• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Tiyatro ve Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Theatre and Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gayrimenkul yüksek lisans

Master of Science in Real Estate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(JD/MBA)İşletme Juris Doktor/MBA - Master

Juris Doctor/MBA- Master of Business Administration (JD/MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BİZE Hukuk ve ihtilafların çözümünde LLM

LLM in US Law and Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 26 adet
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Uluslararası/Kültürlerarası İletişim Çalışmaları Spe ...

Bachelor of Arts in International Studies - International/Intercultural Communication Studies Spe ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya lisans programı

Bachelor of Arts in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat Master

Master of Divinity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
LLM Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim (İCLA)

LLM in International Commercial Law and Arbitration (ICLA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 26 adet
Medya Üretimi lisans programı

Bachelor of Arts in Media Production

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halkla İlişkiler lisans programı

Bachelor of Arts in Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Asya Araştırmaları Uzmanlık

Bachelor of Arts in International Studies - Asian Studies Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yöneticiliği lisans programı (BSM)

Bachelor of Science in Management (BSM)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik lisans programı

Bachelor of Arts in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bakanlık, yüksek lisans

Master of Science in Ministry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 adet
LLM Uluslararası Ticaret Hukuku ve Uyuşmazlık Çözüm (İCLDR)

LLM in International Commercial Law and Dispute Resolution (ICLDR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 26 adet
Sanat Tarihi lisans programı

Bachelor of Arts in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MBAJ)İşletme Yönetimi MBA Bilimin ortak BSM - Lisans - Master

Joint BSM - Bachelor of Science in Management and MBA - Master of Business Administration (MBAJ)

Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Fransızca lisans

Bachelor of Arts in French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Ekonomik Araştırmalar İhtisas

Bachelor of Arts in International Studies - Economic Studies Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Eğitimi lisans programı

Bachelor of Arts in Mathematics Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Analitik Kimya yüksek lisans

Master of Science in Applied Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Uluslararası Yönetim Çalışmaları Uzmanlık

Bachelor of Arts in International Studies - International Management Studies Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans programı İtalyan

Bachelor of Arts in Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel İşletme yüksek lisans

Master of Science in Global Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Matematik lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans (TESOL)

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
İşletme IMBA - Uluslararası Master

IMBA - International Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 trimesterde; 63 adet
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Orta Doğu-Kuzey Afrika Çalışmaları Uzmanlık

Bachelor of Arts in International Studies - Middle East/North African Studies Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişimde yüksek lisans

Master of Arts in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sinema Medya Üretimi Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Cinematic Media Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 Adet
Öğrenme Eğitimin Teknolojileri

Doctor of Education in Learning Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 trimesterde) ders çalışmak; ortalama 1,5 yıl tez
İlahiyat Juris Doktor/Master

Juris Doctor/Master of Divinity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Öğrenciler beş yıl içinde bu derece tamamlayabilirsiniz
Spor Hekimliği alanında lisans

Bachelor of Arts in Sports Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Matematik lisans

Bachelor of Science in Computer Science/Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim Liderlik Eğitim doktora, Yönetim ve Politika

Doctor of Education in Educational Leadership, Administration, and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl ortalama
Yaratıcı Yazarlık Bölümü

Bachelor of Arts in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Bölümü ve Medya Üretimi

Bachelor of Arts in Theatre and Media Production

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Siyasi Çalışmaları Uzmanlık

Bachelor of Arts in International Studies - Political Studies Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğlence, Medya ve Spor Hukuku LLM

LLM in Entertainment, Media and Sports Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 26 adet
İletişimde lisans - Örgütsel İletişim Dizisi

Bachelor of Arts in Communication - Organizational Communication Sequence

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Küresel Liderlik ve Değişim

Doctor of Philosophy in Global Leadership and Change

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans programı

Bachelor of Arts in Art

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans eğitimi

Bachelor of Science in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi lisans programı

Bachelor of Arts in Sport Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme lisans

Bachelor of Science in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Örgütsel Liderlik Eğitim doktor

Doctor of Education in Organizational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl ortalama
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(JD/MDiv)İlahiyat Juris Doktor/Master

Juris Doctor/Master of Divinity (JD/MDiv)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Finans yüksek lisans

Master of Science in Applied Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Girişimcilik yüksek lisans ve Değişim

Master of Arts in Social Entrepreneurship and Change

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2,5 yıl
Ekran için Yazma Güzel Sanatlar Master ve Televizyon

Master of Fine Arts in Writing for Screen and Television

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Hekimliği alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Sports Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Örgüt Geliştirme alanında yüksek lisans

Master of Science in Organization Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Anlaşmazlık çözümü / Master Master (MDR/MBA)

Master of Dispute Resolution / Master of Business Administration (MDR/MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İletişimde lisans - Kültürlerarası İletişim Dizisi

Bachelor of Arts in Communication - Intercultural Communication Sequence

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Hispanic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Evlilik ve Aile Terapisi Vurgu ile Klinik Psikoloji yüksek lisans - Akşam Format

Master of Arts in Clinical Psychology with Emphasis in Marriage and Family Therapy - Evening Format

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Öğrenme yüksek lisans Teknolojileri

Master of Arts in Learning Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğa bilimlerinde lisans - 3/2 Mühendisliği

Bachelor of Arts in Natural Science - 3/2 Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ticari Tahkim yüksek lisans

LLM in International Commercial Arbitration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 26 adet
Kamu Politikası Yüksek Lisans

Master of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Amerika Birleşik Devletleri Hukuku LLM (USL)

LLM in United States Law (USL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 26 adet
Muhasebe lisans

Bachelor of Science in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimde Sanatları Master

Master of Arts in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Reklamcılık lisans programı

Bachelor of Arts in Advertising

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liberal Sanatlar lisans programı

Bachelor of Arts in Liberal Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Anadal lisans programı (IMCO)

Bachelor of Arts in Integrated Marketing Communication Major (IMCO)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletmenin ve BS/İMBA Master-Uluslararası Master 5 Yıllık BS/MBA ...

5-Year BS/MBA - Master of Business Administration and BS/IMBA - International Master of Business ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tiyatro Sanatları lisans programı

Bachelor of Arts in Theatre Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişimde lisans - hitabet ve Liderlik Sırası

Bachelor of Arts in Communication - Rhetoric and Leadership Sequence

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim, yüksek lisans

Master of Science in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Avrupa Çalışmaları Uzmanlık

Bachelor of Arts in International Studies - European Studies Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Juris Doktor / Master Kamu Politikası (JD/MPP)

Juris Doctor / Master Public Policy (JD/MPP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 130 adet
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe Bilim Master

Master of Science in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 Adet
(JD/MBA)İşletme Juris Doktor / Master

Juris Doctor / Master of Business Administration (JD/MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört yıl çalışmanın beş yıllık bir program sıkıştırmak
Almanca lisans

Bachelor of Arts in German

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişimde lisans - Kişilerarası İletişim Dizisi

Bachelor of Arts in Communication - Interpersonal Communication Sequence

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din Bölümü

Bachelor of Arts in Religion

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Anlaşmazlık çözümü Sertifika ile Bakanlık ana

Master of Science in Ministry with Certification in Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Hukuk Fakültesinde tam Zamanı - Bakanlık kategori gereken 8 ünite ve 12 adet
İnsan Kaynakları MS

MS in Human Resources

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Din Sanatları Master

Master of Arts in Religion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 adet
(MBA/MPP)Kamu Politikası MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/Master

MBA - Master of Business Administration/Master of Public Policy (MBA/MPP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Liderlik MS

MS in Management and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Latin Evlilik ve Aile Terapisi bir Vurgu ile Klinik Psikoloji yüksek lisans ...

Master of Arts in Clinical Psychology with an Emphasis in Marriage and Family Therapy with Latina ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim, yüksek lisans ve Ön İdari Hizmetler, Kimlik bilgisi

Master of Science in Administration and Preliminary Administrative Services Credential

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uyuşmazlık Çözüm Çalışan Profesyoneller için Master

Master of Dispute Resolution for Working Professionals

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 ünite
Sanat Psikoloji yüksek lisans

Master of Arts in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Medya Üretimi alanında yüksek lisans

Master of Arts in Media Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum birimleri
Öğretim of Arts Master (ön öğretim kimlik)

Master of Arts in Teaching (with preliminary teaching credential)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Beslenme Bilim lisans

Bachelor of Science in Nutritional Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 Adet
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl