• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Açık Macera Eğitim BA (Onur)

Outdoor Adventure Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Müzik Üretimi BA (Onur)

Electronic Music Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Okulu Direkt İlkokul QTS

School Direct - Primary QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp.

Sport and Exercise Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika MA

Social Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güç ve Kondisyon BSc (Onur)

Strength and Conditioning BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretimde BA (Onur)

Primary Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim QTS (Beden Eğitimi) () Yatak (Onur)

Primary Education (with Physical Education) (with QTS) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği BA (Onur)

Music Production and Sound Engineering BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş BA için liderlik ve Yönetim (Onur)

Leadership and Management for Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Açık Öğretim veya Açık Öğrenme.

Outdoor Education or Outdoor Learning MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din Eğitimi ile ortaöğretim (RE) PGCE

Secondary Education with Religious Education (RE) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlk Öğretmen Eğitimi ile erken Yıl PGDip

Early Years with Initial Teacher Training PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Çalışmaları ile ortaöğretim PGCE

Secondary Education with Media Studies PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konuşma ve Dil Bilimleri BSc (Onur)

Speech and Language Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor & Egzersiz Psikoloji yüksek lisans

Sport & Exercise Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik (Spor Gazeteciliği) BA (Onur)

Journalism (Sport Journalism) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engelli Çalışmaları BA (Onur)

Special Educational Needs and Disability Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim Psikoloji ile PGCert

Secondary Education with Psychology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce PGCE ile ortaöğretim

Secondary Education with English PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)futbol Geliştirme ve Koçluk BA

Football Development and Coaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya PGCE ile ortaöğretim

Secondary Education with Geography PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Criminology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Televizyon için ses BA (Onur)

Sound for Film and Television BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil ve konuşma Terapisi BSc (Onur)

Speech and Language Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Yönetimi.

Sport Management MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Terapi BSc (Onur)

Sports Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama PGCE ile ortaöğretim

Secondary Education with Drama PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik.

Journalism MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beden Eğitimi ile ortaöğretim PGCE

Secondary Education with Physical Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ve Erken Çocukluk Uygulama BA (Onur)

Education and Early Childhood Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim PGCE

Primary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklar için edebiyat ve Genç Yetişkinler MA

Literature for Children and Young Adults MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticari Müzik BA (Onur)

Commercial Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Liderlik ve İş Yönetimi) uygulamalı Mesleki Çalışmaları BA (Onur)

Applied Professional Studies (Leadership and Business Management) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Kriminoloji BSc (Onur)

Forensic Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Sahne Sanatları BA (Onur)

Education and Performing Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve İş BA (Onur)

Education and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Psikoloji BA (Onur)

Education and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Yabancı Diller ile ortaöğretim PGCE

Secondary Education with Modern Foreign Languages PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor, Antrenörlük ve Beden Eğitimi BA (Onur)

Sport, Coaching and Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. spor Gelişim ve Koçluk BA

Sports Development and Coaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Psikoloji BSc (Onur)

Sport and Exercise Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Master (MPH)

Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Psikoterapi ve Danışmanlık BSc (Onur)

Psychotherapy and Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim (QTS) Yatak (Onur)

Primary Education (with QTS) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor (Spor Yönetimi) Kalkınma BA (Onur)

Sport Development (Sport Management) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. toplumsal Kalkınma ve Eğitim BA

Community Development and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Televizyon BA için müzik Kompozisyonu (Onur)

Music Composition for Film and Television BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor rehabilitasyon ve Egzersiz BSc (Onur)

Rehabilitation in Sport and Exercise BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi.

Sport and Exercise Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Yönetim FdA

Business and Management FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Bozuklukları.

Communication Disorders MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih PGCE ile ortaöğretim

Secondary Education with History PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş (temel Yıl) BSc (Onur)

Business (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sahne Sanatları Eğitimi BA (Onur)

Performing Arts Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS (Ortaöğretim) () Beden Eğitimi Yatak (Onur)

Physical Education (Secondary Education) (with QTS) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Okul Direkt İkincil QTS

School Direct - Secondary QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimler.

Social Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Türkiye Acil Tıp En

Osteopathic Medicine MOst

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Ses Teknolojisi FdA

Music and Audio Technology FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beden Eğitimi BA (Onur)

Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl