkiler yöneticisi - Kar amacı gütmeyen Yönetimi

Master of Public Affairs (MPA) - Nonprofit Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Teknoloji MS - CİT

MS in Technology - CIT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Adli ve Soruşturma Bilimler alanında lisans

Bachelor of Science in Forensic and Investigative Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Sanatlar Eğitimi yüksek lisans (M. A. E.)

Master of Arts Education (M.A.E.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Aile Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İlköğretim yüksek lisans

Master of Science in Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ceza Adalet Bilim Master ve Kamu Güvenliği

Master of Science in Criminal Justice and Public Safety

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Müze Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in Museum Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(MPA) Halkla İlişkiler yüksek lisans - Çevre Politikası ve Sürdürülebilirlik

Master of Public Affairs (MPA) - Environmental Policy and Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilişim lisans

Bachelor of Science in Informatics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizmde lisans eğitimi, Kongre ve Etkinlik Yönetimi

Bachelor of Science in Tourism, Conventions, and Event Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilim Kitaplığı Ana Bilim/Ana Sağlık Bilişim

Master of Library Science/Master of Science Health Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi saat
Radyografi Bilim Associate

Associate of Science in Radiography

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(JD/İLKAY)Kütüphane Bilimi Hukuk Hukuk doktora/Master

Doctor of Jurisprudence in Law/Master of Library Science (JD/MLS)

Yüksek Lisans
Kütüphane ve bilgi bilim dersleri tam Zamanı - hukuk dersler 84 kredi saat 30 kredi saat.
Eğitim lisans - Sosyal Bilimler

Bachelor of Science in Education - Social Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İnşaat yönetimi Mühendislik Yönetimi Teknolojisi

Bachelor of Science in Construction Engineering Management Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans (BSN)

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bütünleştirici Studio Uygulama (B. F. A.) İyi lisans Sanatlar

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Integrative Studio Practice

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Coğrafya lisans programı

Bachelor of Arts in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Spor Gazetecilik yüksek lisans

Master of Arts in Sports Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İngilizce MA

MA in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 veya 40 kredi saat
Büyük Liberal Sanatlar lisans programı - Bireysel

Bachelor of Arts in Liberal Arts - Individualized Major

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Matematik Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Mathematics

Yüksek Lisans
Yüksek lisans çalışmasının tam Zamanı - en az 90 kredi saat
İş lisans - Uluslararası Çalışmalar

Bachelor of Science in Business - International Studies

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sağlık Verileri Bilim lisans

Bachelor of Science in Health Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - en az 120 Toplam Kredi
İş lisans - Yönetim

Bachelor of Science in Business - Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Patoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Vergilendirme yüksek lisans

Master of Science in Taxation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Halkla İlişkiler yönetimi - Politika Çalışmaları

Bachelor of Science in Public Affairs - Policy Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Politikası ve Yönetimi Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Health Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Epidemiyoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Sanat Terapisi yüksek lisansını (M. A. T.)

Master of Arts in Art Therapy (M.A.A.T.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Tıbbi Beşeri Bilimler ve Sağlık Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Medical Humanities and Health Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Fizik Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Veri Bilim Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Hayırsever Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in Philanthropic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransızca lisans

Bachelor of Arts in French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel İletişim Tasarımı Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Visual Communication Design

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
(M. S. B.) diş Hekimliği alanında yüksek lisans Pediatrik Diş hekimliğinde

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Pediatric Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Matematik yüksek lisans - Uygulamalı İstatistik

Master of Science in Mathematics - Applied Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Emek Çalışmaları Bilim ilişkilendirmek

Associate of Science in Labor Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 60 kredi saat
Halk Sağlığı Bilim lisans (BSPH) - Halk Sağlığı

Bachelor of Science in Public Health (BSPH) - Community Health

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Nörobilim lisans eğitimi

Bachelor of Science in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Uygulanan Dünya Felsefe(Doktora) Bilimler

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Applied Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde altı yıl başında çalışma programı
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredi saat
Resim Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Painting

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(MS) Bilim MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/Yüksek Lisans

MBA - Master of Business Administration/Master of Science (MS) Degree

Yüksek Lisans
Bilim elbette tam Zamanı - iş ders 42 kredi saat ve 24 kredi saat
Biyokimya ve Moleküler Biyolojide MS

MS in Biochemistry and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Güzel Sanatlar lisans Baskı

Bachelor of Fine Arts in Printmaking

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tıbbi Görüntüleme Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Medical Imaging Technology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Çizim (B. F. A.) İyi lisans Sanat ve İllüstrasyon

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Drawing and Illustration

Lisans
Tam Zamanlı - 125 kredi saat
Görsel İletişim Tasarımı M. F. A.

M.F.A. in Visual Communication Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Yöneticiliği lisans programı

Bachelor of Science in Sports Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Psikoloji Bilimi Psikoloji alanında lisans/Lisans

Bachelor of Arts in Psychology/Bachelor of Science in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Health and Rehabilitation Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
(S. J. D.)Tüzel Bilim doktor

Doctor of Juridical Science (S.J.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BSW)lisans

Bachelor of Social Work (BSW)

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Klinik Psikoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ceza Adalet Bilim lisans

Bachelor of Science in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık İletişimi Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Health Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Müzik Terapisi yüksek lisans

Master of Science in Music Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Paramedik Bilimleri Önlisans

Associate of Science in Paramedic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
İşletme yönetimi - Pazarlama

Bachelor of Science in Business - Marketing

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Hücresel ve Bütünleştirici Fizyoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Cellular and Integrative Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
İş yönetimi - Tedarik Zinciri Yönetimi

Bachelor of Science in Business - Supply Chain Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Nükleer Tıp Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Nuclear Medicine Technology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı Ömrü

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Lifespan

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Ekonomi Bölümü Kantitatif

Bachelor of Arts in Economics Quantitative

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dişçilik alanında yüksek lisans (M. S. D.), Protez

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Prosthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmakoloji ve Toksikoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Pharmacology and Toxicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Cytotechnology lisans

Bachelor of Science in Cytotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dişçilik alanında yüksek lisans (M. S. D.) Ortodonti

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Teknik İletişim lisans

Bachelor of Science in Technical Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

Master of Science in Industrial Organizational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Medya Sanatları alanında yüksek lisans ve Bilim

Master of Science in Media Arts and Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgi Bilim Derecesi Master sağlığı ve Güvenliği

Master of Science Degree in Information Assurance and Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 saat
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İkinci Öğretim yüksek lisans

Master of Science in Secondary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Heykel Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Sculpture

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(M. S. B.) Diş Hekimliği Bilim Endodontik Master

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Endodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Kentsel Principalship Eğitim, yüksek lisans

Master of Science in Education in Urban Principalship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14 ay
İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Spanish

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Müzik Teknolojisi Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Music Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Disiplinlerarası Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Interdisciplinary Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Dil Eğitimi, Eğitim, yüksek lisans

Master of Science in Education in Language Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BSPH) Halk Sağlığı alanında lisans eğitimi - Çevre Sağlığı Bilimi

Bachelor of Science in Public Health (BSPH) - Environmental Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(D. P. H.) Halk Sağlığı doktoru - Küresel Sağlık Liderlik

Doctor of Public Health (D.P.H.) - Global Health Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Biyoenformatik Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Hayırseverlik Çalışmaları Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Philanthropic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Hücresel ve Bütünleştirici Fizyoloji Ana Bilim Derecesi

Master of Science Degree in Cellular and Integrative Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Master - Doktora

Master of Public Health - Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hemşirelik Bilim Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Nursing Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Çevre Sağlık Bilimleri Kamu Sağlık Master

Master of Public Health in Environmental Health Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
MBA - yüksek Mühendisi İşletme Yönetimi/Yüksek Lisans (MSE)

MBA - Master of Business Administration/Master of Science in Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Bilim elbette tam Zamanı - iş ders 42 kredi saat ve 24 kredi saat
Eğitim, Yüksek Öğretimde doktor

Doctor of Education in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 43 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Beden Eğitimi lisans eğitimi ve Sağlık Eğitimi Öğretmenliği

Bachelor of Science in Physical Education and Health Education Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Gazetecilik lisans programı

Bachelor of Arts in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Makine Mühendisliği, Makine Mühendisliği Lisans/MS

Bachelor of Science in Mechanical Engineering/MS in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MAT) Öğretim yılında yüksek lisans - İspanyolca

Master of Arts in Teaching (MAT) - Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Liberal Sanatlar Hukuk lisans programı

Bachelor of Arts in Law in Liberal Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilim Kamu Güvenliği Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Science in Public Safety Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Özel Eğitimde yüksek lisans

Master of Science in Education in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Anatomi ve Hücre Biyolojisi, yüksek lisans Derecesi

Master of Science Degree in Anatomy and Cell Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Biyoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Computer Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Motorsporları lisans Mühendisliği

Bachelor of Science in Motorsports Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halkla İlişkiler yönetimi - Sivil Liderlik

Bachelor of Science in Public Affairs - Civic Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği

MS in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim lisans - İngilizce

Bachelor of Science in Education - English

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Diş Bilimi dalında(Doktora)a Felsefe

Ph.D. - Doctor Philosophy in Dental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dersin Kredisi: (51 kredi minimum, gerekli 39 oluşan ve 12 küçük kredi)
(JD/MBA)İşletme Hukuku/MBA Hukuk doktoru - Master

Doctor of Jurisprudence in Law/MBA - Master of Business Administration (JD/MBA)

Yüksek Lisans
İşletme dersleri tam Zamanı - hukuk derslerden 80 kredi saat, 39 kredi saat
Teknoloji MS - Motorsporları Konsantrasyon

MS in Technology - Motorsports Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Klinik Hemşire Uzmanı

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
Antropoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 krediye Kadar
Sağlık Bilgi Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Health Information Management

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Mesleki Terapi Giriş doktora Düzeyinde

Doctor of Occupational Therapy Entry-Level

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik eğitimi lisans - Fizik Seçenek

Bachelor of Science in Physics - Physics Teaching Option

Lisans
Tam Zamanlı - 129 kredi saat
Ceza hukukunda Kamu Yönetimi Master (MPA)

Master of Public Affairs (MPA) in Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Sosyal hizmet Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Sağlık Mühendislik Teknoloji Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Healthcare Engineering Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Tasarım Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Interior Design Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Tedavi doktor

Doctor of Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı İletişim alanında yüksek lisans

Master of Arts in Applied Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Hayırsever Çalışmalarda Sanatları Master Kütüphane Bilim/Ana

Master of Library Science/Master of Arts in Philanthropic Studies

Yüksek Lisans
51 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Doktora - Kimya Doktora Kimya ve Biyoloji

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Chemistry and Chemical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
(Ön)Kimya Bölümü-Büyük Profesyonel

Bachelor of Arts in Chemistry (Pre-Professional Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Küresel ve Uluslararası Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Global and International Studies

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Biyoenformatik yüksek lisans

Master of Science in Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Amerikan Çalışmaları Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Kentsel Eğitim Çalışmaları Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Urban Education Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilimler alanında yüksek lisans

Master of Science in Forensic Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(M. S. B.) diş Hekimliği alanında yüksek lisans Diş Malzemeleri

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Dental Materials

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisans Bilimler

Bachelor of Science in Health Sciences

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Spor Yöneticiliği Lisans Programı ve Kişisel Eğitim

Bachelor of Science in Fitness Management and Personal Training

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(D. D. S.), Diş Cerrahisi doktoru - Uluslararası diş Hekimi Programı

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) - International Dentist Program

Yüksek Lisans
30 ay tam Zamanı - Minimum
Uygulanan Sosyal ve Örgütsel Psikoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Applied Social and Organizational Psychology

Yüksek Lisans
91 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Yüksek lisans Sağlık Bilişim

Master of Science in Health Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Matematik BS

BS in Mathematics

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kütüphane Bilim/J. D. Hukuk Master

Master of Library Science/J.D. Law

Yüksek Lisans
114 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sanat Halkla İlişkiler yüksek lisans

Master of Arts in Public Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sağlık İdaresi Hukuk doktora/Master

Doctor of Jurisprudence/Master of Health Administration

Yüksek Lisans
Halk Sağlığı dersleri; araştırma ödevi tam Zamanı - hukuk dersleri 82 saat; 45 kredi saat.
Sağlık İdaresi yüksek lisans (MHA)

Master of Health Administration (MHA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Genel olarak yüksek lisans Derecesi Mühendislik

Master of Science Degree in General Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Müzik Teknolojisi Bilim Master

Master of Science in Music Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sağlık Hizmetleri Yönetimi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Health Services Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sosyal Kamu Sağlık Master ve Davranış Bilimleri

Master of Public Health in Social and Behavioral Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
İş lisans - Finans

Bachelor of Science in Business - Finance

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sağlık Politikası Kamu Sağlığı Master ve Yönetimi

Master of Public Health in Health Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Jeoloji yüksek lisans

Master of Science in Geology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tarih yüksek lisansını Kütüphane Bilim/Ana

Master of Library Science/Master of Arts in History

Yüksek Lisans
53 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Anestezi Bilim Master (MSA)

Master of Science in Anesthesia (MSA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 ay
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Mobilya Tasarımı (B. F. A.) İyi lisans Sanatlar

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Furniture Design

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tıbbi ve Moleküler Genetik alanında yüksek lisans

Master of Science in Medical and Molecular Genetics

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sağlık Mühendislik Teknoloji Yönetimi Bilim Associate

Associate of Science in Healthcare Engineering Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beslenme, yüksek lisans ve Diyet

Master of Science in Nutrition and Dietetics

Yüksek Lisans
36 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kinezyoloji, yüksek lisans

Master of Science in Kinesiology

Yüksek Lisans
9 Fiziksel Eğitim ve Turizm Yönetimi Okul içinde tamamlanması gereken seçmeli dersler, tam Zamanı - 18 saat kinezyoloji önemli konuları ve insan performansı, 18 saat gibi.
Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans ve İmmünoloji

Master of Science in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Eğitimi

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
Coğrafi Bilgi Bilim Bilimi yüksek lisans

Masters of Science in Geographic Information Science

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tıbbi ve Moleküler Biyoloji(Doktora)a Felsefe

Ph.D. - Doctor Philosophy in Medical and Molecular Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
MBA - Muhasebe yüksek lisans İşletme Yönetimi/Yüksek Lisans (MSA)

MBA - Master of Business Administration/Master of Science in Accounting (MSA)

Yüksek Lisans
Bilim elbette tam Zamanı - iş ders 42 kredi saat ve 24 kredi saat
Histotechnology Bilim Associate

Associate of Science in Histotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Anatomi Doktora ve Hücre Biyolojisi

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Anatomy and Cell Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Electrical Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Klinik Laboratuvar Bilim lisans

Bachelor of Science in Clinical Laboratory Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Science in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İş lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bachelor of Science in Business - Human Resource Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Enerji Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Energy Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğretimde Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Sosyoloji alanında yüksek lisans Derecesi

Master of Arts Degree in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Bağımlılık Sinirbilim, Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Addiction Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Jeoloji Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Hayırsever Çalışmaları Sanatlar lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in Philanthropic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Makine Mühendisliği Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimsel Liderlik Eğitim yüksek lisans

Master of Science in Education in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Maxillo içinde diş Hekimliği alanında yüksek lisans (M. S. D.)-Yüz Protez

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Maxillo-Facial Prosthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halkla İlişkiler yüksek lisans (MPA) - Kentsel İşler

Master of Public Affairs (MPA) - Urban Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği(Doktora)a Felsefe

Ph.D. - Doctor Philosophy in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Ph. D. - Biyokimya alanında Doktora ve Moleküler Biyoloji

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Biochemistry and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kamu alanında lisans eğitimi - Yönetimi

Bachelor of Science in Public Affairs - Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tıbbi Nörobilim Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Medical Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diş Hijyeni alanında lisans eğitimi - Halk Sağlığı

Bachelor of Science in Dental Hygiene - Public Health

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
MBA - İşletme yüksek lisans Tıp Doktoru (MD)

MBA - Master of Business Administration/Medical Doctor (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Halkla İlişkiler yönetimi - Sürdürülebilir Yönetimi ve Politikası

Bachelor of Science in Public Affairs - Sustainable Management and Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Olay Turizm yüksek lisans

Master of Science in Event Tourism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
IU Biyomedikal Geçidi Programı Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in IU Biomedical Gateway Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İç Tasarım Bilim ilişkilendirmek

Associate of Science in Interior Design

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl