• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Olaylar Yönetimi BSc (Onur)

Events Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret ve Operasyon Yönetimi BA (Onur)

International Trade and Operations Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Tedavisi ve Hijyen BSc (Onur)

Dental Therapy and Hygiene BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık MA

Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocukların ve Ailelerin MSc ile Sosyal hizmet Profesyonel Uygulama gelişmiş

Advanced Professional Practice in Social Work with Children and Families MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Çevre Yönetimi MSc

Sustainable Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve Performans.

Theatre and Performance MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Onur)Teorik Fizik üzerine yüksek Lisans matematik

Mathematics with Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Deniz Bilimleri.

Applied Marine Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ile tarih BA (Onur)

History with International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyoloji ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oşinografi ve Kıyı BSc (Onur)İşlemleri

Oceanography and Coastal Processes BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Polislik) Kamu Hizmetleri BSc

Public Services (Policing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Eğitim ile matematik BSc

Mathematics with Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Yönetimi, Liderlik ve Yenilik MSc

Healthcare Management, Leadership and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hidrografi MSc

Hydrography MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ile ikincil (Bilim) PGCE

Secondary (Science with Biology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yönetim BA (Onur)

International Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birincil (Müzik) Yatak (Onur)

Primary (Music) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropoloji BA (Onur)

Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Fitness BSc (Onur)

Health and Fitness BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Eğitim MClinEd

Clinical Education MClinEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Belirtilen Yeterlilik (Vakıf Route) yönetimi, Hükümet ve Hukuk BA

Management, Government and Law (Foundation Route for Specified Qualification) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Tipografi BA ile grafik İletişim

Graphic Communication with Typography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Yönetim BSc (Onur)

Financial Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Robotik Teknolojisi MSc

Robotics Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İkincil (İngilizce) PGCE

Secondary (English) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kardiyotorasik Cerrahi) Cerrahi Bakım Uygulayıcısı PgDip

Surgical Care Practitioner (Cardiothoracic Surgery) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset BSc (Onur)ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Robotik BEng (Onur)

Robotics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Birincil (Erken Çocukluk Çalışmaları) Yatak (Onur)

Primary (Early Childhood Studies) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Davranışları ve Refahı BSc (Onur)

Animal Behaviour and Welfare BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnternet Tasarım BSc (Onur)

Internet Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel Biyoteknoloji BSc (Onur)

Environmental Biotechnology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ve Yenilik MSc

Marketing and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nörolojik Rehabilitasyon yüksek lisans Profesyonel Uygulama gelişmiş

Advanced Professional Practice in Neurological Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robotik.

Robotics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konukseverlik, Turizm ve Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Hospitality, Tourism and Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojik Çalışmalarda BSc (Onur)

Psychological Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Finans BA (Onur)

International Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek Lisans kriminoloji ve Ceza Adaleti Çalışmaları

Criminology and Criminal Justice Studies with International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticari işletmeler ve Girişimcilik (2 yıl FT) BSc (Onur)

Business Enterprise and Entrepreneurship (2 year FT) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Biyolojisi ve Kıyı Ekolojisi BSc (Onur)

Marine Biology and Coastal Ecology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birincil (Edebiyat) Yatak (Onur)

Primary (Humanities) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Planlama

Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akıllı Kentsel Vadeli MA

Smart Urban Futures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm ve Otelcilik yüksek lisans

Tourism and Hospitality Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji & Hukuku üzerine yüksek Lisans Ceza Adaleti Çalışmaları (Onur)

Criminology & Criminal Justice Studies with Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master İş İdaresi (üst) MBA

Master of Business Administration (top-up) MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İspanyol BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi ve Çevre BSc (Onur)

Construction Management and the Environment BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Yüksek Performans ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with High Performance Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Paramedik Uygulayıcı BSc (Onur)

Paramedic Practitioner BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fiziksel Coğrafya ve Jeoloji BSc (Onur)

Physical Geography and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Profesyonel Uygulama (Sağlık ve Sosyal Bakım Meslekleri) MSc

Advanced Professional Practice (Health and Social Care Professions) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İkincil (Matematik) PGCE

Secondary (Mathematics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim (Fen) Yatak (Onur)

Primary (Science) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek lisans Giriş) sosyal Çalışma MA

Social Work (Postgraduate Entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Birincil (Beden Eğitimi) Yatak (Onur)

Primary (Physical Education) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Biyolojisi BSc (Onur)

Marine Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik Araştırma Yöntemleri MSc

Psychological Research Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Karın, Pelvis ve Genel Cerrahi), cerrahi Bakım Uygulayıcısı PgDip

Surgical Care Practitioner (Abdominal, Pelvic and General Surgery) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji BSc (Onur)

Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Analitik Kimya MChem

Analytical Chemistry MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile deniz Biyolojisi (Onur)

Marine Biology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim yüksek lisans

Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile biyoloji BSc (Onur)

Biology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ResM

History ResM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jinekoloji BSc (Onur)

Biosciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Girişimcilik ve Uluslararası Kalkınma yüksek lisans

Entrepreneurship and International Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Operations and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fotoğraf MA

Photography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim (Matematik) Yatak (Onur)

Primary (Mathematics) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Performans Eğitim MA

Performance Training MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yıl Vakfı ile çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Koruma Biyolojisi BSc (Onur)

Conservation Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp BMBS

Medicine BMBS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Otelcilik Yönetimi BSc (Onur)

Hospitality Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar ve Sanat Tarihi BA (Onur)

Fine Art and Art History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Psikoloji DClinPsych

Clinical Psychology DClinPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Marka ve Tasarım Yönetimi MSc

Brand and Design Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Navigasyon ve Deniz Bilimleri BSc (Onur)

Navigation and Maritime Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil (Sanat ve Tasarım) PGCE

Secondary (Art and Design) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ile siyaset BSc (Onur)

Politics with History BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi MSc gelişmiş Profesyonel Uygulama

Advanced Professional Practice in Physiotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Biyolojisi ve Oşinografi BSc (Onur)

Marine Biology and Oceanography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Psikoloji MPsych

Advanced Psychology MPsych

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl tıp BMBS

Medicine with Foundation Year BMBS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Vakfı Yıl ile BA (Onur)

History with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Belgesel Fotoğrafçılık BA (Onur)

Documentary Photography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya ile ikincil (Bilim) PGCE

Secondary (Science with Chemistry) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tiyatro ve Performans BA (Onur)

Theatre and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji BSc (Onur)kriminoloji & Ceza Adaleti Çalışmaları

Criminology & Criminal Justice Studies with Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Analitik Kimya Yüksek Lisans

Analytical Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Iş LİSANS (Onur)ile hukuk

Law with Business LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti Çalışmaları ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Criminology and Criminal Justice Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim PgDip

Biomedical Science PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Belirtilen Yeterlilik (Vakıf Route) yönetimi, Hükümet ve Hukuk BSc

Management, Government and Law (Foundation Route for Specified Qualification) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cruise Yönetimi BSc (Onur)

Cruise Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polis ve Ceza Adaleti Çalışmaları BSc (Onur)

Police and Criminal Justice Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun Sanat ve Tasarım BA (Onur)

Game Arts and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Fizyoloji BSc (Onur)

Medical Physiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Çevre Yönetimi.

Sustainable Environmental Management MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Müzik) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Music) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım MA

Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi BA (Onur)

Art History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik Vakfı Yılın Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hayvan Koruma Bilimi BSc (Onur)

Animal Conservation Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BSc (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı üzerine yüksek Lisans yer Bilimleri

Earth Sciences with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(7-12 yaş) İlköğretim PGCE

Primary Education (5-11 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Simülasyon ve Hasta Güvenliği MSc

Simulation and Patient Safety MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Denizcilik ve Deniz Hukuku BSc (Onur)

Maritime Business and Maritime Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İhale ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

International Procurement and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Taşımacılığı ve Lojistik BSc (Onur)

Maritime Transport and Logistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Profesyonel Uygulama (Hemşirelik ve Ebelik Meslekleri) MSc

Advanced Professional Practice (Nursing and Midwifery Professions) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Bilimleri (Fizyolojik Bilimler) BSc (Onur)

Healthcare Science (Physiological Sciences) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Küresel Güvenlik ve Kalkınma, Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations (Global Security and Development) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ile siyaset BSc (Onur)

Politics with Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil (Bilgisayar Bilimi) PGCE

Secondary (Computer Science) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dönüşüm) Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science (Conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

International Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Okyanus Bilim Mscı (Onur)

Ocean Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Araştırma MSc

Social Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Beslenmesi Yüksek Lisans

Human Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birincil (Sanat ve Tasarım) Yatak (Onur)

Primary (Art and Design) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

International Business Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç ve Kıyı Mühendisliği MEng (Onur)

Civil and Coastal Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi BSc (Onur)

International Tourism Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans

Coastal Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya Tasarımı BA (Onur)

Digital Media Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Yenilenebilir Enerji Yüksek Lisans

Marine Renewable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Nakliye MSc

International Shipping MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Jinekoloji BSc (Onur)

Human Biosciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile kimya (Onur)

Chemistry with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modelleme veri ve Analitik BSc (Onur)

Data Modelling and Analytics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar BSc (Onur)

Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Robotik Vakfı Yılın Mühendisliği BEng (Onur)

Robotic Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız BA ile İngilizce (Onur)

English with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ayak BSc (Onur)

Podiatry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji BSc (Onur)kriminoloji & Ceza Adaleti Çalışmaları

Criminology & Criminal Justice Studies with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Otelcilik Yönetimi BSc (Onur)

International Hospitality Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik Yüksek Lisans

Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Yayın Tarihi 14.

History with English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilim (Yaşam Bilimleri) BSc (Onur)

Healthcare Science (Life Sciences) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Teknolojisi MEng (Onur)

Marine Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Tedarik Zinciri ve Nakliye Yönetimi BSc (Onur)

International Supply Chain and Shipping Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca ile İngilizce BA (Onur)

English with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sivil kuruluş Yılı ile Mühendislik BEng (Onur)

Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya Tasarım BSc (Onur)

Digital Media Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yayıncılık BA ile İngilizce (Onur)

English with Publishing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Yenilenebilir Enerji.

Marine Renewable Energy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Denizcilik İş ve Lojistik BSc (Onur)

Maritime Business and Logistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Yüksek Lisans

Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları BSc (Onur)

Computer Systems and Networks BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robotik MSc

Robotics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robotik MEng (Onur)

Robotics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Post-16 Matematik Eğitimi PgCert

Post-16 Mathematics Education PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Veri Bilim ve Analytics İş MSc

Data Science and Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazma hazırlık Yılı ile BA (Onur)

English and Creative Writing with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Performanslı Binalar MSc

High Performance Buildings MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya BA (Onur)

Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar ve Oyun Geliştirme BSc (Onur)

Computing and Games Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme Egzersiz ve Sağlık BSc (Onur)

Nutrition Exercise and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Erken Yaş) İlköğretim PGCE

Primary Education (Early Years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Yetiştiricilik Sistemleri MSc

Sustainable Aquaculture Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İkincil (Tasarım ve Teknoloji) PGCE

Secondary (Design and Technology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Okyanus Keşif ve Ölçme BSc (Onur)

Ocean Exploration and Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi BSc (Onur)

International Events Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti Çalışmaları LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology and Criminal Justice Studies LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans BA (Onur)

Dance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler BA ile coğrafya (Onur)

Geography with International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama MSc

Digital and Social Media Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf ile İngilizce Yıl BA (Onur)

English with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Kritik Bakım Uygulayıcısı PgDip

Advanced Critical Care Practitioner PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sahne Sanatları Doktora

Performing Arts PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Business Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji Yüksek Lisans

Criminology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Robotik BSc (Onur)

Robotics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel ve Uzaktan Sağlık MSc

Global and Remote Healthcare MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Kompozit BEng Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Composites BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile insan Biyolojisi BSc (Onur)

Human Biology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş Cerrahisi BD

Dental Surgery BDS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Jeoloji BSc (Onur)

Applied Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Teknoloji ve Çevre BA (Onur)

Architectural Technology and the Environment BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm ve Otelcilik Yönetimi BSc (Onur)

Tourism and Hospitality Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar ve Bilgi Güvenliği yüksek lisans

Computer and Information Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Gelişmiş Profesyonel Uygulama

Advanced Professional Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ile tarih BA (Onur)

History with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina Etüd ve Çevre BSc (Onur)

Building Surveying and the Environment BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Danışmanlık MSc

Environmental Consultancy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Teknolojisi BEng (Onur)

Marine Technology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Belirtilen Yeterlilik (Vakıf Route) yönetimi, Hükümet ve Hukuk LİSANS

Management, Government and Law (Foundation Route for Specified Qualification) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ön kayıt) ergoterapi yüksek lisans

Occupational Therapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Navigasyon ve Deniz Bilimleri FdSc

Navigation and Maritime Science FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Film ve Televizyon yapım BA (Onur)

Film and Television Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birincil (İngilizce) Yatak (Onur)

Primary (English) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Mühendislik Tasarım Yüksek Lisans

Advanced Engineering Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik ile ikincil (Bilim) PGCE

Secondary (Science with Physics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar ve Bilgi Güvenliği BSc (Onur)

Computer and Information Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14)erken Çocukluk Çalışmaları BA

Early Childhood Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Lisans ile Deniz Bilimleri

Marine Sciences with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Yönetimi, Liderlik ve Yenilik PgCert

Healthcare Management, Leadership and Innovation PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş BA (Onur)

Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hastane öncesi Kritik Bakım/Alımı ve Transferi MSc

Pre-Hospital Critical Care/Retrieval and Transfer MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Bilimleri yüksek lisans gelişmiş Mesleki Uygulama

Advanced Professional Practice in Dietetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sahne Sanatları MPhil

Performing Arts MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ebelik (Ön Kayıt) BSc (Onur)

Midwifery (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi yüksek lisans gelişmiş Mesleki Uygulama

Advanced Professional Practice in Occupational Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik BSc (Onur)

Environmental Management and Sustainability BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Okyanus Bilim ve Deniz Koruma BSc (Onur)

Ocean Science and Marine Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(2018)BA (Onur) 3D Tasarım: Ürün, Mobilya & İç

BA (Hons) 3D Design: Product, Furniture & Interiors (2018)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Sanat BA (Onur)

Media Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl