• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(S. J. D.)Tüzel Bilim doktor

Doctor of Juridical Science (S.J.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Sağlık Bilimleri Kamu Sağlık Master

Master of Public Health in Environmental Health Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Hayırsever Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in Philanthropic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
MBA - İşletme yüksek lisans Tıp Doktoru (MD)

MBA - Master of Business Administration/Medical Doctor (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal hizmet Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Adli Bilimler alanında yüksek lisans

Master of Science in Forensic Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Kamu Sağlık Master ve Davranış Bilimleri

Master of Public Health in Social and Behavioral Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Yüksek lisans Sağlık Bilişim

Master of Science in Health Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(MAT) Öğretim yılında yüksek lisans - İspanyolca

Master of Arts in Teaching (MAT) - Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Halk Sağlığı Bilim lisans (BSPH) - Halk Sağlığı

Bachelor of Science in Public Health (BSPH) - Community Health

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Teknoloji MS - CİT

MS in Technology - CIT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Özel Eğitimde yüksek lisans

Master of Science in Education in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Makine Mühendisliği Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoenformatik yüksek lisans

Master of Science in Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Uygulanan Dünya Felsefe(Doktora) Bilimler

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Applied Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde altı yıl başında çalışma programı
Ceza Adalet Bilim Master ve Kamu Güvenliği

Master of Science in Criminal Justice and Public Safety

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Epidemiyoloji Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Public Health in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Müzik Teknolojisi Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Music Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Spor Yöneticiliği Lisans Programı ve Kişisel Eğitim

Bachelor of Science in Fitness Management and Personal Training

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sağlık Politikası ve Yönetimi Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Health Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
Hayırsever Çalışmalarda Sanatları Master Kütüphane Bilim/Ana

Master of Library Science/Master of Arts in Philanthropic Studies

Yüksek Lisans
51 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Veri Bilim Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
İnşaat yönetimi Mühendislik Yönetimi Teknolojisi

Bachelor of Science in Construction Engineering Management Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanatlar Eğitimi yüksek lisans (M. A. E.)

Master of Arts Education (M.A.E.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Kamu alanında lisans eğitimi - Yönetimi

Bachelor of Science in Public Affairs - Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Halkla İlişkiler yönetimi - Sivil Liderlik

Bachelor of Science in Public Affairs - Civic Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Sistemleri (MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Liderlik

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Leadership in Health Systems

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
(MS) Bilim MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/Yüksek Lisans

MBA - Master of Business Administration/Master of Science (MS) Degree

Yüksek Lisans
Bilim elbette tam Zamanı - iş ders 42 kredi saat ve 24 kredi saat
MBA - Muhasebe yüksek lisans İşletme Yönetimi/Yüksek Lisans (MSA)

MBA - Master of Business Administration/Master of Science in Accounting (MSA)

Yüksek Lisans
Bilim elbette tam Zamanı - iş ders 42 kredi saat ve 24 kredi saat
Radyografi Bilim Associate

Associate of Science in Radiography

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Resim Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Painting

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kentsel Eğitim Çalışmaları Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Urban Education Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çizim (B. F. A.) İyi lisans Sanat ve İllüstrasyon

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Drawing and Illustration

Lisans
Tam Zamanlı - 125 kredi saat
Tıbbi ve Moleküler Genetik alanında yüksek lisans

Master of Science in Medical and Molecular Genetics

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği

MS in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Halkla İlişkiler yüksek lisans (MPA) - Kentsel İşler

Master of Public Affairs (MPA) - Urban Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Health and Rehabilitation Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Matematik yüksek lisans - Uygulamalı İstatistik

Master of Science in Mathematics - Applied Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(MPA) Halkla İlişkiler Master - Politika Analizi

Master of Public Affairs (MPA) - Policy Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitimsel Liderlik Eğitim yüksek lisans

Master of Science in Education in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Mühendislik Bilim Master (MSE)

Master of Science in Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Olmayan-tez PROGRAMI DERS çalışma 30 kredi saatlik bir asgari gerektirir ve tez programı 21 kredi saatlik bir asgari gerektirir
İş yönetimi - Tedarik Zinciri Yönetimi

Bachelor of Science in Business - Supply Chain Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Bilim Kamu Güvenliği Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Science in Public Safety Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel olarak yüksek lisans Derecesi Mühendislik

Master of Science Degree in General Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilişim lisans

Bachelor of Science in Informatics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Turizmde lisans eğitimi, Kongre ve Etkinlik Yönetimi

Bachelor of Science in Tourism, Conventions, and Event Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Amerikan Çalışmaları Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(M. S. B.) diş Hekimliği alanında yüksek lisans Diş Malzemeleri

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Dental Materials

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(MPA) Halkla İlişkiler yöneticisi - Kar amacı gütmeyen Yönetimi

Master of Public Affairs (MPA) - Nonprofit Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyokimya ve Moleküler Biyolojide MS

MS in Biochemistry and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Halkla İlişkiler yönetimi - Medya ve Halkla İlişkiler

Bachelor of Science in Public Affairs - Media and Public Affairs

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Ekonomi Bölümü Kantitatif

Bachelor of Arts in Economics Quantitative

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Bilgi Bilim Derecesi Master sağlığı ve Güvenliği

Master of Science Degree in Information Assurance and Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 saat
MBA - yüksek Mühendisi İşletme Yönetimi/Yüksek Lisans (MSE)

MBA - Master of Business Administration/Master of Science in Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Bilim elbette tam Zamanı - iş ders 42 kredi saat ve 24 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Eğitimi

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
Ceza hukukunda Kamu Yönetimi Master (MPA)

Master of Public Affairs (MPA) in Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
(JD/MBA)İşletme Hukuku/MBA Hukuk doktoru - Master

Doctor of Jurisprudence in Law/MBA - Master of Business Administration (JD/MBA)

Yüksek Lisans
İşletme dersleri tam Zamanı - hukuk derslerden 80 kredi saat, 39 kredi saat
Almanca lisans

Bachelor of Arts in German

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Paramedik Bilimleri Önlisans

Associate of Science in Paramedic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Vergilendirme yüksek lisans

Master of Science in Taxation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Güzel Sanatlar lisans Baskı

Bachelor of Fine Arts in Printmaking

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Dil Eğitimi, Eğitim, yüksek lisans

Master of Science in Education in Language Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

Master of Science in Industrial Organizational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sanat Terapisi yüksek lisansını (M. A. T.)

Master of Arts in Art Therapy (M.A.A.T.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İç Tasarım Bilim ilişkilendirmek

Associate of Science in Interior Design

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MPA) Halkla İlişkiler yüksek lisans - Çevre Politikası ve Sürdürülebilirlik

Master of Public Affairs (MPA) - Environmental Policy and Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uygulamalı İletişim alanında yüksek lisans

Master of Arts in Applied Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Enerji Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Energy Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Anatomi Doktora ve Hücre Biyolojisi

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Anatomy and Cell Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulanan Sosyal ve Örgütsel Psikoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Applied Social and Organizational Psychology

Yüksek Lisans
91 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tıbbi Beşeri Bilimler ve Sağlık Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Medical Humanities and Health Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tıbbi Görüntüleme Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Medical Imaging Technology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Bilim Kitaplığı Ana Bilim/Ana Sağlık Bilişim

Master of Library Science/Master of Science Health Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi saat
(M. S. B.) Diş Hekimliği Bilim Tedavi yüksek lisans

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Periodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim, Yüksek Öğretimde doktor

Doctor of Education in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Kentsel Principalship Eğitim, yüksek lisans

Master of Science in Education in Urban Principalship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14 ay
İşletme yönetimi - Pazarlama

Bachelor of Science in Business - Marketing

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans ve İmmünoloji

Master of Science in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Beslenme, yüksek lisans ve Diyet

Master of Science in Nutrition and Dietetics

Yüksek Lisans
36 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Beden Eğitimi lisans eğitimi ve Sağlık Eğitimi Öğretmenliği

Bachelor of Science in Physical Education and Health Education Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Tarih yüksek lisansını Kütüphane Bilim/Ana

Master of Library Science/Master of Arts in History

Yüksek Lisans
53 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mesleki Terapi Giriş doktora Düzeyinde

Doctor of Occupational Therapy Entry-Level

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Epidemiyoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Histotechnology Bilim Associate

Associate of Science in Histotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Büyük Liberal Sanatlar lisans programı - Bireysel

Bachelor of Arts in Liberal Arts - Individualized Major

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Nörobilim lisans eğitimi

Bachelor of Science in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Computer Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Laboratuvar Bilim lisans

Bachelor of Science in Clinical Laboratory Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Terapisi yüksek lisans

Master of Science in Music Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Aile Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Farmakoloji ve Toksikoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Pharmacology and Toxicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Dini Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in Religious Studies

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Emek Çalışmaları Bilim ilişkilendirmek

Associate of Science in Labor Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 60 kredi saat
Sağlık Politikası Kamu Sağlığı Master ve Yönetimi

Master of Public Health in Health Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
İlköğretim yüksek lisans

Master of Science in Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Mühendislik Teknoloji Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Healthcare Engineering Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş lisans - Finans

Bachelor of Science in Business - Finance

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Matematik BS

BS in Mathematics

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kinezyoloji, yüksek lisans

Master of Science in Kinesiology

Yüksek Lisans
9 Fiziksel Eğitim ve Turizm Yönetimi Okul içinde tamamlanması gereken seçmeli dersler, tam Zamanı - 18 saat kinezyoloji önemli konuları ve insan performansı, 18 saat gibi.
Amerikan İşaret Dili/İngilizce Sözlü lisans

Bachelor of Science in American Sign Language/English Interpretation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Kimya Doktora Kimya ve Biyoloji

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Chemistry and Chemical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Fizik eğitimi lisans - Fizik Seçenek

Bachelor of Science in Physics - Physics Teaching Option

Lisans
Tam Zamanlı - 129 kredi saat
İş lisans - Uluslararası Çalışmalar

Bachelor of Science in Business - International Studies

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
IU Biyomedikal Geçidi Programı Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in IU Biomedical Gateway Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel ve Uluslararası Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Global and International Studies

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Olay Turizm yüksek lisans

Master of Science in Event Tourism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
Halkla İlişkiler yönetimi - Sürdürülebilir Yönetimi ve Politikası

Bachelor of Science in Public Affairs - Sustainable Management and Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Teknolojisi Bilim Master

Master of Science in Music Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Coğrafi Bilgi Bilim Bilimi yüksek lisans

Masters of Science in Geographic Information Science

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği Lisans ve Motorsporları Mühendisliği

Bachelor of Science in Mechanical Engineering and Motorsports Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(D. P. H.) Halk Sağlığı doktoru - Küresel Sağlık Liderlik

Doctor of Public Health (D.P.H.) - Global Health Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Ph. D. - Biyokimya alanında Doktora ve Moleküler Biyoloji

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Biochemistry and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hayırsever Çalışmaları Sanatlar lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in Philanthropic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Fransızca lisans

Bachelor of Arts in French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hücresel ve Bütünleştirici Fizyoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Cellular and Integrative Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredi saat
Cytotechnology lisans

Bachelor of Science in Cytotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Mühendislik Teknoloji Yönetimi Bilim Associate

Associate of Science in Healthcare Engineering Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek Öğretimde Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Nükleer Tıp Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Nuclear Medicine Technology

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Spor Yöneticiliği lisans programı

Bachelor of Science in Sports Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 43 kredi saat
Motorsporları lisans Mühendisliği

Bachelor of Science in Motorsports Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş lisans - Yönetim

Bachelor of Science in Business - Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Bütünleştirici Studio Uygulama (B. F. A.) İyi lisans Sanatlar

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Integrative Studio Practice

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mobilya Tasarımı (B. F. A.) İyi lisans Sanatlar

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Furniture Design

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Fizik Tedavi doktor

Doctor of Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Bilimi Psikoloji alanında lisans/Lisans

Bachelor of Arts in Psychology/Bachelor of Science in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik uygulamaları doktor (DNP)

Doctor of Nursing Practice (DNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Hemşirelik lisans (BSN)

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi ve Moleküler Biyoloji(Doktora)a Felsefe

Ph.D. - Doctor Philosophy in Medical and Molecular Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Diş Bilimi dalında(Doktora)a Felsefe

Ph.D. - Doctor Philosophy in Dental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dersin Kredisi: (51 kredi minimum, gerekli 39 oluşan ve 12 küçük kredi)
İktisat yüksek lisans

Master of Arts in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Jeoloji yüksek lisans

Master of Science in Geology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Hemşirelik Bilim Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Nursing Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Science in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Adli ve Soruşturma Bilimler alanında lisans

Bachelor of Science in Forensic and Investigative Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Dişçilik alanında yüksek lisans (M. S. D.) Ortodonti

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı - birinci basamak

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Nurse Practitioner - Primary Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Sağlık İletişimi Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Health Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
(BSPH) Halk Sağlığı alanında lisans eğitimi - Çevre Sağlığı Bilimi

Bachelor of Science in Public Health (BSPH) - Environmental Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(M. S. B.) diş Hekimliği alanında yüksek lisans Pediatrik Diş hekimliğinde

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Pediatric Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Hayırseverlik Çalışmaları Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Philanthropic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoenformatik Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Gazetecilik lisans programı

Bachelor of Arts in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İkinci Öğretim yüksek lisans

Master of Science in Secondary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Tasarım Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Interior Design Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisans Bilimler

Bachelor of Science in Health Sciences

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği(Doktora)a Felsefe

Ph.D. - Doctor Philosophy in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Sağlık İdaresi yüksek lisans (MHA)

Master of Health Administration (MHA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi saat
Elektrik Mühendisliği Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Electrical Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Sağlık Hizmetleri Yönetimi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Health Services Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim lisans - İngilizce

Bachelor of Science in Education - English

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Disiplinlerarası Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Interdisciplinary Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 krediye Kadar
Bilgisayar Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri

Bachelor of Science in Computer and Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Heykel Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Sculpture

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Medya Sanat lisans ve Bilim

Bachelor of Science in Media Arts and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Görsel İletişim Tasarımı Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Visual Communication Design

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sosyoloji alanında yüksek lisans Derecesi

Master of Arts Degree in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Biyoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
(BSW)lisans

Bachelor of Social Work (BSW)

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Biyomedikal Mühendisliği Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Nörobilim Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Medical Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya Sanatları alanında yüksek lisans ve Bilim

Master of Science in Media Arts and Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Anestezi Bilim Master (MSA)

Master of Science in Anesthesia (MSA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 ay
Makine Mühendisliği, Makine Mühendisliği Lisans/MS

Bachelor of Science in Mechanical Engineering/MS in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Halkla İlişkiler yüksek lisans

Master of Arts in Public Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Teknik İletişim lisans

Bachelor of Science in Technical Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Spanish

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Anatomi ve Hücre Biyolojisi, yüksek lisans Derecesi

Master of Science Degree in Anatomy and Cell Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kütüphane Bilim Master (M. L. S.)

Master of Library Science (M.L.S.)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Klinik Hemşire Uzmanı

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
İşletme Yönetimi - Muhasebe

Bachelor of Science in Business - Accounting

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Biyoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Teknoloji MS - Motorsporları Konsantrasyon

MS in Technology - Motorsports Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Müzik Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Music Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Ön)Kimya Bölümü-Büyük Profesyonel

Bachelor of Arts in Chemistry (Pre-Professional Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Klinik Psikoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Halkla İlişkiler yönetimi - Politika Çalışmaları

Bachelor of Science in Public Affairs - Policy Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(JD/İLKAY)Kütüphane Bilimi Hukuk Hukuk doktora/Master

Doctor of Jurisprudence in Law/Master of Library Science (JD/MLS)

Yüksek Lisans
Kütüphane ve bilgi bilim dersleri tam Zamanı - hukuk dersler 84 kredi saat 30 kredi saat.
Dişçilik alanında yüksek lisans (M. S. D.), Protez

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Prosthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Mathematics

Yüksek Lisans
Yüksek lisans çalışmasının tam Zamanı - en az 90 kredi saat
Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Patoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı Ömrü

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Lifespan

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maxillo içinde diş Hekimliği alanında yüksek lisans (M. S. D.)-Yüz Protez

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Maxillo-Facial Prosthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Gazetecilik yüksek lisans

Master of Arts in Sports Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Diş Hijyeni alanında lisans eğitimi - Halk Sağlığı

Bachelor of Science in Dental Hygiene - Public Health

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Liberal Sanatlar Hukuk lisans programı

Bachelor of Arts in Law in Liberal Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Müze Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in Museum Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İngilizce MA

MA in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 veya 40 kredi saat
Sağlık İdaresi Hukuk doktora/Master

Doctor of Jurisprudence/Master of Health Administration

Yüksek Lisans
Halk Sağlığı dersleri; araştırma ödevi tam Zamanı - hukuk dersleri 82 saat; 45 kredi saat.
Görsel İletişim Tasarımı M. F. A.

M.F.A. in Visual Communication Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(M. S. B.) Diş Hekimliği Bilim Endodontik Master

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) in Endodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Hücresel ve Bütünleştirici Fizyoloji Ana Bilim Derecesi

Master of Science Degree in Cellular and Integrative Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sağlık Bilgi Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Health Information Management

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Bağımlılık Sinirbilim, Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Addiction Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Fotoğrafçılık Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Photography

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(D. D. S.), Diş Cerrahisi doktoru - Uluslararası diş Hekimi Programı

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) - International Dentist Program

Yüksek Lisans
30 ay tam Zamanı - Minimum
Kütüphane Bilim/J. D. Hukuk Master

Master of Library Science/J.D. Law

Yüksek Lisans
114 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Master - Doktora

Master of Public Health - Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Disiplinlerarası Çalışmalar lisans

Bachelor of Science in Interdisciplinary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitim lisans - Sosyal Bilimler

Bachelor of Science in Education - Social Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sağlık Verileri Bilim lisans

Bachelor of Science in Health Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - en az 120 Toplam Kredi
Ceza Adalet Bilim lisans

Bachelor of Science in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya lisans programı

Bachelor of Arts in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
İş lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bachelor of Science in Business - Human Resource Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum