• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Post-Zorunlu Eğitim PGCE

Post-Compulsory Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi BA (Onur)

History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (Solihull College) BSc (Onur)

Mechanical Engineering (Solihull College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıt ebelik (ön) MSc

Midwifery (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Primat Koruma MSc

Primate Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim Çalışmaları/Tarih BA (Onur)/BSc (Onur)

Education Studies/History BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik PGDip

District Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hemşirelik Önlisans) sağlık ve Sosyal Bakım FdSc

Health and Social Care (Nursing Associate) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi/Japon Çalışmaları BA (Onur)/BSc (Onur)

Business Management/Japanese Studies BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik, Çocuklar'in (ön kayıt) MSc

Nursing, Children's (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Ön kayıt) ergoterapi yüksek lisans

Occupational Therapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih/Siyaset BA (Onur)/BSc (Onur)

History/Politics BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji/Tarih BA (Onur)

Criminology/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uluslararası Ticaret Ve Ticaret Hukuku) hukuk yüksek lisans

Law (International Trade and Commercial Law) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Hayvan Yönetimi.. ve Üniversite) BSc (Onur)

Applied Animal Management (Bridgwater and Taunton College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. spor, Antrenörlük ve Beden Eğitimi/İşletme Yönetimi BA ()/BSc (Onur)

Sport, Coaching and Physical Education/Business Management BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil ve İletişim/İletişim,Medya ve Kültür BA (Onur)

English Language and Communication/Communication,Media and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Mimari Yenileme ve Geliştirme MA

International Architectural Regeneration and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
2 Mimari Tasarım uygulanan (kontrol grubunda ve RİBA bölümü) Mart

Applied Design in Architecture (ARB and RIBA part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş ve Yönetim uygulamaları (FdA) (Wiltshire College) FdA

Business and Management Practice (FdA) (Wiltshire College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Metraj ve Ticari Yönetim BSc (Onur)

Quantity Surveying and Commercial Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat/Sosyoloji tarihi BA (Onur)/BSc (Onur)

History of Art/Sociology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Girişimcilik BA (Onur)

Business Enterprise and Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi, Finans ve Uluslararası İş BSc (Onur)

Economics, Finance and International Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv Mühendisliği MEng (Onur)

Automotive Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
International Foundation Diploma - İş, Misafirperverliği, Pazarlama ve Muhasebe yolu

International Foundation Diploma - Business, Hospitality, Marketing and Accounting pathway

Lisans
Tam Zamanlı - 24 hafta
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Medya MA yayıncılık

Publishing Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel Tasarım, Planlama ve Geliştirme BA (Onur)

Urban Design, Planning and Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Performans ve Tasarım) sürdürülebilir Bina MSc

Sustainable Building (Performance and Design) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc Uluslararası İşletme Ekonomisi

MSc International Business Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siber Güvenlik için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Cyber Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Çalışmaları (Swindon College) BA (Onur)

Early Childhood Studies (Swindon College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Etkinleştirmek Öğrenme - Oxford'un Şehir Üniversitesi) BA (Onur)mobilya: Tasarım ve

Furniture: Design and Make (Activate Learning - City of Oxford College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avon kampüste iş ve Yönetim uygulamaları (Solihull College - Stratford) FdA

Business and Management Practice (Solihull College - Stratford on Avon campus) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Oxford Üniversitesi'nde Öğrenim Şehir Etkinleştirmek) FdA mobilya: Tasarım ve

Furniture: Design and Make (Activate Learning - City of Oxford College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Koçluğu ve Beden Eğitimi BSc (Onur)

Sport, Coaching and Physical Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Davranışları ve Refahı (Solihull College) BSc (Onur)

Animal Behaviour and Welfare (Solihull College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Küresel Politik Ekonomi), Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations (Global Political Economy) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yapılı Çevre Proje Yönetimi MSc

Project Management in the Built Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce Dil ve İletişim BA (Onur)

English Language and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi/Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Business Management/Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çevre) Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations (Environment) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Hizmet PGDip

Social Work PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfı (Onur)Çevre BSc İnşa

Foundation Built Environment BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt fizyoterapi (ön) MSc

Physiotherapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Paramedik Bilim BSc (Onur)

Paramedic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Solihull College) Makine Mühendisliği FdEng

Mechanical Engineering (Solihull College) FdEng

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimleri BSc (Onur)

Environmental Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim (Solihull College) BA (Onur)

Business and Management (Solihull College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişim Vakfı BSc (Onur)

Computing Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışma Becerileri-Master' Öncesi;Sertifika s

Study Skills Pre-Master's Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Eğitim ve yaşam Boyu Öğrenme (Swindon College) BA (Onur)

Education and Lifelong Learning (Swindon College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onur iletişim, Medya ve Kültür/Uluslararası İlişkiler BA ()/BSc (Onur)

Communications, Media and Culture/International Relations BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Biyolojisi ve Koruma BSc (Onur)

Animal Biology and Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon Çalışmalar/Bilgisayar Bilimleri BA (Onur)/BSc (Onur)

Japanese Studies/Computer Science BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
International Foundation Sanat, Beşeri Bilimler ve Hukuk BA (Onur)

International Foundation Arts, Humanities and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Koruma (.. ve Üniversite) BSc (Onur)

Animal Conservation (Bridgwater and Taunton College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) olarak BA/BSc Tek/uluslararası Vakfı İş ve Teknoloji Kombine

International Foundation Business and Technology with BA/BSc (Hons) Single/Combined

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji/Sosyoloji BA (Onur)

Criminology/Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Güvenlik) Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations (Security) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Uygulama (Swindon College) FdA

Educational Practice (Swindon College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
PGDip Planlama

Planning PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gayrimenkul Yatırım Finans MSc

Real Estate Investment Finance MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Coğrafya/Tarih BA (Onur)/BSc (Onur)

Geography/History BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Proje Yönetimi BSc (Onur)

Construction Project Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sınıf Öğretmenliği tabanlı (Kampüs) 3 yıl BA (Onur)

Primary Teacher Education (Campus-based) 3 years BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Yönetim uygulamaları (Abingdon ve Etkinlikler, Üniversite) BA (Onur)

Business and Management Practice (Abingdon and Witney College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım MSc yönetimi

Management in Health and Social Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme Yönetimi/Uluslararası İlişkiler BA (Onur)/BSc (Onur)

Business Management/International Relations BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Davranışları ve Refahı (Solihull College) FdSc

Animal Behaviour and Welfare (Solihull College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Economics, Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım (Swindon College) FdSc

Health and Social Care (Swindon College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Otel ve Turizm Yönetimi MSc

International Hotel and Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Antropoloji/Coğrafya BA (Onur)/BSc (Onur)

Anthropology/Geography BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık Ziyaret) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset/Sosyoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Politics/Sociology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yarış Motoru Tasarımı MSc

Racing Engine Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Planlama ve gayrimenkul Geliştirme BA (Onur)

Planning and Property Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat BA İngiliz Edebiyatı/Tarih (Onur)

English Literature/History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Management and International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp Tarihi MA

History of Medicine MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Chartered Manager Derece Çıraklık) iş ve Yönetim uygulamaları (BA) (Wiltshire Düşünün ...

Business and Management Practice (BA) (Chartered Manager Degree Apprenticeship) (Wiltshire Colleg ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji/Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Criminology/International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Education (Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Çocuklar') hemşirelik;s BSc (Onur)

Nursing (Children's) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Yönetim uygulamaları (Wiltshire College) FdA

Business and Management Practice (Wiltshire College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı/İletişim, Medya ve Kültür BA (Onur)

English Literature/Communication, Media and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) iletişim, Medya ve Kültür/Siyaset BA/BSc (Onur)

Communications, Media and Culture/Politics BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) iletişim, Medya ve Kültür/Sosyoloji BA/BSc (Onur)

Communications, Media and Culture/Sociology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rehabilitasyon MSc

Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
International Foundation İş ve Teknoloji BSc (Onur)

International Foundation Business and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı/Tarih BA (Onur)

English Literature/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Yönetim uygulamaları (Solihull College) FdA

Business and Management Practice (Solihull College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gayrimenkul Yönetimi BSc (Onur)

Real Estate Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Business and Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji/Felsefe BA (Onur)/BSc (Onur)

Anthropology/Philosophy BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Veteriner Hemşirelik Çalışmaları (Solihull College) BSc (Onur)

Veterinary Nursing Studies (Solihull College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya/Uluslararası İlişkiler BA (Onur)/BSc (Onur)

Geography/International Relations BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik Tasarım (Swindon College) BA (Onur)

Graphic Design (Swindon College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropoloji/Uluslararası İlişkiler BA (Onur)/BSc (Onur)

Anthropology/International Relations BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Davranışları ve Refahı (Abingdon ve Etkinlikler) FdSc

Animal Behaviour and Welfare (Abingdon and Witney) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Uygulama (Liderlik) hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies (Leadership in Clinical Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Sanat ve Tasarım Uygulama (Solihull College) BA (Onur)

Creative Arts and Design Practice (Solihull College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Solihull College) FdEng

Electrical and Electronic Engineering (Solihull College) FdEng

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(SW) (4 yıl) uluslararası Otelcilik Yönetimi BSc (Onur)

International Hospitality Management (4 years) (SW) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe/Siyaset BA (Onur)/BSc (Onur)

Philosophy/Politics BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş için Bilgi Teknolojisi Yönetimi BSc (Onur)

Information Technology Management for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Resimde (Swindon College) BA

Illustration (Swindon College) BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (Çocukluk ve Gençlik Çalışmaları) MA

Education (Childhood and Youth Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Olaylar Yönetimi (Abingdon ve Etkinlikler, Üniversite) FdA

Events Management (Abingdon and Witney College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji Yeterlilik Belgesi

Psychology Qualifying Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe/Sosyoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Philosophy/Sociology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Yönetim uygulamaları (Wiltshire College) BA (Onur)

Business and Management Practice (Wiltshire College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Motorsporları Teknolojisi (Brooklands College) BSc (Onur)

Motorsport Technology (Brooklands College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş, Kültür ve Dil MA

International Business, Culture and Languages MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği BSc

Mechanical Engineering BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Genetik ve Genetik yüksek lisans

Medical Genetics and Genomics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Hayvan Yönetimi.. ve Üniversite) FdSc

Applied Animal Management (Bridgwater and Taunton College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ve Yönetim uygulamaları (Solihull College) BA (Onur)

Business and Management Practice (Solihull College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Yayıncılık MA

Digital Publishing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı/Felsefe BA (Onur)

English Literature/Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitimi (Liderlik ve Yönetim) MA

Education (Leadership and Management) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Onur iletişim, Medya ve Kültür/Film Çalışmaları BA ()/BSc (Onur)

Communications, Media and Culture/Film Studies BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil ve İletişim/Japon Çalışmaları BA (Onur)/BSc (Onur)

English Language and Communication/Japanese Studies BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji/İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Criminology/English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Wiltshire College) (FdEng) Motorsporları Mühendisliği FdEng

Motorsport Engineering (FdEng) (Wiltshire College) FdEng

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Vakfı BEng (Onur)

Engineering Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Abingdon ve Etkinlikler, Üniversite) Makine Mühendisliği FdEng

Mechanical Engineering (Abingdon and Witney College) FdEng

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
International Foundation Diploma - Bilgisayar yolu

International Foundation Diploma - Computing pathway

Lisans
Tam Zamanlı - 24 hafta
Tarihi Koruma MSc

Historic Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur) antropoloji/İletişim, Medya ve Kültür BA/BSc (Onur)

Anthropology/Communications, Media and Culture BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Koruma (.. ve Üniversite) FdSc

Animal Conservation (Bridgwater and Taunton College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı/Drama BA (Onur)

English Literature/Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(. Üniversite) Kırsal Yönetim FdSc

Countryside Management (Bridgwater College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Müzik Üretim BA (Onur)

Creative Music Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kayıt hemşirelik, Ruh Sağlığı (ön) MA

Nursing, Mental Health (pre-registration) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) olarak BA/BSc ile uluslararası Vakfı edebiyat, Sosyal Bilimler ve Hukuk Mezunu

International Foundation Arts, Humanities and Law with BA/BSc (Hons) Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Beslenme MSc

Applied Sport and Exercise Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih/Uluslararası İlişkiler BA (Onur)/BSc (Onur)

History/International Relations BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat BA antropolojisi/Tarih 14/BSc (Onur)

Anthropology/History of Art BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yayıncılık Çalışmaları MA

Publishing Studies MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Uluslararası iş İdaresi MBA

Business Administration MBA (International)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 ay
Sağlık ve Sosyal Bakım (Solihull College) FdSc

Health and Social Care (Solihull College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gayrimenkul (Uluslararası, Ticari veya Konut) MSc

Real Estate (International, Commercial or Residential) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İlk yıllar (Swindon College) FdA

Early years (Swindon College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
FdA Oxford College of Business ve Enterprise (Etkinleştir Öğrenme - Şehir)

Business and Enterprise (Activate Learning - City of Oxford College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji/Antropoloji BA (Onur)

Criminology/Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma Ekoloji Yüksek Lisans

Conservation Ecology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(.. Ve Üniversite) Spor Antrenörlük Eğitimi ile Spor Bilimleri FdSc

Sports Science with Sports Coaching Education (Bridgwater and Taunton College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Brooklands College) Motorsporları Mühendisliği FdEng

Motorsport Engineering (Brooklands College) FdEng

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Atçılık Bilim ve Safkan Yönetimi BSc (Onur)

Equine Science and Thoroughbred Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon Tarihi Çalışmaları BA (Onur)/BSc (Onur)/

Japanese Studies/History BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Motorsporları Mühendisliği MSc

Motorsport Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Mesleki Eğitim MSc

Higher Professional Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş ve Kurumsal (Etkinleştir Öğrenme - Oxford'un Şehir Üniversitesi) BA (Onur)

Business and Enterprise (Activate Learning - City of Oxford College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil ve İletişim/Eğitim Çalışmaları BA (Onur)/BSc (Onur)

English Language and Communication/Educational Studies BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Jinekoloji (Sağlık Bilişim) (Solihull College) FdSc

Applied Biosciences (Health Informatics) (Solihull College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gelişmekte Olan Geçiş Bölgeleri) Kentsel Planlama Yüksek Lisans

Urban Planning (Developing Transitional Regions) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital Medya Üretimi BSc (Onur)

Digital Media Production BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluğu, Spor ve Rehabilitasyon (Etkinleştir Öğrenme - Oxford Üniversite Şehri) FdSc

Sports Coaching, Fitness and Rehabilitation (Activate Learning - City of Oxford College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
BA Sanat Tarihi/Tarih (Onur)/BSc (Onur)

History/History of Art BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japon Çalışmaları/Uluslararası İlişkiler BA (Onur)/BSc (Onur)

Japanese Studies/International Relations BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robotik Sistemler için bilgisayar BSc (Onur)

Computing for Robotic Systems BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Davranışları ve Refahı (Abingdon ve Etkinlikler, Üniversite) BSc (Onur)

Animal Behaviour and Welfare (Abingdon and Witney College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı/Yayıncılık Medya BA (Onur)

English Literature/Publishing Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Ekonomi BSc (Onur)

Accounting and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Barınak Felaketten Sonra PGCert

Shelter After Disaster PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
İngilizce Dil ve Çalışma Becerileri-Master' Öncesi;in Diploma

English Language and Study Skills Pre-Master's Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Müzik Üretim. ve Taunton Üniversite) FdA

Music Production (Bridgwater and Taunton College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Spor Bilimi (Solihull College) BSc

Applied Sports Science (Solihull College) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlk Yıllar (Solihull College) FdA

Early Years (Solihull College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Ticaret ve Lojistik yüksek lisans

International Trade and Logistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce Edebiyat/Antropoloji BA (Onur)

English Literature/Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Popüler Sinema) Film Çalışmaları MA

Film Studies (Popular Cinema) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş, Yönetim ve İletişim (Abingdon ve Etkinlikler, Üniversite) BA (Onur)

Business, Management and Communications (Abingdon and Witney College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Performans ve Tasarım) sürdürülebilir Bina PGDip

Sustainable Building (Performance and Design) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Erken Çocukluk Çalışmaları (Solihull College) BA (Onur)

Early Childhood Studies (Solihull College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pre-Master'in Sertifika - İngilizce Dil ve Çalışma Becerileri

Pre-Master's Certificate - English Language and Study Skills

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Eğitim Çalışmaları/Sosyoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Education Studies/Sociology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İşletme Yönetimi/İletişim, Medya ve Kültür BA/BSc (Onur)

Business Management/Communication, Media and Culture BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Abingdon & Etkinlikler, Üniversite) FdEng

Electrical and Electronic Engineering (Abingdon & Witney College) FdEng

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
International Foundation Diploma - Hukuk, Siyaset ve Psikoloji yolu

International Foundation Diploma - Law, Politics and Psychology pathway

Lisans
Tam Zamanlı - 24 hafta
İnşaat Proje Yönetimi ve Yapı Bilgi Teknolojisi MSc

Construction Project Management and Building Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
Çocuklar' topluluk;s Hemşirelik PGDip

Community Children's Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar MSc

Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji/Sosyoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Anthropology/Sociology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Wiltshire College) FdSc

Computing (Wiltshire College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Management and International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kriminoloji/Siyaset BA (Onur)

Criminology/Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı/İngilizce Dil ve İletişim BA (Onur)

English Literature/English Language and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
Kentsel Tasarım MA

Urban Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İletişim, Medya ve Kültür BA (Onur)

Communication, Media and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Felsefe BA (Onur)/BSc (Onur)

International Relations/Philosophy BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hemşirelik) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji Lisans Diploması

Anthropology Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Motor sporları Teknolojisinin (. ve Taunton Üniversite) BSc (Onur)

Motorsport Technology (Bridgwater and Taunton College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji/Tarih BA (Onur)/BSc (Onur)

Anthropology/History BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BA (Onur)

International Relations and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat BA Sanat/Tarih (Onur)/BSc (Onur)

Fine Art/History of Art BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı/Eğitim Çalışmaları BA (Onur)

English Literature/Education Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği (Solihull College) BSc (Onur)

Electronic Engineering (Solihull College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya Üretimi MSc

Digital Media Production MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(.. Ve Üniversite) motorsporları Mühendisliği FdEng

Motorsport Engineering (Bridgwater and Taunton College) FdEng

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası konaklama, Etkinlik ve Turizm Yönetimi MSc

International Hospitality, Event and Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl